Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Λήψη φαρμάκων, τοξικές ουσίες, άλλοι μυελοτοξικοί παράγοντες Ηπατίτιδα Επάγγελμα, έκθεση σε οργανικούς διαλύτες, χρώματα, κόλλες, βαφές κλπ Ακτινοβόληση ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Αιμορραγικές εκδηλώσεις Εστίες λοίμωξης Διόγκωση λεμφαδένων Σπληνομεγαλία 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Γενική αίματος και επίχρισμα περιφερικού αίματος Μυελόγραμμα και βιοψία μυελού Ακτινογραφία θώρακος (θύμωμα) Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (αύξηση αιμοσφαιρίνης F) Δικτυοερυθροκύτταρα Δοκιμασία Ham και Sucrose Τυποποίηση στο HLA του αρρώστου και των αδελφών 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ Χλωραμφενικόλη Φαινυλβουταζόνη και άλλα αντιφλεγμονώδη Κινακρίνη και άλλα αντιπρωτοζωϊκά φάρμακα Σουλφοναμίδες Σιμεθιδίνη Αλατα χρυσού Υδαντοϊνες 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Βενζόλιο και οργανικοί διαλύτες Εντομοκτόνα ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ηπατίτιδα Ιός Epstein-Barr HIV Δάγγειος 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Αντίδραση GVH Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Ηωσινοφιλική περιτονεϊτιδα. Θύμωμα ΚΥΗΣΗ 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ Αναιμία Fanconi Κληρονομική δυσκεράτωση Σύνδρομο Shwachman-Diamond Ινώδης δυσγένεση Παγκρεατική ανεπάρκεια Οικογενής διαταραχή στην κυτταρική πρόσληψη των φυλλικών 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

7 ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Προκαλούν συστηματικά υποπλασία ή απλασία σε μια επαρκή δόση - Εχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ Χλωραμφενικόλη [εξαρτώμενη από τη δόση (συχνά αναστρέψιμη) και μη έχουσα σχέση με τη δόση ή ιδιοσυστασιακή (μη αναστρέψιμη)] Οργανικές ενώσεις αρσενικού Κινακρίνη ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ Παράγωγα υδαντοϊνης: Μεθυλφενυλεθυλυδαντοϊνη, τριμεθαδιόνη, πριμιδόνη 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

8 ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Παράγωγα πυραζολόνης: Φαινυλβουταζόνη, οξυφαινυλβουταζόνη, αμινοπυρίνη ΔΙΑΦΟΡΑ Αλατα χρυσού Υπερχλωρικό κάλιο Κολχικίνη 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

9 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ Λίγες αναφορές ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ Στρεπτομυκίνη Πενικιλίνη Μεθικιλίνη Αμπικιλίνη Οξυτετρακυκλίνη, τετρακυκλίνη Αμφοτερικίνη-Β Σουλφοναμίδες: Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, σουλφισο-ξαζόλη, σουλφαθειαζόλη, σουλφαδιμεθιξίνη, τριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

10 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Σαλικυλαμίδη Ινδομεθακίνη Ιβοπρουφένη Καρβαμαζεπίνη ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ Παράγωγα υδαντοϊνης: Μεθυλφενυλυδαντοϊνη, φαινα-κεμίδη, διφενυλυδαντοϊνη, εθοσουξιμίδη 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

11 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ Καρβιμαζόλη. Μεθυλμερκαπτοϊμιδαζόλη (ταπαζόλη) Μεθιμαζόλη Προπυλθειουρακίλη Μεθυλθειουρακίλη Βενζυλθειουρακίλη Υπερχλωρικό κάλιο ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (σουλφονυλουρίες) Τολβουταμίδη Χλωροπροπαμίδη Καρβουταμίδη 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

12 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ Τριπελεναμίνη (πυριβενζαμίνη) Χλωροφενιραμίνη Πυριναμίδη ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Ακεταζολαμίδη Χλωροθειαζίδη Υδροφθοριομεθειαζίδη 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

13 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ Μεπρομπαμάτη Χλωροπρομαζίνη Προμαζίνη Χλωροδιαζεποξίδη Μεπαζίνη Methylprylon (noludar) 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

14 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ Αζιδοθυμιδίνη Άλατα βισμουθίου Αλλοπουρινόλη Αμοδιοκίνη Κολλοειδής άργυρος Δινιτροφενόλη Θειοκυανικά Θειαμφενικόλη Κινιδίνη Μεθαζολαμίδη Μεθειαμίδη Μετολαζόνη Μικρές δόσεις ΜΤΧ D-Πενικιλλαμίνη Σιμεθιδίνη Τετραχλωράνθρακας Φαινοθειαζίνη Φαινυλινδανενδιόνη Χλωροδιαζεποξίδη Υδράργυρος 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

15 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ Βενζόλιο Τολουόλιο Βιομηχανικοί διαλύτες Βαφές μαλλιών Κόλλες, μπογιές ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ιονίζουσα ακτινοβολία: Ακτίνες Χ, ραδιοϊσότοπα 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

16 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Χλωροφενοθάνη (DDT) Παραθείο Clordane Gammabenzene-Hexachloride (Lindane) Πενταχλωροφενόλη Ζιζανιοκτόνα 22/4/ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google