Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Αναστασιάδη Ανατολή (ΑΕΜ: 30035)  Βαλαβάνη Ευδοξία (ΑΕΜ: 30043)  Γκόγκα Κωνσταντίνα (ΑΕΜ: 30053)  Κριαρά Σταυρούλα (ΑΕΜ: 30382)  Πριτσίνη Φιλίππα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Αναστασιάδη Ανατολή (ΑΕΜ: 30035)  Βαλαβάνη Ευδοξία (ΑΕΜ: 30043)  Γκόγκα Κωνσταντίνα (ΑΕΜ: 30053)  Κριαρά Σταυρούλα (ΑΕΜ: 30382)  Πριτσίνη Φιλίππα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Αναστασιάδη Ανατολή (ΑΕΜ: 30035)  Βαλαβάνη Ευδοξία (ΑΕΜ: 30043)  Γκόγκα Κωνσταντίνα (ΑΕΜ: 30053)  Κριαρά Σταυρούλα (ΑΕΜ: 30382)  Πριτσίνη Φιλίππα (ΑΕΜ: 30141)

2 Επισημαίνεται η σημασία: Παρουσιάζεται μία μορφή αξιολόγησης της >:  της διδασκαλίας και  της αξιολόγησης του επαγγελματισμού στα προπτυχιακά στάδια της ιατρικής εκπαίδευσης.  SJT=Situational Judgement Test=35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με 4-7 πιθανές επιλογές η καθεμία που αφορούν 17 καταστάσεις. Βασίζεται σε ομάδες ερωτήσεων αξιολόγησης και κατάταξης.

3 Προβλήματα Αποτελέσματα  Λόγω απουσίας έρευνας για εύρεση της βέλτιστης μεθοδολογίας για να δημιουργήσουμε ένα SJT,ακόμα βρισκόμαστε σε στάδιο εξέλιξης.  (-):ευτελισμός περιεχομένου, αποκλεισμός σημαντικών όψεων του επαγγελματισμού Παρά τα μειονεκτήματα το SJT είναι πολύτιμο εργαλείο αφού:  Διδάσκοντες και διδασκόμενοι αντιλαμβάνονται τη σημασία εγκαθίδρυσής του  Υιοθετείται ο επαγγελματισμός από προπτυχιακό στάδιο ώστε πλέον, να διαχωρίζεται ο μη επαγγελματισμός εν αγνοία από αυτόν της εσκεμμένης παραβίασης.

4  Η παρουσίαση της διαδικασίας δημιουργίας ενός τεστ πολλαπλών επιλογών που θα αξιολογεί την ικανότητα των φοιτητών της Ιατρικής να εκτιμούν ποια είναι η κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετεί ένας γιατρός στις διάφορες καταστάσεις

5  Να παρουσιάσει με ποιες μεθόδους οι ειδικοί (γιατροί, νομικοί, κτλ) κατέταξαν τις προτεινόμενες απαντήσεις για κάθε ερώτηση ως «περισσότερο» ή «λιγότερο κατάλληλη»  Να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο συνδυάστηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ερωτήσεων από τους διάφορους ειδικούς έτσι ώστε να επιλεχθούν τελικά οι κατάλληλες απαντήσεις

6 1. Βιβλιογραφική έρευνα και συζήτηση των ειδικών 2. Ανάπτυξη ενός βοηθητικού πρώτου τεστ 3. Ταυτοποίηση των > 4. Συλλογή των πιο σχετικών περιπτώσεων 5. Επίλυση του τεστ από τους ειδικούς 6. Βελτίωση των πολλαπλών επιλογών 7. Εύρεση των καταλληλότερων δεδομένων για κάθε ερώτηση

7  κατάταξη από 1=καταλληλότερο ως 4=ακατάλληλο και  αξιολόγηση ως επαρκές, λιγότερο επαρκές, μάλλον ανεπαρκές, ανεπαρκές. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου ήταν ότι η έλλειψη σαφών οδηγιών ή η μη πιστή τήρησή τους οδήγησε σε συγκεχυμένα αποτελέσματα. Από την άλλη, ο συνδυασμός τους επέτρεψε τη διαβάθμιση των εναλλακτικών επιλογών.

8  η συμμετοχή των ασθενών στην αξιολόγηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς των ιατρών  μία γραπτή δοκιμασία που να προδιαγράφει την επαγγελματική επίδοση

9  Εξοικειώνεται με την ερευνητική μεθοδολογία  Υιοθετεί επαγγελματική συμπεριφορά που προσαρμόζεται σε κανόνες δεοντολογίας  Αντιλαμβάνεται την υποκειμενικότητα σχετικά με τη «σωστή» αντιμετώπιση καταστάσεων

10  Αναγνωρίζει την ανάγκη να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα ως μελλοντικός γιατρός  Κατανοεί τη σπουδαιότητα της καλής επικοινωνίας και του σεβασμού προς τον ασθενή

11  Συγγραφείς: Sebastian Schubert, Heiderose Ortwein, Antje Dumitsch, Ulrich Schwantes, Oliver Wilhem, Claudia Kiessling  Τίτλος άρθρου: A situational judjement test of professional behaviour: development and validation  Έτος δημοσίευσης: 2008  Όνομα περιοδικού: MEDICAL TEACHER  Τεύχος: 30  Σελίδες: 528-533


Κατέβασμα ppt " Αναστασιάδη Ανατολή (ΑΕΜ: 30035)  Βαλαβάνη Ευδοξία (ΑΕΜ: 30043)  Γκόγκα Κωνσταντίνα (ΑΕΜ: 30053)  Κριαρά Σταυρούλα (ΑΕΜ: 30382)  Πριτσίνη Φιλίππα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google