Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (8801) ΧΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (8732) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (8801) ΧΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (8732) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (8801) ΧΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (8732) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2  Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την νομική της μορφή  Ο χαρακτηρισμός τους εξαρτάται από το μέγεθός τους γι’ αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, ο ετήσιος κύκλος εργασιών και ο ετήσιος ισολογισμός

3  Μεσαίες  Μικρές  Πολύ μ ικρές

4

5

6

7

8

9 Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

10 Η παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης για υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι τράπεζες  Οι τράπεζες παραχωρούν κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Οι επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται  Και επιλέγουν τα κατάλληλα δάνεια για τις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης

11  Μακροπρόθεσμα δάνεια  Βραχυπρόθεσμα δάνεια

12  Ίδια κεφάλαια-Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (v. capital)  Πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring)  Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  Ιδιώτες επενδυτές (business angels)  Θεσμικοί επενδυτές  Χρηματιστηριακή αγορά  Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (business incubators)  Ταμείο εγγυοδοτήσεων  ΕΣΠΑ  Ομογένεια  ΤΑΝΕΟ

13 Για τις ανάγκες τις έρευνας γίνεται χρήση ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε σε τυχαίο δείγμα 100 επιχειρηματιών των νομών του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23  Ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συσχετίζεται έντονα με το μέγεθος τους, όπως αυτό εκφράζεται από τον αριθμό των απασχολουμένων, με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις σχέσεις τους με το τραπεζικό σύστημα.  Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί την καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας.  Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, οι επιχειρηματίες λαμβάνουν μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα δάνεια για την ανάπτυξή της.  Κατά μια έννοια, η επένδυση των δανείων για τον σκοπό αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και στην πρόσβαση νέων τεχνολογιών.

24  Η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό είναι σχετικά εύκολη την σημερινή εποχή.  Τα επιτόκια δανεισμού είναι υψηλά, αλλά προσβάσημα.  Είναι σημαντικό οι μμε να καταφεύγουν σε λύσεις δανεισμού, τόσο για τις ίδιες τόσο και για τις τράπεζες.  Το βασικότερο σημείο για τον δανεισμό είναι να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τα προγράμματα δανεισμού και να γίνουν πιο ξεκάθαρες και ευνόητες τα κριτήρια και οι διαδικασίες.

25


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (8801) ΧΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (8732) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google