Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Οκτωβρίου 2010 Άσπα Καράμπελα Communication Officer Υπεύθυνη Erasmus.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Οκτωβρίου 2010 Άσπα Καράμπελα Communication Officer Υπεύθυνη Erasmus."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Οκτωβρίου 2010 Άσπα Καράμπελα Communication Officer Υπεύθυνη Erasmus

2 Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης: Yψηλής Ποιότητας Εκπαίδευση Διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης της Ευρώπης Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης: Yψηλής Ποιότητας Εκπαίδευση Διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης της Ευρώπης BOLOGNA PROCESS

3 Διεθνής συνεργασία Ακαδημαϊκή ανταλλαγή Ευρωπαίοι φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό Φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό από άλλες χώρες Διεθνής συνεργασία Ακαδημαϊκή ανταλλαγή Ευρωπαίοι φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό Φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό από άλλες χώρες

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης

5 BOLOGNA PROCESS Δήλωση Υπουργών Παιδείας, Leuven, Απρίλιος 2009 «Μέχρι το 2020 η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση έχει μια συμμετοχή ζωτικής σημασίας, στη πραγμάτωση μιας Ευρώπης της γνώσης, ιδιαίτερα δημιουργικής και καινοτόμου. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, μόνο αν μεγιστοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και αν ενισχύει την προσπάθεια στην Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση» Δήλωση Υπουργών Παιδείας, Leuven, Απρίλιος 2009 «Μέχρι το 2020 η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση έχει μια συμμετοχή ζωτικής σημασίας, στη πραγμάτωση μιας Ευρώπης της γνώσης, ιδιαίτερα δημιουργικής και καινοτόμου. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, μόνο αν μεγιστοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και αν ενισχύει την προσπάθεια στην Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση»

6 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Με τον Νόμο 3374/2005, (ΦΕΚ 189/2-8-2005, τ. Α) για: "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, άρθρο 14: "Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων" και άρθρο 15: "Παράρτημα Διπλώματος", καθιερώθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Η εφαρμογή τους στα Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’).. Με τον Νόμο 3374/2005, (ΦΕΚ 189/2-8-2005, τ. Α) για: "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, άρθρο 14: "Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων" και άρθρο 15: "Παράρτημα Διπλώματος", καθιερώθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Η εφαρμογή τους στα Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’)..

7 Η Έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του σχεδίου "National Teams of Bologna Experts 2008-2009» που διαχειρίζεται το ΥΠΕΠΘ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με την ιδιότητά του ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus και το οποίο προέβλεπε, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, τη «χαρτογράφηση» της εφαρμογής του ECTS και της έκδοσης του Παραρτήματος Διπλώματος από τα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ

8 Τα συμπεράσματα της έρευνας αξιολογήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου με στόχο την υποβοήθηση και των υπολοίπων Ιδρυμάτων να εφαρμόσουν τη σχετική Νομοθεσία ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ

9 Πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφάρμοσαν τον Νόμο Κάποια άλλα δεν τον εφάρμοσαν ακόμα ή ετοιμάζονται να τον εφαρμόσουν Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: "Διενήργησε Έρευνα σχετικά με την Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την Έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης" Πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφάρμοσαν τον Νόμο Κάποια άλλα δεν τον εφάρμοσαν ακόμα ή ετοιμάζονται να τον εφαρμόσουν Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: "Διενήργησε Έρευνα σχετικά με την Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την Έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης" ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10 Από τα 512 Τμήματα: Απάντησαν 371 Δεν απάντησαν 141 Εφαρμόζουν το ECTS: 80,8% αυτών που απάντησαν ή το 60,2% του συνόλου, αν θεωρήσουμε ότι όσα δεν απάντησαν δεν εφαρμόζουν το σύστημα Από τα 512 Τμήματα: Απάντησαν 371 Δεν απάντησαν 141 Εφαρμόζουν το ECTS: 80,8% αυτών που απάντησαν ή το 60,2% του συνόλου, αν θεωρήσουμε ότι όσα δεν απάντησαν δεν εφαρμόζουν το σύστημα ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ ECTS

11 Από τα 371 Τμήματα: Τα 66 (17,3%) εκδίδουν και χορηγούν ήδη το Παράρτημα Διπλώματος στους πτυχιούχους Αν θεωρήσουμε ότι όσα Τμήματα δεν απάντησαν μάλλον δεν το χορηγούν, τότε το ποσοστό αυτών που το χορηγεί είναι μόλις το 12,9% του συνόλου των Τμημάτων Από τα 371 Τμήματα: Τα 66 (17,3%) εκδίδουν και χορηγούν ήδη το Παράρτημα Διπλώματος στους πτυχιούχους Αν θεωρήσουμε ότι όσα Τμήματα δεν απάντησαν μάλλον δεν το χορηγούν, τότε το ποσοστό αυτών που το χορηγεί είναι μόλις το 12,9% του συνόλου των Τμημάτων ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ DS

12 Tallinn, 7-9 June 2010 DS Label > The University is serious about international cooperation & wishes to be at the European forefront of International Cooperation > Internal Pride > National Prestige and Interest > Marketing Tool (national and international students) ● publication of the results of the ECTS and DS Labels selection 2010: http://eacea.test.ec.europa.eu/llp/results_projects/selection_r esults_en.php (the table contains a line for ECTS and Diploma Supplement labels) http://eacea.test.ec.europa.eu/llp/results_projects/selection_r esults_en.php ● Successful GR DSL MESOGIAKO AGRONOMIKO INSTITUTO CHANION 177062-IC-1-2010-1-GR-ERASMUS-DSL

13 ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Με βάση την διαπιστωμένη ανάγκη των Ιδρυμάτων για εξειδικευμένη ενημέρωση, μπήκαμε σε δράση στην Εθνική Μονάδα, και σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ κ την ενεργό συμμετοχή των Bologna Experts, έχουμε μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει 9 συναντήσεις ευαισθητοποίησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 1.TEI Ιονίων Νήσων19/10/2009 2.ΤΕΙ Χαλκίδας26/10/2009 3.Πανεπιστήμιο Αιγαίου29/10/2009 4.Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο30/10/2009 5.ΑΣΚΤ Αθήνας9/11/2009 6.Πανεπιστήμιο Πατρών26/11/2009 7.ΤΕΙ Καβάλας14/4/2010 8.Πάντειο Πανεπιστήμιο19/5/2010 9.ΤΕΙ Καλαμάτας23/6/2010

14 ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προσκαλούνται να συμμετέχουν άτομα που ασχολούνται, ή πρόκειται ν ’ ασχοληθούν μελλοντικά με διαχείριση του προγράμματος Erasmus, ή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτό, με σκοπό, οι συμμετέχοντες να μπορέσουν στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές εντός του Ιδρύματος.

15 ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΔΒΜΘ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δίνεται η ευκαιρία για εις βάθος ενημέρωση, που δεν επιτυγχάνεται στις πολυπληθείς συναντήσεις που οργανώνει το ΙΚΥ, στο πλαίσιο μιας αμφίδρομης ανταλλαγής απόψεων, και βεβαίως δίνεται η ευκαιρία στην Εθνική μονάδα, μια και συνεχίζονται αυτές οι επι τόπου συναντήσεις σε Ιδρύματα, να κατανοήσει πληρέστερα τις δυσκολίες εφαρμογής του ECTS και απονομής του Παραρτήματος Διπλώματος (DS) που αντιμετωπίζει το κάθε Ίδρυμα, ώστε να ολοκληρωθούν και στη χώρα μας οι μεταρρυθμίσεις.

16 2ο Βραβείο “Tallinn Poster Session, 7-9 June 2010” “Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα Erasmus για τη σημαντική διάκριση που πέτυχε. Η διάκριση αντικατοπτρίζει τη σκληρή και ουσιαστική δουλειά και κυρίως στην αφοσίωση στους στόχους του LLP. Μπράβο ξανά και ελπίζω να έχουμε και άλλες διακρίσεις στο μέλλον”. Παντελής Υψηλάντης Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Λάρισας Μέλος της Ελληνικής ομάδας των Bologna Promoters

17 Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και την συμμετοχή σας


Κατέβασμα ppt "Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Οκτωβρίου 2010 Άσπα Καράμπελα Communication Officer Υπεύθυνη Erasmus."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google