Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανισμοί ανατολής των δοντιών … ή πως και γιατί ανατέλλουν τα δόντια!

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανισμοί ανατολής των δοντιών … ή πως και γιατί ανατέλλουν τα δόντια!"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανισμοί ανατολής των δοντιών … ή πως και γιατί ανατέλλουν τα δόντια!

2 Arnett

3 ανατολή των δοντιών

4 ανατολή δοντιού η κίνηση ενός δοντιού από τη θέση που διαπλά σ σεται μέσα στο φατνιακό οστό, μέχρι τη λειτουργική του θέση στη στοματική κοιλότητα η κίνηση ενός δοντιού από τη θέση που διαπλά σ σεται μέσα στο φατνιακό οστό, μέχρι τη λειτουργική του θέση στη στοματική κοιλότητα η ανατολή συνοδεύεται από αύξηση του φατνιακού οστού που περιβάλλει και στηρίζει το δόντι η ανατολή συνοδεύεται από αύξηση του φατνιακού οστού που περιβάλλει και στηρίζει το δόντι

5 ανατολή δοντιού χρονικά περιορισμένη («παράθυρο») χρονικά περιορισμένη («παράθυρο») γενετικά προκαθορισμένη θέση στο φραγμό γενετικά προκαθορισμένη θέση στο φραγμό διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με το στάδιο ανατολής διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με το στάδιο ανατολής τρισδιάστατη κίνηση, όχι μόνον κατά τον επιμήκη άξονα του δοντιού τρισδιάστατη κίνηση, όχι μόνον κατά τον επιμήκη άξονα του δοντιού

6 Arnett

7 ανατολή δοντιού τρισδιάστατη κίνηση, όχι μόνον κατά τον επιμήκη άξονα του δοντιού τρισδιάστατη κίνηση, όχι μόνον κατά τον επιμήκη άξονα του δοντιού κατά τη διάρκεια της ανατολής των δοντιών το μασητικό επίπεδο περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της ανατολής των δοντιών το μασητικό επίπεδο περιστρέφεται τα δόντια κινούνται σε σχέση με τα παρακείμενα, τα οποία και αυτά κινούνται τα δόντια κινούνται σε σχέση με τα παρακείμενα, τα οποία και αυτά κινούνται

8 Arnett

9 ανατολή δοντιού κίνηση πριν την ανατολή κίνηση πριν την ανατολή κίνηση κατά την ανατολή κίνηση κατά την ανατολή ενδοστική κίνηση ενδοστική κίνηση κίνηση διαμέσου του βλεννογόνου κίνηση διαμέσου του βλεννογόνου κίνηση πριν τη σύγκλειση κίνηση πριν τη σύγκλειση κίνηση μετά την ανατολή (ή τη σύγκλειση) κίνηση μετά την ανατολή (ή τη σύγκλειση)

10 κινήσεις πριν την ανατολή μικρές, περιστροφικές κινήσεις που γίνονται κατά τη διάπλαση της μύλης μικρές, περιστροφικές κινήσεις που γίνονται κατά τη διάπλαση της μύλης τυχαίες ή σκόπιμες τυχαίες ή σκόπιμες

11 κίνηση κατά την ανατολή μετά την ολοκλήρωση της μύλης και συγχρόνως με τη διάπλαση της ρίζας μετά την ολοκλήρωση της μύλης και συγχρόνως με τη διάπλαση της ρίζας ολοκλήρωση των περιοδοντικών ιστών και του ακρορριζικού τρήματος ολοκλήρωση των περιοδοντικών ιστών και του ακρορριζικού τρήματος

12 κίνηση μετά τη σύγκλειση διατήρηση της λειτουργικής θέσης διατήρηση της λειτουργικής θέσης αντιρρόπηση της μεταβολής των διαστάσεων των γνάθων αντιρρόπηση της μεταβολής των διαστάσεων των γνάθων αντιρρόπηση της αποτριβής (μασητικής και μεσοδόντιας) αντιρρόπηση της αποτριβής (μασητικής και μεσοδόντιας)

13 ανατολή δοντιού Marks and Schroeder Arnett

14 ανατολή δοντιού προς την κίνηση προς την κίνηση ενασβεστιωμένους ιστούς ενασβεστιωμένους ιστούς οστό οστό ρίζα νεογιλών ρίζα νεογιλών μη-ενασβεστιωμένους μη-ενασβεστιωμένους βλεννογόνος βλεννογόνος οδοντοθυλάκιο οδοντοθυλάκιο από την κίνηση από την κίνηση οστό οστό ρίζα ρίζα

15 θεωρίες ανατολής πολφός (ανάπτυξη και πίεση) ρίζα (επιμήκυνση) περιοδόντιο (πίεση από αγγεία, περιοδοντική μεμβράνη) φατνιακό οστό οδοντοθυλάκιο

16 πολφός (ανάπτυξη και πίεση) πολφός (ανάπτυξη και πίεση) ρίζα (επιμήκυνση) ρίζα (επιμήκυνση) περιοδόντιο (πίεση από αγγεία, περιοδοντική μεμβράνη) περιοδόντιο (πίεση από αγγεία, περιοδοντική μεμβράνη) φατνιακό οστό φατνιακό οστό οδοντοθυλάκιο οδοντοθυλάκιο υ υπολειμματικοί εμβρυϊκοί ιστοί

17 επιμήκυνση ρίζας προφανής παράγοντας ανατολής προφανής παράγοντας ανατολής δεν εξηγεί την τρισδιάστατη κίνηση δεν εξηγεί την τρισδιάστατη κίνηση αν εμποδιστεί η μυλική κίνηση, η ρίζα αναπτύσσεται σε βάρος του ακρορριζικού οστού αν εμποδιστεί η μυλική κίνηση, η ρίζα αναπτύσσεται σε βάρος του ακρορριζικού οστού

18 επιμήκυνση ρίζας δόντια χωρίς ρίζα μπορούν να ανατείλουν δόντια χωρίς ρίζα μπορούν να ανατείλουν οδοντινική δυσπλασία τύπου Ι

19 επιμήκυνση ρίζας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ανατολή των δοντιών, αλλά είναι αποτέλεσμα ενδέχεται να την επιταχύνει

20 περιοδοντική μεμβράνη συσταλτότητα ινοβλαστών συσταλτότητα ινοβλαστών δόντια που δεν ανατέλλουν έχουν περιοδοντική μεμβράνη δόντια που δεν ανατέλλουν έχουν περιοδοντική μεμβράνη

21 περιοδοντική μεμβράνη συσταλτότητα ινοβλαστών συσταλτότητα ινοβλαστών δόντια που δεν έχουν περιοδοντική μεμβράνη ανατέλλουν δόντια που δεν έχουν περιοδοντική μεμβράνη ανατέλλουν οδοντινική δυσπλασία τύπου Ι

22 φατνιακό οστό κίνηση μέσα στο φατνιακό οστό κίνηση μέσα στο φατνιακό οστό αύξηση του φατνιακού οστού αύξηση του φατνιακού οστού   απορρόφηση οστού   πλάση οστού ανάπλαση φατνιακού οστού bone remodeling 

23 φατνιακό οστό σχηματισμός οστού στο ακρορρίζιο σχηματισμός οστού στο ακρορρίζιο αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη οστεοπέτρωση οστεοπέτρωση

24 οδοντογένεση

25 οδοντική ταινία εξαρτητική οδοντική ταινία εξαρτητική οδοντική ταινία υπολείμματα Serres υπολείμματα Serres μονοπάτι ανατολής μονοπάτι ανατολής αρχική κατεύθυνση αρχική κατεύθυνση

26 υπολειμματικοί εμβρυϊκοί ιστοί οδοντοθυλάκιο οδοντοθυλάκιο λεπτυνθέν επιθήλιο αδαμαντίνης λεπτυνθέν επιθήλιο αδαμαντίνης επιθήλιο-μεσεγχυματικές αλληλεπιδράσεις; επιθήλιο-μεσεγχυματικές αλληλεπιδράσεις;

27 Arnett

28 μονοπάτι ανατολής

29 Tim Arnett, UCL μονοπάτι ανατολής

30

31 διάτρηση επιθηλίου σύντηξη στοματικού και οδοντικού επιθηλίου σύντηξη στοματικού και οδοντικού επιθηλίου πολλαπλασιασμός οδοντογενούς επιθηλίου πολλαπλασιασμός οδοντογενούς επιθηλίου παραγωγή πρωτεϊνών παραγωγή πρωτεϊνών σχηματισμός προσπεφυκότος επιθηλίου σχηματισμός προσπεφυκότος επιθηλίου

32 ανατολή δοντιού οστική ανάπλαση οστική ανάπλαση απορρόφηση μυλικά απορρόφηση μυλικά πλάση μεσοδόντια και ακρορριζικά πλάση μεσοδόντια και ακρορριζικά συνδυασμένες, αλλά όχι αυστηρά συγχρονισμένες συνδυασμένες, αλλά όχι αυστηρά συγχρονισμένες έλεγχος από εμβρυϊκούς οδοντικούς ιστούς έλεγχος από εμβρυϊκούς οδοντικούς ιστούς αύξηση ρίζας αύξηση ρίζας ανάπτυξη περιοδοντικής μεμβράνης ανάπτυξη περιοδοντικής μεμβράνης


Κατέβασμα ppt "Μηχανισμοί ανατολής των δοντιών … ή πως και γιατί ανατέλλουν τα δόντια!"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google