Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

[Γ1] - Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "[Γ1] - Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 [Γ1] - Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης ΕΑΙΤΥ - ΤΕΚ

2 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΚαι τώρα τι; WINDOWS WORD EXCEL POWER POINT INTERNET

3 3 Διαπιστώσεις …  Οι μαθητές πολλές φορές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες που προσπαθούμε να τους διδάξουμε  Πολλοί μαθητές κάθε ηλικίας έχουν σήμερα πρόσβαση στον υπολογιστή από το σπίτι τους  H ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας επιδρά στην κοινωνική πραγματικότητα, άρα και στην Εκπαίδευση  Στοιχειοθετείται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας με τη δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  Τα σχολικά εργαστήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εξοπλιστεί επαρκώς με ΥΛΙΚΟ(hardware) και με ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (software)  Ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ) αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη διαχείριση (administrating) του σχολικού εργαστηρίου σε σχέση με την εγκατάσταση και ρύθμιση της πληθώρας των διαθέσιμων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού

4 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 4 Μπορούν οι νέες τεχνολογίες να βοηθήσουν;

5 5 Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες... Πηγή: National Council for Educational Technology (NCET ) Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση: ΠΠαρέχει στο μαθητή πρόσβαση σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού ΔΔιεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή ΕΕνισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή στη διαδικασία μάθησης ΚΚινητοποιεί τους αδύνατους μαθητές ΣΣυμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση δύσκολων εννοιών παρέχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων των εννοιών αυτών. ΠΠροσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να ελέγξει την ορθότητα των γνώσεών του. ΑΑνταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή ΠΠροσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συλλογικής εργασίας ....όμως

6 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 6...οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι: ΟΟι ΤΠΕ συμβάλλουν πραγματικά στη μάθηση μόνο όταν χρησιμοποιούνται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες και με σαφώς καθορισμένους στόχους Το Β μέρος της επιμόρφωσης των καθηγητών πληροφορικής εστιάζει στο πώς μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθορίζοντας εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς ΣΤΟΧΟΥΣ

7 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 7 Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής Κατάλληλα εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί Εξειδικευμένο λογισμικό δηλαδή Εκπαιδευτικό Λογισμικό Το Β επίπεδο επιμόρφωσης αφορά στην αντίστοιχη εκπαίδευση των βασικών ειδικοτήτων στο ελληνικό σχολείο (Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικών Επιστημών)

8 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 8 Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται;

9 9 Ποιο ρόλο επιφυλάσσει το εκπαιδευτικό λογισμικό για τον εκπαιδευτικό; Μήπως η υιοθέτηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σημαίνει το τέλος της παραδοσιακής τάξης και του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας;

10 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 10 Με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ο ρόλος του δασκάλου δεν αποδυναμώνεται αλλά αντίθετα... Γίνεται πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός καθώς από το ρόλο του παρουσιαστή της πληροφορίας περνάει στο ρόλο του συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας  Δρα περισσότερο ως σύμβουλος και καθοδηγητής παρά ως ομιλητής και παρουσιαστής  Θέτει ερωτήματα και δεν προσφέρει έτοιμες απαντήσεις  Δίνει μόνο ένα αρχικό σχέδιο εργασίας στους μαθητές ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία τους και την αυτοδιαχείριση της μαθησιακής τους πορεία Μήπως όλα τα παραπάνω είναι αυτονόητα για τους καθηγητές πληροφορικής; Μήπως το ίδιο το εργαλείο (υπολογιστής) έχει δράσει καταλυτικά στη διδακτική στρατηγική των καθηγητών πληροφορικής παρόλη την έλλειψη παιδαγωγικής καθοδήγησης πολλών ετών;

11 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 11 Ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή πληροφορικής στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται;

12 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 12

13 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 13

14 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 14 Εκπαιδευτικό λογισμικό Εκπαιδευτικό λογισμικό είναι το προϊόν της τεχνολογίας μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων γνωστικών αντικειμένων ακολουθώντας συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική στρατηγική.

15 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 15 Κριτήρια Ταξινόμησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Χρήση στη μαθησιακή διαδικασία  Λογισμικό εξάσκησης (Drill & Practice).  Λογισμικό Παρουσίασης (Tutorial).  Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (Educational game).  Προσομοίωση (Simulation).  Επίλυση προβλήματος (Problem solving).  Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality)  Γενικής χρήσης Βαθμός αλληλεπίδρασης με τον χρήστη  Ανοικτά  Κλειστά Υποκείμενες θεωρίες μάθησης  Καθοδηγούμενη διδασκαλία (συμπεριφοριστικές θεωρίες)  Καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης (εποικοδομιστικές θεωρίες)  Έκφρασης και συνεργασίας (επικοδομιστική και κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες ) Παιδαγωγικά Ρεύματα  ΕΛ που λειτουργεί ως ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΕΛ που λειτουργεί ως ΜΑΘΗΤΗΣ  ΕΛ που λειτουργεί ως ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ κλπ

16 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 16 Κριτήρια Ταξινόμησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού «συγκροτούμε κατηγορίες ανάλογα με την ύπαρξη ενός αριθμού λογισμικών ή περιβαλλόντων που μοιράζονται μια κοινή προβληματική ή ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο να είναι σημαντικό από διδακτική/μαθησιακή άποψη» Υλικό για ΠΑΚΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δαγδιλέλης Β.  Πηγές πληροφόρησης  Λογισμικά για διδασκαλία (tutorials)  Λογισμικά πρακτικής και εκγύμνασης  Περιβάλλοντα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού  Περιβάλλοντα προσομοίωσης  Εργαλεία γενικής χρήσης  Προγράμματα δημιουργικότητας και φαντασίας  Ανοικτοί μικρόκοσμοι – Διερευνητικό λογισμικό  Λογισμικά και περιβάλλοντα επικοινωνίας  Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών  Διδακτικά και μορφωτικά παιχνίδια

17 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 17 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του  Αξιολόγηση Περιεχομένου  Αξιολόγηση Τεχνικών Παραμέτρων  Αξιολόγηση της Διδακτικής Υποστήριξης  Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής ή Διδακτικής μεθόδου

18 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 18 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του π.χ  αναλυτικό πρόγραμμα  όγκος  επιστημονική εγκυρότητα  κύρος συγγραφικής ομάδας  Γλώσσα  Πρωτοτυπία  ποιότητα πολυμέσων  πληρότητα εννοιών  κοινωνικοπολιτισμική συμβατότητα ... Αξιολόγηση Περιεχομένου

19 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 19 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του π.χ  εγκατάσταση  διαλειτουργικότητα  απαιτήσεις  ποιότητα διεπαφής  βοήθεια  αναζήτηση  πλοήγηση ... Αξιολόγηση Τεχνικών Παραμέτρων

20 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 20 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του π.χ  βιβλιογραφία  συνοδευτικό υλικό  ανανέωση  εργαλεία υποστήριξης  χώρος ασκήσεων  σύνδεση με διαδίκτυο  ηλεκτρονικός φάκελος μαθητή ... Αξιολόγηση Διδακτικής Υποστήριξης

21 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 21 Κριτήρια Αξιολόγησης Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού Οι άξονες αξιολόγησης που παρουσιάζονται δεν αφορούν σε διαδικασίες ΤΥΠΙΚΗΣ αξιολόγησης (όπως γίνεται από το ΠΙ για παράδειγμα). Αποτελούν ενδεικτικούς άξονες για το πως μπορεί ο καθηγητής πληροφορικής να εκτιμήσει την αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού που έχει πιθανώς στο εργαστήριό του π.χ υποκείμενες θεωρίες μάθησης προσαρμοστικότητα συνεργατικότητα διερευνητικότητα... Αξιολόγηση Παιδαγωγικής/Διδακτικής μεθόδου

22 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (*) πολλά από τα διαθέσιμα λογισμικά έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ

23 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 23 Ηρόδοτος: Πολυμεσική εφαρμογή για το Μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας και των Νέων Ελληνικών. ΆσκησηΑκροστοιχίδας Περιήγηση σε μουσείο Παρουσίαση μαθήματος με Υπερσυνδέσμους

24 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 24 ΓΑΙΑ: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία Γεωγραφίας, Φυσικής και Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, μέσω διαθεματικής διερεύνησης της γης, αποτελούμενο από τέσσερις μικρόκοσμους. Ταξίδι στην επιφάνεια της γης με βοήθεια εξερευνητή Προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου της Γης Εκτόξευση δορυφόρου

25 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 25 21 εν πλω: Χρονολογική παρουσίαση ιστορικών γεγονότων της περιόδου του αγώνα ανεξαρτησίας το 1821 μέσω ιστορικών γεωγραφικών χαρτών. Παράθεση γεγονότων Ευρωπαϊκής Ιστορίας Οθόνη εισαγωγής Εργαστήριο επεξεργασίας ιστορικών γεγονότων

26 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Ενότητα Γ1 (Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο) | Μέρος Γ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό) 26 Σ.Ε.Π. - Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον: Ανάπτυξη εφαρμογών πειραματικής διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή Παρουσίαση video διεξαγωγής πειράματος Μετρήσεις κατά τη διάρκεια εικονικού πειράματος

27 MODELUS : Υπολογιστικό περιβάλλον για δημιουργία μοντέλων Γραφική παράσταση Προσομοίωση Δημιουργία Μοντέλου Παρουσίαση Έλεγχος εκτέλεσης Αρχικές τιμέςΣημειωματάριο

28 ΞΕΝΙΟΣ: Υπολογιστικό και δικτυακό περιβάλλον για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών Εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στο ταξίδι Εικονική περιήγηση μέσω μικρόκοσμων προσομοίωσης ταξιδιού Ασκήσεις


Κατέβασμα ppt "[Γ1] - Οι ΤΠΕ στο Ελληνικό Σχολείο. Παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google