Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ο μαθητής ως κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εκμηδενισμός του παραγκωνισμού των μαθητών  Σχολείο ισότητας και εξάλειψη των διακρίσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ο μαθητής ως κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εκμηδενισμός του παραγκωνισμού των μαθητών  Σχολείο ισότητας και εξάλειψη των διακρίσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3

4  Ο μαθητής ως κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εκμηδενισμός του παραγκωνισμού των μαθητών  Σχολείο ισότητας και εξάλειψη των διακρίσεων με την παροχή ίσων ευκαιριών μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα  Εκτενής ανασχηματισμός του σχολείου σε όλους τους τομείς του (νέα αναλυτικά προγράμματα, νέες μαθητοκεντρικές και ομαδοκεντρικές διδακτικές μεθόδους,καινοτομίες και με σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα.)

5  Αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων (διαδραστικός πίνακας, προσωπικός μαθητικός υπολογιστής ) στην εκπαιδευτική διαδικασία για την επίτευξη της γνώσης  Η επιβολή του θεμέλιου λίθου του νέου εκπαιδευτικού συστήματος από το νηπιαγωγείο και η συνέχεια του στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες  Ισχυροποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε όλους τους τομείς κυρίως ως αρωγού καινοτομιών

6  Ένα πολύπλευρο σχολείο που προωθεί την οικολογία και την υγιεινή διατροφή μέσα από το παιχνίδι με βιωματικό τρόπο  Ένα σχολείο που ενεργό ρολό παίζουν όλοι οι ανθρώπινοι παράγοντες μιας κοινωνίας  Δωρεάν δημόσια και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους

7  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

8  Ίντερνετ, ευρυζωνικότητα και εξοπλισμός  Πύλη πληροφόρησης για κάθε γονιό,παιδί και εκπαιδευτικό  Ενίσχυση εκπαιδευτικού  Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο  Ενίσχυση της ειδικής αγωγής μέσα από την τεχνολογία  Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού αξιολόγησης

9  Αναγκαία επιμόρφωση  Αρχές αξιοκρατίας στην επιλογή στελεχών  Δόκιμος εκπαιδευτικός  Θέσπιση αξιολόγησης  Ορισμός αντικαταστάτη πριν την μετακίνηση

10  Ανοικτό και ευέλικτο  Ενιαίο και συνεκτικό  Συνοπτικό  Διαθεματικό και συνοπτικό  Παιδαγωγικά διαμορφωμένο  Με νέες μεθοδολογίες  Χειραφετεί τον μαθητή

11  Φραγμό στην στείρα αποστήθιση  Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης  Μαθητοκεντρικά και ομαδοκεντρικά σχέδια εργασίας  Διαμορφωμένη παιδαγωγική στη σύγχρονη εποχή  Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

12  Τεχνολογικό λύκειο που κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων φοιτούν σε αυτό  Με στόχο την τοπική ανάπτυξη

13  Με την αποφοίτηση από το δημοτικό επιπέδου Α2 ή Β1  Με την αποφοίτηση από το γυμνάσιο επιπέδου Β2

14

15

16

17  Λειτουργία έως τις 15:30 μμ  Συνάφεια προγράμματος των δύο κύκλων  Ποικιλία μαθημάτων  19 ος αιώνας: Στην Ευρώπη  1836: Στην Ελλάδα ως πιλοτικό πρόγραμμα  1994: Υπό την ευθύνη του ΥΠΕΠΘ  1997: Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου – Πιλοτικά (28)  2011-2012: Το 65% των σχολείων με ολοήμερα τμήματα

18  Ανεξάρτητα -vs- Ενσωματωμένα  Παιδότοποι  Οικοτροφεία  Ανοιχτά-προαιρετικά  Κλειστά-υποχρεωτικά

19  Αυξημένη εισροή μεταναστών  Αλλαγή της δομής της οικογένειας (προστασία)  Δυσλειτουργία εκπαιδευτικού συστήματος:  δασκαλοκεντρικό  παραπαιδεία – κόστος  παροχή ίσων ευκαιριών

20  «Να γίνει από σχολείο όλης της ημέρας, σχολείο που θα συγκεράσει τη σχόλη με τη σχολή»  Ενιαίο και αδιαίρετο σχολείο  Ανάδειξη του μαθητή δημιουργικός αυτόνομος  Ασφαλές περιβάλλον  Ενισχυτική διδασκαλία – Άμβλυνση ανισοτήτων

21  Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων  Νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις  Νέα γνωστικά αντικείμενα  Κατάργηση διαχωρισμού πρωτευόντων & δευτερευόντων μαθημάτων  Αλλαγή πνεύματος των κατ’ οίκων εργασιών & της αποστήθισης  Καλλιέργεια αξιών

22  Υποχρεωτικό πρόγραμμα μέχρι τις 14:00  Τάξεις υποδοχής  Αποδοχή της διαφορετικότητας  Περιορισμός της παιδικής παραβατικότητας  Το σχολείο ως κοιτίδα καλλιέργειας και πολιτισμού  2010 – 2013 ορίστηκαν 1287 ολοήμερα σχολεία με ΕΑΕΠ

23  Έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών & εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  Σε κάθε τμήμα αντιστοιχεί ένας δάσκαλος  Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Υπεύθυνος ολοήμερου ο διευθυντής του σχολείου  Συνεργασία δασκάλων των δύο κύκλων  Σχολείο πολυθέσιο, με πρωινό ωράριο

24  Κάθε τμήμα αποτελείται από 30 μαθητές  Ελάχιστος αριθμός μαθητών: 15  Αναστολή λειτουργίας  Συστεγαζόμενα σχολεία  Ειδικοί χώροι πλήρως εξοπλισμένοι  Ομαδική σίτιση

25  Πολιτισμικές δραστηριότητες  Προετοιμασία μαθημάτων τα 2/5 του προγράμματος  Παροχή επιπρόσθετης βοήθειας και επεξήγησης των μαθημάτων  Μαθήματα  υποχρεωτικά: αγγλικά & πληροφορική  επιλογής: γυμναστική, χορός, μουσική, εικαστικά

26

27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Επιμήκυνση του υποχρεωτικού προγράμματος (παρατείνεται μέχρι τις 14.00μ.μ.)  Τροποποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος και αύξηση των διδακτικών ωρών (σύνολο από 174 γίνονται 210)  Στο διευρυμένο ωράριο συμπεριλαμβάνονται: η πρωινή ζώνη (7.00-8.00 π. μ.), το υποχρεωτικό πρόγραμμα(8.00-14.00), το ολοήμερο σχολείο (14.00-16.15 μ. μ.) και η απογευματινή προαιρετική ζώνη(16.15-17.00μ. μ.)

28  Πρωινή ζώνη: υποδοχή των μαθητών, τα παιδιά παίρνουν το γεύμα τους, ακολουθεί ολιγόλεπτη ανάπαυση. Κατά τις διεργασίες αυτές τα παιδιά καλλιεργούν την υπευθυνότητα. Η υπόλοιπη ώρα καλύπτεται από ψυχαγωγία και άλλες δημιουργικές εργασίες.  Απογευματινή προαιρετική ζώνη: το πρόγραμμά της αρχίζει και τελειώνει με ψυχαγωγία.

29  Ένας άλλος τομέας που καλλιεργείται στα πλαίσια του διευρυμένου σχολείου είναι αυτός της φιλαναγνωσίας. Ο κλάδος αυτός εντάσσεται στο μάθημα της γλώσσας και αφιερώνεται γι αυτόν μια διδακτική ώρα. Στο διάστημα αυτό τα παιδιά μελετούν λογοτεχνικά έργα. Αυτό τα βοηθά να εξοικειώνονται με την ποίηση και την πεζογραφία.

30 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενίσχυση του μαθήματος της γλώσσας Ενίσχυση των μαθηματικών Εκμάθηση αγγλικών από Α και Β δημοτικού μέχρι το τέλος της σχολικής θητείας με κρατική πιστοποίηση Εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού Ένταξη αισθητικής και θεατρικής αγωγής Αύξηση των ωρών της φυσικής αγωγής

31 1. Ο μαθητής γίνεται πλέον το επίκεντρο και όχι η ύλη 2. Η διδακτέα ύλη μειώνεται 3. Ενισχύεται και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών 4. Οι τσάντες μένουν στο σχολείο: ολοκλήρωση της προετοιμασίας των μαθημάτων της επόμενης μέρας στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση στο σπίτι. Επιπλέον, αυτό προϋποθέτει ότι ο μαθητής με τη βοήθεια του δασκάλου θα έχει κατακτήσει τους στόχους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη

32 5. Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 6. Εκπαίδευση των μαθητών, ώστε να λειτουργούν με ομαδικές εργασίες και έρευνα και όχι με παθητική αποστήθιση 7. Διευκόλυνση των γονέων στο έργο της αγωγής των παιδιών 8. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 9. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές

33 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  Παρόλη την προσπάθεια οι στόχοι έχουν επιτευχθεί κατά μόνο ένα μέρος γεγονός που δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι ενώ έχουν αυξηθεί οι ώρες δεν έχει μειωθεί ο φόρτος εργασίας για το σπίτι, παρά το ότι τα παιδιά κάνουν αγγλικά από την Α και Β δημοτικού δεν παρέχεται πιστοποίηση, ενώ εκδόθηκαν νέα βιβλία οι απαιτήσεις τους είναι τόσες πολλές που οι μαθητές αδυνατούν να ακολουθήσουν τη λογική τους.

34  Επιπλέον το ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικά μέσα δεν αρκούν για τις ανάγκες του νέου προγράμματος. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι που να καλύπτουν όλες αυτές τις ειδικότητες, ούτε υλικά για να δουλέψουν (ηλεκτρονικό υλικό, χάρτες κτλ), καθώς επίσης και χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.

35  Προβλήματα δημιουργούνται στους μαθητές και στους δασκάλους. Οι απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς αυξάνονται. Τη μεγαλύτερη όμως δυσκολία αντιμετωπίζουν οι μαθητές από τη στιγμή πιο πρέπει να δουλεύουν σε πιο εντατικούς ρυθμούς και να συνηθίζουν να αλλάζουν συνεχώς πρόσωπα και θεματικά αντικείμενα. Αν οι δάσκαλοι των ειδικοτήτων είναι απαιτητικοί, τα μαθήματα που θα έπρεπε να ξεκουράζουν και να διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών τους δημιουργούν άγχος και κούραση. Επιπλέον αν λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά γυρνώντας στο σπίτι θα ασχοληθούν με τα μαθήματα καταλαβαίνουμε ότι δεν τους μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι και ξεκούραση. Αυτό καταβάλει την ψυχοσύνθεση τους(εκνευρισμός, πίεση κ. α.)

36 Σχολείο Εκπαιδευτικοί Μαθητές Γονείς Κοινωνία

37 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή  Έμπρακτη στήριξη Ε.Ε. (οικονομική ενίσχυση της παιδείας μέσα από κονδύλια  μελλοντική ενίσχυση οικονομίας )  Υλικοτεχνική υποστήριξη  Ελλιπής χρηματοδότηση  καθυστέρηση προγράμματος  Εύρεση άλλων πόρων χρηματοδότησης  Μονομερής προσήλωση σε ακαδημαϊκά μαθήματα  περιορισμός δραστηριοτήτων  Μελέτη τρόπου ένταξης των δραστηριοτήτων  Διάκριση κύκλων & Έλλειψη συνεργασίας  Καθορισμός ημέρας συνάντησης  Συνεργασία με σχολικούς συμβούλους & γονείς

38  Μειωμένος χρόνος μαθημάτων  Περισσότερες ώρες σε ορισμένα μαθήματα (προαιρετικά)  Αδυναμία παράδοσης πιστοποιητικών ξένων γλωσσών - πληροφορικής και αναγνώρισής τους από άλλα κράτη  Εφαρμογή μέτρων  Αδυναμία οικολογικής ευαισθητοποίησης  Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία  βιωματική μάθηση

39 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Πρόσληψη χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια  Διαγωνισμοί  Προγράμματα αξιολόγησης μετά το διορισμό  Μη έγκαιρη ή ελλιπής πρόσληψη εκπαιδευτικών & εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  Ανεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό  Δημιουργία νέων θέσεων  Έγκαιρος προγραμματισμός  στελέχωση με εκπαιδευτικούς μόνιμα διορισμένους  Δυνατότητα πρόσληψης ιδιωτών με πιστοποιημένες τις απαραίτητες γνώσεις  Απουσία επιμόρφωσης  Δωρεάν ενδοσχολική επιμόρφωση  Τοποθέτησή τους σε απομακρυσμένα σχολεία  Διορισμός εκπαιδευτικών στους τόπους διαμονής τους  Χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας  παραπαιδεία  Ενίσχυση ρόλου σχολείου

40  Πολυπληθή τμήματα  Δημιουργία περισσότερων τμημάτων  Εκτεταμένη χρήση τεχνολογίας  κίνδυνος παραπληροφόρησης  απομάκρυνση από την ανθρωπιστική παιδεία  αποστασιοποίηση δασκάλου- παιδιού  Γόνιμη χρήση τεχνολογίας  Αποφυγή κατάχρησής της  Έλλειψη κινήτρου  Παροχή κινήτρου στους εκπαιδευτικούς  Αδυναμία του υπάρχοντος προσωπικού στη χρήση της τεχνολογίας  Επιμόρφωση

41 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Επιβαρυμένο ωράριο – Εναλλαγή πολλών προσώπων  Ελαστικό ωράριο προγράμματος  Συνοχή προσώπων  Πολυπληθή τμήματα με ηλικιακή ανομοιογένεια  Αδυναμία εξατομικευμένης βοήθειας  Χωρισμός ανά τάξεις για την ώρα μελέτης  Μείωση αριθμού παιδιών στις άλλες δραστηριότητες  Έμφαση στην ενισχυτική διδασκαλία  Σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου  Πιο ελαστικό πρόγραμμα  «Η τσάντα στο σχολείο»

42  Υψηλές απαιτήσεις νέων βιβλίων  Αρωγή εκπαιδευτικών  Προώθηση περισσότερο προσιτών για τα παιδιά βιβλίων από το υπουργείο  Δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας - «έτοιμη» γνώση  παθητικοί αποδέκτες  Μαθητοκεντρική εκπαίδευση  Βιωματική προσέγγιση του μαθήματος  Ομαδοκεντρικά σχέδια εργασιών  Στείρα αποστήθιση  Δια βίου μάθηση  Βιωματική μάθηση

43 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Πρόβλημα σίτισης  Ιδιωτική χρηματοδότηση  Αναζήτηση χορηγών  Ευθύνη σχολείου  Οικονομική επιβάρυνση (λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων και φροντιστηρίων)  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Ποιοτική διδασκαλία  Αδυναμία ικανοποίησης των επιθυμιών τους  προστριβές  Προαιρετική παρακολούθηση μαθημάτων  Δυνατότητα δήλωσης των μαθημάτων επιλογής  Πολιτιστική αδυναμία αποδοχής λόγω ρατσιστικών αντιλήψεων  Ανθρωπιστική παιδεία

44 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Επιβάρυνση των πολιτών για την υλοποίηση του προγράμματος  Εύρεση άλλων πηγών χρηματοδότησης

45  Αναγνώριση και προβολή της αξίας του θεσμού από τους εκπαιδευτικούς  Αλλαγή νοοτροπίας - Εξάλειψη καχυποψίας για το θεσμό  συγγραφή πληροφοριακών φυλλαδίων  «Εξωσχολικές» δραστηριότητες και περιοχές μάθησης  Ανοιχτός χαρακτήρας – συνεργασία με εξωσχολικούς θεσμούς  Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  Θέματα διδασκαλίας από την καθημερινότητα, τις ανάγκες των παιδιών

46  Διαφορετική αντιμετώπιση των «κατ’ οίκων» εργασιών  Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων)  Κοινωνικοποίηση  Εστίαση στη διάπλαση ηθικών αξιών, στη διέγερση των συναισθηματικών και κοινωνικών ευαισθησιών των μαθητών  Περιορισμός του βαθμοθηρικού χαρακτήρα του σχολείου  Περιορισμός παραπαιδείας Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα Επιλογή δραστηριοτήτων Βιωματική μάθηση


Κατέβασμα ppt " Ο μαθητής ως κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εκμηδενισμός του παραγκωνισμού των μαθητών  Σχολείο ισότητας και εξάλειψη των διακρίσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google