Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ n Λήψη φαρμάκων, τοξικές ουσίες, άλλοι μυελοτοξικοί παράγοντες n Ηπατίτιδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ n Λήψη φαρμάκων, τοξικές ουσίες, άλλοι μυελοτοξικοί παράγοντες n Ηπατίτιδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ n Λήψη φαρμάκων, τοξικές ουσίες, άλλοι μυελοτοξικοί παράγοντες n Ηπατίτιδα n Επάγγελμα, έκθεση σε οργανικούς διαλύτες, χρώματα, κόλλες, βαφές κλπ n Ακτινοβόληση ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ n Αιμορραγικές εκδηλώσεις n Εστίες λοίμωξης n Διόγκωση λεμφαδένων n Σπληνομεγαλία

2 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ n Γενική αίματος και επίχρισμα περιφερικού αίματος n Μυελόγραμμα και βιοψία μυελού n Ακτινογραφία θώρακος (θύμωμα) n Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (αύξηση αιμοσφαιρίνης F) n Δικτυοερυθροκύτταρα n Δοκιμασία Ham και Sucrose n Τυποποίηση στο HLA του αρρώστου και των αδελφών

3 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ n Χλωραμφενικόλη n Φαινυλβουταζόνη και άλλα αντιφλεγμονώδη n Κινακρίνη και άλλα αντιπρωτοζωϊκά φάρμακα n Σουλφοναμίδες n Σιμεθιδίνη n Αλατα χρυσού n Υδαντοϊνες

4 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ n Βενζόλιο και οργανικοί διαλύτες n Εντομοκτόνα ΑΠΟ ΙΟΥΣ n Ηπατίτιδα n Ιός Epstein-Barr n HIV n Δάγγειος

5 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ n Αντίδραση GVH n Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος n Ηωσινοφιλική περιτονεϊτιδα. n Θύμωμα ΚΥΗΣΗ

6 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ n Αναιμία Fanconi n Κληρονομική δυσκεράτωση n Σύνδρομο Shwachman-Diamond n Ινώδης δυσγένεση n Παγκρεατική ανεπάρκεια n Οικογενής διαταραχή στην κυτταρική πρόσληψη των φυλλικών

7 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 7 ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Προκαλούν συστηματικά υποπλασία ή απλασία σε μια επαρκή δόση - Εχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ n Χλωραμφενικόλη [εξαρτώμενη από τη δόση (συχνά αναστρέψιμη) και μη έχουσα σχέση με τη δόση ή ιδιοσυστασιακή (μη αναστρέψιμη)] n Οργανικές ενώσεις αρσενικού n Κινακρίνη ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ n Παράγωγα υδαντοϊνης: Μεθυλφενυλεθυλυδαντοϊνη, τριμεθαδιόνη, πριμιδόνη

8 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ n Παράγωγα πυραζολόνης: Φαινυλβουταζόνη, οξυφαινυλβουταζόνη, αμινοπυρίνη ΔΙΑΦΟΡΑ n Αλατα χρυσού n Υπερχλωρικό κάλιο n Κολχικίνη

9 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 9 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ Λίγες αναφορές ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ n Στρεπτομυκίνη n Πενικιλίνη n Μεθικιλίνη n Αμπικιλίνη n Οξυτετρακυκλίνη, τετρακυκλίνη n Αμφοτερικίνη-Β n Σουλφοναμίδες: Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, σουλφισο- ξαζόλη, σουλφαθειαζόλη, σουλφαδιμεθιξίνη, τριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη

10 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 10 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ n Ακετυλοσαλικυλικό οξύ n Σαλικυλαμίδη n Ινδομεθακίνη n Ιβοπρουφένη n Καρβαμαζεπίνη ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ n Παράγωγα υδαντοϊνης: Μεθυλφενυλυδαντοϊνη, φαινα- κεμίδη, διφενυλυδαντοϊνη, εθοσουξιμίδη

11 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 11 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ n Καρβιμαζόλη. n Μεθυλμερκαπτοϊμιδαζόλη (ταπαζόλη) n Μεθιμαζόλη n Προπυλθειουρακίλη n Μεθυλθειουρακίλη n Βενζυλθειουρακίλη n Υπερχλωρικό κάλιο ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (σουλφονυλουρίες) n Τολβουταμίδη n Χλωροπροπαμίδη n Καρβουταμίδη

12 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ n Τριπελεναμίνη (πυριβενζαμίνη) n Χλωροφενιραμίνη n Πυριναμίδη ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ n Ακεταζολαμίδη n Χλωροθειαζίδη n Υδροφθοριομεθειαζίδη

13 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 13 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ n Μεπρομπαμάτη n Χλωροπρομαζίνη n Προμαζίνη n Χλωροδιαζεποξίδη n Μεπαζίνη n Methylprylon (noludar)

14 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ n Αζιδοθυμιδίνη n Άλατα βισμουθίου n Αλλοπουρινόλη n Αμοδιοκίνη n Κολλοειδής άργυρος n Δινιτροφενόλη n Θειοκυανικά n Θειαμφενικόλη n Κινιδίνη n Μεθαζολαμίδη n n Μεθειαμίδη n n Μετολαζόνη n n Μικρές δόσεις ΜΤΧ n n D-Πενικιλλαμίνη n n Σιμεθιδίνη n n Τετραχλωράνθρακας n n Φαινοθειαζίνη n n Φαινυλινδανενδιόνη n n Χλωροδιαζεποξίδη n n Υδράργυρος

15 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 15 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ n Βενζόλιο n Τολουόλιο n Βιομηχανικοί διαλύτες n Βαφές μαλλιών n Κόλλες, μπογιές ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ n Ιονίζουσα ακτινοβολία: Ακτίνες Χ, ραδιοϊσότοπα

16 5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 16 ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΤΟΞΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ n Χλωροφενοθάνη (DDT) n Παραθείο n Clordane n Gammabenzene-Hexachloride (Lindane) n Πενταχλωροφενόλη n Ζιζανιοκτόνα


Κατέβασμα ppt "5/9/2015 Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ n Λήψη φαρμάκων, τοξικές ουσίες, άλλοι μυελοτοξικοί παράγοντες n Ηπατίτιδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google