Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 1 Υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων Medium Access Control.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 1 Υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων Medium Access Control."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 1 Υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων Medium Access Control

2 Introduction range of technologies  Fast and Gigabit Ethernet  Fibre Channel  High Speed Wireless LANs

3 Why High Speed LANs? speed and power of PCs has risen  graphics-intensive applications and GUIs see LANs as essential to organizations  for client/server computing now have requirements for  centralized server farms  power workgroups  high-speed local backbone

4 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 4

5 5 Το πρόβλημα της κατανομής του καναλιού Στατική εκχώρηση καναλιού σε LAN και WAN Κατανομή ενός μοναδικού καναλιού (τηλεφωνική ζεύξη) μεταξύ πολλαπλών ανταγωνιζόμενων χρηστών: πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας (FDM) Πότε λειτουργεί ικανοποιητικά? Όταν υπάρχει ένας μικρός και σταθερός αριθμός χρηστών κάθε ένας από τους οποίους έχει μεγάλο φορτίο κίνησης Όταν υπάρχει ένας μικρός και σταθερός αριθμός χρηστών κάθε ένας από τους οποίους έχει μεγάλο φορτίο κίνησηςMEIONEKTHMATA: Πλήθος αποστολέων μεγάλο Κίνηση με μορφή ριπών (λόγος μέγιστης κίνησης προς μέση κίνηση της τάξης 1000:1) Όταν κάποιοι χρήστες είναι «σιωπηλοί»

6 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 6 Δυναμική εκχώρηση καναλιού σε LAN και WAN Υποθέσεις 1. Μοντέλο Σταθμών 2. Υπόθεση μοναδικού καναλιού 3. Υπόθεση σύγκρουσης 4. Χρόνος 1. Συνεχής χρόνος 2. Χρόνος με υποδοχές 5. Φέρον κύμα 1. Ανίχνευση φέροντος κύματος 2. Αδυναμία ανίχνευσης φέροντος κύματος

7 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 7 Δυναμική εκχώρηση καναλιού σε LAN και WAN… Μοντέλο Σταθμών Ν ανεξάρτητοι σταθμοί Ν ανεξάρτητοι σταθμοί Ο καθένας έχει ένα πρόγραμμα ή ένα χρήστη που παράγει πλαίσια προς μετάδοση Ο καθένας έχει ένα πρόγραμμα ή ένα χρήστη που παράγει πλαίσια προς μετάδοση Πιθανότητα να παραχθεί ένα πλαίσιο σε ένα διάστημα Δt είναι λΔt όπου λ είναι μια σταθερά ( ο ρυθμό άφιξης νέων πλαισίων) Πιθανότητα να παραχθεί ένα πλαίσιο σε ένα διάστημα Δt είναι λΔt όπου λ είναι μια σταθερά ( ο ρυθμό άφιξης νέων πλαισίων) Αφού παραχθεί ένα πλαίσιο π σταθμός μπλοκάρεται και δεν κάνει τίποτα μέχρι να μεταδοθεί επιτυχώς το πλαίσιο Αφού παραχθεί ένα πλαίσιο π σταθμός μπλοκάρεται και δεν κάνει τίποτα μέχρι να μεταδοθεί επιτυχώς το πλαίσιο

8 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 8 Δυναμική εκχώρηση καναλιού σε LAN και WAN… Υπόθεση μοναδικού καναλιού Διατίθεται ένα μοναδικό κανάλι για όλες τις επικοινωνίες. Διατίθεται ένα μοναδικό κανάλι για όλες τις επικοινωνίες. Όλοι οι σταθμοί μπορούν να μεταδώσουν και να λάβουν από αυτό Όλοι οι σταθμοί μπορούν να μεταδώσουν και να λάβουν από αυτό Σε σχέση με το υλικό όλοι οι σταθμοί είναι ισοδύναμοι ενώ το λογισμικό των πρωτοκόλλων μπορεί να εκχωρήσει προτεραιότητες. Σε σχέση με το υλικό όλοι οι σταθμοί είναι ισοδύναμοι ενώ το λογισμικό των πρωτοκόλλων μπορεί να εκχωρήσει προτεραιότητες. Υπόθεση σύγκρουσης Αν δύο πλαίσια μεταδοθούν ταυτόχρονα, επικαλύπτονται χρονικά και το σήμα που προκύπτει είναι παραμορφωμένο. Αν δύο πλαίσια μεταδοθούν ταυτόχρονα, επικαλύπτονται χρονικά και το σήμα που προκύπτει είναι παραμορφωμένο. Όλοι οι σταθμοί μπορούν να ανιχνεύουν συγκρούσεις Όλοι οι σταθμοί μπορούν να ανιχνεύουν συγκρούσεις Ένα πλαίσιο στο οποίο παρουσιάσθηκε σύγκρουση μπορεί να μεταδοθεί αργότερα Ένα πλαίσιο στο οποίο παρουσιάσθηκε σύγκρουση μπορεί να μεταδοθεί αργότερα Δεν υπάρχουν άλλα σφάλματα εκτός από αυτά που οφείλονται στις συγκρούσεις. Δεν υπάρχουν άλλα σφάλματα εκτός από αυτά που οφείλονται στις συγκρούσεις.

9 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 9 …Δυναμική εκχώρηση καναλιού σε LAN και WAN Συνεχής χρόνος Η μετάδοση ενός πλαισίου μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή Η μετάδοση ενός πλαισίου μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή Δεν υπάρχει κεντρικό ρολόι που να διαιρεί το χρόνο σε διακριτά διαστήματα. Δεν υπάρχει κεντρικό ρολόι που να διαιρεί το χρόνο σε διακριτά διαστήματα. Χρόνος με υποδοχές Ο χρόνος διαιρείται σε διακριτά διαστήματα (υποδοχές). Ο χρόνος διαιρείται σε διακριτά διαστήματα (υποδοχές). Η μετάδοση ενός πλαισίου ξεκινά πάντα από την αρχή μιας υποδοχής. Η μετάδοση ενός πλαισίου ξεκινά πάντα από την αρχή μιας υποδοχής. Μια υποδοχή μπορεί να περιέχει 0 ή 1 ή περισσότερα πλαίσια γεγονός που αντιστοιχεί σε μια αδρανή μετάδοση, ή μια επιτυχή μετάδοση, ή μια σύγκρουση αντίστοιχα. Μια υποδοχή μπορεί να περιέχει 0 ή 1 ή περισσότερα πλαίσια γεγονός που αντιστοιχεί σε μια αδρανή μετάδοση, ή μια επιτυχή μετάδοση, ή μια σύγκρουση αντίστοιχα.

10 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 10 …Δυναμική εκχώρηση καναλιού σε LAN και WAN Ανίχνευση φέροντος κύματος (LAN) Οι σταθμοί είναι σε θέση να ανιχνεύσουν κατά πόσον ένα κανάλι είναι σε χρήση, πριν προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν Οι σταθμοί είναι σε θέση να ανιχνεύσουν κατά πόσον ένα κανάλι είναι σε χρήση, πριν προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν Αν διαπιστωθεί ότι το κανάλι είναι απασχολημένο, κανένας σταθμός δεν θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει μέχρι να γίνει πάλι αδρανές. Αν διαπιστωθεί ότι το κανάλι είναι απασχολημένο, κανένας σταθμός δεν θα προσπαθήσει να το χρησιμοποιήσει μέχρι να γίνει πάλι αδρανές. Αδυναμία ανίχνευσης φέροντος κύματος Οι σταθμοί δεν μπορούν να ανιχνεύσουν το κανάλι πριν προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν. Οι σταθμοί δεν μπορούν να ανιχνεύσουν το κανάλι πριν προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν. Απλώς μεταδίδουν σε κάθε περίπτωση Απλώς μεταδίδουν σε κάθε περίπτωση Μόνο αργότερα θα μπορέσουν να προσδιορίσουν κατά πόσον η μετάδοση ήταν επιτυχής. Μόνο αργότερα θα μπορέσουν να προσδιορίσουν κατά πόσον η μετάδοση ήταν επιτυχής.

11 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 11 Ορισμός Φέρον κύμα:

12 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 12 Πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης Multiple Access Protocols ALOHA Carrier Sense Multiple Access Protocols Collision-Free Protocols Limited-Contention Protocols Wavelength Division Multiple Access Protocols Wireless LAN Protocols

13 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 13 Ταξινόμηση των πρωτοκόλλων MAP

14 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 14 MAC Πρωτόκολλα Τυχαίας προσπέλασης Οι σταθμοί προσπελαύνουν το μέσο με τυχαίο τρόπο Συγκρούσεις συμβαίνουν όταν δύο η περισσότεροι hosts στέλνουν ταυτόχρονα Το πρωτόκολλο καθορίζει: Πως ανιχνεύονται οι συγκρούσεις Πως γίνεται ανάκτηση από τις συγκρούσεις Το πρόβλημα του σχεδιασμού προσπέλασης μέσου : περιορισμός των αδυναμιών που οφείλονται στις συγκρούσεις και τις ανενεργές περιόδουςΠαραδείγματα ALOHA (slotted, pure) Carrier Sense Multiple Access Protocols (Ehternet) Carrier Sense Multiple Access Protocols (Wireless LAN, IEEE 802.11)

15 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 15 Απόδοση MAC πρωτοκόλλων Απόδοση (efficiency) = Μέγιστο ποσοστό χρόνου οι κόμβοι μεταδίδουν πλαίσια επιτυχώς Διαπερατότητα (throughput) = μέγιστος ρυθμός επιτυχημένων μεταδόσεων bit = efficiency * transmission rate

16 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 16 Καθαρό (Pure) ALOHA Οι χρήστες επιτρέπεται να μεταδίδουν όποτε έχουν δεδομένα προς αποστολή Τα συγκρουόμενα πλαίσια θα καταστρέφονται Αν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του καναλιού χρειάζονται επιβεβαιώσεις. Αν καταστραφεί το πλαίσιο ο αποστολέας περιμένει ένα τυχαίο διάστημα και ξαναστέλνει (γιατί το διάστημα τυχαίο ??)

17 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 17 Καθαρό ALOHA In pure ALOHA, frames are transmitted at completely arbitrary times.

18 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 18 Καθαρό ALOHA: Απόδοση

19 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 19 ALOHA με υποδοχές

20 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 20 ALOHA με υποδοχές

21 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 21 Μετάδοση στο ALOHA με υποδοχές

22 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 22 ALOHA με υποδοχές: Απόδοση

23 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 23 ALOHA με υποδοχές: Απόδοση

24 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 24 ALOHA με υποδοχές: Άπειρο πλήθος σταθμών

25 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 25 ALOHA με υποδοχές: Άπειρο πλήθος σταθμών

26 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 26 Καθαρό ΑLOHA Throughput versus offered traffic for ALOHA systems.

27 CSMA stations soon know transmission has started so first listen for clear medium (carrier sense) if medium idle, transmit if two stations start at the same instant, collision  wait reasonable time  if no ACK then retransmit  collisions occur at leading edge of frame max utilization depends on propagation time (medium length) and frame length

28 Nonpersistent CSMA Nonpersistent CSMA rules: 1. if medium idle, transmit 2. if medium busy, wait amount of time drawn from probability distribution (retransmission delay) & retry random delays reduces probability of collisions capacity is wasted because medium will remain idle following end of transmission nonpersistent stations are deferential

29 1-persistent CSMA 1-persistent CSMA avoids idle channel time 1-persistent CSMA rules: 1. if medium idle, transmit; 2. if medium busy, listen until idle; then transmit immediately 1-persistent stations are selfish if two or more stations waiting, a collision is guaranteed

30 P-persistent CSMA a compromise to try and reduce collisions and idle time p-persistent CSMA rules: 1. if medium idle, transmit with probability p, and delay one time unit with probability (1–p) 2. if medium busy, listen until idle and repeat step 1 3. if transmission is delayed one time unit, repeat step 1 issue of choosing effective value of p to avoid instability under heavy load

31 Value of p? have n stations waiting to send at end of tx, expected no of stations is np  if np>1 on average there will be a collision repeated tx attempts mean collisions likely eventually when all stations trying to send have continuous collisions hence zero throughput thus want np<1 for expected peaks of n  if heavy load expected, p small  but smaller p means stations wait longer

32 CSMA/CD Description with CSMA, collision occupies medium for duration of transmission better if stations listen whilst transmitting CSMA/CD rules: 1. if medium idle, transmit 2. if busy, listen for idle, then transmit 3. if collision detected, jam and then cease transmission 4. after jam, wait random time then retry

33 CSMA/CD Operation

34 Which Persistence Algorithm? IEEE 802.3 uses 1-persistent both nonpersistent and p-persistent have performance problems 1-persistent seems more unstable than p- persistent  because of greed of the stations  but wasted time due to collisions is short  with random backoff unlikely to collide on next attempt to send

35 Binary Exponential Backoff for backoff stability, IEEE 802.3 and Ethernet both use binary exponential backoff stations repeatedly resend when collide  on first 10 attempts, mean random delay doubled  value then remains same for 6 further attempts  after 16 unsuccessful attempts, station gives up and reports error 1-persistent algorithm with binary exponential backoff efficient over wide range of loads but backoff algorithm has last-in, first-out effect

36 Collision Detection on baseband bus  collision produces higher signal voltage  collision detected if cable signal greater than single station signal  signal is attenuated over distance  limit to 500m (10Base5) or 200m (10Base2) on twisted pair (star-topology)  activity on more than one port is collision  use special collision presence signal

37 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 37 Σύγκριση της αξιοποίησης του καναλιού

38 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 38

39 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 39 Polling Πρωτόκολλα

40 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 40

41 Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 41 Περίληψη πρωτοκόλλων MAC

42 IEEE 802.3 Frame Format

43 IEEE 802.3 10Mbps Specification (Ethernet) Ρυθμός δεδομένων σε Mbps, μέθοδος σηματοδότησης, μέγιστο μήκος σε εκατοντάδες μέτρα To μήκος του δικτύου μπορεί να επεκταθεί εάν χρησιμοποιηθούν επαναλήπτες ( διαφανείς στο επίπεδο MAC, Μετάδοση ίδια χρονική στιγμή => σύγκρουση, το πολύ 4 ανάμεσα σε οποιουδήποτε σταθμούς, ενεργό μήκος 2,5 km)

44 IEEE 802.3 100Mbps Fast Ethernet Χρησ/ει πλαίσιο MAC IEEE. Δύο φυσικές ζεύξεις ανάμεσα σε κόμβους. Πλήρως αμφίδρομη λειτουργία (ένας σταθμός είναι σε θέση είτε να λάβει είτε να μεταδώσει ένα πλαίσιο όχι όμως ταυτόχρονα. Μεικτή διάταξη

45 100BASE-X uses a unidirectional data rate 100 Mbps over single twisted pair or optical fiber link encoding scheme same as FDDI  4B/5B-NRZI two physical medium specifications  100BASE-TX uses two pairs of twisted-pair cable for tx & rx STP and Category 5 UTP allowed MTL-3 signaling scheme is used  100BASE-FX uses two optical fiber cables for tx & rx convert 4B/5B-NRZI code group into optical signals

46 100BASE-T4 100-Mbps over lower-quality Cat 3 UTP  takes advantage of large installed base  does not transmit continuous signal between packets  useful in battery-powered applications can not get 100 Mbps on single twisted pair  so data stream split into three separate streams  four twisted pairs used  data transmitted and received using three pairs  two pairs configured for bidirectional transmission use ternary signaling scheme (8B6T)

47 Full Duplex Operation traditional Ethernet half duplex using full-duplex, station can transmit and receive simultaneously 100-Mbps Ethernet in full-duplex mode, giving a theoretical transfer rate of 200 Mbps stations must have full-duplex adapter cards and must use switching hub  each station constitutes separate collision domain  CSMA/CD algorithm no longer needed  802.3 MAC frame format used

48 Mixed Configurations Fast Ethernet supports mixture of existing 10- Mbps LANs and newer 100-Mbps LANs supporting older and newer technologies  e.g. 100-Mbps backbone LAN supports 10-Mbps hubs stations attach to 10-Mbps hubs using 10BASE-T hubs connected to switching hubs using 100BASE-T high-capacity workstations and servers attach directly to 10/100 switches switches connected to 100-Mbps hubs use 100-Mbps links 100-Mbps hubs provide building backbone connected to router providing connection to WAN

49 100BASE-T Options

50 Gigabit Ethernet - Differences Επέκταση φέροντος κύματος at least 4096 bit-times long (512 for 10/100) Μήκος πλαισίου μιας μετάδοσης είναι μεγαλύτερο από το χρόνο διάδοσης στα 1 Gbps Καταιγισμός πλαισίων Επιτρέπει σε πολλαπλά μικρά πλαίσια να μεταδοθούν διαδοχικά, χωρίς με παραλείπεται ο έλεγχος για CSMA/CD Με ένα συγκεντρωτή μεταγωγής δεν χρειάζονται γιατί η μετάδοση και η λήψη μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χωρίς παρεμβολές.

51 Gigabit Ethernet Configuration

52 Gigabit Ethernet – Physical

53 10Gbps Ethernet growing interest in 10Gbps Ethernet  for high-speed backbone use  with future wider deployment alternative to ATM and other WAN technologies uniform technology for LAN, MAN, or WAN advantages of 10Gbps Ethernet  no expensive, bandwidth-consuming conversion between Ethernet packets and ATM cells  IP and Ethernet together offers QoS and traffic policing approach ATM  have a variety of standard optical interfaces

54 10Gbps Ethernet Configurations

55 10Gbps Ethernet Options

56 Fibre Channel - Background I/O channel  direct point to point or multipoint comms link  hardware based, high speed, very short distances network connection  based on interconnected access points  software based protocol with flow control, error detection & recovery  for end systems connections

57 Fibre Channel combines best of both technologies channel oriented  data type qualifiers for routing frame payload  link level constructs associated with I/O ops  protocol interface specifications to support existing I/O architectures network oriented  full multiplexing between multiple destinations  peer to peer connectivity  internetworking to other connection technologies

58 Fibre Channel Requirements full duplex links with two fibers per link 100 Mbps to 800 Mbps on single line support distances up to 10 km small connectors high-capacity utilization, distance insensitivity greater connectivity than existing multidrop channels broad availability multiple cost/performance levels carry multiple existing interface command sets for existing channel and network protocols

59 Fibre Channel Network

60 Fibre Channel Protocol Architecture FC-0 Physical Media FC-1 Transmission Protocol FC-2 Framing Protocol FC-3 Common Services FC-4 Mapping

61 Fibre Channel Physical Media

62 Fibre Channel Fabric most general supported topology is fabric or switched topology  arbitrary topology with at least one switch to interconnect number of end systems  may also consist of switched network routing transparent to nodes  when data transmitted into fabric, edge switch uses destination port address to determine location  either deliver frame to node attached to same switch or transfers frame to adjacent switch

63 Fabric Advantages scalability of capacity protocol independent distance insensitive switch and transmission link technologies may change without affecting overall configuration burden on nodes minimized

64 Alternative Topologies Point-to-point topology  only two ports  directly connected, so no routing needed Arbitrated loop topology  simple, low-cost topology  up to 126 nodes in loop  operates roughly equivalent to token ring topologies, transmission media, and data rates may be combined

65 Fibre Channel Applications

66 Fibre Channel Prospects backed by Fibre Channel Association various interface cards available widely accepted as peripheral device interconnect technically attractive to general high-speed LAN requirements must compete with Ethernet and ATM LANs cost and performance issues will dominate consideration of competing technologies

67 Summary High speed LANs emergence Ethernet technologies  CSMA & CSMA/CD media access  10Mbps ethernet  100Mbps ethernet  1Gbps ethernet  10Gbps ethernet Fibre Channel


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 1 Υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων Medium Access Control."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google