Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, M.D., PhD.

2 Το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου
Περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό Τροποποιημένο από εγχειρίδιο Φυσιολογίας Δεσπόπουλου

3 Οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα με τη
μορφή νευρικών ώσεων μέσα από μια σειρά νευρώνων, περνώντας από τον έναν στον άλλο. Η σύνδεση ενός νευρώνα με τον επόμενο ονομάζεται σύναψη

4 Ο εγκέφαλος είναι εκείνο το τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος
Ο εγκέφαλος: Ο εγκέφαλος είναι εκείνο το τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος που βρίσκεται μέσα στην κρανιακή κοιλότητα. Συνεχίζεται με το νωτιαίο μυελό διαμέσου του ινιακού τρήματος Κύρια μέρη του εγκεφάλου: 1. Πρόσθιος εγκέφαλος Ημισφαίρια Διάμεσος εγκέφαλος (διεγκέφαλος) Ημισφαίρια διάμεσος εγκέφαλος Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

5 Κύρια μέρη του εγκεφάλου: 2. Μέσος εγκέφαλος (μεσεγκέφαλος)
Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

6 Κύρια μέρη του εγκεφάλου: 3. Οπίσθιος εγκέφαλος Γέφυρα Προμήκης μυελός
Παρεγκεφαλίδα γέφυρα Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert παρεγκεφαλίδα Προμήκης μυελός

7 α. Εγκεφαλικά ημισφαίρια: Αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου
Πρόσθιος εγκέφαλος α. Εγκεφαλικά ημισφαίρια: Αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου Συνδέονται μεταξύ τους με μάζα λευκής ουσίας που λέγεται μεσολόβιο Τα δύο ημισφαίρια χωρίζονται με μια βαθιά σχισμή που λέγεται επιμήκης σχισμή, μέσα στην οποία προσεκβάλλει το δρέπανο του εγκεφάλου μεσολόβιο Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

8 Εγκεφαλικά ημισφαίρια:
Η επιφανειακή στιβάδα του ημισφαιρίου λέγεται φλοιός και αποτελείται από φαιά ουσία Ο εγκεφαλικός φλοιός εμφανίζει πτυχώσεις που λέγονται έλικες και χωρίζονται μεταξύ τους με τις αύλακες. Μερικές βαθιές αύλακες ή σχισμές υποδιαιρούν την επιφάνεια του ημισφαιρίου σε λοβούς. Οι λοβοί παίρνουν το όνομά τους από το οστό, αντίστοιχα προς το οποίο βρίσκονται Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

9 Βρίσκεται μπροστά από την κεντρική αύλακα και πάνω από
Ο μετωπιαίος λοβός: Βρίσκεται μπροστά από την κεντρική αύλακα και πάνω από την πλάγια σχισμή Ο βρεγματικός λοβός: Βρίσκεται πίσω από την κεντρική αύλακα και πάνω από την πλάγια σχισμή Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

10 Βρίσκεται κάτω από τη βρεγματοϊνιακή σχισμή Ο κροταφικός λοβός:
Ο ινιακός λοβός : Βρίσκεται κάτω από τη βρεγματοϊνιακή σχισμή Ο κροταφικός λοβός: Βρίσκεται κάτω από την πλάγια σχισμή Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

11 β. Ο διάμεσος εγκέφαλος: Αποτελείται από:
Πρόσθιος εγκέφαλος β. Ο διάμεσος εγκέφαλος: Αποτελείται από: το θάλαμο που βρίσκεται ραχιαία τον υποθάλαμο που βρίσκεται κοιλιακά Θάλαμος Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

12 Ο θάλαμος είναι η μεγάλη μάζα φαιάς ουσίας που βρίσκεται εκατέρωθεν
της τρίτης κοιλίας. Είναι ο μεγάλος σταθμός στην πορεία της προσαγωγού αισθητικής οδού, η οποία καταλήγει στον εγκεφαλικό φλοιό Ο υποθάλαμος σχηματίζει το έδαφος και την κατώτερη μοίρα του πλάγιου τοιχώματος της τρίτης κοιλίας. Θάλαμος Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

13 Ο μέσος εγκέφαλος είναι το στενό μέρος του εγκεφάλου που περνά μέσα
2. Μέσος εγκέφαλος: Ο μέσος εγκέφαλος είναι το στενό μέρος του εγκεφάλου που περνά μέσα από την εντομή του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας και συνδέει τον πρόσθιο με τον οπίσθιο εγκέφαλο Η στενή κοιλότητα του μέσου εγκεφάλου λέγεται υδραγωγός του εγκεφάλου και φέρνει σε επικοινωνία την τρίτη με την τέταρτη κοιλία. μέσος εγκέφαλος Τροποποιημένο από Ανατομική Snell υδραγωγός του εγκεφάλου

14 Βρίσκεται μεταξύ του μέσου εγκεφάλου προς τα άνω και του προμήκους
3. Οπίσθιος εγκέφαλος: α. Η γέφυρα: Βρίσκεται μεταξύ του μέσου εγκεφάλου προς τα άνω και του προμήκους προς τα κάτω και έρχεται σε σχέση με την πρόσθια επιφάνεια της παρεγκεφαλίδας Αποτελείται από νευρικές ίνες οι οποίες συνδέουν τα δύο ημισφαίρια της παρεγκεφαλίδας. Περιέχει επίσης ανιούσες και κατιούσες νευρικές ίνες, οι οποίες συνδέουν τον πρόσθιο εγκέφαλο, το μέσο εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. γέφυρα Τροποποιημένο από Ανατομική Snell παρεγκεφαλίδα προμήκης μυελός

15 Μερικά από τα νευρικά κύτταρα της γέφυρας χρησιμεύουν ως διάμεσοι
σταθμοί νευρικών οδών, ενώ άλλα σχηματίζουν πυρήνες εγκεφαλικών νεύρων γέφυρα Τροποποιημένο από Ανατομική Snell παρεγκεφαλίδα προμήκης μυελός

16 Συνδέει τη γέφυρα που βρίσκεται προς τα άνω με το νωτιαίο μυελό προς
2) Οπίσθιος εγκέφαλος: β. Ο προμήκης μυελός: Έχει σχήμα κώνου Συνδέει τη γέφυρα που βρίσκεται προς τα άνω με το νωτιαίο μυελό προς τα κάτω γέφυρα Τροποποιημένο από Ανατομική Snell παρεγκεφαλίδα προμήκης μυελός

17 Βρίσκεται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, κάτω από το σκηνίδιο της
Οπίσθιος εγκέφαλος: γ. Η παρεγκεφαλίδα: Βρίσκεται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, κάτω από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας και ραχιαίως της γέφυρας και του προμήκους. Αποτελείται από δύο ημισφαίρια, τα οποία συνδέονται με ένα μεσαίο τμήμα που λέγεται σκώληκας γέφυρα Τροποποιημένο από Ανατομική Snell παρεγκεφαλίδα προμήκης μυελός

18 Η επιφανειακή στιβάδα του ημισφαιρίου της παρεγκεφαλίδας λέγεται
φλοιός: Αποτελείται από φαιά ουσία Σχηματίζει έλικες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με αύλακες. Το εσωτερικό της παρεγκεφαλίδας αποτελείται από λευκή ουσία μέσα στην οποία υπάρχουν μάζες φαιάς ουσίας. Η μεγαλύτερη μάζα φαιάς ουσίας ονομάζεται οδοντωτός πυρήνας γέφυρα Τροποποιημένο από Ανατομική Snell παρεγκεφαλίδα προμήκης μυελός

19 Η παρεγκεφαλίδα θεωρείται τμήμα του λεγόμενου εξωπυραμιδικού
κινητικού συστήματος: Εκτός από το σύστημα της εκούσιας κινητικότητας (πυραμιδικό σύστημα) υπάρχουν και άλλες κινητικές λειτουργίες, οι οδοί των οποίων βρίσκονται έξω από την πυραμιδική οδό. Αυτές περιλαμβάνονται στον όρο εξωπυραμιδικό σύστημα. Στο εξωπυραμιδικό σύστημα ανήκει και η παρεγκεφαλίδα μαζί με το φακοειδή πυρήνα, τον ερυθρό πυρήνα και μέλαινα ουσία, τον ελαϊκό πυρήνα και το δικτυωτό σχηματισμό. Η παρεγκεφαλίδα παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του μυϊκού τόνου και στο συντονισμό των κινήσεων των μυών. Το ημισφαίριο της παρεγκεφαλίδας συντονίζει τις κινήσεις της ίδιας πλευράς του σώματος

20 Η παρεγκεφαλίδα χρησιμεύει για τις ακόλουθες λειτουργίες:
Διατήρηση της ισορροπίας Ρύθμιση του μυϊκού τόνου μέσω ρυθμιστικού κύκλου οδών από το νωτιαίο μυελό προς την παρεγκεφαλίδα και αντιστρόφως (εδώ αισθητήρια όργανα είναι οι μυϊκές άτρακτοι) Χρονικός συντονισμός των κινήσεων (ρυθμιστικός κύκλος ημισφαίρια-παρεγκεφαλίδα) Σε έκπτωση της παρεγκεφαλίδας δεν μπορούν να εκτελεστούν γρήγορες διαδοχικές κινήσεις, όπως π.χ. παίξιμο πιάνου

21 Οι κοιλίες του εγκεφάλου:
Περιλαμβάνουν τις δύο πλάγιες κοιλίες, την τρίτη κοιλία και την τέταρτη κοιλία. Οι πλαγίες κοιλίες επικοινωνούν με την τρίτη διαμέσου των μεσοκοιλιακών τρημάτων (εικ.11-44). Η τρίτη κοιλία επικοινωνεί με την τέταρτη διαμέσου του υδραγωγού του Εγκεφάλου Οι κοιλίες είναι γεμάτες ΕΝΥ, το οποίο παράγεται από τα χοριοειδή πλέγματα των πλάγιων κοιλιών και της τρίτης και τέταρτης κοιλίας. Το ΕΝΥ εξέρχεται από το κοιλιακό σύστημα διαμέσου των τριών τρημάτων της οροφής της τέταρτης κοιλίας και εισέρχεται στον υπαραχνοειδή χώρο. Τροποποιημένο από Ανατομική Snell τέταρτη κοιλία

22 Αρχίζει από το ινιακό τρήμα. Στον ενήλικα άνθρωπο
Ο νωτιαίος μυελός: Αρχίζει από το ινιακό τρήμα. Στον ενήλικα άνθρωπο καταλήγει στο ύψος του κάτω χείλους του πρώτου οσφυϊκού σπονδύλου Προς τα πάνω συνεχίζεται με τον προμήκη μυελό του εγκεφάλου Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

23 Το κάτω πέρας του είναι οξύ και σχηματίζει το
Ο νωτιαίος μυελός: Το κάτω πέρας του είναι οξύ και σχηματίζει το μυελικό κώνο, από την κορυφή του οποίου μια προσεκβολή της χοριοειδούς μήνιγγας, το τελικό νημάτιο, φέρεται προς τα κάτω και προσφύεται στην οπίσθια επιφάνεια του κόκκυγα Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

24 Κατά μήκος του νωτιαίου μυελού αναδύονται
31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων με τις πρόσθιες ή κινητικές και τις οπίσθιες ή αισθητικές ρίζες. Κάτω από το επίπεδο που τελειώνει ο νωτιαίος μυελός (Ο1), οι ρίζες των οσφυϊκών και των ιερών νεύρων φέρονται γύρω από το τελικό νημάτιο, το οποίο σκεπάζουν όπως οι τρίχες την ουρά του αλόγου και για αυτό ονομάζεται ίππουρις Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert

25 Όπως και ο εγκέφαλος, έτσι και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλεται από
μήνιγγες: Σκληρά μήνιγγα: Το έλυτρο που σχηματίζει η σκληρά μήνιγγα είναι χαλαρά τοποθετημένο μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα και χωρίζεται από τα τοιχώματα του σωλήνα με τον επισκληρίδιο χώρο Αραχνοειδής μήνιγγα: Είναι μια λεπτή, μη διαπερατή μεμβράνη, η οποία καλύπτει το νωτιαίο μυελό και βρίσκεται ανάμεσα στη χοριοειδή μήνιγγα προς τα έσω και τη σκληρή μήνιγγα προς τα έξω. Χωρίζεται από τη χοριοειδή μήνιγγα με έναν ευρύ χώρο που περιέχει ΕΝΥ και λέγεται υπαραχνοειδής χώρος Χοριοειδής μήνιγγα: Είναι αγγειοβριθής μεμβράνη που επενδύει το νωτιαίο μυελό Τροποποιημένο από Ανατομική Snell

26 Φαιά και λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού:
Στη φαιά ουσία που έχει σχήμα πεταλούδας, βρίσκονται τα σώματα των νευρικών κυττάρων, ενώ στη λευκή ουσία οι νευράξονες, οι οποίοι είτε έρχονται από τον εγκέφαλο ή κατευθύνονται προς αυτόν Η λευκή ουσία του νωτιαίου μυελού αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω, διότι προστίθενται συνεχώς νέες ομάδες από αισθητικές νευρικές ίνες. Έτσι, η οσφυϊκή μοίρα περιέχει λιγότερες οδούς από την αυχενική. Το αντίθετο συμβαίνει με τη φαιά ουσία του νωτιαίου μυελού Τροποποιημένο από Ανατομική Lippert


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google