Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη 7 η Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον: Η Περίπτωση του οικοτόπου NATURA 2000, του κόλπου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη 7 η Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον: Η Περίπτωση του οικοτόπου NATURA 2000, του κόλπου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη 7 η Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον: Η Περίπτωση του οικοτόπου NATURA 2000, του κόλπου Καλλονής Λέσβου (GR4110004) Εαρινό εξάμηνο 2015 Διδάσκουσα: Οικονόμου Βέρα

2 Παραγωγή και κατανάλωση ΓεωργίαΑλιείαΒιομηχανίαΝοικοκυριά Εισροές (Φυσικοί πόροι) Εκροές (Απόβλητα) Περιβάλλον Κοινωνία ενέργεια Στενότητα/Σπανιότητα

3 Ενσαρκώνει τη βασική πολιτική απόκριση της Κοινότητας στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (που υπογράφηκε στο Ρίο το 1992 και τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1993)(EC 2000). Πολιτικές διατήρησης της φύσης & δίκτυο Natura 2000 Υπαγορεύει τη γενικότερη τάση για την ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών που να εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους, προάγοντας τη βιοποικιλότητα λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιφερειακών απαιτήσεων, ως μέσο για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης (§6, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

4 η μεγάλη πλειοψηφία των εθνών υπολείπονται του στόχου περί μείωσης του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας, που τέθηκε για το 2010, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Butchart et al. 2010). για ένα μεγάλο αριθμό οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, δεν έχει επιτευχθεί «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» (ΕΕ 2009), στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του Ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Πολιτικές διατήρησης της φύσης - βιοποικιλότητας Πάνω από το 60% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα βιοτικά συστήματα έχει ελαττωθεί εξ’ αιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με τη μεγαλύτερη απώλεια να αφορά στα τελευταία 50 χρόνια (ΜΕΑ 2005).

5 Λόγοι μη αποτελεσματικής εφαρμογής Ανεπαρκής χρηματοδότηση και δράση των Φ.Δ. Περιορισμένη ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Έλλειψη ενδιαφέροντος και αποφυγή ανάληψης πολιτικού κόστους από την πλευρά των τοπικών αρχών. Μικροπολιτική μεταχείριση των ζητημάτων της περιβαλλοντικής προστασίας. Αντιδράσεις από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών Απουσία εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαχειριστικών προγραμμάτων. Δυσπιστία των τοπικών κοινωνιών προς τις διοικούσες αρχές. (Oikonomou 2001, Trakolis 2001a, Hiedanpää 2005, Hovardas and Poirazidis 2007, Oikonomou and Dikou 2008, Apostolopoulou and Pantis 2009 Iojă 2010, Mouro and Castro 2010, Petrosillo 2010, Dimitrakopoulos et al. 2010) Αποτελεσματικότητα δικτύου Natura 2000

6 Προβάλλεται επιτακτικά η σημασία της θεώρησης της πολιτικής της διατήρησης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αειφορικής ανάπτυξης και άσκησης συνδυασμένων πολιτικών (ενοποίηση πολιτικών). Αποτελεσματικότητα δικτύου Natura 2000

7 Περιοχές Natura 2000 Λέσβου SCISPA

8 Natura 2000 Κόλπος Καλλονής Λέσβου (GR4110004)

9 Μια σύντομη περιήγηση…

10 Να αποτυπωθούν οι πολλαπλές διαστάσεις του προβλήματος περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διατήρησης. Να αξιοποιηθεί η τοπική και επιστημονική γνώση για τη βαθύτερη κατανόηση και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας του κοινωνικο-οικολογικού συστήματος. Να αναδειχθούν οι αβεβαιότητες και τα κενά γνώσης που προκύπτουν μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού δίδοντας νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. Να εξεταστούν οι πιθανές εναλλακτικές προσεγγίσεις και να προσδιοριστεί μία αφετηρία για τη διερεύνηση μιας επιστημονικά επαρκούς και κοινωνικά επιθυμητής προοπτικής για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό διατήρησης. Προκειμένου Συμμετοχική διαδικασία αξιολόγησης περιβάλλοντος

11

12 Αναγνώριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των σχετιζόμενων πιέσεων (Στάδιο 2) Προσδιορισμός του προβλήματος και των σχετιζόμενων κοινωνικών δρώντων (Στάδιο 1) Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων (Στάδιο 4) Λήψη αποφάσεων (Στάδιο 5) Ανάπτυξη των διαχειριστικών σεναρίων και των κριτηρίων αξιολόγησης (Στάδιο 3) II. Ανάλυση και μοντελοποίηση I. Προπαρασκευή III. Ανάλυση και Διαπραγμάτευση Ιστορική και θεσμική ανάλυση, συνεντεύξεις σε βάθος, συμμετοχική παρατήρηση, μέθοδος της χιονοστιβάδας … Διεπιστημονική προσέγγιση, τεχνική επεξεργασία, NAIADE Δημόσιες συναντήσεις και ακροάσεις, συναντήσεις διαβούλευσης, εργασίας … - Δημοσιευμένες και μη έρευνες και μελέτες (1988-2009) -87 άρθρα του τοπικού τύπου, διοικητικά έγγραφα, άλλο έντυπο υλικό (1997-2009) - Οπτικοακουστικό υλικό (συνελεύσεις, ημερίδες, συναντήσεις, συνεντεύξεις) (2001 – 2008) - 15 παλαιότερες συνεντεύξεις (1998-2002) - Δημοσιευμένες και μη έρευνες και μελέτες (1988-2009) -87 άρθρα του τοπικού τύπου, διοικητικά έγγραφα, άλλο έντυπο υλικό (1997-2009) - Οπτικοακουστικό υλικό (συνελεύσεις, ημερίδες, συναντήσεις, συνεντεύξεις) (2001 – 2008) - 15 παλαιότερες συνεντεύξεις (1998-2002) - Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε βάθος (31, μέσος χρόνος 11/2) - Συμμετοχική παρατήρηση (συνέλευση κατοίκων 2006-2007) - Ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε βάθος (31, μέσος χρόνος 11/2) - Συμμετοχική παρατήρηση (συνέλευση κατοίκων 2006-2007)

13 Ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα; Ποιους αφορά; «Οι διαφορετικές αντιλήψεις και η αλληλεπίδραση των υποκειμένων με την πραγματικότητα, μέσα στην οποία δρουν για να τη μεταβάλλουν προς όφελος τους, συνθέτουν «το πρόβλημα», το οποίο καλούμαστε να κατανοήσουμε και να διατυπώσουμε κατά την έναρξη μιας διαδικασίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού». Αναγνώριση κοινωνικών δρώντων Προσδιορισμός του προβλήματος

14 Χωρική και χρονική έκταση του προβλήματος Ποια είναι η κατάλληλη χωρική κλίμακα (οικολογική και κοινωνική) για τη μελέτη του εξεταζόμενου προβλήματος; Ποια είναι η αφετηρία του προβλήματος και πώς αυτό αναλύεται ιστορικά ή χρονολογικά; Ποιοι ήταν οι κοινωνικοί δρώντες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων κατά το παρελθόν και ποια ήταν η στάση τους; Κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που πλαισιώνουν το πρόβλημα Ποια είναι η υφιστάμενη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική κατάσταση μέσα στην οποία εδράζεται το εξεταζόμενο πρόβλημα και πώς αυτή επηρεάζει τις συγκρουσιακές εκφάνσεις του; Κοινωνικοί δρώντες που σχετίζονται με το πρόβλημα Ποιοι είναι οι κοινωνικοί δρώντες που επηρεάζουν το εξεταζόμενο πρόβλημα, επηρεάζονται από αυτό ή ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λήψη σχετικών αποφάσεων; Ποιες είναι οι αντιλήψεις, η στάση, οι στόχοι ή οι επιθυμίες αυτών των κοινωνικών δρώντων; Πώς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και τι θα ήθελαν να συμβεί;

15 Συνεχές επίπεδο Χωρική κλίμακαΚοινωνικοί δρώντες Μακρο-επίπεδο Παγκόσμιο Διεθνείς οργανισμοί ΜΚΟ (Φίλοι της Πράσινης Λέσβου) Επισκέπτες, επιστήμονες, ερευνητές Εθνικό Αρμόδιοι φορείς διοίκησης (Υ.Π.Ε.K.A, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.α.) ΜΚΟ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, WWF, κ.α.) Επισκέπτες, επιστήμονες, ερευνητές Επενδυτές-εταιρίες (Εταιρία Ελληνικών Αλυκών) Περιφερειακό/ Υπερτοπικό Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Νομαρχία Λέσβου ΜΚΟ (π.χ. Ναυτίλος) Μελετητές ΕΠΜ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επισκέπτες, ερευνητές Τοπικό Κάτοικοι (μόνιμοι, εποχιακοί) Γεωργοί Αλιείς Κυνηγοί Ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, εστιάτορες κ.α. Δήμος Καλλονής (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δ.Δ. Καλλονής, ΔΕΠΤΑΚ) Χωρική κατανομή των κοινωνικών δρώντων που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης Μικρο-επίπεδο

16 Κοινωνικοί δρώντες που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία Κοινωνικό πεδίο Friends of Green Lesvos Ναυτίλος εν Δράσει Κυνηγετικός Σύλλογος Καλ. Επιτροπή Αγώνα Παρακοίλων Κάτοικος Παρακοίλων Κάτοικος Καλλονής Οικονομικό πεδίο Ελαιουρ. Συν/σμος Καλλονής Αλιευτικός Σύλλογος Καλλονής Οστρακοαλιευτές Καλλονής Ξενοδοχεία Μαλέμι, Πασιφάη Αγροτουριστικός Συν/σμός Γυναικών Παρακοίλων Πολιτικό πεδίο Δήμαρχος Καλλονής Δημοτικός Σύμβουλος Κίνηση Πολιτών Καλλονής Πρόεδροι Δ.Δ. Κεραμίου, Παρακοίλων, Δαφίων Επιστημονικό πεδίο Μελετητής ΕΠΜ Ερευνητής της ορνιθοπανίδας της Καλλονής Κριτήρια επιλογής: τοπικοί δρώντες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις σχετικές αποφάσεις τοπικοί δρώντες που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες τοπικοί δρώντες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο η αριθμητική ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών δρώντων τον πολιτικό πεδίο (7), τον οικονομικό πεδίο (7), τον κοινωνικό πεδίο (6), ώστε να επηρεάσουν ισομερώς το αποτέλεσμα Σχετιζόμενοι κοινωνικοί δρώντες

17 Δίκτυο Natura 2000 «Προστασία και Ανάδειξη Υγροτόπων Κόλπου Καλλονής – Λέσβου» (1997) (εκπόνηση ΕΠΜ Καλλονής, συμπληρωματικές μελέτες και έργα, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας) Η ΕΠΜ (1998-2000) πρότεινε την εγκαθίδρυση τριών ζωνών διατήρησης και βάσει αυτών εισήγαγε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αναδιοργάνωνε τις οικονομικές και άλλες δραστηριότητες στην περιοχή της λεκάνης απορροής του κόλπου της Καλλονής (χάρτης).χάρτης Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της ΕΠΜ (Μάιος 2001) Μη αποδοχή – σφοδρές αντιδράσεις από τους θιγόμενους Αδυναμία συμφωνίας Πάγωμα διαδικασίας έγκρισης Β’ Φάσης έως και σήμερα ΕΖΔ και ΖΕΠ Το ιστορικό της κοινωνικής σύγκρουσης (1997-2009)

18 Το κύριο πρόβλημα συνίστατο στο χαρακτηρισμό ιδιωτικών εκτάσεων γης ως προστατευόμενων - περιορισμούς στη χρήση και την εκμετάλλευση τους, πράγμα που εκλήφθηκε ως πλήρη απαξίωση της περιουσίας και ως καταστρατήγηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Η προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον και η «ανάπτυξη του τόπου», συνδέεται με την οικοδομική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης. Το ιστορικό της κοινωνικής σύγκρουσης (1997-2009) «…θα φτάσουμε στο σημείο, μην έχοντας τι να την κάνουμε να την πουλήσουμε για ένα κομμάτι ψωμί», «χάνουμε τα χωράφια μας» κ.α. «ότι βλέπει θάλασσα έχει αξία» «θέλουμε να γίνει ο δρόμος στην παραλία για να αναπτυχθεί ο τόπος»,

19 «δεν μπορεί κάθε κτήμα να αποτελεί εν δυνάμει οικόπεδο, καθώς κάτι τέτοιο θα αποβεί σε μοιραίο λάθος για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου στο μέλλον, και κατά συνέπεια, στη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων». Για τους υπέρμαχους του Natura, η αποδοχή της ΕΠΜ αντικατόπτριζε την υιοθέτηση μιας προοπτικής οικο-ανάπτυξης της περιοχής, για τη διατήρηση της φυσικής - πολιτιστικής κληρονομιάς και την παράλληλη οικονομική ανάπτυξη της Καλλονής. Το ιστορικό της κοινωνικής σύγκρουσης (1997-2009) «ο φυσικός πλούτος της περιοχής αποτελεί το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα με το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί και να διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο»

20 Δύο ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και στο επίκεντρο των εξελίξεων μετά τη δημόσια παρουσίαση της ΕΠΜ το Μάη του 2001. Η ολοκλήρωση της ΕΠΜ ώστε να δρομολογηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση της προστασίας της περιοχής και Η διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και τα διαθέσιμα νομικά και διοικητικά μέσα για τη διαφύλαξη της, έως ότου εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

21 09.2001 Γνωμοδοτήσεις: «οι διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα», «οι δριμύτατες αντιδράσεις των πολιτών» και κάποιες «σωστές απόψεις ιδιωτών» ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό των αναγκαίων αλλαγών. 10.2003 Επιστολές διαμαρτυρίας - ΥΠΕΧΩΔΕ 03-09.2004 Νέες προσπάθειες γνωμοδότησης – παραλαβής Β’ Φάσης 07-11.2007 Διαμαρτυρία ΜΚΟ - παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη 12.2007 Νομαρχία Λέσβου – Δήμο Καλλονής 04.2008 «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει η Β’ Φάση της μελέτης. Το επόμενο διάστημα θα συναντηθώ με το Νομάρχη για να δούμε πως θα το προχωρήσουμε» (Αιολικά Νέα) 03.2008 Επιτροπή Αγώνα - Λαϊκή συνέλευση 07.2009 «εμείς εδώ και καιρό έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δε θα υπογράψουμε άλλη προγραμματική σύμβαση με τη Νομαρχία για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Το θέμα τώρα βρίσκεται στη Νομαρχία.» (Αιολικά Νέα)  Η εποχή μετά την Ημερίδα του 2001: Ολοκλήρωση της ΕΠΜ

22 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορέων της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής εξουσίας που απορρέουν από την υιοθέτηση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ; «η περιοχή υπάγεται στο αυστηρότερο καθεστώς προστασίας και απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα μέχρι να ρυθμιστεί η διαχείριση της» «Υπάρχουν περιπτώσεις που καταγγέλλουμε μπαζώματα χωρίς άδεια, κινούμε διαδικασία παραβάσεων και κάποια άλλη υπηρεσία παρέχει χαρτί που αποδεικνύει το μπάζωμα ως "προϋφιστάμενο…" «Ήδη σε περιοχές των αλυκών, και από τις δύο πλευρές του δρόμου, κάποιοι που είχαν κτήματα που περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο, δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια οικοδόμησης, τα πουλήσανε και αυτοί που τα αγοράσανε έχουνε χτίσει μέσα…»  Η εποχή μετά την Ημερίδα του 2001: Διατήρηση περιοχών Natura

23 2004 -2009: Διαπίστωση παραβάσεων και επιβολή κυρώσεων (ΚΕΠΠΕ- χρηματικών προστίμων και εντολών αποκατάστασης της υποβάθμισης/νομιμοποίηση παραβάσεων) Πολιτική περιβαλλοντικών προστίμων: διαπιστώνεται όχι μόνο η μη συμμόρφωση αλλά η επέκταση των υφιστάμενων παρεμβάσεων και η παρουσία νέων επιπρόσθετων ή η χορήγηση αδειών από την πολιτεία. Υλοποίηση έργων προστασίας των υγροτόπων: «δεν υλοποιήθηκαν ποτέ παρατηρητήρια ή φυλάκια, δεν υπάρχει καμία σχετική σήμανση ή καθαρισμός, το κτίριο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, που ολοκληρώθηκε το 2008-2009, ποτέ δεν εξοπλίστηκε και ούτε λειτούργησε» 2007-2009: Οι ΜΚΟ υπέβαλαν πάνω από 40 καταγγελίες ζητώντας την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων  Η εποχή μετά την Ημερίδα του 2001: Διατήρηση περιοχών Natura

24 ΛειτουργίεςΟικοσυστημικές Υπηρεσίες (παραδείγματα) Αναγνώριση % 1. Πρόληψη οχλήσεωνΠροστασία από πυρκαγιές, διάβρωση, πλημμύρες10,5 2. Ρύθμιση - Παροχή υδάτων Παροχή επιφανειακών και υπόγειων υδάτων Προστασία από πλημμύρες, ξηρασία, διάβρωση 15,8 3. Ρύθμιση αποβλήτωνΚατακράτηση και ανακύκλωση των οργανικών και ανόργανων ανθρώπινων λυμάτων και απορριμμάτων 10,5 4. Φιλοξενία ειδώνΣταθμός διαχείμασης, αναπαραγωγής, μετανάστευσης 252 πτηνών 31,6 5. Ανθρώπινη κατοικίαΧώρος προς οικοδόμηση για τον άνθρωπο10,5 6. Βρώσιμα αγαθάΚυνήγι, αλίευση ψαριών και οστράκων, καλλιέργειες, συλλογή άλατος 47,4 7. Θεραπευτικοί πόροι – α’ ύλες Καταγραφή 72 ειδών με 135 θεραπευτικές και 13 καλλυντικές ιδιότητες Καταγραφή 24 ειδών με αγρονομική και τεχνολογική χρήση 10,5 8. ΑισθητικήΣτοιχεία του τοπίου με αισθητική αξία (Θαλάσσιος κόλπος, υγρότοποι, δάση, ελαιώνες) 36,8 9. Πολιτισμός, τέχνες, επιστήμη και εκπαίδευση Βιβλία, πίνακες, ταινίες, παραδοσιακά έθιμα και γιορτές εμπνευσμένα από τη φύση Επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση 57,8 10. Ψυχαγωγία και τουρισμός Υπαίθριες δραστηριότητες (πεζοπορία, κατάδυση, κολύμπι, παρατήρηση πουλιών), μαζικός και εναλλακτικός τουρισμός 57,8 Στάδιο 2: Αναγνώριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών

25 ΛειτουργίεςΑνθρωπογενείς πιέσεις (παραδείγματα) Αναγνώριση % 1. Πρόληψη οχλήσεωνΕλλιπής πυροπροστασία15,8 2. Ρύθμιση - Παροχή υδάτων Υπεράντληση, ανεπαρκής αξιοποίηση επιφ. & υπόγ. υδάτων Επιχωματώσεις, εκτροπές ρεμάτων 21 3. Διατήρηση εδάφους 4. Ρύθμιση αποβλήτων Υπερβόσκηση Ανεπεξέργαστα αστικά & γεωργο-κτηνοτροφικά λύματα 10,5 73,7 5. Φιλοξενία ειδώνΕκχέρσωση / αποξήρανση για πρόσκτηση καλλιεργήσιμης γης, Κυνήγι ή/και λαθροθηρία 36,8 6. Ανθρώπινη κατοικίαΑσάφεια καθεστώτος για δόμηση / έλλειψη σχεδιασμού26,3 7. Βρώσιμα αγαθάΠολιτική επιδοτήσεων, υποβάθμιση των βιοτόπων των εμπορεύσιμων ειδών, έλλειψη σχεδιασμού για την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων 47,4 8. Θεραπευτικοί πόροι – α’ ύλες Υπερβόσκηση, παράνομες αμμοληψίες Έλλειψη σχεδιασμού για αξιοποίηση των θεραπευτικών πόρων 10,5 9. ΑισθητικήΆναρχη, αυθαίρετη δόμηση χωρίς όρους, απόρριψη απορριμμάτων, μη αποκατάσταση τοπίου 10,5 10. Πολιτισμός, τέχνες, επιστήμη και εκπαίδευση Ανεπαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής για την προώθηση της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού 10,5 11. Ψυχαγωγία και τουρισμός Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και τουριστικής ταυτότητας, ελλιπής προστασία οικοτόπων – ζημιά για τον οικο-τουρισμό, περιορισμός στο μαζικό τουρισμό από το Δίκτυο Natura 2000 36,8 Στάδιο 2: Αναγνώριση των σχετιζόμενων πιέσεων

26 Παραγωγή βρώσιμων αγαθών (94,7%) Ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και τουρισμού (94,7%) Διαχείριση απορριμμάτων (84,2%) Φιλοξενία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της πανίδας και χλωρίδας (68,4%) Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (68,4%) Αισθητική του φυσικού και πολιτισμικού τοπίου (47,4%) Ρύθμιση και παροχή υδάτων (36,8%) Παροχή κατοικίας για τον άνθρωπο (36,8%) Πρόληψη οχλήσεων (26,3%) Διάθεση φαρμακευτικών πόρων (21%) Σχηματισμός και διατήρηση του εδάφους (10,5%) Παροχή πρώτων υλών (10,5%) Όραμα, προσδοκίες, προτάσεις κοινωνικών δρώντων Στάδιο 2: Αναγνώριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των σχετιζόμενων πιέσεων

27 ΛειτουργίεςΌραμα, προσδοκίες κοινωνικών δρώντωνΠροτάσεις 1. Πρόληψη οχλήσεωνΠρόληψη μεγάλων καταστροφώνΕνίσχυση της πυρασφάλειας 2. Ρύθμιση - Παροχή υδάτων Αποτελεσματικότερη διαχείριση υδατικών πόρωνΕκσυγχρονισμός αρδευτικού 3. Ρύθμιση αποβλήτωνΑπορρύπανση του κόλπουΟλοκλήρωση του βιολογικού 4. Φιλοξενία ειδώνΑποκατάσταση και παρεμπόδιση της περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης, Ολοκλήρωση ΕΠΜ, συστηματικός έλεγχος, μεγαλύτερες ποινές 5. Ανθρώπινη κατοικίαΔιασφάλιση χώρου προς αξιοποίηση από τον άνθρωπο Περιορισμός προστατευόμενης έκτασης 6. Βρώσιμα αγαθάΠροώθηση της βιολογικής γεωργίας, βελτίωση των εισοδημάτων, αύξηση των θηραμάτων Δημιουργία βιολογικού πάρκου, απαγόρευση θήρας σε επιλεγμένες περιοχές 7. ΑισθητικήΔιατήρηση περιβάλλοντος για μελλοντικές γενεέςΑπεμπλοκή περιβαλλοντικής διαχείρισης από φορείς πολιτικής εξουσίας 8. Πολιτισμός, τέχνες, επιστήμη και εκπαίδευση Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, ανάδειξη φυσικού και πολιτισμικού πλούτου Δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων 9. Ψυχαγωγία και τουρισμός Ανάπτυξη του εναλλακτικού, μαζικού τουρισμού, ανάπτυξη θέσεων εργασίας για νέους Χρήση των παράκτιων περιοχών για ανέγερση μεγάλων τουριστικών μονάδων Στάδιο 2: Όραμα, προσδοκίες και προτάσεις των κοινωνικών δρώντων

28 α. επεξεργασία της πληροφορίας για τη διαμόρφωση και την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και των εναλλακτικών διαχειριστικών σεναρίων, β. ανάλυση των κριτηρίων σε υπο-κριτήρια και δείκτες και τεχνική επεξεργασία των κριτηρίων (προσδιορισμός των μεταβλητών του μοντέλου), γ. εκτίμηση των επιπτώσεων των σεναρίων στα διαφορετικά κριτήρια (κατασκευή της μήτρας πολύ-κριτηριακής αξιολόγησης), δ. εκτίμηση των επιδόσεων των σεναρίων βάσει των αξιολογήσεων των κοινωνικών δρώντων (κατασκευή της μήτρας κοινωνικής αξιολόγησης). Τεχνική επεξεργασία ή μορφοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας για τη μοντελοποίηση της στο λογισμικό περιβάλλον της μεθόδου NAIADE. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την Στάδιο 3 & 4: Ανάλυση και μοντελοποίηση

29 α. Συνιστά «διακριτή» πολύ-κριτηριακή μέθοδο (συγκρίνει πεπερασμένο πλήθος εναλλακτικών δράσεων), β. Επιτρέπει τη χρήση πληροφορίας πολλαπλού τύπου (ποιοτική, ποσοτική και μεικτή) και βαθμού αβεβαιότητας (στοχαστική και/ή ασαφή), ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία πληροφορίας που δεν είναι στο σύνολο της ακριβής, αξιόπιστη, πλήρης και μονοσήμαντη. γ. Δεν χρησιμοποιούνται «βάρη» στα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι εναλλακτικές. Έτσι, τα κριτήρια δε «βαρύνουν» διαφορετικά το αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αν είναι οικονομικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά. δ. Παρέχει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί από το χρήστη ο βαθμός αντιστάθμισης μεταξύ των διαφορετικών κριτηρίων και έτσι, να επιλεγεί ο επιδιωκόμενος τύπος (ασθενής, ισχυρή) βιωσιμότητας στο μοντέλο. NAIADE (JRC, 1996) (Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments) Στάδιο 3 & 4: Ανάλυση και μοντελοποίηση

30 ΔιάστασηΚριτήριαΥπο-κριτήρια (1 ου επιπέδου) Λειτουργίες Ρύθμισης 1. Πρόληψη οχλήσεων 2. Ρύθμιση και παροχή υδάτων 3. Ρύθμιση αποβλήτων 1.1 Πυροπροστασία των δασικών περιοχών 2.1 Ρυθμίσεις για τη αποκατάσταση, έλεγχο και βελτιωμένη διαχείριση των υδάτινων σωμάτων/πόρων 3.1 Διαχείριση υγρών αποβλήτων 3.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 3.3 Χρήση φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων Λειτουργίες Ενδιαιτήματος 4. Φιλοξενία ειδών 5. Ανθρώπινη κατοικία 4.1 Κάλυψη ειδών προτεραιότητας 4.2 Περιοχή απόλυτης προστασίας 4.3 Ρύθμιση οχλουσών δραστηριοτήτων 5.1 Διασφάλιση χώρου προς οικοδόμηση (Συντελεστής δόμησης – όροι δόμησης) Λειτουργίες Παραγωγής 6. Παραγωγή προϊόντων 6.1 Διατήρηση αγροτικού εισοδήματος – νέους 6.2 Περιορισμοί στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 6.3 Διατήρηση ποιότητας και ποσότητας αλιευμάτων 6.4 Διασφάλιση της κυνηγετικής δραστηριότητας Πολιτιστικές Λειτουργίες 7. Αισθητική 8. Πολιτισμός 9. Ψυχαγωγία-τουρισμός 7.1 Διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου 8.1 Προώθηση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 9.1 Προώθηση εναλλακτικού τουρισμού 9.2 Προώθηση μαζικού τουρισμού Ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης

31 Υπο-κριτήρια (1 ου επιπέδου)Υπο-κριτήρια (2 ου επιπέδου) 1.1 Πυροπροστασία των δασικών περιοχών 2.1 Ρυθμίσεις για τη αποκατάσταση, έλεγχο και βελτιωμένη διαχείριση των υδάτινων σωμάτων/πόρων 2.1.1 Μεταβολή της υδρο-μορφολογίας της περιοχής (έργα εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων κ.α.) ( ٧ ) 2.1.2 Διαθέσιμη ποσότητα/κατανάλωση υδάτων ( ٨ ) 2.1.3 Ποιότητα υδάτων (έκταση υφαλμύρισης) ( ٧ ) 3.1 Διαχείριση υγρών αποβλήτων 3.1.1 Κάλυψη οικισμών με ΜΕΛ ( ٨ ) 3.1.2 Επεξεργασία υγρών βιοτεχνικών αποβλήτων ( ٨ ) 3.1.3 Έλεγχος και αποκατάσταση χώρων υποδοχής λυμάτων ( ٨ ) 3.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 3.2.1 Σύνδεση οικισμών με ΧΥΤΑ ( ٨ ) 3.2.2 Έλεγχος και αποκατάσταση ΧΑΔΑ και χώρων μεμονωμένης απόθεσης απορριμμάτων και μπαζών ( ٨ ) 3.2.3 Πρόσβαση σε υπηρεσίες ανακύκλωσης υλικών ( ٨ ) 3.3 Χρήση φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων 3.3.1 Καλλιεργούμενα είδη 3.3.2 Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών 4.1 Κάλυψη ειδών προτεραιότητας 4.2 Περιοχή απόλυτης προστασίας 4.3 Ρύθμιση οχλουσών δραστηριοτήτων 4.3.1 Προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη της φυσικής ενότητας των βιοτόπων, τη μη περαιτέρω υποβάθμιση τους και την απώλεια ειδών ( ٨ ) 4.3.2 Ύπαρξη ρυθμιστικής ζώνης ( ٨ ) 5.1 Διασφάλιση χώρου προς οικοδόμηση (Συντελεστής δόμησης – όροι δόμησης) 5.1.1 Περιοχή απαγόρευσης δόμησης και εγκατάστασης δραστηριοτήτων ( ٧ ) 5.1.2 Όροι Δόμησης - Αποστάσεις ( ٧ ) 5.1.3 Όριο κατάτμησης-αρτιότητας ( ٧ ) Ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης

32 Υπο-κριτήρια (1 ου επιπέδου)Υπο-κριτήρια (2 ου επιπέδου) 6.1 Διατήρηση αγροτικού εισοδήματος – νέους 6.1.1 Προβλεπόμενη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης - ενίσχυσης της γεωργικής δραστηριότητας ( ٨ ) 6.1.2 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων ( ٨ ) 6.1.3 Προώθηση της πολύ-λειτουργικότητας της γεωργίας ( ٨ ) 6.2 Περιορισμοί στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας Προβλεπόμενες ρυθμίσεις σχετικά με την ένταση των παραγωγικών συντελεστών, τις γεωργικές πρακτικές κ.α. ( ٧ ) 6.3 Διατήρηση ποιότητας και ποσότητας αλιευμάτων 6.3.1 Προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την αλιεία ( ٨ ) 6.4 Διασφάλιση της κυνηγετικής δραστηριότητας 6.4.1 Περιοχή απαγόρευσης θήρας ( ٧ ) 6.4.2 Προσδοκώμενη μεταβολή στους πληθυσμούς των θηραμάτων ( ٨ ) 7.1 Διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου Προβλεπόμενες δράσεις διατήρησης, αποκατάστασης, προώθησης και πλαίσιο υλοποίησης αυτών 8.1 Προώθηση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 9.1 Προώθηση εναλλακτικού τουρισμού 9.1.1 Διατήρηση περιοχών με οικολογική και πολιτισμική αξία ( ٨ ) 9.1.2 Δημιουργία κατάλληλων υποδομών ( ٨ ) 9.1.3 Οργάνωση, συντονισμός και στρατηγικός σχεδιασμός ( ٨ ) 9.2 Προώθηση μαζικού τουρισμού 9.2.1 Δημιουργία κατάλληλων υποδομών ( ٨ ) 9.2.2 Εκμετάλλευση παράκτιων περιοχών ( ٨ ) συνέχεια… Ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης

33 Σενάριο 1 ο : Αυστηρή προστασία Σενάριο2 ο : Ήπια ΠροστασίαΣενάριο3 ο : Διατήρηση υφιστάμενης κατάστασης Περιοχή προστασίας Διευρυμένη περιοχή προστασίας ΕΠΜ και περιβάλλουσες ρυθμιστικές ζώνες Min: Natura 2000 (εθνικό επίπεδο) - Max: νέες ΖΕΠ + ΤΚΣ, περιβάλλουσες ρυθμιστικές ζώνες Περιοχές Natura 2000 (εθνικό επίπεδο) Διαχειριστικά μέτρα Προβλεπόμενες ειδικές ρυθμίσεις Ηπιότερες ειδικές ρυθμίσειςΙσχύουσες νομικές διατάξεις χωρίς την πρόβλεψη επιπλέον ρυθμίσεων Υποχρέωση για διατήρηση ενταγμένων περιοχών Διαχειριστικοί φορείς Σύσταση ειδικού Φορέα Διαχείρισης Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ανάπτυξη των διαχειριστικών σεναρίων

34 Στάδιο 4Α: Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση - ΠΚΑ

35 1.Τύπος κριτηρίου (score type): Ποσοτικό (quantitative) Αριθμητικό & Ασαφές (Numeric & Fuzzy) 1.Μονάδα μέτρησης: στρέμματα 2.Κατεύθυνση βελτιστοποίησης (Goal type): ελαχιστοποίηση 3.Σχέσεις προτίμησης – αδιαφορίας: Αριθμητικά – Ασαφή κριτήρια: π.χ. «5.1 Διασφάλιση χώρου προς οικοδόμηση» «5.1.3 Όριο κατάτμησης – αρτιότητας» … πολύ καλύτερη, καλύτερη…σχεδόν ίση, ίση Στάδιο 4Α: Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση - ΠΚΑ

36 τις τιμές των κατωφλίων προτίμησης C>>, C >, C <<, C < και αδιαφορίας C=, C (τα σημεία στα οποία οι συναρτήσεις βαθμού μέλους ισούνται με 0.5) Ελάχιστη ή μέγιστη διαφορά μεταξύ των αποδόσεων δύο εναλλακτικών σε κάποιο κριτήριο που καθιστά προτιμητέα ή δε διαφοροποιεί αντιστοίχως τη μία από την άλλη …πολύ χειρότερη, χειρότερη Στάδιο 4Α: Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση - ΠΚΑ

37 Προσδιορισμός των σχέσεων προτίμησης – αδιαφορίας για το κριτήριο «5.1.3 Όριο κατάτμησης – αρτιότητας» Στάδιο 4Α: Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση - ΠΚΑ

38 «5.1.3 Όριο κατάτμησης – αρτιότητας» Στάδιο 4Α: Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση - ΠΚΑ

39 Ποιοτικά κριτήρια: Στάδιο 4Α: Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση - ΠΚΑ

40 Στάδιο 4Β: Κοινωνική αξιολόγηση – Μήτρα ΚΑ

41 Η συγκριτική εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων με βάση όλα τα επιλεγμένα κριτήρια (αποτελέσματα πολυ-κριτηριακής αξιολόγησης).αποτελέσματα πολυ-κριτηριακής αξιολόγησης Η αποτύπωση της σχετικής θέσης του κάθε κοινωνικού δρώντα προς όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (αποτελέσματα κοινωνικής αξιολόγησης).αποτελέσματα κοινωνικής αξιολόγησης Ο προσδιορισμός μιας αφετηρίας για τη διερεύνηση μιας επιστημονικά επαρκούς και κοινωνικά επιθυμητής προοπτικής (σύνθεση αποτελεσμάτων)σύνθεση αποτελεσμάτων Επιδιώκεται: Στάδιο 5: Ανάλυση και Διαπραγμάτευση

42 Σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων ανά ζεύγη (παράδειγμα Σενάριο 1 vs Σενάριο 3) Δείκτης έντασης της προτίμησης Προτίμηση της α από τη c για όλα τα κριτήρια Δείκτης εντροπίας Σχετική σαφήνεια της ένδειξης α>c Βαθμός αλήθειας «σύμφωνα με τα περισσότερα κριτήρια» η a είναι καλύτερη από τη c Στάδιο 5: Λήψη αποφάσεων

43 Τελική κατάταξη εναλλακτικών σεναρίων Ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων: - Μεταβάλλοντας την τιμή πάνω από την οποία το μοντέλο λαμβάνει υπόψη τις διαφορές των αξιολογήσεων -Μεταβάλλοντας το βαθμό αντιστάθμισης μεταξύ των κριτηρίων (πίσω) Στάδιο 5: Λήψη αποφάσεων

44 Δενδρόγραμμα σχηματιζόμενων συνασπισμών A B Γ Δ Ε Ζ ΗΣΤ Θ (πίσω) Στάδιο 5: Λήψη αποφάσεων

45 Πίνακας 3 : Σύνθεση αποτελεσμάτων ΠΚΑ και ΚΑ Στάδιο 5: Λήψη αποφάσεων

46 …να προσδιοριστεί μια αφετηρία για την εξεύρεση μιας επιστημονικά «επαρκούς» και «κοινωνικά» επιθυμητής λύσης Σενάριο 2: τεχνικά σχεδόν ισότιμη με το Σ1 και κοινωνικά διαπραγματεύσιμη Βάση για τη συν-διαμόρφωση ενός διαχειριστικού σχεδίου και τη διαπραγμάτευση των όρων που δε θα υπονόμευαν την αξιοπιστία και την εφαρμογή του Έλλειψη πολιτικής βούλησης Εκφοβισμός εμπλεκόμενων «Ελληνικές καλένδες» Στάδιο 5: Λήψη αποφάσεων

47 Πηγή: Μανδυλάς και Καρδακάρη 2000 (πίσω)πίσω Προτεινόμενη ζωνοποίηση της λεκάνης απορροής του κόλπου της Καλλονής


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη 7 η Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ Πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον: Η Περίπτωση του οικοτόπου NATURA 2000, του κόλπου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google