Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΟΚΤ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΟΚΤ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΟΚΤ 2012

2 1 Ο ΜΕΡΟΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

4 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ  είναι μια επιστήμη  αφορά  προγραμματισμό, σχεδιασμό, διαμόρφωση, συγκρότηση της ΠΟΛΗΣ (δομή της πόλης)  βάσει  πορισμάτων επιστήμης / γεωφυσικών δεδομένων / προοπτικών ...να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ως χώρος βίωσης και ως οικονομική / κοινωνική / τεχνολογική οντότητα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  Το σύνολο των κανόνων ΔΙΚΑΙΟΥ που ρυθμίζουν προγραμματισμό / σχεδιασμό Πόλεων & Οικιστικών Μονάδων  Κανονιστικοί (Ρυθμιστικοί κανόνες)  πλαίσιο / προϋποθέσεις πολεοδομικής διαμόρφωσης  Επεμβατικοί κανόνες  πλαίσια / όροι / προϋποθέσεις / σκοποί Οικιστικής πολιτικής Κράτους  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ οργανωμένης δόμησης

5 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΠΗΓΕΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΙ) ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 17  Προστασία Ιδιοκτησίας  Περιορισμοί ατομικής ιδιοκτησίας, για μέγιστο κοινωνικό όφελος (έλεγχος, περιορισμός, μεταβολή χρήσης, αφαίρεση)  Αναγκαστική Απαλλοτρίωση (αφαίρεση ιδιοκτησίας) για προφανή κοινή ωφέλεια Άρθρο 18  Περιορισμοί Κυριότητας λόγω κοινωνικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας (από άρθρο 17)  Εκμετάλλευση υπέργειου / υπόγειου πλούτου (ορυχεία, αρχαιολογικά, ιαματικά, ύδατα, λίμνες)  Επιτάξεις (εθνική άμυνα, άμεση κοινωνική ανάγκη, κίνδυνοι)  Αναδασμός, ανασυγκρότηση κλπ. αγροτικών εκτάσεων, εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, αναγκαστική συνιδιοκτησία σε αστικές περιοχές κλπ. Άρθρο 24  Προστασία φυσικού / πολιτιστικού περιβάλλοντος – προληπτικά / κατασταλτικά μέτρα  Εξασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης  χωροταξική αναδιάρθρωση  Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σε χαρακτηριζόμενη Οικιστική περιοχή (διάθεση εκτάσεων για κοινόχρηστες χρήσεις κλπ.)  Προστατεύονται Μνημεία, Παραδοσιακές περιοχές / στοιχεία

6 ΝΟΜΟΙ Ν.Δ. 17 Ιουλίου / 18 Αυγούστου 1823  Η Πολιτεία θέτει την οικιστική ανάπτυξη ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ την Οικιστική ανάπτυξη της χώρας  Οικιστική ανάπτυξη ΟΧΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ  ΘΕΤEΙ : Όρους– Προϋποθέσεις  ΟΡΙΖΕΙ : Ρυθμίσεις - Επεμβάσεις  ΑΝΑΠΤΥΞΗ βάσει ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΑΝΟΝΕΣ : Ασφάλειας – Υγιεινής – Αισθητικής – Κοινής Χρήσης  ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ) ΣΧΕΔΙΟ : οδοί, πλατείες, άλση, δημόσια / δημοτικά / ιδιωτικά κτίρια, ναοί, κτίρια κοινής ωφέλειας, βιομηχανικές ζώνες, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ = Γραπτό & Δεσμευτικό κείμενο που καθορίζει λεπτομερώς τη χρήση γης, τους κοινόχρηστους χώρους, τους όρους δόμησης, τους βιομηχανικούς και αρχαιολογικούς χώρους, ΝΟΜΟΣ 947/1979 (περί οικιστικών περιοχών) ΝΟΜΟΣ 1032/1980 (περί συστάσεως Υπ. Χωροταξίας/Οικισμού/Περιβάλλοντος) ΝΟΜΟΣ 1337/1983 (επέκταση πολεοδομικών σχεδίων...) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΠΗΓΕΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΙ)

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

8 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ περιοχές επεκτάσεων ΓΠΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ περιεχόμενο – εκπόνηση – έγκριση - συνέπειες ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ έγκριση – καταλληλότητα – δικαιολογητικά – συνέπειες – εισφορά εφαρμογή – συνέπειες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

9 Επιτρέπονται εφόσον  Προστατεύουν Φυσικό / Πολιτιστικό περιβάλλον  Υπακούουν στις αρχές της Πολεοδομικής Επιστήμης  Υπακούουν στους Αναπτυξιακούς στόχους της χώρας  Διαφυλάττουν την Γεωργική γη και την υψηλή Παραγωγικότητα Περιοχές Επεκτάσεων / Εντάξεων  Επέκταση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών προ 1923  Ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο και επέκταση οικισμών μετά 1923 (χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο)  Ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο περιοχών άλλων χρήσεων (πλην κατοικίας) Υλοποίηση  Κατά Οργανικές Πολεοδομικές Ενότητες (Γειτονιές)  Για την Οργάνωση των περιοχών και Εξυπηρέτηση των κατοίκων  Προηγούνται οι Πυκνοδομημένες  Οργανική σύνδεση με τον υπάρχοντα Πολεοδομικό Ιστό της πόλης  Επίτευξη οικονομίας στην επέκταση  Μέριμνα για προβληματικές περιοχές  Κοινόχρηστοι – Κοινωφελείς χώροι  Προοπτική ανάπτυξης 5ετίας Α. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

10 Β.1. Περιεχόμενο........................... Β.2. Εκπόνηση............................ Β.3. Έγκριση............................ Β.4. Συνέπειες............................. Β. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΓΠΣ

11  Στοιχεία Πολεοδομικής Ενότητας: Χάρτες, Σχέδια, Διαγράμματα, Κείμενα, Όρια, Περιοχές Επέκτασης, Υποδιαίρεση σε Ζώνες, Πυκνότητα Δόμησης  Εκτίμηση αναγκών Κοινόχρηστων / Κοινωφελών χώρων  Πολεοδομική Οργάνωση  Δίκτυο Κυκλοφορίας – Κέντρα  Συντελεστή Δόμησης (πυκνότητα δόμησης)  Τρόποι Ανάπτυξης  Επιπτώσεις στο Περιβάλλον  Χώροι Στάθμευσης  ΖΕΕ – Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (στεγαστικά δάνεια, εργατικές κατοικίες…)  ΖΟΕ – Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου γύρω από πόλη / οικισμό  Βιομηχανικές / Βιοτεχνικές Ζώνες Β.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΠΣ

12  Γίνεται με πρωτοβουλία Δήμου / Κοινότητας ή Δήμων / Κοινοτήτων ή ΟΤΑ  Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος  Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ (Φύλο Εφημερίδας Κυβέρνησης)  Δημοσιοποιείται – Αναρτάται – Εκτίθεται στην κρίση των πολιτών  Επιδιώκει τη συμμετοχή των πολιτών μέσω υποβολής Ενστάσεων  Συμμετοχή και των Νομαρχιακών – Περιφερειακών Υπηρεσιών, Υπ. Οικονομικών / Γεωργίας / Πολιτισμού / Επιστημών / Δημ. Έργων / Ενέργειας κλπ.  Δίνεται χρονικό διάστημα για συγκέντρωση απόψεων / ενστάσεων / θέσεων  Μετά τα ανωτέρω εισάγεται σε Υπηρεσία Γνωμοδότησης του Υπ. Χωροταξιας… Β.2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΠΣ

13 Από το Υπ. Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος  ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα) Περιλαμβάνει :  Πρόταση Μελέτης  Σχετικούς Χάρτες Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ  Πράξη Αναγνώρισης Δυνατότητα Τροποποίησης από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ λόγω:  Μεγάλου Κόστους – Δαπανών  Επιβλαβείς Συνέπειες  Προστασία Φυσικού / Πολιτιστικού Περιβάλλοντος  Σχετικών Αναπτυξιακών στόχων Β.3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΠΣ

14  Η Δόμηση επιτρέπεται μόνο «σύμφωνα με το ΓΠΣ»  Δημόσιες Υπηρεσίες προσαρμόζονται και υπακούουν στο ΓΠΣ (πχ. στεγαστικά προγράμματα, δίκτυα υποδομών, κλπ.)  Επιτρέπεται αναγκαστική απαλλοτρίωση  Ασκείται από το Δημόσιο το «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δηλαδή η υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου – εάν θέλει να πωλήσει προς τρίτο – να γνωστοποιήσει την πρόθεση αυτή στο Δημόσιο εγγράφως, και εφόσον το Δημόσιο ενδιαφέρεται να προτιμηθεί ως αγοραστής. Αν δεν ενδιαφερθεί τότε να πωληθεί στον «τρίτο» της προτίμησης του. Β.4. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΠΣ

15 Γ.1. Αποτελείται:........................... Γ.2. Έγκριση ………………… Γ.3. Καταλληλότητα Περιοχής........................... Γ.4. Δικαιολογητικά Έγκρισης........................... Γ.5. Συνέπειες Έγκρισης........................... Γ.6. Εισφορά σε γη............................. Γ.7. Εφαρμογή / Συνέπειες …………………. Γ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

16  Πολεοδομικό Σχέδιο  Οριζοντογραφικό + Υψομετρικό / Τοπογραφικό + Κτηματογραφικό Διάγραμμα  Πολεοδομικό Κανονισμό  Έκθεση (προτεινόμενες ρυθμίσεις) Γίνεται από  Δήμο / Κοινότητα, Δήμους / Κοινότητες, ΟΤΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ Γ.1. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ :

17  Με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) μετά από πρόταση του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ & Γνωμοδότηση Συμβουλίου (Νομαρχιακού / Δημοτικού / Κοινοτικού)  Αποδεκτές Ενστάσεις συνεπάγονται αναμόρφωση  Νέα Έγκριση ΓΠΣ  Είναι δυνατή η Έγκριση «Τμήματος Πολεοδομικής Ενότητας» αν υπάρχουν καθυστερήσεις κλπ.  Χωριστές πολεοδομικές μελέτες Γ.2. ΕΓΚΡΙΣΗ

18 Υ.Α. οικ. 71076/7351 (ΠΕΧΩΔΕ) 24.6/8.7.91  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για οικιστική καταλληλότητα και έγκριση ΠΜ (άρθρο 29 Ν. 1947/91) Άρθρο 1  Ελάχιστη ενιαία επιφάνεια > 100 στρέμματα  Τοπογραφικό διάγραμμα 1:10000 / 1:5000 με όρια / χρήσεις γης / βασικά δίκτυα υποδομών  Τοπογραφικό και Υψομετρικό διάγραμμα 1:2000 με ενδομορφολογικά χαρακτηριστικά (κλίσεις εδάφους, ρέματα, ειδικές χρήσεις γης, γραμμές αιγιαλού / παραλίας, κλπ.)  Σειρά φωτογραφιών της έκτασης  Έκθεση δυνατότητας εξυπηρέτησης έκτασης από δίκτυα υποδομών  Έκθεση Γεωλογικής / Γεωτεχνικής καταλληλότητας  Ερωτηματολόγιο πιν.3 άρθρου 16 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (69269/24.10.90)  Έκθεση ελέγχου τίτλων (άρθρο 5 ΠΔ 510/1979 Α 154)  Έκθεση για ζητούμενες χρήσεις γης (ΠΔ 23.2.87)  Δήλωση Αιτούντος για γνώση του άρθρου 29 του Ν. 1947/91  Υποβολή Δικαιολογητικών σε Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - ΥΠΕΧΩΔΕ  Έλεγχος Δικαιολογητικών από συναρμόδια Υπουργεία (Γεωργίας, Πολιτισμού, κλπ.)  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Άρθρο 2 Το Δημόσιο δεν μπορεί να μεταβάλλει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τα ανωτέρω Γ.3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

19 Άρθρο 8 ΥΑ 71076/7851/91 – παρ. 4 άρθρου 29 Ν. 1947/91  Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης της Έκτασης 1:2000 (χρήσεις γης, κυκλοφοριακό δίκτυο, πεζόδρομοι, κοινωφελείς χώροι, οικοδομήσιμοι χώροι, κλπ.)  Έκθεση τρόπου ανάπτυξης έκτασης (διανομή οικοπέδων, κτιρίων, κλπ.)  Πολεοδομικό σχέδιο : οριζοντιογραφικό, υψομετρικό / τοπογραφικό 1:500 σύμφωνα με Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (οικοδομικές / ρυμοτομικές γραμμές, κοινόχρηστοι, οικοδομήσιμοι, γενικές ειδικές χρήσεις γης)  Κείμενο Πολεοδομικού Κανονισμού (χρήσεις γης, περιορισμοί, απαγορεύσεις, υποχρεώσεις, όροι / περιορισμοί δόμησης, δομικά υλικά, αισθητική εμφάνιση κτιρίων, ακάλυπτοι χώροι, κλπ.)  Σχέδιο / προκαταρκτική μελέτη κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) και εκτίμηση κόστους / χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Γ.4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΜ

20  Ομοίως με έγκριση Σχεδίου Πόλεων  Ενεργοποίηση θεσμών εισφοράς σε γη και χρήμα (άρθρα 8,9)  Ζώνες αστικού αναδασμού (άρθρο 10) Γ.5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΜ

21  Υποχρέωση συμμετοχής στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων με ποσοστό συμμετοχής (άρθρο 339 ΝΔ 1923, άρθρο 6 Ν 5269/1931, άρθρο 8 1947/91)  Μετατροπή εισφοράς γης σε χρηματική συμμετοχή. Αφορά μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας – μη πολεοδομικά αξιοποιήσιμο.  Διάθεση εδαφικών τμημάτων σε εισφορά γης. Αφορά κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς σκοπούς, παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες με ρυμοτομούμενα οικόπεδα.  Εισφορά σε χρήμα. Αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετέχουν με καταβολή εισφοράς σε χρήμα. Αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) Γ.6. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

22 Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής - Περιλαμβάνονται οι Πράξεις Αναλογισμού (ποσοστά συμμετοχής σε εισφορά σε γη) Περιεχόμενο πράξης Εφαρμογής  Αφαιρούμενα τμήματα ιδιοκτησίας  Μετατροπή τμημάτων σε χρηματική εισφορά  Ρυμοτόμηση τμημάτων  Τμήματα για κοινωφελείς σκοπούς  Μη άρτια οικόπεδα – μη τακτοποιούμενα  Συνενωμένα οικόπεδα  Ανταλλασσόμενα οικόπεδα  Τακτοποιούμενα οικόπεδα  Μεταβολή οικοπέδων σε άρτια Γ.7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΜ

23 Διαδικασία Σύνταξης πράξης Εφαρμογής  Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος ΠΜ  Κλήση ιδιοκτητών για επιβεβαίωση ορθότητας αποτύπωσης ιδιοκτησιών (τίτλοι ιδιοκτησίας)  Τελική σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος  Τελική σύνταξη Πίνακα Εφαρμογής  Κλήση ιδιοκτητών να λάβουν γνώση της πράξης και πιθανή υποβολή ενστάσεων Κύρωση – Συνέπειες πράξης Εφαρμογής (αρθρο 4 Ν. 1772/88)  Κυρώνεται με απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη  Μεταγράφεται σε Υποθηκοφυλάκειο  Εκπληρώνονται υποχρεώσεις ιδιοκτητών για εισφορά σε γη  Βεβαιώνονται οι μεταβολές των ιδιοκτησιών  Εγκρίνεται κατά προτίμηση εάν οι ιδιοκτήτες συμφωνούν για τις εκχωρήσεις  Άρνηση συμμόρφωσης των ιδιοκτητών  Μονομελές πρωτοδικείο  Διαταγή αποβολής Ιδιοκτήτη  Τέλος η Πράξη εφαρμογής γίνεται Οριστική και Αμετάκλητη Γ.8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΜ

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Α. ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  Έννοιες  Προγράμματα ενεργού πολεοδομίας Β. ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ - ΖΕΕ & ΖΕΚ Γ. ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΖΟΕ Δ. ΖΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΖΟΕ

26 2 Ο ΜΕΡΟΣ «ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

27 ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΓΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.1577/85 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 13-6-2000), ΓΕΝΙΚΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ / ΕΙΔΙΚΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΓΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.1577/85 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 13-6-2000), ΓΕΝΙΚΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ / ΕΙΔΙΚΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΧΑΜΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΧΑΜΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΣΤΟΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΚΤΙΡΙΟ

28 ΕΠΙΤΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΡΆΓΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΡΆΓΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Η ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΜΕΝΕΣ – ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΜΕΝΕΣ – ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.2831/2000 ΦΕΚ 140 ΑΔ/13.6.2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.2831/2000 ΦΕΚ 140 ΑΔ/13.6.2000 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΠΔ 394/Δ/8.9.1983 – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ – ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΠΔ 394/Δ/8.9.1983 – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ – ΙΣΧΥΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ακολουθεί αναλυτικά ….. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ακολουθεί αναλυτικά ….. ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ …συνέχεια

29 ΣΥΝΤΑΞΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  Τοπογραφικά Διαγράμματα (εντός / εκτός σχεδίου…)  Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κάλυψη, σχέδια κατασκευής, όψεις, τομές, σχέδια λεπτομερειών, αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης, τεχνική περιγραφή, εγκαταστάσεις)  Στατικές Μελέτες (υπολογισμοί, φέρουσα κατασκευή, λεπτομέρειες, αντισεισμικά, υπόμνημα)  Εγκαταστάσεις –Υδραυλικές – Ύδρευση/Αποχέτευση –Θέρμανση –Κλιματισμός – Αερισμός –Ηλεκτρικές Ισχυρών Ρευμάτων –Πυροπροστασίας, –Ανυψωτικών Συστημάτων –Ηλεκτρικών Υ/Σ υποβιβασμού τάσης –Ηλεκτρικές Ασθενών Ρευμάτων

30 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Γενικό Τοπογραφικό με δίκτυα παροχών Οικισμού  Γενικά σχέδια Εγκαταστάσεων  Διαδρομές – Βάθος αγωγών  Διατομές – Πίεση  Τάση και θέση καλωδίων Ηλ. Ενέργειας  Απαιτήσεις κτιρίου σε παροχές (μ3/ωρα, KVA, κλπ.)  Συνδέσεις με εξωτερικά δίκτυα παροχών  Θέσεις κύριων στοιχείων στο χώρο (λέβητες, δεξαμενές, πίνακες, μετρητές, κλπ.)  Οριζόντια πορεία δικτύων  Κατακόρυφες στήλες εγκαταστάσεων  Κλίμακα 1:100 – 1:50  Τεχνική Έκθεση / Τεύχος Υπολογισμών / Σχέδια κατασκευής

31 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Ελληνικοί Κανονισμοί – Ξένοι Κανονισμοί – Τι ελήφθη υπόψιν  Μέσες και Ελάχιστες Εξωτερικές Θερμοκρασίες  Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων (επίπεδα άνεσης)  Συντελεστές θερμοπερατότητας  Μελέτη θερμομόνωσης  Τρόπος θέρμανσης χώρων  Συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο  Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας / καύσιμο  Προστασία περιβάλλοντος – συστήματα  Υλικά  ΕΛΟΤ προδιαγραφές υλικών  Τρόπος εγκατάστασης – συνδέσεις – τεχνικές οδηγίες  Τεύχος Υπολογισμών / Σχέδια κατασκευής / Κατόψεις / Λεβητοστάσιο / Σωληνώσεις

32  Ελληνικοί Κανονισμοί – Ξένοι Κανονισμοί – Τι ελήφθη υπόψιν  Μέσες και Ελάχιστες Εξωτερικές Θερμοκρασίες  Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων (επίπεδα άνεσης)  Συντελεστές θερμοπερατότητας  Μελέτη θερμομόνωσης  Εναλλαγές αέρα για αερισμό  Σύστημα / τρόπος κλιματισμού  Συνολικό Απαιτούμενο Ψυκτικό φορτίο  Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας  Προστασία περιβάλλοντος  Υλικά  ΕΛΟΤ για Υλικά  Τρόποι εγκατάστασης – συνδέσεις  Τεύχος Υπολογισμών / Σχέδια / Κατόψεις / αεραγωγοί / Καλωδιώσεις κλπ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

33  Τεχνική Έκθεση  Κανονισμοί (Ελληνικοί, Διεθνείς), Τεχνική περιγραφή, ΕΛΟΤ για υλικά  Τεύχος Υπολογισμών  Υπολογισμός / Κατανομή φορτίων ανα φάση, Γενικές Ασφάλειες, Διακόπτες Πίνακα, (όχι απαραίτητο για μονοφασικούς <=35 Α, ή τριφασικούς <= 3Χ 35 Α)  Σχέδια Κατασκευής  Κατόψεις, θέσεις πινάκων, υποπινάκων, θέσεις/μεγέθη γραμμών φορτίων κίνησης και φορτίων εκτός φωτισμού, κατανομή γραμμών σε χώρους, Μονογραμμικά σχέδια πινάκων/υποπινάκων με αναφορά μεγέθους διακοπτών/ασφαλειών/αυτομάτων. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

34  Τεχνική Έκθεση  Κανονισμοί (Ελληνικοί, Διεθνείς), Τεχνική περιγραφή συστημάτων, αριθμός/μέγεθος πυροσβεστικών στοιχείων / συσκευών ανίχνευσης, ΕΛΟΤ για υλικά, τρόπος εγκατάστασης / σύνδεσης  Τεύχος Υπολογισμών  στοιχεία εγκατάστασης (πιεστικά, αντλίες, δίκτυο, συμπιεστές, ζώνες ανίχνευσης / πυρόσβεσης)  Σχέδια Κατασκευής  Μονογραμμικά σχέδια χωρίς κλίμακα δικτύων πυρόσβεσης (χωροθέτηση/σύνδεση στοιχείων πυρόσβεσης), Ηλεκτρικό μονογραμμικό σχέδιο πυρανίχνευσης με τον ηλεκτρικό του πίνακα. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

35  Τεχνική Έκθεση  Κανονισμοί (Ελληνικοί, Διεθνείς), Σύστημα που επελέγη, πλήθος στάσεων, ταχύτητα ανύψωσης/μεταφοράς, αυτοματισμοί, φορτίο ανύψωσης/μεταφοράς, προδιαγραφές υλικών.  Τεύχος Υπολογισμών  Κύριες παραδοχές υπολογισμών, πλήρης υπολογισμός / έλεγχος αντοχής στοιχείων εγκατάστασης  Σχέδια Κατασκευής  Κάτοψη μηχανοστασίου με ελεύθερους χώρους κυκλοφορίας/εξυπηρέτησης, Τομή φρέατος, διαστάσεις στάσεων, ύψος θαλάμου, σχετικά ύψη άνω/κάτω ορίων, Σχέδια λεπτομερειών (κουπαστές, χειρολαβές, πλατύσκαλα, κλίσεις, καμπύλες, ασφάλεια) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες / διάδρομοι)

36  Τεχνική Έκθεση  Κανονισμοί (Ελληνικοί, Διεθνείς), Τεχνική περιγραφή, ΕΛΟΤ για υλικά, τρόποι εξαερισμού, απαγωγή θερμότητας, αυτοματισμοί, συστήματα ασφάλειας, προδιαγραφές υλικών, γειώσεις  Τεύχος Υπολογισμών  Κύρια στοιχεία εγκατάστασης (ράβδοι, μονωτήρες, εξαεριστήρες, απαγωγή θερμότητας, κλπ)  Σχέδια Κατασκευής  Κατόψεις 1:50 με διαστάσεις ελεύθερου χώρου κυκλοφορίας / εξυπηρέτησης, τομή, Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων, αυτοματισμών, ασφαλίσεων, με αναφορά μεγεθών διακοπτών/ζεύξεων/ενδείξεων, σχέδια γειώσεων, σημεία συνδέσεων. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

37  Διαστάσεις σχεδίων  μήκος / ύψος  Πινακίδα  κάτω δεξιά, Εργοδότης, Έργο, Θέση Έργου (Νομός, κλπ.), Μελετητής, Θέμα σχεδίου, Αριθμός σχεδίου, κλίμακα σχεδίου, περίοδος εκπόνησης, θέση υπογραφής και σφραγίδας μελετητή  Γραφική παρουσίαση  Διαφανές χαρτί, γραφικές διαφοροποιήσεις, διαφοροποίηση υλικών, λεπτομέρειες, κλπ.  Διαστασιολόγηση  διαστάσεις σε άξονες, διαστάσεις όλων των στοιχείων, μέτρα / εκατοστά/ χιλιοστά  Συσκευασία μελέτης  φάκελος Dossier, Ετικέτα (όπως σε πινακίδα), Αριθμός Άδειας, Αναθεωρήσεις Άδειας, Πίνακας υποβαλλόμενων στοιχείων, Δικαιολογητικά, έντυπα, κλπ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

38 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

39 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ  Ιδιοκτήτες, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Εργολήπτες, Επιχειρηματίες  Ικριώματα (σκαλωσιές, κινητές, φορητές, κρεμαστές)  Ανυψωτικά μηχανήματα οικοδομικών εργασιών (χειροκίνητα, μηχανικά)  Ειδικές προφυλακτικές διατάξεις (κατεδαφίσεις, ανόρυξη θεμελίων, φωταγωγοί, ανοίγματα, μεταφορά υλικών, εργασίες ξυλουργών, κλίμακες, δίοδοι,)  Κανονισμοί εργασίας – Ευθύνες (διαλογή προσωπικού, νυχτερινή εργασία, εργασία με βροχή, επίβλεψη εργασιών, αναγγελία ατυχημάτων)  Γενικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

40 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ  Στοιχεία Επιβλέποντος (Αρχιτέκτονας, Μηχανικός, Εμπειροτέχνης, κλπ.)  Όρια – Έκταση ευθυνών του  Πιστοποιητικά – προσόντα επιστημονικής μόρφωσης / εμπειρίας – Εγγραφή σε μητρώο  Υποχρέωση αναφοράς αποπεράτωσης εργασιών  Απαλλαγή από ευθύνη  Τήρηση αρχείου επιβλέποντος για έλεγχο από αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

41 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ / ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΕΡΓΑ  Έννοιες – Ορισμοί (Τεχνικό έργο / Μέτρα ασφαλείας / Κύριος έργου / Εργολάβος / Υπεργολάβος / Μελετητής / Επιβλέπων  Υποχρεώσεις Εργολάβου – Υπεργολάβου όλου του έργου  Υποχρεώσεις κυρίου έργου  Υποχρεώσεις Εργολάβου – Υπεργολάβου τμήματος του έργου  Υποχρεώσεις μελετητή  Υποχρεώσεις επιβλέποντος  Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας  Ποινικές κυρώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

42 ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

43 3 Ο ΜΕΡΟΣ «ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»

44 ΑΡΘΡΟ 1  Εγκρίνεται ….  Σκοπός… (ρύθμιση κατασκευής δομικών έργων, βελτίωση άνεσης /ποιότητας / ασφάλειας / αντοχής / αισθητικής / λειτουργικότητας / κλπ.. ΑΡΘΡΟ 2  Ορισμοί (δομικό έργο, πληθυσμός κτιρίου, χώροι κύριας /βοηθητικής χρήσης / όδευση / ύψος / ανοίγματα / φωτισμός / αερισμός / κίνδυνοι…. ΑΡΘΡΟ 3  Ταξινόμηση κτιρίων (κατοικία, προσωρινή διαμονή, συνάθροιση, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, σωφρονισμός, εμπόριο, γραφεία, βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκευση, στάθμευση, λοιπές χρήσεις. ΦΕΚ 59/3.2.1989/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304/30.1.1989 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠ. 49977/3068/27.7.1989

45 ΑΡΘΡΟ 4  Πληθυσμός (χρήση κατοικίας 1 άτομο / 18τμ. μεικτό, συνάθροιση…., εκπαίδευση…, υγεία…, εμπόριο.., γραφείο 1 άτομο / 9τμ. μεικτό, βιομηχανία…, αποθήκευση…, στάθμευση…… ΑΡΘΡΟ 5  Ασφάλεια – αντοχή (ασφάλεια στην κατασκευή, αντοχή, εδαφοτεχνικά στοιχεία, εκσκαφές, θεμελιώσεις, ψηλά κτίρια. ΑΡΘΡΟ 6  Δόμηση κοντά σε ρέματα ΑΡΘΡΟ 7 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 8  Ελεύθερο Ύψος – καθαρός όγκος

46 ΑΡΘΡΟ 9  Τοίχοι – Ανοίγματα – Κουφώματα (θέση, δομή, λειτουργία, ιδιότητες – μόνωση κλπ…) ΑΡΘΡΟ 10  Τοίχοι στα όρια οικοπέδων – μεσότοιχοι (δομή, ιδιότητες,…) ΑΡΘΡΟ 11  Φυσικός φωτισμός - αερισμός ΑΡΘΡΟ 12 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ακουστική άνεση, κριτήρια, ελάχιστες απαιτήσεις, μετρήσεις, πιστοποίηση, έλεγχος, παρατηρήσεις) ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ – ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ακουστική άνεση, κριτήρια, ελάχιστες απαιτήσεις, μετρήσεις, πιστοποίηση, έλεγχος, παρατηρήσεις) ΑΡΘΡΟ 13  Κλίμακες ( δομή, διαστάσεις, ασφάλεια, χρήση, είδος κτιρίου, λειτουργικότητα) ΑΡΘΡΟ 14 Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες

47 ΑΡΘΡΟ 15  Στηθαία ΑΡΘΡΟ 16  Χειρολισθήρες (κουπαστές) ΑΡΘΡΟ 17  Κινητά προστεγάσματα ΑΡΘΡΟ 18 Απομάκρυνση Όμβριων Απομάκρυνση Όμβριων ΑΡΘΡΟ 19  Εσωτερικές στοές ΑΡΘΡΟ 20 Πλάτη παροδίων στοών Πλάτη παροδίων στοών ΑΡΘΡΟ 21 Προσπέλαση προς εισόδους – εξόδους κτιρίων Προσπέλαση προς εισόδους – εξόδους κτιρίων

48 ΑΡΘΡΟ 22  Κατασκευές και εγκαταστάσεις κάτω από επιφάνεια προκηπίων (δεξαμενές νερού, βόθροι, κλπ.) ΑΡΘΡΟ 23  Φύτευση οικοπέδων ΑΡΘΡΟ 24  Πεζοδρόμια ΑΡΘΡΟ 25 Υποχρέωση υποβολής μελετών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υποχρέωση υποβολής μελετών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 26  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύδρευση, αποχέτευση, λύματα/ αποβλητα, όμβρια, πυρόσβεση)

49 ΑΡΘΡΟ 27  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (γενικά, κεντρική θέρμανση, προδιαγραφές ΕΛΟΤ, λεβητοστάσιο, καπνοδόχος, αποθήκευση καυσίμων, θερμικοί υποσταθμοί, σωληνώσεις, θερμαντικά σώματα, υλικά, ενεργειακή μελέτη, κατανάλωση, βαθμοί απόδοσης, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, μετρήσεις, πιστοποίηση, έλεγχοι. ΑΡΘΡΟ 28  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια κλιματισμού, σωληνώσεις – αεραγωγοί, ενεργειακή μελέτη, κατανάλωση, βαθμοί απόδοσης, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, μετρήσεις, πιστοποίηση, έλεγχοι. ΑΡΘΡΟ 29 Ανελκυστήρες (φρεάτιο, επίπεδα, ύψη, χωρητικότητα, διαστάσεις, μηχανοστάσιο, ηλεκτρικός πίνακας, αυτοματισμοί, κλπ. Ανελκυστήρες (φρεάτιο, επίπεδα, ύψη, χωρητικότητα, διαστάσεις, μηχανοστάσιο, ηλεκτρικός πίνακας, αυτοματισμοί, κλπ. ΑΡΘΡΟ 30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ισχυρών ρευμάτων, υποσταθμοί, ασθενών ρευμάτων) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ισχυρών ρευμάτων, υποσταθμοί, ασθενών ρευμάτων)

50 ΑΡΘΡΟ 31  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΑΡΘΡΟ 32  Γραμματοκιβώτια ΑΡΘΡΟ 33 Κιβώτια προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων Κιβώτια προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ΑΡΘΡΟ 34 ΠΡΟΤΥΠΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 35 Μεταβατικές διατάξεις Μεταβατικές διατάξεις

51 4 Ο ΜΕΡΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» ΝΕΑΚ ΦΕΚ 2184/τ.Α΄/20.12.1999

52 5 Ο ΜΕΡΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»

53 Ν.Δ. 1266/1972 – ΦΕΚ198 Α΄ Π.Δ. 475/1972 Ν. 1418 28/29.2.1984 (Α΄-23) Π.Δ. 609/1985 (Α΄-223)

54 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ν. 1484/84 - ΦΕΚ Α΄-23  Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές  Έργα υποδομών της χώρας  Όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημοσίου (σε έδαφος, υπέδαφος, υποθαλάσσιο χώρο, πλωτά, κλπ.) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Εργοδότης / κύριος του έργου  Δημόσιο ή ΝΠΔΤ Εργοδότης / κύριος του έργου  Δημόσιο ή ΝΠΔΤ Φορέας κατασκευής του έργου  Υπεύθυνη Αρμόδια αρχή ή Υπηρεσία Φορέας κατασκευής του έργου  Υπεύθυνη Αρμόδια αρχή ή Υπηρεσία Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος  Εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατέθηκε με σύμβαση η κατασκευή Ανάδοχος Εργολήπτης ή Ανάδοχος  Εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατέθηκε με σύμβαση η κατασκευή Σύμβαση  γραπτή συμφωνία εργοδότη – αναδόχου, σχετικά τεύχη, σχέδια, προδιαγραφές Σύμβαση  γραπτή συμφωνία εργοδότη – αναδόχου, σχετικά τεύχη, σχέδια, προδιαγραφές Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία  Τεχνική Υπηρεσία Φορέα Κατασκευής (παρακολούθηση, έλεγχος, διοίκηση έργου) Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία  Τεχνική Υπηρεσία Φορέα Κατασκευής (παρακολούθηση, έλεγχος, διοίκηση έργου) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

55 Συνέχεια …. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Προϊσταμένη αρχή ή Εποπτεύουσα αρχή  ανήκει στον φορέα κατασκευής και εποπτεύει το έργο – μεταβάλλει όρους – τροποποιεί συμβάσεις / στοιχεία σύμβασης Προϊσταμένη αρχή ή Εποπτεύουσα αρχή  ανήκει στον φορέα κατασκευής και εποπτεύει το έργο – μεταβάλλει όρους – τροποποιεί συμβάσεις / στοιχεία σύμβασης Τεχνικό Συμβούλιο  Συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής που Γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο νόμος Τεχνικό Συμβούλιο  Συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής που Γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο νόμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

56 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

57 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Από Ειδικευμένες Εργοληπτικές Εταιρείες Από Ειδικευμένες Εργοληπτικές Εταιρείες Από Αυτεπιστασία – τον ίδιο φορέα πχ. Τεχνική Υπηρεσία & Προσωπικό (υπάρχον ή νέες προσλήψεις) Από Αυτεπιστασία – τον ίδιο φορέα πχ. Τεχνική Υπηρεσία & Προσωπικό (υπάρχον ή νέες προσλήψεις)

58 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 2 Π.Δ. 609/80 Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Επιπλέον  ΜΕΚ - Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και Εποπτείας Επαγγελμάτων Επιπλέον  ΜΕΚ - Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και Εποπτείας Επαγγελμάτων Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Εξειδικευμένες = ανήκουν σε κατηγορίες έργων / τάξεις Εξειδικευμένες = ανήκουν σε κατηγορίες έργων / τάξεις Ένα έργο ανήκει σε μια κατηγορία αν >90% εργασιών ανήκει σε αυτή την κατηγορία Ένα έργο ανήκει σε μια κατηγορία αν >90% εργασιών ανήκει σε αυτή την κατηγορία Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών και καμία δεν ξεπερνά το 90% τότε καλούνται (δημοπρασία) επιχειρήσεις από όλες τις κατηγορίες ή κοινοπραξίες Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών και καμία δεν ξεπερνά το 90% τότε καλούνται (δημοπρασία) επιχειρήσεις από όλες τις κατηγορίες ή κοινοπραξίες Αν το έργο  Εξειδικευμένο τότε καλούνται (δημοπρασία) οι εξειδικευμένες εταιρείες βάσει των ΜΕΕΠ Αν το έργο  Εξειδικευμένο τότε καλούνται (δημοπρασία) οι εξειδικευμένες εταιρείες βάσει των ΜΕΕΠ Σε ειδικά έργα η διακήρυξη περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις και διαφορετικά όρια (10%- 90%) Σε ειδικά έργα η διακήρυξη περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις και διαφορετικά όρια (10%- 90%) Δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξιών (αν προβλέπεται από διακήρυξη) με καταμερισμό ευθυνών Δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξιών (αν προβλέπεται από διακήρυξη) με καταμερισμό ευθυνών

59 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ανοικτή Δημοπρασία Ανοικτή Δημοπρασία Καλούνται από διακήρυξη – υποβάλλουν προσφορές - έχουν νόμιμα προσόντα (εξειδίκευση, έργα, μη πτώχευση, εκπληρωμένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, φορολογική ενημερότητα, κλπ.) – επιλέγονται με βάση κριτήρια επιλογής - βαθμολογούνται – επιλέγεται η βέλτιστη προσφορά. Δημοπρασία με προεπιλογή Δημοπρασία με προεπιλογή Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή – Προεπιλογή – Πρόσκληση για κυρίως δημοπρασία – επίδοση προσφοράς  αφορά έργα μεγάλης σπουδαιότητας ‘η εξειδικευμένα Απευθείας ανάθεση Απευθείας ανάθεση Αφορά μια εξαιρετική διαδικασία – συντρέχει μια από τις εξαιρέσεις (άρθρο 86 Ν.Δ. 321/1969 ΦΕΚ Α 205) – Ισχύει για ειδικές περιπτώσεις (θεομηνία, κίνδυνος, μοναδικότητα κατασκευαστή, έκπτωση αναδόχου/διάλυση σύμβασης, ερευνητικές εργασίες, νέες τεχνολογίες κλπ. – χαρακτηρίζονται από τον φορέα κατασκευής - Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού κληθέντων επιχειρήσεων Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού κληθέντων επιχειρήσεων Ομοίως με παραπάνω.

60 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Αν προϋπολογισμός έργου < 10% ορίου Α’ τάξης ΜΕΕΠ  μπορεί να γίνει Πρόχειρος Διαγωνισμός ή Προφορική Δημοπρασία Αν προϋπολογισμός έργου < 10% ορίου Α’ τάξης ΜΕΕΠ  μπορεί να γίνει Πρόχειρος Διαγωνισμός ή Προφορική Δημοπρασία Αλλιώς γίνεται δημοπρασία (ανοικτή ή με προεπιλογή) Αλλιώς γίνεται δημοπρασία (ανοικτή ή με προεπιλογή) Δημοπρασία  δυο στάδια Δημοπρασία  δυο στάδια (α) Προκήρυξη /Κατάθεση προσφορών (β) Εξέταση Προσφορών / Ανάθεση Επιδιώκεται η ανάδειξη ικανού αναδόχου για άρτια / έγκαιρη / οικονομική κατασκευή του έργου  βέλτιστη προσφορά (όχι φθηνότερη) Επιδιώκεται η ανάδειξη ικανού αναδόχου για άρτια / έγκαιρη / οικονομική κατασκευή του έργου  βέλτιστη προσφορά (όχι φθηνότερη) Αξιολόγηση με βάση κριτήρια αξιολόγησης και βάρος ανά κριτήριο Αξιολόγηση με βάση κριτήρια αξιολόγησης και βάρος ανά κριτήριο Τελική αξιολόγηση με βάση συμφερότερη προσφορά – συνεκτιμώνται τεχνικά και οικονομικά μεγέθη καθώς και εγγύηση / συντήρηση. Τελική αξιολόγηση με βάση συμφερότερη προσφορά – συνεκτιμώνται τεχνικά και οικονομικά μεγέθη καθώς και εγγύηση / συντήρηση.

61 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Προσδιορίζει το σύστημα υποβολής προσφορών (αρθρ. 4 παρ. 4 Ν.1418/84) Προσδιορίζει το σύστημα υποβολής προσφορών (αρθρ. 4 παρ. 4 Ν.1418/84) Διενεργείται από Προϊσταμένη Αρχή που εγκρίνει την Διακήρυξη Διενεργείται από Προϊσταμένη Αρχή που εγκρίνει την Διακήρυξη Δυνατότητα τροποποίησης της διακήρυξης από την Αρχή Δυνατότητα τροποποίησης της διακήρυξης από την ΑρχήΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλος της αρχής που εκδίδει την διακήρυξη Τίτλος της αρχής που εκδίδει την διακήρυξη Σύστημα υποβολής προσφοράς Σύστημα υποβολής προσφοράς Τίτλος έργου – Κύρια χαρακτηριστικά – προϋπολογισμός – εκπόνηση μελέτης Τίτλος έργου – Κύρια χαρακτηριστικά – προϋπολογισμός – εκπόνηση μελέτης η/μ διεξαγωγής – έδρες υπηρεσιών – παραλαβή προσφορών – ώρα λήξης – τόπος / χρόνος ανοίγματος προσφορών η/μ διεξαγωγής – έδρες υπηρεσιών – παραλαβή προσφορών – ώρα λήξης – τόπος / χρόνος ανοίγματος προσφορών Ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές Ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής (εγγυητικές) Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής (εγγυητικές) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατάλογος συμβατικών τευχών - σχεδίων, σειρά ισχύος, Κατάλογος συμβατικών τευχών - σχεδίων, σειρά ισχύος,

62 ΣΤΟΙΧΕΙΑ… συνέχεια Σαφείς οδηγίες σύνταξης – υποβολής προσφορών Σαφείς οδηγίες σύνταξης – υποβολής προσφορών Φορές κατασκευής (πιστώσεις έργου, ειδικοί όροι πληρωμής, επιβαρύνσεις, κρατήσεις υπερ τρίτων, κλπ.) Φορές κατασκευής (πιστώσεις έργου, ειδικοί όροι πληρωμής, επιβαρύνσεις, κρατήσεις υπερ τρίτων, κλπ.) Κριτήρια Βαθμολογίας ανάδειξης βέλτιστης προσφοράς Κριτήρια Βαθμολογίας ανάδειξης βέλτιστης προσφοράς Χρόνος ισχύος προσφορών Χρόνος ισχύος προσφορών Τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών Τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών Εγκρίνουσα αρχή για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας Εγκρίνουσα αρχή για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

63 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημοσιεύεται περίληψη 15 μέρες πριν την διεξαγωγή σε τουλάχιστον 3 ημερήσιες εφημερίδες Δημοσιεύεται περίληψη 15 μέρες πριν την διεξαγωγή σε τουλάχιστον 3 ημερήσιες εφημερίδες Ειδικοί όροι για την επιλογή των εφημερίδων ανάλογα με έργο (εφημερίδα γενικών ειδήσεων, εφημερίδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων, εφημερίδα πρωτεύουσας νομού, κλπ.) Ειδικοί όροι για την επιλογή των εφημερίδων ανάλογα με έργο (εφημερίδα γενικών ειδήσεων, εφημερίδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων, εφημερίδα πρωτεύουσας νομού, κλπ.) Ειδικοί όροι για αριθμό ημερών δημοσίευσης πριν την διεξαγωγή (πχ, 40 μέρες) Ειδικοί όροι για αριθμό ημερών δημοσίευσης πριν την διεξαγωγή (πχ, 40 μέρες) Πρόσθετοι όροι δημοσιότητας (ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί, διεθνείς υποχρεώσεις) Πρόσθετοι όροι δημοσιότητας (ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί, διεθνείς υποχρεώσεις) Ειδικοί όροι επανάληψης δημοπρασίας λόγω άγονης – μείωση χρονικών προθεσμιών Ειδικοί όροι επανάληψης δημοπρασίας λόγω άγονης – μείωση χρονικών προθεσμιών Ειδικοί όροι για την προεπιλογή – εκδήλωση ενδιαφέροντος (πχ. δεν απαιτείται εγγυητική) Ειδικοί όροι για την προεπιλογή – εκδήλωση ενδιαφέροντος (πχ. δεν απαιτείται εγγυητική)

64 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Τεχνικά συμβατικά τεύχη  Σχέδια + Κείμενα για την σαφή και ακριβή εικόνα του προς κατασκευή έργου Τεχνικά συμβατικά τεύχη  Σχέδια + Κείμενα για την σαφή και ακριβή εικόνα του προς κατασκευή έργου Σαφή και ακριβή παρουσίαση των υποχρεώσεων του αναδόχου με την σύμβαση Σαφή και ακριβή παρουσίαση των υποχρεώσεων του αναδόχου με την σύμβαση Προεκτίμηση κόστους έργου  Προϋπολογισμός με ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς Προεκτίμηση κόστους έργου  Προϋπολογισμός με ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς Μπορεί να επιτρέπεται κατάθεση προσφορών > ορίου Μπορεί να επιτρέπεται κατάθεση προσφορών > ορίου Αναλυτικός – Λεπτομερής Προϋπολογισμός ανά τμήμα / είδος / υποέργο Αναλυτικός – Λεπτομερής Προϋπολογισμός ανά τμήμα / είδος / υποέργο Δυνατή η παρουσίαση εκτίμησης δαπανών σε ομοειδείς εργασίες όταν η προσμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη / αδύνατη (πχ. συντηρήσεις) Δυνατή η παρουσίαση εκτίμησης δαπανών σε ομοειδείς εργασίες όταν η προσμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη / αδύνατη (πχ. συντηρήσεις) Οδηγίες για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς Οδηγίες για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς Ακολουθούνται τυποποιημένα έντυπα ή προκαθορισμένο σύστημα υποβολής Ακολουθούνται τυποποιημένα έντυπα ή προκαθορισμένο σύστημα υποβολής

65 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά ενιαίου ποσού έκπτωσης Προσφορά ενιαίου ποσού έκπτωσης Προσφορά επι μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών Προσφορά επι μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών Συμπλήρωση από μειοδότη ανοικτού τιμολογίου Συμπλήρωση από μειοδότη ανοικτού τιμολογίου Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου Προσφορά με Μελέτη – Κατασκευή και εργολαβικό αντάλλαγμα Προσφορά με Μελέτη – Κατασκευή και εργολαβικό αντάλλαγμα Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους Προσφορά για αξιοποίηση ακινήτων Προσφορά για αξιοποίηση ακινήτων Προσφορά με ανταλλάγματα Προσφορά με ανταλλάγματα

66 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ζητείται υποβολή τεύχους παρατηρήσεων από διαγωνιζόμενους Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ζητείται υποβολή τεύχους παρατηρήσεων από διαγωνιζόμενους Σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης Σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης Σχολιάζεται το εφικτό της κατασκευής Σχολιάζεται το εφικτό της κατασκευής Επισημαίνονται σφάλματα σε τεχνικό / οικονομικό / συμβατικό Επισημαίνονται σφάλματα σε τεχνικό / οικονομικό / συμβατικό Διαπιστώνεται το εφαρμόσιμο της μελέτης Διαπιστώνεται το εφαρμόσιμο της μελέτης Η ευστοχία των παρατηρήσεων πιστώνεται στον προσφέρονται και ευνοεί την αξιολόγηση του (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ)

67 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ορίζεται η καταβολή χρηματικού ποσού – βραβείου με ανώτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση Ορίζεται η καταβολή χρηματικού ποσού – βραβείου με ανώτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση Βραβευμένες Μελέτες < 5 Βραβευμένες Μελέτες < 5 Χρηματικό ποσό < 3/1000 προϋπολογιζόμενης δαπάνης Χρηματικό ποσό < 3/1000 προϋπολογιζόμενης δαπάνης

68 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦ. Γίνεται σε έδρα/ες της υπηρεσίας (μια ή περισσότερες για μεγάλα έργα) Γίνεται σε έδρα/ες της υπηρεσίας (μια ή περισσότερες για μεγάλα έργα) Μπορεί να γίνει ταχυδρομικά με απόδειξη Μπορεί να γίνει ταχυδρομικά με απόδειξη Μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση Μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση Με νόμιμο εκπρόσωπο / διορισμένο πληρεξούσιο / αυτοπροσώπως από επιχειρηματία / σε κοινοπραξία από νόμιμο εκπρόσωπο κοινοπραξίας Με νόμιμο εκπρόσωπο / διορισμένο πληρεξούσιο / αυτοπροσώπως από επιχειρηματία / σε κοινοπραξία από νόμιμο εκπρόσωπο κοινοπραξίας Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε άλλο κλειστό φάκελο Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε άλλο κλειστό φάκελο Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά παραδίδονται σε χωριστό ανοιχτό φάκελο. Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά παραδίδονται σε χωριστό ανοιχτό φάκελο. Υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους Υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους Η έναρξη παραλαβής είναι μισή ώρα πριν την ώρα λήξης (μπορεί να παραταθεί αν απαιτείται λόγω προσέλευσης πολλών) Η έναρξη παραλαβής είναι μισή ώρα πριν την ώρα λήξης (μπορεί να παραταθεί αν απαιτείται λόγω προσέλευσης πολλών) Μετά τη λήξη δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά Μετά τη λήξη δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά Όλοι οι φάκελοι των προσφορών αριθμούνται βάσει προσέλευσης Όλοι οι φάκελοι των προσφορών αριθμούνται βάσει προσέλευσης

69 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ….. συνέχεια Η επιτροπή μετά τη λήξη συνεδριάζει και αποφασίζει αν τηρήθηκαν οι τυπικές προϋποθέσεις Η επιτροπή μετά τη λήξη συνεδριάζει και αποφασίζει αν τηρήθηκαν οι τυπικές προϋποθέσεις Για όσους δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (δικαιολογητικά) αποκλείονται και επιστρέφονται οι κλειστοί φάκελοι (οικονομική / τεχνική προσφορά) Για όσους δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (δικαιολογητικά) αποκλείονται και επιστρέφονται οι κλειστοί φάκελοι (οικονομική / τεχνική προσφορά) Μπορούν να διατυπωθούν αντιρρήσεις / ενστάσεις / κλπ από διαγωνιζόμενους Μπορούν να διατυπωθούν αντιρρήσεις / ενστάσεις / κλπ από διαγωνιζόμενους Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών Η επιτροπή ανακοινώνει βαθμολογίες αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση Η επιτροπή ανακοινώνει βαθμολογίες αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση Η επιτροπή διενέργειας αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση Η επιτροπή διενέργειας αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση Σε κάθε φάση / συνεδρίαση της επιτροπής κρατούνται ακριβή πρακτικά από γραμματέα Σε κάθε φάση / συνεδρίαση της επιτροπής κρατούνται ακριβή πρακτικά από γραμματέα

70 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Αφού εξεταστούν οι προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνικά, οικονομικά) από Επιτροπή αποφασίζεται και αιτιολογείται η επιλογή του αναδόχου Αφού εξεταστούν οι προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνικά, οικονομικά) από Επιτροπή αποφασίζεται και αιτιολογείται η επιλογή του αναδόχου Εάν «αντιρρήσεις – ενστάσεις – κλπ.» τότε δημόσια διαδικασία επανεξέτασης και οριστικής εύρεσης της βέλτιστης προσφοράς Εάν «αντιρρήσεις – ενστάσεις – κλπ.» τότε δημόσια διαδικασία επανεξέτασης και οριστικής εύρεσης της βέλτιστης προσφοράς

71 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Αιτήσεις από επιχειρήσεις για Εκδήλωση ενδιαφέροντος Αιτήσεις από επιχειρήσεις για Εκδήλωση ενδιαφέροντος Επιτροπή προεπιλογής (< 7 μέλη) Επιτροπή προεπιλογής (< 7 μέλη) Αποφασίζει για την προεπιλογή βάσει των κριτηρίων παρ. 1. αρθρ. 16 Ν. 1418/84 Αποφασίζει για την προεπιλογή βάσει των κριτηρίων παρ. 1. αρθρ. 16 Ν. 1418/84 Ανακοινώνει αποτελέσματα - επιλεγόμενους Ανακοινώνει αποτελέσματα - επιλεγόμενους Αντιρρήσεις – ενστάσεις υποβάλλονται σε 5 ημέρες Αντιρρήσεις – ενστάσεις υποβάλλονται σε 5 ημέρες Τελική απόφαση Τελική απόφαση

72 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δικαίωμα σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο Δικαίωμα σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο Υποβάλλονται : στο στάδιο προεπιλογής / στην κατάθεση προσφορών / στην αξιολόγηση Υποβάλλονται : στο στάδιο προεπιλογής / στην κατάθεση προσφορών / στην αξιολόγηση Υποβάλλονται : σε 2 ημέρες από δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του σταδίου Υποβάλλονται : σε 2 ημέρες από δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του σταδίου Απευθύνονται στο πρόεδρο της Επιτροπής Απευθύνονται στο πρόεδρο της Επιτροπής Αποφαίνεται η Προϊσταμένη αρχή (πχ. Επιτροπή Ενστάσεων που ορίστηκε απο τον φορέα) Αποφαίνεται η Προϊσταμένη αρχή (πχ. Επιτροπή Ενστάσεων που ορίστηκε απο τον φορέα)

73 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποτελούνται από 3 υπηρεσιακά μέλη Αποτελούνται από 3 υπηρεσιακά μέλη Ορίζονται από Προϊστάμενο υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία Ορίζονται από Προϊστάμενο υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία Ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη Ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη Ενεργούν όπως ορίζει η διακήρυξη Ενεργούν όπως ορίζει η διακήρυξη ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Αποτελούνται από 4 μέλη (υπαλλήλους φορέα) Αποτελούνται από 4 μέλη (υπαλλήλους φορέα) Ένα μέλος εκπρόσωπος ΟΤΑ Ένα μέλος εκπρόσωπος ΟΤΑ Ένα μέλος εκπρόσωπος ΤΕΕ Ένα μέλος εκπρόσωπος ΤΕΕ Ένα μέλος εκπρόσωπο εργοληπτικών οργανώσεων Ένα μέλος εκπρόσωπο εργοληπτικών οργανώσεων

74 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατάθεση εγγύησης που ορίζεται στο 2% της αξίας του έργου Κατάθεση εγγύησης που ορίζεται στο 2% της αξίας του έργου Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 2 μήνες έως 4 μήνες (120 μέρες) ή δίνεται - σε μεγάλα έργα - μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 2 μήνες έως 4 μήνες (120 μέρες) ή δίνεται - σε μεγάλα έργα - μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο Επιτρέπεται υπέρβαση του χρόνου ισχύος Επιτρέπεται υπέρβαση του χρόνου ισχύος Η Εγγύηση αποδίδεται στον διαγωνιζόμενο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης Η Εγγύηση αποδίδεται στον διαγωνιζόμενο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης

75 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έγκριση από προϊσταμένη αρχή Έγκριση από προϊσταμένη αρχή Πιθανή προσθήκη βελτιώσεων στην προσφορά κατά την έγκριση Πιθανή προσθήκη βελτιώσεων στην προσφορά κατά την έγκρισηΑΚΥΡΩΣΗ Παράτυπη διεξαγωγή Παράτυπη διεξαγωγή Όχι ικανοποιητικό αποτέλεσμα για κύριο του έργου Όχι ικανοποιητικό αποτέλεσμα για κύριο του έργου Ανεπαρκής συναγωνισμός Ανεπαρκής συναγωνισμός Σοβαρές ενδείξεις συνεννόησης συναγωνιζόμενων για αποφυγή συναγωνισμού / πραγματικού ανταγωνισμού Σοβαρές ενδείξεις συνεννόησης συναγωνιζόμενων για αποφυγή συναγωνισμού / πραγματικού ανταγωνισμού Άκαρπη μετά την λήξη προθεσμίας κατάθεσης Άκαρπη μετά την λήξη προθεσμίας κατάθεσης Επαναδημοπράτηση – Τροποποιήσεις όρων Επαναδημοπράτηση – Τροποποιήσεις όρων Δυνατότητες τροποποιήσεων Δυνατότητες τροποποιήσεων

76 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΣ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Επιτρέπεται σύμφωνα με περ. α’ αρθρ. 86 Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ Α 205) Επιτρέπεται σύμφωνα με περ. α’ αρθρ. 86 Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ Α 205) Άνω όριο προϋπολογισμού έργου για Πρόχειρο Δ. Άνω όριο προϋπολογισμού έργου για Πρόχειρο Δ. Άλλο όριο (> πρόχειρου) για Προφορική Δημοπρασία με προφορική προσφορά % έκπτωσης Άλλο όριο (> πρόχειρου) για Προφορική Δημοπρασία με προφορική προσφορά % έκπτωσης Αντιπροσφορές μεγαλύτερου % έκπτωσης Αντιπροσφορές μεγαλύτερου % έκπτωσης Συναγωνισμός Συναγωνισμός Λήξη με πρακτικό διαδικασίας και επιλογή τελευταίου μειοδότη Λήξη με πρακτικό διαδικασίας και επιλογή τελευταίου μειοδότη Χρονικό διάστημα δέσμευσης μειοδότη για την προσφορά του Χρονικό διάστημα δέσμευσης μειοδότη για την προσφορά του


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΟΚΤ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google