Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστολογία σιαλογόνων αδένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστολογία σιαλογόνων αδένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστολογία σιαλογόνων αδένων

2 διάκριση σιελογόνων αδένων
μέγεθος μείζονες ελάσσονες έκκριμα ορώδεις βλεννώδεις μικτοί

3 μείζονες σιελογόνοι αδένες
παρωτίδες πόρος Stenson υπογνάθιοι πόρος Warthon υπογλώσσιοι πόροι Rivinus, πόρος Bartholin

4 ελάσσονες σιαλογόνοι αδένες
χειλικοί παρειακοί οπισθογόμφιοι υπερώιοι γλωσσικοί αδένες πρόσθιοι οπίσθιοι γλωσσοϋπερώιοι υπογλώσσιοι δεν υπάρχουν στην πρόσθια μοίρα της σκληρής υπερώας στα ούλα

5 έκκριμα παρωτίδα υπογνάθιος υπογλώσσιος
υδαρές, ορώδες έκκριμα, πλούσιο σε αμυλάση και πρωτεΐνες πλούσιες σε προλίνη υπογνάθιος βλεννώδες έκκριμα υπογλώσσιος παχύρευστο έκκριμα

6 έκκριμα ορώδεις βλεννώδεις μικτοί von Ebner υπερώιοι, γλωσσοϋπερώιοι
Blandin-Nuhn

7 εμβρυογένεση

8 δομή παρέγχυμα υπόστρωμα παραγωγή κ αδενοκυψέλες
απαγωγή κ εκφορητικοί πόροι υπόστρωμα

9 δομή

10

11 εκκριτικά κύτταρα ορώδη ή ορο-βλεννώδη κύτταρα βλεννώδη κύτταρα
παραγωγή, αποθήκευση και έκκριση πρωτεϊνών βλεννώδη κύτταρα

12 εκκριτικά κύτταρα ορώδη ή ορο-βλεννώδη κύτταρα βλεννώδη κύτταρα
παραγωγή, αποθήκευση και έκκριση πρωτεϊνών βλεννώδη κύτταρα

13 εκκριτικά κύτταρα ορώδη ή ορο-βλεννώδη κύτταρα βλεννώδη κύτταρα
παραγωγή, αποθήκευση και έκκριση υλικού πλούσιου σε βλέννη

14 εκκριτικά κύτταρα ορώδη ή ορο-βλεννώδη κύτταρα βλεννώδη κύτταρα
χρώση βλεννοκαρμίνης

15 εκκριτικά κύτταρα ορώδη κύτταρα βλεννώδη κύτταρα

16 εκκριτικά κύτταρα ορώδη κύτταρα ορώδες αδενοκαρκίνωμα

17 εκκριτικά κύτταρα βλεννώδη κύτταρα βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα

18 αδενοκυψέλες ορώδεις: ορώδη ή ορο-βλεννώδη κύτταρα
βλεννώδεις: βλεννώδη κύτταρα μικτές: ορώδη και βλεννώδη κύτταρα (ημισεληνοειδή του Giannuzzi)

19 δομή αδενοκυψέλες λοβίδια και λόβια

20 μυοεπιθηλιακά κύτταρα
μυοϊνίδια και δεσμοσώματα λειτουργίες υποστήριξη εκκριτικών κυττάρων ρύθμιση της διαμέτρου του αυλού των εμβόλιων εκφορητικών πόρων έκκριση

21 μυοεπιθηλιακά κύτταρα
ανοσοχρώση ακτίνης

22 ογκοκύτταρα ογκοκύτταρα ογκοκύττωμα

23

24 πόροι τοπογραφικά μορφο-λειτουργικά ενδολοβίδιοι ενδολόβιοι μεσολόβιοι
τελικοί μορφο-λειτουργικά εμβόλιμοι γραμμωτοί

25 πόροι μορφο-λειτουργικά εμβόλιμοι γραμμωτοί τελικοί

26 πόροι μορφο-λειτουργικά εμβόλιμοι γραμμωτοί τελικοί

27 πόροι μορφο-λειτουργικά εμβόλιμοι γραμμωτοί τελικοί (εκφορητικοί)

28 πόροι

29 πόροι

30 πόροι βλεννοκήλη

31


Κατέβασμα ppt "Ιστολογία σιαλογόνων αδένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google