Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Οφέλη- κόστη δανειακών κεφαλαίων (Μέρος Α) Καραμάνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Οφέλη- κόστη δανειακών κεφαλαίων (Μέρος Α) Καραμάνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Οφέλη- κόστη δανειακών κεφαλαίων (Μέρος Α) Καραμάνης Κωνσταντίνος

2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Μαθήματος :Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων Ενότητα : Οφέλη – κόστη δανειακών κεφαλαίων (Μέρος Α) Καραμάνης Κων/νος Επίκουρος Καθηγητής Πρέβεζα, 2015

3 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα: Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

4 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα : Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων,ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναλυθεί γιατί μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια αντί για ίδια κεφάλαια. Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα οφέλη της χρήσης των δανειακών κεφαλαίων αντί για τα ίδια κεφάλαια. Λέξεις κλειδιά : Οφέλη δανειακών κεφαλαίων, ετήσιο φορολογικό όφελος, κόστος χρεοκοπίας. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σκοποί ενότητας

6 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Οφέλη και Κόστη των Δανειακών Κεφαλαίων Α. Οφέλη των Δανειακών Κεφαλαίων: 1. Φορολογικά οφέλη 2.Επιβάλλουν πειθαρχία στα διευθυντικά στελέχη Β. Κόστη των Δανειακών Κεφαλαίων 1. Αύξηση Αναμενόμενου Κόστους Χρεοκοπίας 2. Δημιουργία Κόστους Αντιπροσώπευσης 3. Απώλεια Μελλοντικής Χρηματοοικονομικής Ευελιξίας

7 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Α1. Φορολογικά Οφέλη Δανειακών Κεφαλαίων  Οι δαπάνες τόκων των δανειζόμενων κεφαλαίων, αφαιρούνται από τα έσοδα της επιχείρησης και τελικά μειώνονται οι φόροι που θα κληθεί να πληρώσει η επιχείρηση.  Το αριθμητικό φορολογικό όφελος από την ετήσια καταβολή τόκων αποτελεί συνάρτηση του φορολογικού συντελεστή και την πληρωμής τόκων: Ετήσιο φορολογικό όφελος = Φορολογικός Συντελεστής x Δαπάνες Τόκων

8 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Α1. Φορολογικά Οφέλη Δανειακών Κεφαλαίων: Συμπεράσματα  Τα οφέλη από τα δανειακά κεφάλαια αυξάνονται όσο αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές.  Οι επιχειρήσεις με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές πρέπει να δανείζονται περισσότερα κεφάλαια από ότι οι συγκρίσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές  Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης μιας αγοράς αυξάνονται, αν οι φορολογικοί συντελεστές της συγκεκριμένης αγοράς αυξάνονται διαχρονικά.

9 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: Τρόπος Υπολογισμού Φορολογικών Οφελών (1) από (3) Ι. Πολλαπλασιάζουμε τις δαπάνες τόκων με τον φορολογικό συντελεστή: r*B (ετήσιες δαπάνες τόκων που προκύπτουν από την ύπαρξη κεφαλαίων) t*r*B (ετήσιες φορολογικές εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τις δαπάνες τόκων) όπου r=επιτόκιο δανειακών κεφαλαίων, B=δανειακά κεφάλαια, t=οριακός φορολογικός συντελεστής [μετρά το όφελος σε απόλυτους όρους]

10 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: Τρόπος Υπολογισμού Φορολογικών Οφελών (2) από (3) ΙΙ. Υπολογίζουμε την παρούσα αξία των φορολογικών εξοικονομήσεων που προκύπτουν από δανειακά κεφάλαια:  PV φορολογικών εξοικονομήσεων από τα δανειακά κεφάλαια= trB/r= tB όπου r=επιτόκιο δανειακών κεφαλαίων, B=δανειακά κεφάλαια, t=οριακός φορολογικός συντελεστής [μετρά το όφελος σε απόλυτους όρους, υποθέτοντας ότι: 1. τα B έχουν άπειρη ζωή, 2. το r αντανακλά τον κίνδυνο των B και 3. ο t παραμένει διαχρονικά αμετάβλητος]

11 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: Τρόπος Υπολογισμού Φορολογικών Οφελών (3) από (3) ΙΙΙ. Υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ του κόστους δανειακών κεφαλαίων προ φόρων και μετά φόρων:  kd= r(1-t)*100 όπου kd= κόστος δανειακών κεφαλαίων μετά φόρων, r=επιτόκιο δανειακών κεφαλαίων, t=οριακός φορολογικός συντελεστής [μετρά το όφελος ως ποσοστιαίο κόστος]

12 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: ΙΙ. Παρούσα αξία των φορολογικών εξοικονομήσεων που προκύπτουν από δανειακά κεφάλαια  Επειδή τα δανειακά κεφάλαια στην πράξη δεν έχουν άπειρη ζωή για τη περίοδο συγκεκριμένων χρονικών περιόδων π.χ. 5έτη, 10έτη κ.λπ. υπολογίζουμε την PV των φορολογικών εξοικονομήσεων από τόκους αφού αρχικά εκτιμήσουμε τις ετήσιες φορολογικές εξοικονομήσεις:  PV φορολογικών εξοικονομήσεων από τόκους= trB*PV προσόδων όπου r=επιτόκιο δανειακών κεφαλαίων, B=δανειακά κεφάλαια, t=οριακός φορολογικός συντελεστής

13 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Α2. Τα Δανειακά Κεφάλαια επιβάλλουν πειθαρχία στα διευθυντικά στελέχη (1) από (2)  Οι διευθυντές μιας επιχείρησης χωρίς καθόλου δανειακά κεφάλαια και υψηλά ετήσια έσοδα και ταμειακές ροές, διαθέτουν ένα μεγάλο ¨δίχτυ ασφαλείας¨ απέναντι σε πιθανά σφάλματα. Έτσι εν έχουν κανένα κίνητρο να είναι αποδοτικοί είτε στην επιλογή είτε στη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων.

14 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Α2. Τα Δανειακά Κεφάλαια επιβάλλουν πειθαρχία στα διευθυντικά στελέχη (2) από (2)  Οι διευθυντές μιας επιχείρησης που δανείζεται κεφάλαια πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούν θα επιτύχουν τουλάχιστον μια επαρκή απόδοση για να καλύψουν τις δαπάνες τόκων. Το κόστος της μη υλοποίησης αυτού θα είναι η χρεοκοπία και η απώλεια της θέσης εργασίας τους.  Συμπεράσματα ερευνών: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν σημαντικά τα δανειακά τους κεφάλαια παρουσίασαν μια μέση αύξηση της απόδοσης του ενεργητικού τους της τάξης του 21,5% (Danid & Diane, 1993)!

15 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Β1. Αύξηση Αναμενόμενου Κόστους Χρεοκοπίας  Πιθανότητα Χρεοκοπίας: το ενδεχόμενο να μην επαρκούν οι ταμειακές ροές για τις δανειακές υποχρεώσεις (καταβολή τόκων +αποπληρωμή κεφαλαίου).  Αποτελεί συνάρτηση τόσο του μεγέθους των λειτουργικών ταμειακών ροών όσο και της μεταβλητότητας αυτών των ροών. Πιθανότητα Χρεωκοπίας Υψηλές ταμειακές ροέςΧαμηλότερη Ευμετάβλητες / Αβέβαιες ταμειακές ροές Υψηλότερη

16 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Το Κόστος Χρεοκοπίας: Άμεσα Κόστη  Αφορούν τις εκροές κατά τη στιγμή της χρεοκοπίας:  Περιλαμβάνουν τα νομικά και τα διοικητικά κόστη μιας χρεοκοπίας  Περιλαμβάνουν την παρούσα αξία πιθανών επιπτώσεων από καθυστερήσεις στις καταβολές των ταμειακών ροών.

17 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Το Κόστος Χρεοκοπίας: Έμμεσα Κόστη (1) από (2)  Προκύπτουν πριν την χρεοκοπία ως άμεση συνέπεια της αντίληψης ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα:  Η αντίδραση εκ μέρους των πελατών να σταματήσουν να αγοράζουν το προϊόν ή την υπηρεσία εξαιτίας του φόβου ότι η επιχείρηση πιθανόν να κλείσει.

18  Οι αυστηρότεροι όροι που απαιτούν οι προμηθευτές για να προστατευτούν απέναντι στην πιθανότητα χρεοκοπίας.  Η δυσκολία της επιχείρησης να αντλήσει νέα κεφάλαια για τα επενδυτικά της σχέδια. Το Κόστος Χρεοκοπίας: Έμμεσα Κόστη (2) από (2)

19 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: Το Έμμεσο Κόστος Χρεοκοπίας  Το έμμεσο κόστος χρεοκοπίας είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις:  Πώλησης ανθεκτικών προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής που απαιτούν ανταλλακτικά εξαρτήματα (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανίες κ.α.)  Παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών η αξία των οποίων εξαρτάται από τα συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις υπολογιστών, επιχειρήσεις προμήθειας λογισμικών προγραμμάτων κ.α.)

20 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: Χρεοκοπία και Βέλτιστη Κεφαλαιακή Δομή (1) από (2)  Είναι σε θέση να δανειστούν περισσότερο επιχειρήσεις:  που παρουσιάζουν σταθερά κέρδη και σταθερές ταμειακές ροές (π.χ. επιχειρήσεις τεχνολογίας έναντι επιχειρήσεων κοινής ωφελείας).  που είναι σε θέση να συνδυάσουν τις ταμειακές ροές επί των δανείων αναλογικά με τις λειτουργικές ταμειακές ροές (π.χ. επιχειρήσεις εμπορευμάτων).

21 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Στην Πράξη: Χρεοκοπία και Βέλτιστη Κεφαλαιακή Δομή (2) από (2)  Είναι σε θέση να δανειστούν περισσότερο επιχειρήσεις:  που προστατεύονται και ασφαλίζονται σε περίπτωση χρεοκοπίας από μια εξωτερική οντότητα (π.χ. δημόσιες επιχειρήσεις).  με περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να διαιρεθούν και να πωληθούν (π.χ. επιχείρηση ακινήτων έναντι επιχείρησης η αξία της οποίας στηρίζεται κυρίως στην επωνυμία της).

22 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα :Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις (2014), Damodaran Α Χρηματοοικονομική (2012), Groppelli A.and Nikbakht Ε.

23 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/ACC100/ Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα : Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

24 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα : Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

25 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία:, 2015 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα : Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

26 26 Σημειώματα Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα : Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

27 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Ενότητα : Οφέλη – Κόστη Δανειακών Κεφαλαίων, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

28 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Οφέλη- κόστη δανειακών κεφαλαίων (Μέρος Α) Καραμάνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google