Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φωτεινή Α. Σκαφίδα, MSc ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής Ο Ρόλος του Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα ΚΕΔΔΥ Δάφνη, 24/04/2015 Ειδικά Θέματα στην ΠΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φωτεινή Α. Σκαφίδα, MSc ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής Ο Ρόλος του Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα ΚΕΔΔΥ Δάφνη, 24/04/2015 Ειδικά Θέματα στην ΠΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φωτεινή Α. Σκαφίδα, MSc ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής Ο Ρόλος του Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα ΚΕΔΔΥ Δάφνη, 24/04/2015 Ειδικά Θέματα στην ΠΚΑ

2 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΚΕΔΔΥ 2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ- ΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Κ.Ε.Φ.Α.

3 Χαρτογράφηση των ΚΕΔΔΥ Αριθμός ΚΕΔΔΥ Τοποθεσία ΚΕΔΔΥ Ειδικότητες που υπηρετούν Σχετική Νομοθεσία ΚΕΔΔΥ και Υπουργείο Παιδείας ΚΕΔΔΥ και άλλοι διαγνωστικοί φορείς Υπηρεσιακή κατάσταση εργαζομένων στα ΚΕΔΔΥ 1

4 Αριθμός & τοποθεσία ΚΕΔΔΥ: Αριθμός & τοποθεσία ΚΕΔΔΥ: 58, ένα σε κάθε έδρα νομού, 4 στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότητες που υπηρετούν: Ειδικότητες που υπηρετούν: Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Α’Βαθμιας & Β’Βαθμιας Εκπ/σης (φιλόλογος, μαθηματικός, δάσκαλος, νηπιαγωγός, ειδικής φυσικής αγωγής), Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχίατροι, Ειδικοί ΠΕ31 στη νοηματική γλώσσα ή στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό των τυφλών, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές. Σχετική Νομοθεσία: Σχετική Νομοθεσία: Ν. 2817/2000, 3194/2003, 3699/2008, 4186/2013. ΚΕΔΔΥ και Υπουργείο Παιδείας: ΚΕΔΔΥ και Υπουργείο Παιδείας: Περιφερειακές διαγνωστικές υπηρεσίες που ανήκουν στο υπουργείο Παιδείας, εποπτεύονται από τις περιφέρειες, συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής, καθώς και με το προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. ΚΕΔΔΥ και άλλοι διαγνωστικοί φορείς: ΚΕΔΔΥ και άλλοι διαγνωστικοί φορείς: Συνεργάζονται με τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, κ.α. Υπηρεσιακή κατάσταση εργαζομένων στα ΚΕΔΔΥ: Υπηρεσιακή κατάσταση εργαζομένων στα ΚΕΔΔΥ: Μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές, μέσω προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ).

5 2 Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Στατιστικά στοιχεία Διαδικασία παραπομπής Διαδικασία αξιολόγησης, διάγνωσης, έκδοσης γνωμάτευσης. Υποστήριξη ΚΕΔΔΥ και γενικά σχολεία ΚΕΔΔΥ και ειδικά σχολεία

6 Προφίλ πληθυσμού: Προφίλ πληθυσμού: Άτομα ηλικίας 4-18 + ετών. Τα περισσότερα άτομα φοιτούν σε γενικά σχολεία. Διαδικασία παραπομπής: Διαδικασία παραπομπής: Αίτηση γονέων, απευθείας ή κατόπιν μεσολάβησης του σχολείου. Πρέπει να ακολουθείται μια ιεραρχία αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής ανάγκης με α) αρχική ανίχνευση, εκπόνηση βραχυχρονίου προγράμματος από τον εκπ/κό ΕΑΕ του σχολείου σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής, β) επαναξιολόγηση και γ) παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ, εάν το ζήτημα επιμένει. Διαδικασία έκδοσης γνωμάτευσης: Διαδικασία έκδοσης γνωμάτευσης: Αξιολόγηση από τη διεπιστημονική ομάδα, η σύνθεση της οποία καθορίζεται ανάλογα με το αίτημα αξιολόγησης. Συνεδρίαση, κοινή απόφαση, έκδοση γνωμάτευσης με την κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναλυτικές προτάσεις για την εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Στη γνωμάτευση αναφέρεται η διαδικασία και τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε μέλος της διεπιστημονικής επιτροπής. Διαδικασία υποστήριξης: Διαδικασία υποστήριξης: Συμβουλευτική εκπαιδευτικών σχολείου για την εφαρμογή του ΕΕΠ, συμβουλευτική γονέων (σπανιότερα), επισκέψεις στο σχολείο για τον έλεγχο προόδου του μαθητή με βάση το ΕΕΠ, υποστήριξη στο σχολείο (σπανιότερα). Ενημερωτικές/επιστημονικές ημερίδες, επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων σε ομάδες μαθητών σχολείων.

7 3 Ο Κ.Ε.Φ.Α. στο ΚΕΔΔΥ Σχετική νομοθεσία Προσόντα Καθηκοντολόγιο Περιγραφή και όρια του ρόλου Πλεονεκτήματα στην εργασία έναντι των άλλων ειδικοτήτων Συνεργασία με τις ειδικότητες του φυσικοθεραπευτή και του εργοθεραπευτή Τι γίνεται στην πράξη Παρούσα κατάσταση και οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις

8 Σχετική νομοθεσία: Σχετική νομοθεσία: Ο ιδρυτικός νόμος δεν προέβλεπε την ειδικότητα του ΚΕΦΑ. Ν. 3194/2003, «... παροχή μόνο υποστηρικτικού έργου». Δεν υπάρχει σαφής ερμηνεία του εδαφίου αυτού. Κάποιες ερμηνείες υποβιβάζουν το ρόλο του ΚΕΦΑ ως επιστήμονα στα ΚΕΔΔΥ. Προσόντα: Προσόντα: Ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι, προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή. Καθηκοντολόγιο: Καθηκοντολόγιο: Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι... Περιγραφή και όρια του ρόλου: Περιγραφή και όρια του ρόλου: Ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση ειδικών μαθησιακών αναγκών στον κινητικό και ψυχοκινητικό τομέα. Αξιολόγηση του ρόλου των αδρών & λεπτών κινητικών δεξιοτήτων στην έκφραση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης στο μάθημα της γυμναστικής, στο διάλειμμα, στον ελεύθερο χρόνο. Αξιολόγηση της συμβατότητας του σχολικού περιβάλλοντος με την κινητική κατάσταση του μαθητή. Εκπόνηση ενταξιακού προγράμματος με την αξιοποίηση των κινητικών δραστηριοτήτων & των παιχνιδιών (εκπαιδευτικών και αναψυχής). Οι αξιολογήσεις και παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Συνεργασία με όμορες ειδικότητες: Συνεργασία με όμορες ειδικότητες: Φυσικοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ.

9 Πλεονεκτήματα: Πλεονεκτήματα: Ευέλικτο και αρκετά ευρύ πεδίο δράσης. Χρονική δυνατότητα εκπόνησης μαζικών ανιχνευτικών υποστηρικτικών προγραμμάτων για τάξεις ή σχολεία. Δυνατότητα στενότερης παρακολούθησης ατομικών περιπτώσεων. Ευχάριστη η προσέγγισή μας στα παιδιά που αξιολογούνται. Λειτουργία μέσα στο φυσικό περιβάλλον του μαθητή. Μειονεκτήματα: Μειονεκτήματα: Ο ρόλος, το έργο και το πεδίο ευθύνης του ΚΕΦΑ δεν είναι πάντα ξεκάθαρο μεταξύ συναδέλφων και διευθυντών. Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και υψηλόβαθμοι συνάδελφοι δεν συνέβαλαν μέχρι στιγμής στη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων της θέσης. Παρούσα κατάσταση: Παρούσα κατάσταση: Περιπτώσεις όπου το επιστημονικό διαγνωστικό έργο δεν εκπονείται κατά προτεραιότητα... Ανάθεση έτερων ή δευτερευόντων καθηκόντων... Διάθεση για κατάργηση της ειδικότητας από τα ΚΕΔΔΥ.

10 Οργάνωση του Κλάδου μας για την επιστημονική κατοχύρωσή του Αναρωτηθείτε: Είμαστε Επιστήμονες; Μας θεωρούν Επιστήμονες; Ποια είναι η ταυτότητά μας ως επαγγελματίες; Ποια θέλουμε να είναι η ταυτότητά μας; Τι κάνουμε για αυτό; Τι πρέπει να κάνουμε για αυτό; Διαρκής Ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις Σύνδεση με την Εκπαιδευτική Πράξη και εμπειρία Προσωπική άποψη και Φιλοσοφία για την Ειδική Αγωγή Διαρκής συνεργασία και ενημέρωση για τη συμβολή μας Διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως επιστημονικός κλάδος Θυμηθείτε: Είμαστε η μόνη ειδικότητα εκπαιδευτικού που σηκώνει το μαθητή από το θρανίο του...... και που γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την κίνηση για την προαγωγή της σωματικής και συναισθηματικής υγείας, της ευεξίας, της κοινωνικής ένταξης, της περαιτέρω γνωστικής ανάπτυξης.

11 Μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους, κερδίστε μόνοι σας την επιστημονική σας αναγνώριση. Πριν αναλάβετε μαθητές ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο που διέπει το χώρο εργασίας σας. Καινοτομήστε μέσα στα όρια του νομικού πλαισίου. Δεν νοείται υποστήριξη χωρίς προηγούμενη ανίχνευση/ διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι αποφάσεις που λαμβάνετε για τους μαθητές σας να είναι πάντα αιτιολογημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Οργανωθείτε σε discussion groups με τους συναδέλφους και ανταλλάξτε πληροφορίες και καλές πρακτικές.

12 Σας Ευχαριστώ!!! Φωτεινή Α. Σκαφίδα MSc, υπ. Δρ. ειδικής αγωγής * Ειδικός προσαρμοσμένης κινητικής δραστηριότητας & ψυχοκινητικής αγωγής * Διερμηνέας νοηματικής γλώσσας LinkedIn: gr.linkedin.com/in/foteiniskafida/ E-mail: fskafida@gmail.com


Κατέβασμα ppt "Φωτεινή Α. Σκαφίδα, MSc ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής Ο Ρόλος του Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής στα ΚΕΔΔΥ Δάφνη, 24/04/2015 Ειδικά Θέματα στην ΠΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google