Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Βασικές λειτουργιές Συστήματος Δρ. Βασίλης Τσέτσος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Βασικές λειτουργιές Συστήματος Δρ. Βασίλης Τσέτσος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Βασικές λειτουργιές Συστήματος Δρ. Βασίλης Τσέτσος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 ΑΜΕρίΑς Περιεχόμενα Στόχοι της εφαρμογής Η βασική δομή της εφαρμογής Οι χρήστες της εφαρμογής και οι ρόλοι τους Κύριες λειτουργίες ανά ρόλο Άλλα θέματα 2

3 ΑΜΕρίΑς Στόχοι της εφαρμογής Η πλατφόρμα ΑΜΕρίΑς είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που έχει σαν στόχο να επιτρέψει την παρακολούθηση της λειτουργίας των δομών ειδικής αγωγής. – ΚΕΔΔΥ, Ειδικά σχολεία, Τμήματα ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία κατ’ οίκον, ΕΔΕΑΥ Ένας βασικός στόχος είναι να ψηφιοποιηθεί και γίνει πιο άμεση και ομογενοποιημένη η διαδικασία υποβολής των ετήσιων αναφορών Επίσης, σταδιακά θα οδηγήσει στην αντικατάσταση των χειρόγραφων πρακτικών Δυνατότητα για διαρκή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των δομών Στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση του ΥΠΘ, όπου και όταν γίνονται αντιληπτά προβλήματα Δεν έχει σαν στόχο την υποκατάσταση του MySchool Δεν έχει σαν στόχο την επώνυμη «παρακολούθηση» των μαθητών ή του προσωπικού 3

4 ΑΜΕρίΑς Βασικά υποσυστήματα-λειτουργίες Επεξεργασία πληροφοριών δομής – Υποδομές – Εξοπλισμός – Προσωπικό (ανώνυμα) Καταχώριση δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία και τις τυπικές διαδικασίες κάθε δομής Αυτόματη δημιουργία αναφορών από τα δεδομένα που εισάγονται Υποβολή προβλημάτων και προτάσεων για βελτιώσεις Ανακοινώσεις-αναφορές Βιβλιοθήκη με νόμους, ΦΕΚ, χρήσιμα έγγραφα 4

5 ΑΜΕρίΑς Σχεδιαστικές αρχές Απλή και διαισθητική στη χρήση – Αυτοματισμοί για την εισαγωγή των δεδομένων όπου επιτρέπεται Κοινά στοιχεία εισόδου/σύνδεσης με το MySchool (όνομα χρήστη & συνθηματικό) Υποβοήθηση με επεξηγηματικά κείμενα, όπου απαιτείται Εισαγωγή εγγραφών μία προς μία και όχι συναθροιστικά – Απαιτεί μεγαλύτερο φόρτο εργασίας – Απαραίτητη για να μπορούν να εξαχθούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 5

6 ΑΜΕρίΑς Βασικοί ρόλοι εφαρμογής Διευθυντές δομών ειδικής αγωγής Διευθυντές σχολείων γενικής εκπαίδευσης Στελέχη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΘ) – Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής – Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής – Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης –... Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ Ομάδα διαχείρισης (ΕΚΠΑ, ΥΠΘ) Κάθε ρόλος έχει πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες λειτουργίες και αναφορές 6

7 ΑΜΕρίΑς Βασικοί ρόλοι εφαρμογής Διοίκηση Εκπαίδευσης – Εποπτεία σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας: επικράτεια, περιφέρεια, δήμος, σχολείο – Επισκόπηση αναφορών και συγκεντρωτικών στοιχείων – Έγκαιρη συλλογή προβλημάτων και αιτημάτων Προσωπικό, προβλήματα λειτουργίας – Καταγραφή στοιχείων που δεν είναι διαθέσιμα αλλού: εξοπλισμός, υποδομές και προσβασιμότητα τους 7

8 ΑΜΕρίΑς Βασικοί ρόλοι εφαρμογής Εκπαιδευτικοί – διαχειριστές από ΔΕΑΕ – Καταγραφή διαδικασιών και άλλων στοιχείων της δομής τους – Επισκόπηση αναφορών και συγκεντρωτικών στοιχείων για τη δομή τους – Σύνταξη και υποβολή αναφορών – Άμεση ενημέρωση του ΥΠΘ για σημαντικά θέματα 8

9 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής 9

10 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής 10

11 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Γενικές πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας, γενικά στοιχεία δομής – Ό,τι συμπληρώνεται ήδη στο MySchool και μπορεί να ληφθεί από εκεί θα προϋπάρχει συμπληρωμένο Τοποθεσία και υποδομές – Διεύθυνση, θέματα κτιρίου και χώρων – Μηχανογράφηση δομής – Προσβασιμότητα υποδομών 11

12 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Διαδικασίες – Οι καθημερινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη μονάδα 1.Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης 2.Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 3.Συνεργασία Ειδικής Δομής 4.Δράση Σχολικής Κοινωνικής Ένταξης 5.Αναφορά Προβλήματος Λειτουργίας 6.Εφαρμογή Καινοτόμου Προγράμματος Επιμόρφωσης 12

13 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Παράδειγμα Διαδικασίας: Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 13

14 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Υπομονάδες – Συμπληρώνονται οι ΕΔΕΑΥ ή τα Τμήματα της δομής – Μόλις δηλωθεί κάτι από τα παραπάνω, μπορούν να συμπληρωθούν σχετικές διαδικασίες και στοιχεία Τμήματα – Για κάθε τμήμα μπορούν να συμπληρωθούν γενικά στοιχεία, το ωρολόγιο πρόγραμμα και δηλώνονται οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτά (ανώνυμα αλλά κάθε μαθητής ξεχωριστά) – Για κάθε μαθητή συμπληρώνονται δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία για τις ΕΕΑ του ΕΔΕΑΥ – Συμπληρώνονται στοιχεία για τη λειτουργία της και τα σχολεία ευθύνης 14

15 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Εξοπλισμός – Εξοπλισμός και εποπτικά μέσα Η/Υ, εκτυπωτές, προβολικά συστήματα,... Για κάθε κατηγορία, παρατίθενται και οι σχετικές προδιαγραφές του ΥΠΘ Αποτυπώνεται το πλήθος, η κατάσταση και μοντέλα όπου είναι εφικτό – Ειδικός Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Όμοια 15

16 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Προσωπικό – Συμπληρώνεται ανώνυμα για κάθε στέλεχος ειδικής αγωγής – Ειδικότητα, είδος τοποθέτησης, μαθήματα – Κενές θέσεις προσωπικού (ανά ειδικότητα) 16

17 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Ετήσια αναφορά (Ι) – Σταδιακά θα υποκαταστήσει την γραπτή ετήσια αναφορά – Αυτόματη παράθεση όλων των στοιχείων που δηλώθηκαν για το τρέχον σχολικό έτος Διαδικασίες, μαθητές ανά τάξη, προσωπικό,... – Αυτόματη απεικόνιση στατιστικών δεδομένων με γραφήματα – Εξαγωγή και σε εκτυπώσιμη μορφή (PDF) 17

18 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Ειδικής Αγωγής Ετήσια αναφορά (ΙΙ) - Δυνατότητα για σχόλια σε κάθε ενότητα – Αιτιολογία και προτάσεις σχετικά με διαδικασίες – Τι κατά τη γνώμη σας ήταν καλύτερο στη λειτουργία του σχολείου, σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά – Προτάσεις για θέματα ημερίδων - επιμορφωτικών συναντήσεων, που θεωρείτε σημαντικά 18

19 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Γενικής Εκπαίδευσης 19

20 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Γενικής Εκπαίδευσης Οι περισσότερες λειτουργίες είναι ίδιες ή όμοιες με τις προηγούμενες Διαφορές σε: – Υπομονάδες Τμήμα Ένταξης Παράλληλη Στήριξη Διδασκαλία στο σπίτι Πρώιμη παρέμβαση – Διαδικασίες Αναφορά Προβλήματος Λειτουργίας 20

21 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη Δομής Γενικής Εκπαίδευσης Παράδειγμα: Τμήμα Ένταξης 21 Μαθητές Σχολικό έτος Φύλο μαθητή Ηλικία Εθνικότητα Τάξη μαθητή Επαναφοίτηση στην ίδια τάξη Διάγνωση ΕΕΑ που διαγνώστηκαν Παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ (αν έγινε παραπομπή) Σε ποιά δομή έγινε παραπομπή Εξατομικευμένο πρόγραμμα (αν έχει παρακολουθήσει τέτοιο) Αξιολόγηση εξατομικευμένου προγράμματος Παιδαγωγική αξιολόγηση Σχόλια Γενικές Πληροφορίες Τίτλος Τμήματος Ένταξης Σύντομη περιγραφή Τηλέφωνο Φαξ Ιστοσελίδα e-mail ΦΕΚ ίδρυσης Ημερομηνία λειτουργίας Τάξεις που λειτουργούν στο τμήμα ένταξης

22 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη ΚΕΔΔΥ 22

23 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη ΚΕΔΔΥ Οι περισσότερες λειτουργίες είναι ίδιες ή όμοιες με τις προηγούμενες – Εξοπλισμός, υποδομές, έμψυχο δυναμικό Διαφορές σε: – Διαδικασίες – Αναφορές 23

24 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη ΚΕΔΔΥ Διαδικασίες – Οι καθημερινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο ΚΕΔΔΥ Αιτήματα προς ΚΕΔΔΥ Ανιχνεύσεις Αξιολογήσεις Υποστηρικτικές Επισκέψεις Συνεργασίες Ανάπτυξη Στελεχών 24

25 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη ΚΕΔΔΥ Παράδειγμα: Αξιολογήσεις Λίστα με όλες τις αξιολογήσεις ανά σχολικό έτος Στοιχεία ανά αξιολόγηση: 25 Ημερομηνία πραγματοποίησης Σχολική μονάδα Αριθμός πρωτοκόλλου Φύλο μαθητή Τάξη μαθητή Εθνικότητα μαθητή Ηλικία Ολοκληρώθηκε η διαδικασία; Προσήλθε ο μαθητής; Επιθυμεί γνωμάτευση; Εργαλεία αξιολόγησης ΕΕΑ που διαγνώστηκαν Πρόταση γνωμάτευσης Ισχύει η προηγούμενη γνωμάτευση; Πρόκειται για επαναξιολόγηση; Πρέπει να γίνει παραπομπή σε άλλη ειδικότητα; Ειδικότητα παραπομπής Σχόλια (ελεύθερα σχόλια σχετικά με την αξιολόγηση που έχουν ενδιαφέρον και για το ΥΠΘ)

26 ΑΜΕρίΑς Λειτουργίες Χρήστη ΚΕΔΔΥ Παραδείγματα αναφορών 26

27 ΑΜΕρίΑς Άλλες γενικές σελίδες Ανακοινώσεις – Από τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος – Από το ΥΠΘ Βιβλιοθήκη – Νόμοι – ΦΕΚ – Χρήσιμα έγγραφα (π.χ. Προδιαγραφές εξοπλισμού) – Βιβλιογραφία Βοήθεια – Εγχειρίδια χρήσης (ανά κατηγορία χρήστη) – Συχνές ερωτήσεις – Παραπομπή σε διαδικτυακό μάθημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα eClass) 27

28 ΑΜΕρίΑς Σελίδα Βιβλιοθήκης 28

29 ΑΜΕρίΑς Υποβολή πρότασης ή αναφορά προβλήματος Μηνύματα προς το ΥΠΘ σχετικά με προτάσεις για βελτίωση ή αναφορά προβλημάτων σχετικά με: – Θέματα της εφαρμογής – Εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα 29 Τα σχόλια των χρηστών είναι ευπρόσδεκτα ώστε να γίνει το σύστημα πιο φιλικό και γρήγορο στη χρήση, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του

30 ΑΜΕρίΑς Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ακολουθούν: -Επίδειξη βασικών λειτουργιών και σεναρίων χρήσης ανά ρόλο -Ερωτήσεις & παρατηρήσεις 30


Κατέβασμα ppt "ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Βασικές λειτουργιές Συστήματος Δρ. Βασίλης Τσέτσος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google