Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Δυστυχώς το μάρκετινγκ του πολιτισμού στη χώρα μας δεν έχει τύχει της αποδοχής που θα του άξιζε… Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ελληνικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Δυστυχώς το μάρκετινγκ του πολιτισμού στη χώρα μας δεν έχει τύχει της αποδοχής που θα του άξιζε… Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ελληνικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Δυστυχώς το μάρκετινγκ του πολιτισμού στη χώρα μας δεν έχει τύχει της αποδοχής που θα του άξιζε… Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί το πλέον διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα της εθνικής μας οικονομίας…  Απλουστευτική συλλογιστική για τα ζητήματα του πολιτισμού. Αντιμετωπίζονται ως εύκολη λύση για τον πρόσκαιρο καλλωπισμό της πόλης, για την πρόχειρη προσέλκυση επισκεπτών μέσω των θεαμάτων.  Εξαιρέσεις αποτελούν κάποιοι πολιτιστικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που παράγουν αξιόλογο έργο, το οποίο αξίζει την επιβράβευση και χρίζει της αρωγής της πολιτείας. Και την προσοχή των επιχειρήσεων….

2 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Σημασία συνεργιών  Μεταξύ των πολιτιστικών φορέων  Μεταξύ πολιτιστικών φορέων, με φορείς και επιχειρήσεις τουρισμού, αγροτικών προϊόντων (π.χ. συνεταιρισμοί = συμμαχία αγροτών), αθλητικούς φορείς, κτλ… ΜΕ ΣΚΟΠΟ την …  Aλληλοσυμπλήρωση γνώσεων σε σχέση με τη διαχείριση πόρων (για την προετοιμασία, προβολή και λοιπές ενέργειες)  Κοινή προβολή  ενίσχυση ελκυστικότητας και ‘μοίρασμα’ κόστους προβολής (‘οικονομίες κλίμακας’ στην προβολή)  Κοινή οργάνωση, υλοποίηση  ‘μοίρασμα’ κόστους υλοποίησης (λειτουργίας) (‘οικονομίες κλίμακας’ στην λειτουργία)

3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αγροτουρισμός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συμμαχία αγροτών ξενοδοχεία Πολιτιστικός τουρισμός Συμμαχία πολιτιστικών φορέων

4 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Το Μαrketing δεν είναι … o μόνο προώθηση μέσω προβολής και διαφήμισης… o Αλλά επιπλέον και η προσεκτικά σχεδιασμένη εξυπηρέτηση του κοινού με σκοπό την ενίσχυση της θετικής εμπειρίας... Προϋπόθεση η κατανόηση των πραγματικών αναγκών των καταναλωτών… με εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς… Ως αφετηρία προγραμματισμού και αποδέκτες των πολιτιστικών αγαθών …

5 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΚΟΙΝΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Η κατανόηση των αναγκών του κοινού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί χρόνο και κόστος  Η έλλειψη κατανόησης αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους αποτυχίας νέων προϊόντων – υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

6 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ … αναζήτηση, συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με … οργάνωση, ‘παραγωγή’ παρόμοιων πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και διεθνώς δυνητικές πηγές χρηματοδότησης Ανάγκες δυνητικών πελατών - κοινού ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ … αναζήτηση, συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με … οργάνωση, ‘παραγωγή’ παρόμοιων πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και διεθνώς δυνητικές πηγές χρηματοδότησης Ανάγκες δυνητικών πελατών - κοινού

7 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος TMHMATOΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ανάγκες δυνητικών πελατών – κοινού…

8 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Δυνατότητα τμηματοποίησης (παροχή διαφορετικών υπηρεσιών σε διαφορετικές ομάδες)  δυνατότητα στόχευσης σε κάποιο τμήμα (target group) TMHMATΑ ΣΤΟΧΟΣ

9 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Δημόσιος χώρος, κατά την έννοια του όρου (αγορά < αγείρω =συγκεντρώνω).. Στη σύγχρονη όμως Οικονομική και τα οικονομικά συστήματα η έννοια της αγοράς έχει μια ευρύτερη σημασία χώρου όπου πραγματοποιούνται βασικά οι εμπορικές συναλλαγές (συγκέντρωση αγαθών αλλά και συναλλαγές).

10 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Υποβοηθάει τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των καλύτερων πρακτικών που είναι διαθέσιμες. Δεν είναι πανάκεια… μπορεί να μην είναι δυνατή η αντιγραφή (ικανότητες που έχουν διαμορφωθεί μετά από πολλά χρόνια-εμπειρία), λόγω διαφορετικών πόρων που διαθέτει η κάθε επιχείρηση αλλά και ικανοτήτων Απαιτείται χρόνος …μπορεί να αργήσεις να φτάσεις εκεί που έφτασε ο άλλος πριν από καιρό («συνεχώς πίσω από τις εξελίξεις»)… Καλό είναι να προσπαθείς να αναλύσεις το τι οδήγησε στην επιτυχία… BENCHMARKING : ο εντοπισμός των καλύτερων οργάνωση, ‘παραγωγή’ παρόμοιων πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και διεθνώς….

11 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Το πολιτιστικό μάρκετινγκ θέτει ως άξονα αναφοράς του το κοινό στο οποίο απευθύνεται και αποκτά έναν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Κάθε επιτυχημένο πλάνο ξεκινά και βασίζεται στην διερεύνηση του προφίλ των αποδεκτών και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών τους, κερδίζοντας την αποδοχή τους.  Πολλές επαγγελματικές έρευνες αγοράς που διεξάγονται σχετικά με το θέμα αυτό από ελληνικά μουσεία ή πανεπιστήμια περιορίζονται σε ομάδες κοινού εκ των προτέρων συνδεδεμένες με μουσεία ή πολιτισμικές δράσεις γενικότερα.  Απευθυνόμαστε, όχι μόνο στο κοινό που επισκέπετεται, αλλά και (ή μάλλον κυρίως) σε αυτούς που δεν επισκέπτονται …

12 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Ο κοινωνικός διαχωρισμός σε μορφωμένους και μη μορφωμένους επισκέπτες, η εικόνα του μουσείου ως χώρου ιερού, η εκτεταμένη χρήση ακαδημαϊκής ορολογίας και ο αυστηρός αρχιτεκτονικός ρυθμός των παραδοσιακών μουσείων, υπήρξαν βασικές αιτίες που κατέστησαν το μουσείο, για πάρα πολλά χρόνια, χώρο απρόσιτο για τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Τα μουσεία στο παρελθόν

13 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Η συνειδητοποίηση του ανερχόμενου κοινωνικού ρόλου του μουσείου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και εξέλιξης της κοινωνίας,  οι συνεχόμενες πιέσεις από κυβερνητικούς και χρηματοδοτικούς φορείς για περισσότερη υπευθυνότητα στη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων,  ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από άλλους τομείς της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, υποχρέωσαν τα μουσεία να στρέψουν την προσοχή τους στους επισκέπτες, ώστε το μουσείο να γίνει προσβάσιμο και επιθυμητό για όλες τις κοινωνικές ομάδες… Η αλλαγή των μουσείων

14 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Ο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ  Συνδυάζουν το «θέαμα» και το «πολιτιστικό κεφάλαιο»  Συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού  Αποτελούν ιδανικούς χώρους απόκτησης «πολιτιστικού κεφαλαίου»  Ποιες είναι οι όμως ανάγκες, επιθυμίες και διαθέσεις του μη ειδικού κοινού ?  ανάγκη έρευνας αγοράς (δυνητικού) κοινού

15 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Μια από τις πιο σημαντικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, είναι αυτή που διεξήγαγε ο Γάλλος κοινωνιολόγος Pierre Bourdieu στα τέλη της δεκαετίας του 1960… Ο Bourdieu τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίσκεψη σε ένα μουσείο (και ιδιαίτερα πινακοθήκη) αποτελεί ένα μέσο για το μορφωμένο κοινό να εισπράξει ‘πολιτιστικό κεφάλαιο’ μέσω της υιοθέτησης ενός καλλιεργημένου τρόπου ζωής, που συνάδει με την οικονομική τους θέση στην κοινωνία. Οι έρευνες έχουν, επίσης, αποδείξει ότι αν και η μάθηση αποτελεί ένα από τα βασικότερα κίνητρα επίσκεψής σε έναν μουσειακό χώρο, η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών θεωρεί την επίσκεψη στα μουσεία, πρωτίστως, κοινωνική δραστηριότητα που γίνεται με την θέληση τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

16 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Υπηρεσίες και ανέσεις που προσφέρει το μουσείο στο κοινό, όπως είναι το αναψυκτήριο, το πωλητήριο, τα καθίσματα, οι χώροι υγιεινής επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την απόφαση κάποιου να επισκεφτεί ένα μουσείο. Στη συνέχεια, ο Merriman (1991), σε έρευνα που διεξήγαγε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Βρετανία, σε αρχαιολογικά και ιστορικά μουσεία, κατέληξε στο συμπέρασμά ότι για να διευρυνθεί το κοινό κάθε μουσείου, θα πρέπει να αλλάξει η εικόνα του, ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους επισκέπτες, μέσω προγραμμάτων προσέγγισης ενός ευρύτερου κοινού και μέσω της συνεργασίας με τοπικές κοινότητες πέρα από τα όρια του φυσικού μουσείου…

17 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού οδήγησε στη σταδιακή εγκατάλειψη της παραδοσιακής εκθεσιακής λογικής και στη χρήση νέων ερμηνευτικών μέσων, που δεν λαμβάνουν μονάχα υπόψη τα μέσα αφήγησης μιας επιλεγμένης ιστορίας…. ….αλλά κυρίως ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο, οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τα άτομα, μπορούν να προσεγγίζουν και να κατανοούν τον υλικό πολιτισμό και το παρελθόν, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των αφηγήσεων, που λαμβάνουν χώρα στα μουσεία...

18 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ερμηνευτική προσέγγιση των αντικειμένων, που βοήθησε σημαντικά στη διεύρυνση των επισκεπτών των μουσείων, ήταν η αποδοχή του πάγιου αιτήματος των επισκεπτών να αγγίζουν ορισμένες κατηγορίες αντικειμένων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Κέντρο Φυσικής Ιστορίας του Μουσείου στο Λίβερπουλ, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν βοτανικά και ζωικά δείγματα, να τα εξετάσουν σε βίντεο-μικροσκόπια, ενώ «ερμηνευτές» κυκλοφορούν στις αίθουσες σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση του κοινού.

19 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Οι έρευνες κοινού και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προκύπτουν, συμβάλουν στην διαπαιδαγώγηση μέσω αποτίμησης και ικανοποίησης των αναγκών του κοινού. στην αναγνώριση των μουσείων ως ιδρυμάτων, που προσφέρουν ψυχαγωγία και μάθηση, αυξάνοντας την ελκυστικότητα για το κοινό εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την μακρόχρονη επιτυχία και βιωσιμότητα του…

20 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Γενικά συμπεράσματά από τέτοιου είδους έρευνες, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος συγκεκριμένος «τύπος» επισκέπτη στα μουσεία. Τα άτομα που επισκέπτονται τα μουσεία μπορεί να είναι μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, με μεγάλη ποικιλία πολιτισμικού υπόβαθρου, άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, άτομα με ειδικές φυσικές ανάγκες ή αρτιμελείς, και με πολύ διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο. Επομένως, αυτή η ευρύτητα κοινού καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλευρο το επικοινωνιακό έργο κάθε μουσείου, αφού τα μουσεία καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλές και σύνθετες απαιτήσεις του κοινού (σε πολλά ‘τμήματα’ της αγοράς).

21 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος ΠΡΙΝ  ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων (Ανατροφοδότηση -feedback process)  αξιοποίηση δυνητικών περιοχών βελτίωσης Γενικότερα η βιωσιμότητα των πολιτιστικών φορέων έγκειται στην αέναη ανατροφοδότηση από το κοινό, με σκοπό την (ανα)προσαρμογή στις ανάγκες του κοινού – στόχου (με προσοχή στην αλλοίωση της ΄ταυτότητας’ του πολιτιστικού αγαθού).

22 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων  Παγκοσμιοποίηση – συναλλαγές έξω από τα σύνορα, διεύρυνση ανταγωνισμού, ευκαιριών αλλά και απειλών, ένα ‘κλικ’ μακριά από τον κόσμο  Αυξημένες απαιτήσεις καταναλωτών-πολιτών, όχι μόνο για προϊόντα αλλά και υπηρεσίες - ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και πολιτών.  Οικονομική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες στην κατανάλωση και στις αγορές γενικώς Κάποια χαρακτηριστικά …

23 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Political PEST –DG ανάλυση Economic Social Technological Demographic Global

24 Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Political : κυβερνητικές αποφάσεις (π.χ. νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με την φοροαπαλλαγή των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις, γραφειοκρατεία, κτλ. ). Εconomic : οικονομικές εξελίξεις, μείωση δυνατοτήτων υποστήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, π.χ. συντήρησης μνημείων. Sοcial : θέση της γυναίκας στην εργασία, τρόπος ζωής, καταναλωτισμός, επίπεδο μόρφωσης, κτλ. Τechnological: π.χ. φηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών, κοινωνικά δίκτυα, επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, κτλ… Demographic: μέγεθος (αύξηση στις χώρες 3ου κόσμου), καταγωγή και κατανομή πληθυσμού, ηλικιακή δομή, διανομή εισοδήματος (π.χ Β. και Ν. Ιταλία). Global: νέες αγορές, αλλαγές στις υπάρχουσες αγορές


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γ.Μαλινδρέτος  Δυστυχώς το μάρκετινγκ του πολιτισμού στη χώρα μας δεν έχει τύχει της αποδοχής που θα του άξιζε… Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ελληνικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google