Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 1_1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τίτλος μαθήματος: Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 1_1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τίτλος μαθήματος: Εκπαιδευτική αξιολόγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 1_1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τίτλος μαθήματος: Εκπαιδευτική αξιολόγηση

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣ Ο επιθεωρητής Συνύπαρξη διοικητικών και παιδαγωγικών αρμοδιοτήτων Ασφυκτικός έλεγχος της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών Όργανο του κρατικού μηχανισμού ΤΑΣΗ

3 Εκθέσεις επιθεωρητών «ο δάσκαλος αυτός αποτελεί φαινόμενο ανικανότητας...» «Η δασκάλα φορεί εξεζητημένην περιβολήν (μποτάκια, καλσόν ερυθρά, μίνι φούστα...» «έχει μετρίαν γενικήν και παιδαγωγικήν μόρφωσιν και ευφυϊαν...» «είναι εγωιστής και ενίοτε αυθάδης..ωμίλησεν προς τον κ. Νομάρχην έχων την χείραν του εις την τσέπην του παντελονιού του...»

4 1982: Από τον επιθεωρητή: α) στον Σχολικό Σύμβουλο και β) στον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης Αρμοδιότητα του σχολικού συμβούλου και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών (Ν.1304/1982) (Π.Δ.214/1984) Ν.1566/1985: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και όχι του εκπαιδευτικού

5 Δεκαετία ’90: Ν.2043/1992 και Π.Δ.320/1993 «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (Ν.2525/1997), (Υ.Α. Δ2/1938/26-2-1998) (Π.Δ.140/1998) Σώμα Μονίμων Αξιολογητών…

6 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. 2986 /2002 Σχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και των στελεχών

7 Α) ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.) Διαμορφώνει πρότυπους δείκτες και κριτήρια για την αποτύπωση της κατάστασης Ελέγχει την αξιοπιστία του συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού έργου (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο) Επεξεργάζεται τις εκθέσεις των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ) Επεξεργάζεται τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων Συντάσσει ετήσια έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

8 Β) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.) Αναλαμβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σκοπός: Ενίσχυση αυτογνωσίας ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα Ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους Η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και των οδηγιών των αξιολογητών Η επισήμανση αδυναμιών στο διδακτικό έργο και η προσπάθεια εξάλειψής τους Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης Η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της Η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτεραιότητα: Εκπαιδευτικοί για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη Εκπαιδευτικοί υπό κρίση για στελέχη εκπαίδευσης Στελέχη της εκπαίδευσης Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αξιολογηθούν «Κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία»…

11 Περιοδικότητα: υπό μονιμοποίηση εκπαιδευτικοί: αξιολογική έκθεση την πρώτη διετία μέχρι 14 έτη υπηρεσίας: ανά τριετία από 15 μέχρι 26 έτη: ανά 4 έτη από 26 μέχρι 35 έτη: ανά 5 έτη στελέχη της εκπαίδευσης: ανά διετία

12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1. Από τον Σχολικό Σύμβουλο (κλίμακα 0-100): Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα του εκπαιδευτικού Παιδαγωγική – διδακτική ικανότητα/ δραστηριότητα Τουλάχιστον 3 επισκέψεις Ενημέρωση από πριν για τις επισκέψεις Συνεργασία τουλάχιστον για ένα διδακτικό έτος 2. Από τον Διευθυντή του σχολείου (0-100): – Ανάληψη πρωτοβουλιών – Παιδαγωγική συμπεριφορά εκπαιδευτικού (αυταρχικός, υπερπροστατευτικός – συμμε-τοχή μαθητών στη σχολική ζωή κ.λπ.) – Συνεργασία με γονείς, μαθητές, συναδέλφους – Συνέπεια – υπευθυνότητα (ωράριο)

13 Τελική ποσοτική αποτίμηση: 80 ή 70% παιδαγωγικό διδακτικό έργο (Σχ. Σύμβουλος) 20 ή 30% επαγγελματικό διοικητικό έργο (Διευθυντής) Προαιρετική υποβολή έκθεσης αυτό- αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Αξιολόγηση από Προϊστάμενο Γραφείου ή Διεύθυνσης Αξιολόγηση από Σχολικό Σύμβουλο Τελική ποσοτική αποτίμηση: 60% παιδαγωγικό διδακτικό έργο (Σχ. Σύμβουλος) 40% επαγγελματικό διοικητικό έργο (Προϊστάμενος)

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (0-100) Από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Π.Ι. (αντίστοιχα)

16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (0-100) Αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (70%) Αξιολόγηση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (30%)

17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (0-100) Από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Π.Ι. (70%) Από το Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (30%)

18 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Τελική έκθεση: ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση Προηγείται συνάντηση αξιολογητή–αξιολογούμενου Δικαίωμα πρόσβασης του αξιολογούμενου στην έκθεσή του Μέρη της έκθεσης: Α) εισαγωγή: πληροφοριακά στοιχεία αξιολογούμενου Β) Ποσοτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Γ) Περιγραφική παρουσίαση (τεκμηρίωση, σχεδιασμός δράσης – προοπτικές βελτίωσης)

19 Βαθμολογική κλίμακα: Εξαίρετη: 100-81 Πολύ καλή: 80-61 Καλή: 60-41 Ανεπαρκής: 40-21 Πολύ ανεπαρκής: 20-0

20 Η συζήτηση στην Ελλάδα (1) Τρεις απόψεις για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης: Είναι αναγκαία Δεν είναι αναγκαία, αποτελεί μοχλό για άσκηση ελέγχου και επιβολή της ιεραρχίας Είναι αναγκαία, αλλά με εναλλακτικές μορφές (π.χ. αυτοαξιολόγηση)

21 Η συζήτηση στην Ελλάδα (2) Ποιοι θα είναι οι φορείς αξιολόγησης Με ποια κριτήρια θα γίνεται Πώς θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα Με ποιες μεθόδους (αντικειμενικότητα…) Ποιος ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των στελεχών στη διαδικασία αξιολόγησης

22 ΔΟΕ & ΟΛΜΕ: βελτιωτική ανατροφοδότηση και όχι βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη αποκεντρωτικό-συμμετοχικό μοντέλο και όχι διοικητικό-γραφειοκρατικό

23 Γιατί δεν εφαρμόστηκε τίποτα μέχρι τώρα στην Ελλάδα Βεβαρυμμένο παρελθόν επιθεωρητισμού Σθεναρές αντιστάσεις συνδικαλιστών Ελλιπής ενημέρωση των εμπλεκομένων για σύγχρονες εξελίξεις στην αξιολόγηση Ελεγκτικός και αποσπασματικός χαρακτήρας της αξιολόγησης που προτάθηκε (ΥΠΕΠΘ) Απουσία ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ συνδικαλιστών και Υπουργείου Συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού μας συστήματος


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 1_1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τίτλος μαθήματος: Εκπαιδευτική αξιολόγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google