Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP
Μάθημα 1: Εισαγωγή και Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

2 Εισαγωγή (0) Θεμελιώδεις και δυναμικές αλλαγές στη τεχνολογία ριζική αναδιοργάνωση του περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τελικός στόχος η ποιότητα, με την έννοια της ικανοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών του πελάτη. Απαιτείται επίσης, ευελιξία – άμεση και γρήγορη προσαρμογή στις απαιτήσεις πελατών και ταχεία διαχείριση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

3 Εισαγωγή (1) Τεχνολογική Πρόοδος
Προσοδοφόρο έδαφος για ριζική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων Ποιότητα & Ταχύτητα ERP MIS

4 Εισαγωγή (2) ERP Συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού υποστήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, οικονομικά, εφοδιαστική αλυσίδα, παραγωγή, ηλ. Εμπόριο, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, έργων, πελατειακών σχέσεων. Επιτυγχάνουμε τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες λειτουργίας, εξοικονόμηση επιχειρησιακών πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.

5 Εισαγωγή (3) Τα ERP ο βασικός πυλώνας της transactional πληροφοριακής υποδομής. Σύνθεση από ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού, έχουν μια συνεκτική βάση δεδομένων, συνδέει ποικίλες επιχειρησιακές διαδικασίες, ικανοποιεί στόχους: Αποτελεσματικότερη οργάνωση παραγωγής Ποιότητα Καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

6 Γιατί ERP; Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Αυξανόμενες απαιτήσεις πελατών
Αύξηση της πίεσης για μείωση κόστους Μείωση των αποθεμάτων Ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων Αύξηση ποιότητας υπηρεσιών Use internal information for clients, distributors, suppliers Γρήγορη επικοινωνία Αποτελεσματική και έγκυρη πληροφορία Timing.

7 Ιστορική Αναδρομή 1960: Παραγωγικά Συστήματα για έλεγχο αποθεμάτων
1970: MRP (Material Requirements Planning) Συστήματα Πρόβλεψης Απαιτήσεων Υλικού. Χρονοπρογραμματισμός CRP (Capacity Requirements Planning) Συστήματα Πρόβλεψης Απαιτήσεων Παραγωγικού Δυναμικού. Λειτουργίες: Σχεδιασμός και πρόβλεψη πωλήσεων, χρονοπρογραμματισμός, δυναμικότητα παραγωγής, διαχείριση της ζήτησης.

8 Ιστορική Αναδρομή (2) 1980 – MRP II: Manufacturing Resource Planning – Ολοκληρωμένα ΠΣ Συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής και Υλικών με Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση. Χρήσιμα στη λήψη αποφάσεων. 1990 Επέκταση και ενσωμάτωση σχεδιασμού και διαχείριση όλων των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης.

9 Από MRP II σε ERP Έλεγχος όλης της Επιχείρησης
Ισχυρό δίκτυο που επιταχύνει λήψεις αποφάσεων, μειώνει δαπάνες και έχουμε σφαιρικό έλεγχο. Διασύνδεση της πληροφορίας, ώστε η ανώτερη διοίκηση έχει ολοκληρωμένη εικόνα όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών.

10 Πλεονεκτήματα Μετάβασης
Ολοκληρωμένες Λειτουργίες Συνεπή User Interfaces Ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων Ενοποιημένο σύνολο αρχιτεκτονικής και εργαλείων Ενοποιημένη υποστήριξη προϊόντων

11 Μειονεκτήματα Ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα και διοικητικές πρακτικές Μακροχρόνια και ακριβή εφαρμογή Απώλεια ευελιξίας Χρονοβόρα εγκατάσταση και ανάπτυξη του προϊόντος Μεγάλη περίοδος αποπληρωμής. Παρόλα τα μειονεκτήματα έχουμε τεράστια επιτυχία στην αγορά.

12 Ιστορία και Επιτυχία του ERP
Τρεις Βασικοί Παράγοντες Επιτυχίας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Επέκταση παραδοσιακών μεθόδων ελέγχου αποθεμάτων, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγή, διανομή, αποθεματοποίηση, πολλαπλές τοποθεσίες παραγωγής. BPR – Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Αλλαγή διοικητικών δομών (προς το καλύτερο) Αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των μικρότερων υπολογιστών. Μικρότερος χρόνος εκτέλεσης διεργασιών Μικρότεροι χώροι εγκατάστασης, κλπ. Στόχος των ERP: Αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών (οικονομικά, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, παραγωγή, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, εμπορική διαχείριση). Δεν είναι αυτοσκοπός Η επιτυχία εξαρτάται από τους εργαζομένους της επιχείρησης που το χρησιμοποιούν.

13 ERP Σήμερα Η παραγωγή ERP είναι υποσχόμενη αγορά.
1000 προμηθευτές λογισμικού SAP, Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards, Microsoft κλπ.

14 Βασικές Λειτουργικές Περιοχές ERP
Εύκολη Προσαρμογή στις απαιτήσεις της επιχείρησης Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τα διάφορα τμήματα όπως: Παραγωγή Πωλήσεις Παρακολούθηση Έργων Αποθέματα Προμήθειες Διανομή και Μεταφορές Παραμετροποίηση – Διασύνδεση με άλλες εταιρείες που εφαρμόζουν το ίδιο ΠΣ Δυνατότητες Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Περιορίζουν τα κάτωθι προβλήματα: Έλλειψη πρώτων υλών Αύξηση Παραγωγικότητας και έλεγχος Ποιότητας Εξυπηρέτηση Πελατών και έγκαιρη παράδοση προϊόντων Διαχείριση Κεφαλαίων Φιλοσοφία – Just In Time

15 Συνιστώσες των ERP Ελκυστικά, ευέλικτα, φιλικά προς το χρήστη
Αποτελείται από υποσυστήματα – modules Εγκατάσταση μέρους των modules Είδος της επιχείρησης Οικονομικοί λόγοι, κλπ Διαφορές ορολογίας και στη λειτουργικότητα για τα διάφορα προϊόντα ERP Λειτουργικά χαρακτηριστικά μικρές διαφοροποιήσεις.

16 Διαχείριση Παρακολούθησης Παραγωγής
Κεντρικό Πλάνο Χρονοπρογραμματισμού – Master Production Schedule Σχεδιασμός και προγραμματισμός των εντολών παραγωγής για τα τελικά προϊόντα προς πώληση Πλάνα εντολών για βελτιστοποίηση των πόρων με βάση στόχους πωλήσεων. Απλοί κανόνες και διασυνδέεται με Πωλήσεις, Προβλέψεις και Προβλέψεις Απαιτήσεων Υλικού Προβλέψεις Απαιτήσεων Υλικού – Material Requirements Planning Βέλτιστη ρύθμιση της παραγωγής Συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας Απαιτήσεις και διαθεσιμότητα υλικών Παραγωγικές Επιχειρήσεις Βασίζεται στο MPS και στις απαιτήσεις των πελατών σε παραγγελίες.

17 Διαχείριση Παρακολούθησης Παραγωγής (2)
Προβλέψεις Απαιτήσεων Παραγωγικού Δυναμικού – Capacity Requirements Planning Προσδιορισμό απαιτήσεων και βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό του παραγωγικού δυναμικού στην παραγωγή. Βασίζεται στα πλάνα του MPS και στις φάσεις των προϊόντων Καθορίζει απαιτήσεις και φόρτο εργασίας στα κέντρα εργασίας Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών – Bill of Material Λίστες υλικών που συνθέτουν το τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν. Ενσωματώνεται στο MPS και MRP. Φασεολογία Προϊόντων (Product Routings) Σειρά και χρόνο εργασιών ή διαδικασιών για την παραγωγή ενός προϊόντος. Βασική πηγή πληροφοριών για λειτουργίες παραγωγής και συνδέεται άμεσα με το CRP.

18 Διαχείριση Πωλήσεων Προμηθειών και Διανομών
Προβλέψεις – Forecasting Ιστορικά Δεδομένα και ενσωματώνεται στο MPS και MRP Μελλοντικές προβλέψεις ζήτησης πελατών (ένα προϊόν) Λεπτομερείς και αθροιστικές προβλέψεις (ομάδες προϊόντων) Προγραμματισμός Απαιτήσεων Διανομών – Distribution Requirements Planning – DRP Αιτήματα μεταφορών και ζήτησης (τροφοδοσίας) από αποθήκη προς διάφορους χώρους της επιχείρησης. Με βάση τη ζήτηση, δημιουργεί εντολές μεταφοράς και μετακίνησης Ενσωματώνεται στα υποσυστήματα πωλήσεων και προμηθειών και αφορά τα προϊόντα που αποθεματοποιούνται. Διαχείριση Προμηθευτών Διαχείριση βασικών στοιχείων προμηθευτών Εντολές προμήθειας, προσφορές και ανοικτές παραγγελίες, κοστολόγηση, έλεγχος παραλαβών κλπ. Συνδέεται με διαχείριση αποθεμάτων, λογαριασμούς πληρωτέους και πρόβλεψη απαιτήσεων υλικών. Διαχείριση Μεταφορών Μεταφορικοί Πόροι και μέσα.

19 Οικονομική Διαχείριση
Λογαριασμοί Πληρωτέοι – Accounts Payable Πληρωμές Προμηθευτών Ενσωματώνεται με Διαχείριση εντολών αγορών, παραλαβή εντολής αγοράς, γενική λογιστική. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι – Accounts Receivable Βραχυπρόθεσμα οικονομικά προτερήματα, από πωλήσεις με πίστωση Ενσωματώνεται με Διαχείριση Εντολών Πωλήσεων και γενική λογιστική. Γενική Λογιστική – General Ledger Διαχείριση όλων των λογαριασμών με βάση προκαθορισμένο λογιστικό σχέδιο (αρίθμηση και κωδικοποίηση λογαριασμών) Μισθοδοσία – Payroll Πληρωμές Υπαλλήλων και ενσωματώνεται στη Γενική Λογιστική.

20 Διαχείριση Παγίων – Fixed Assets Management
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Επιχείρησης Χρονική περίοδο ζωής > ενός έτους Χρήση στις λειτουργίες Δε μεταπωλούνται Εξειδικευμένο εξοπλισμό Έπιπλα, μηχανές, κτίρια κλπ Αποτίμηση και παρακολούθηση αποσβέσεων Ενσωματώνεται στη Γενική Λογιστική

21 Διαχείριση – Παρακολούθηση Έργων Project Management
Αναλύσεις Κόστους Διαχείριση Εντολών Διαδικασίες αξιολόγησης Διαδικασίες αλλαγών Κοστολόγηση – Τιμολόγηση Διαχείριση Συμβάσεων Προϋπολογισμοί Συνδέεται με όλες τις λειτουργικές περιοχές του ERP

22 Διαχείριση Αποθεμάτων – Inventory Management
Διαχείριση Ειδών – Item management Ιχνηλάτηση – Tracking Καταχώρηση Δεδομένων – record keeping Διαχείριση Αποθηκών – Warehouse Management Μετακινήσεις ειδών Εντολές αποστολής και παραλαβής Χωροταξική βελτιστοποίηση κλπ

23 Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών – Operations Management
Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Ιχνηλάτηση Εντολών – Order tracking Διαχείριση Επιστροφών – Return Management Υπόσχεση Παραγγελιών – Order Promising Τιμολόγηση – Pricing Εκπτώσεις – Discounts κλπ Διαχείριση Προδιαγραφών – Configuration Management Εξειδικευμένες Προδιαγραφές Συνδέεται με διαχείριση τεχνικών προδιαγραφών, φασεολόγιο, διαχείριση εντολών Παρέχει info για κοστολόγηση, υπόσχεση παραγγελιών κλπ. Διαχείριση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – Service management Αποστολή προειδοποιήσεων, δεξιότητες πόρων, αναφορά βλαβών κλπ

24 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Human Resources Management
Διοίκηση Εξέλιξη Εκπαίδευση Προσλήψεις

25 ERP Diagram

26 Οφέλη από χρήση ERP Μείωση λειτουργικών εξόδων
Ενοποιεί όλες τις λειτουργίες, κεντρικός έλεγχος Επιτάχυνση διαδικασιών, αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας Μείωση χρόνου εκτέλεσης εργασιών Καταργεί την επανάληψη εργασιών, όπως η καταχώρηση δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα Αυξάνει τη διαθεσιμότητα πληροφοριών και μειώνει το χρόνο παραγωγής αναφορών Άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση Ενοποίηση διαδικασιών Κεντρική Βάση Σύγχρονες τεχνικές προσπέλασης και ανάλυση πληροφοριών Εύκολη προσαρμογή της εταιρείας σε ραγδαίες μεταβολές Βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Εξυπηρέτηση πελάτη, ποιοτικές υπηρεσίες Αυξάνεται η αποδοτικότητα του προσωπικού Καλύτερος προγραμματισμός των απαιτήσεων και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

27 ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ...


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google