Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εντατική Παρακολούθηση ΗΚΓ Καταγραφή ΑΠ ΚΦΠ Καρδιακή Παροχή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εντατική Παρακολούθηση ΗΚΓ Καταγραφή ΑΠ ΚΦΠ Καρδιακή Παροχή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εντατική Παρακολούθηση ΗΚΓ Καταγραφή ΑΠ ΚΦΠ Καρδιακή Παροχή
ΔΙΑΛΕΞΗ 3η Εντατική Παρακολούθηση ΗΚΓ Καταγραφή ΑΠ ΚΦΠ Καρδιακή Παροχή Μηχανική Αναπνευστικού Συστήματος

2 Εισαγωγή Οι μονάδες παρέχουν ένα οργανωμένο περιβάλλον στο οποίο είναι δυνατόν ο συνεχής έλεγχος των ζωτικών σημείων του ασθενή (από τη στιγμή που κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο) Ο συνεχής έλεγχος θα πρέπει να ανιχνεύει έγκαιρα τις παθοφυσιολογικές μεταβολές των ασθενών υψηλού κινδύνου και να βοηθά στη χορήγηση της ενδεικνυόμενης θεραπείας με την απαιτούμενη ακρίβεια Ώστε οι παράμετροι των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς που παρακολουθούνται να επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα

3 ΗΚΓ Επιτρέπει την παρακολούθηση της καρδιακής συχνότητας και του καρδιακού ρυθμού (ανίχνευση αρρυθμιών, αξιολόγηση λειτουργίας βηματοδοτών) Μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση ισχαιμίας του μυοκαρδίου ή ηλεκτρολυτικών διαταραχών (υποκαλιαιμία) Ενδείκνυται σε ασθενείς που είναι πιθανό να εμφανίσουν αρρυθμίες, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιοχειρουργική επέμβαση, ιστορικό αρρυθμιών, ασθενείς που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας Η σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων επιτρέπει την σωστή καταγραφή των σημάτων του ΗΚΓ

4 ΗΚΓ ική Παρακολούθηση Τα προβλήματα που σχετίζονται με το ΗΚΓ οφείλονται συνήθως σε τεχνικό λάθος ή ελαττωματική λειτουργία του εξοπλισμού Τα ηλεκτρόδια μπορεί να μην λειτουργούν σωστά όταν είναι παλαιά και στεγνά, εάν δεν έχουν εφαρμοστεί σταθερά, είναι σπασμένα και δεν εφαρμόζουν σωστά Για κάθε ασθενή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ίδιου τύπου ηλεκτρόδια και από τον ίδιο κατασκευαστή για την αποτροπή δημιουργίας ασθενέστερων δυναμικών Εάν ο ασθενής είναι κοντά σε γραμμές παροχής ρεύματος, παράγεται μια διαφορά δυναμικού μέσω της χωρητικής σύζευξης, γνωστής και ως “κοινής τάσης” Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα καταγράφονται υψηλά κύματα Τ ως καρδιακές εκπολώσεις

5 Καταγραφή της ΑΠ Παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την συνολική κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος Υπάρχουν διάφορες τεχνικές/μέθοδοι Η μέθοδος και η συχνότητα με την οποία επιλέγεται να γίνει αυτό θα πρέπει να καθορίζεται από τη διάγνωση και την κλινική κατάσταση του ασθενή Σφυγμική πίεση είναι η διαφορά μεταξύ συστολικής και διαστολικής πίεσης. Σφυγμικές πιέσεις μικρότερες των 30 mmHg είναι συνήθεις σε ταχυκαρδία, αορτική στένωση, συμπιεστική περικαρδίτιδα

6 Κλινικές εφαρμογές (μέτρησης ΑΠ)
Ψηλάφηση (δεν επιτρέπει την μέτρηση της διαστολικής πίεσης) Ακρόαση (μέγεθος περιχειρίδος + ξεφούσκωμα = αργό/γρήγορο) Ταλαντωσιμετρία (δύο περιχειρίδες, εκ των οποίων η μια αποφράσσει την αρτηρία ενώ η άλλη καταγράφει την έναρξη των σφυγμών). Μπορεί να προσδιορίσει την μέση αρτηριακή πίεση Πληθυσμογραφία (συσκευή που προσδιορίζει τις μεταβολές στον όγκο των δακτύλων που προκαλούν οι αρτηριακές σφίξεις με φωτομετρικές μεθόδους) Doppler (με την εφαρμογή ειδικού gel, εκπέμπει και λαμβάνει ηχητικά σήματα ¥ κατεύθυνση και ροής του αίματος

7 ΚΦΠ Δείχνει την ισορροπία ανάμεσα στην συστηματική φλεβική επαναφορά και την καρδιακή παροχή Μπορεί να μετρηθεί με υδραργυρικό μανόμετρο ή με μανόμετρο ύδατος (θα πρέπει να διαιρούνται με 1.36 για διόρθωση διότι ο υδράργυρος είναι πιο πυκνός από το νερό) Οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται από -4 έως +15 mm Hg Οι μετρήσεις επηρεάζονται από την φάση της αναπνοής γιατί οι ενδοθωρακικές πιέσεις μεταδίδονται διαμέσου του περικαρδίου και των λεπτών τοιχωμάτων των κοίλων φλεβών

8 Επιπλοκές στη μέτρηση της ΚΦΠ
Λανθασμένη εισαγωγή σε αρτηρία συμβαίνει σε ποσοστό πάνω από 2% (άκαμπτοι καθετήρες μεγάλης διαμέτρου) Διάτρηση της άνω κοίλης φλέβας συνοδεύεται από θνησιμότητα 67%, ενώ σε τραυματισμό της δεξιάς κοιλίας το ποσοστό φθάνει το 100% Εμβολή από αέρα (δεν είναι συνήθης) Μετακίνηση του καθετήρα Λοιμώξεις (βακτήρια και οργανισμοί)

9 Καρδιακή Παροχή Η τεχνική μέτρησης της καρδιακής παροχής με τη θερμοαραίωση προσέθεσε μια νέα διάσταση στην εντατική παρακολούθηση Μια ποσότητα θερμού ή ψυχρού διαλύματος (δείκτης) ενίεται στη κυκλοφορία και λαμβάνεται μια καμπύλη χρόνου-θερμοκρασίας που επιτρέπει υπολογισμό της ροής Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο αίμα και στο χορηγούμενο υγρό θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 12ο C Η μέτρηση επηρεάζεται από σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και τις μετακινήσεις του ασθενή Ενώ δεν έχει επίδραση η ταχύτητα έγχυσης και η φάση της αναπνοής του ασθενούς

10 Οξυμετρία Παλμού Παρέχει μια μη επεμβατική εκτίμηση του αρτηριακού κορεσμού σε οξυγόνο Χρησιμοποιεί τις μεταβολές της απορρόφησης του φωτός από ένα αγγειακό δίκτυο στη διάρκεια του αρτηριακού παλμού Η ακρίβεια της μέτρησης θεωρείται γενικά καλή σε περίπτωση φυσιολογικού κορεσμού σε οξυγόνο και σε ήπια υποξαιμία Παρόλα αυτά, η ακρίβεια της είναι μικρή σε σοβαρή υποξαιμία (κάτω του 75%)

11 Αξιοπιστία Α. Παράγοντες Εξαρτώμενοι από τον Ασθενή. Συχνά εμφανίζουν υπόταση, ελαττωμένη παροχή οξυγόνου και φτωχή άρδευση των άκρων. Ως εκ τούτου, χορηγούνται φάρμακα με αγγειο-συσπαστική και διασταλτική δράση. Τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν τη ροή του αίματος = οξυμετρία Β. Παθολογικές Αιμοσφαιρίνες. Η χολερυθρίνη έχει μικρή επίδραση στην οξυμετρία παλμού Η παλμική οξυμετρία έχει μεγάλη χρησιμότητα στις μονάδες, ιδιαίτερα μετά από απελευθέρωση μηχανικής υποστήριξης και εξετάσεων όπως η βρογχοσκόπηση, η ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήματος, κα Η παρακολούθηση του CO2 επιτυγχάνεται με την καπνογραφία (συνεχής απεικόνιση ή καταγραφή της συγκέντρωσης του CO2 σε κάθε αναπνοή = σχέση αερισμού αιμάτωσης)

12 Μηχανική Αναπνευστικού Συστήματος
Οι συχνότερα μετρούμενες παράμετροι είναι ο αναπνεόμενος όγκος, η ζωτική χωρητικότητα, η πίεση των αεραγωγών και η ενδοθωρακική πίεση Οι συχνότερες υπολογιζόμενες παράμετροι είναι η ενδοτικότητα του πνεύμονα, οι αντιστάσεις των αεραγωγών και το έργο της αναπνοής Αναπνεόμενος όγκος Μετράται συχνά σε διασωληνωμένους ασθενείς Χρησιμοποιείται πιο συχνά η πληθυσμογραφία Η παρακολούθηση είναι χρήσιμη σε ασθενείς με νευρομυικά νοσήματα, βλάβες του νωτιαίου μυελού

13 Μηχανική Αναπνευστικού Συστήματος
2. Μέγιστη εισπνευστική και εκπνευστική πίεση των αεραγωγών Προσδιορίζεται με μανόμετρο συνδεδεμένο με επιστόμιο ή σωλήνα προσαρμοσμένο στο τραχειοσωλήνα Η μέγιστη εισπνευστική πίεση είναι μεγαλύτερη από έως -100 cm H2O Μείωση των πιέσεων κατά 55% από τις προβλεπόμενες, μπορεί να προβλέπουν αδρά την έναρξη υπερκαπνίας στους ασθενείς με νευρομυικά συστήματα

14 Παρακολούθηση της Μεταφοράς Ο2
Η καλύτερη διαθέσιμη, σύγχρονη παράμετρος με την οποία τιτλοποιείται η θεραπεία των βαριά πασχόντων ασθενών είναι η παροχή (DO2) και κατανάλωση O2 (VΟ2) Η DO2 καθορίζεται από την καρδιακή παροχή και το περιεχόμενο του αρτηριακού αίματος σε Ο2 Συνήθως μετρείται περιοδικά αλλά μπορεί να μετράται και συνεχώς με τη χρήση της παλμικής οξυμετρίας και της συνεχούς μέτρησης της καρδιακής παροχής Η VΟ2 εκτιμάται με τη μέθοδο των αναπνεόμενων αερίων

15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Εντατική Παρακολούθηση ΗΚΓ Καταγραφή ΑΠ ΚΦΠ Καρδιακή Παροχή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google