Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HÉCUBE, (vers 1232- 1237). σο ὶ δ ´ ἐ γ ὼ λ έ γω, Ἀ γ ά μεμνον · ε ἰ τ ῶ ιδ ´ ἀ ρκ έ σεις, κακ ὸ ς φαν ῆ ι· ο ὔ τ ´ ε ὐ σεβ ῆ γ ὰ ρ ο ὔ τε πιστ ὸ ν ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HÉCUBE, (vers 1232- 1237). σο ὶ δ ´ ἐ γ ὼ λ έ γω, Ἀ γ ά μεμνον · ε ἰ τ ῶ ιδ ´ ἀ ρκ έ σεις, κακ ὸ ς φαν ῆ ι· ο ὔ τ ´ ε ὐ σεβ ῆ γ ὰ ρ ο ὔ τε πιστ ὸ ν ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HÉCUBE, (vers 1232- 1237)

2 σο ὶ δ ´ ἐ γ ὼ λ έ γω, Ἀ γ ά μεμνον · ε ἰ τ ῶ ιδ ´ ἀ ρκ έ σεις, κακ ὸ ς φαν ῆ ι· ο ὔ τ ´ ε ὐ σεβ ῆ γ ὰ ρ ο ὔ τε πιστ ὸ ν ο ἷ ς ἐ χρ ῆ ν, ο ὐ χ ὅ σιον, ο ὐ δ ί καιον ε ὖ δρ ά σεις ξ έ νον· α ὐ τ ὸ ν δ ὲ χα ί ρειν το ῖ ς κακο ῖ ς σε φ ή σομεν τοιο ῦ τον ὄ ντα · δεσπ ό τας δ ´ ο ὐ λοιδορ ῶ.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 σο ὶ δ ´ ἐ γ ὼ λ έ γω, Ἀ γ ά μεμνον · ε ἰ τ ῶ ιδ ´ ἀ ρκ έ σεις, κακ ὸ ς φαν ῆ ι· ο ὔ τ ´ ε ὐ σεβ ῆ γ ὰ ρ ο ὔ τε πιστ ὸ ν ο ἷ ς ἐ χρ ῆ ν, ο ὐ χ ὅ σιον, ο ὐ δ ί καιον ε ὖ δρ ά σεις ξ έ νον· α ὐ τ ὸ ν δ ὲ χα ί ρειν το ῖ ς κακο ῖ ς σε φ ή σομεν τοιο ῦ τον ὄ ντα · δεσπ ό τας δ ´ ο ὐ λοιδορ ῶ.


Κατέβασμα ppt "HÉCUBE, (vers 1232- 1237). σο ὶ δ ´ ἐ γ ὼ λ έ γω, Ἀ γ ά μεμνον · ε ἰ τ ῶ ιδ ´ ἀ ρκ έ σεις, κακ ὸ ς φαν ῆ ι· ο ὔ τ ´ ε ὐ σεβ ῆ γ ὰ ρ ο ὔ τε πιστ ὸ ν ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google