Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η UNICEF συνηγορεί για ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά - αγόρια και κορίτσια - με έμφαση στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η UNICEF συνηγορεί για ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά - αγόρια και κορίτσια - με έμφαση στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η UNICEF συνηγορεί για ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά - αγόρια και κορίτσια - με έμφαση στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη κάθε είδους ανισοτήτων. Η εκπαίδευση είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία κάθε παιδιού. Είναι το θεμέλιο κάθε προόδου για τα άτομα, τις κοινωνίες και τις χώρες.

2 Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, 108 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας δεν είχαν εγγραφεί στα σχολεία. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε 61 εκατομμύρια σήμερα. Το 42% των παιδιών αυτών ζουν σε φτωχές χώρες που πλήττονται από συρράξεις. Τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, είναι στην πλειοψηφία τους κορίτσια, ενώ πολλά είναι εκείνα που αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν εξαιτίας της φτώχειας και άλλων οικογενειακών ή κοινωνικών πιέσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη μελλοντική τους ζωή. Τουλάχιστον 250 εκατομμύρια παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν και να μετρούν, ακόμα και όσα απo αυτά έχουν πάει μέχρι και 4 χρόνια στο σχολείο. Σε τουλάχιστον 63 χώρες, οι νεαρές γυναίκες από φτωχά νοικοκυριά, είναι λιγότερο μορφωμένες από τους φτωχούς νεαρούς άνδρες. 775 εκατομμύρια ενήλικες είναι αναλφάβητοι. Σχεδόν 500 εκατομμύρια απo αυτούς είναι γυναίκες  (εκτιμήσεις 2013).

3 Εκπαίδευση για όλα τα Παιδιά
Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να λάβει μια ποιοτική εκπαίδευση. Όπου όλα τα παιδιά έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε όταν ενηλικιωθούν να μπορούν να κερδίσουν τη θέση τους στη ζωή με αξιοπρέπεια. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κανένα κορίτσι δεν είναι από τη γέννησή του καταδικασμένο σε μια ζωή γεμάτη διακρίσεις, κινδύνους και χαμένες ευκαιρίες. Στη UNICEF εργαζόμαστε για να γίνει αυτός ο κόσμος πραγματικότητα. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά - ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή τις συνθήκες - απολαμβάνουν του δικαιώματός τους σε μια ποιοτική εκπαίδευση.

4 Για το σκοπό αυτό, η UNICEF υποστηρίζει καινοτόμα προγράμματα και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στα περισσότερο περιθωριοποιημένα και ευάλωτα παιδιά του κόσμου, ιδιαίτερα των κοριτσιών, παιδιών με ειδικές ανάγκες, μειονοτήτων, παιδιών που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, που βιώνουν τις συνέπειες συρράξεων ή φυσικών καταστροφών, των παιδιών που υποφέρουν τις επιπτώσεις του AIDS. Η UNICEF βοηθά τα κράτη, τις κοινότητες και τους γονείς να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα παιδιά. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στη δωρεάν, υποχρεωτική ποιοτική εκπαίδευση, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας ανθρωπιστικής κρίσης, κατά την περίοδο αποκατάστασης μετά από μια κρίση ή ακόμα και κάτω από ασταθείς και δύσκολες περιστάσεις. Δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη κάθε είδους ανισοτήτων.

5 Συνεργαζόμενοι με ένα ευρύ φάσμα τοπικών, εθνικών και διεθνών εταίρων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την εκπαίδευση και την ισότητα των φύλων που τέθηκαν στη Διακήρυξη της Χιλιετίας και τη Διακήρυξη για την Εκπαίδευση για Όλους και για να γίνουν οι ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας για όλους.

6 Οι προτεραιότητές μας υπαγορεύονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μια σειρά από άλλες διεθνώς συμφωνηθείσες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, της Εκπαίδευσης για Όλους και της πρωτοβουλίας Ένας Κόσμος για τα Παιδιά. Προσφέροντας εκπαίδευση στα παιδιά, παρέχουμε στην επόμενη γενιά τα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη των ασθενειών. Η UNICEF υποστηρίζει την παροχή πρόσβασης σε μια υψηλής ποιότητας, φιλική, βασική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε είδους ανισοτήτων.

7 Κύρια στοιχεία για την κατάσταση της εκπαίδευσης παγκοσμίως:
Πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ο αριθμός των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας που είναι εκτός σχολείου μειώθηκε συνολικά από 100 εκατομμύρια σε 58 εκατομμύρια μεταξύ 2000 και 2012, όμως η πρόοδος έχει σταματήσει από το Παγκοσμίως, το 91% των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας γράφτηκαν στο σχολείο το Το πρόβλημα είναι εντονότερο στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, όπου τα ποσοστά εγγραφής είναι 73%

8 Πρόσβαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Παγκοσμίως, τα τέσσερα στα πέντε παιδιά πρώτης δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας εγγράφονται στο σχολείο. Πολλές χώρες έχουν δεσμευθεί πέραν της επίτευξης καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνουν στους εθνικούς στόχους και αρκετά χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 83% των παιδιών πρώτης δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας φοιτούν είτε στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με πτώση του ποσοστού στο 70% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Από το 2000 έως το 2012, ο αριθμός των παιδιών πρώτης δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας που είναι εκτός σχολείου μειώθηκε από 97 εκατομμύρια σε 63 εκατομμύρια. Η πρόοδος όμως έχει επιβραδυνθεί από το Το πρόβλημα της εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μεγαλύτερο στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασ

9 Αλφαβητισμός Ο αλφαβητισμός μεταξύ των νέων αυξάνεται, αλλά οι νέες γυναίκες υστερούν. Τα ποσοστά αλφαβητισμού μεταξύ των νέων (ηλικίας 15 έως 24 ετών) και των ενηλίκων αποτελούν το δείκτη του εκπαιδευτικού συστήματος. Η γενική τάση είναι θετική, χάρη στην επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αλφαβητισμού των νέων αυξήθηκε από 83% σε 89% μέσα σε δύο δεκαετίες, ενώ ο αριθμός των αναλφάβητων νέων μειώθηκε από 170 εκατομμύρια (1985) σε 126 εκατομμύρια (2012). Παραμένουν παρόλα αυτά ανισότητες κατά περιφέρεια ή μεταξύ των φύλων. Ο αλφαβητισμός παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τα οποία είναι υψηλότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Κατά τα τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι νέες γυναίκες αντιπροσώπευαν το 61% του συνολικού αναλφάβητου πληθυσμού της νεολαίας.

10 14 εκατομμύρια παιδιά επηρεάζονται από τη σύγκρουση στη Συρία και το Ιράκ
Νέα Υόρκη / Αμάν, 12 Μαρτίου Περίπου 14 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την περιοχή υφίστανται τις συνέπειες της κλιμάκωσης της σύγκρουσης που σαρώνει τη Συρία και ένα μεγάλο μέρος του Ιράκ, δήλωσε η UNICEF σήμερα. Με τη σύγκρουση στη Συρία να εισέρχεται τώρα στο πέμπτο έτος της, η κατάσταση περισσότερων από 5,6 εκατομμυρίων παιδιών στο εσωτερικό της χώρας παραμένει εξαιρετικά απελπιστική. Αυτό περιλαμβάνει πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά που ζουν σε περιοχές της χώρας, σε μεγάλο βαθμό αποκομμένες από την ανθρωπιστική βοήθεια λόγω των μαχών ή άλλων παραγόντων. Περίπου 2,6 εκατομμύρια παιδιά της Συρίας εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός σχολείου.

11 Σχεδόν 2 εκατομμύρια παιδιά της Συρίας ζουν ως πρόσφυγες στο Λίβανο, την Τουρκία, την Ιορδανία και σε άλλες χώρες. Αυτά είναι επιπρόσθετα από τα 3,6 εκατομμύρια παιδιά από ευάλωτες κοινότητες που φιλοξενούν πρόσφυγες, οι οποίοι υποφέρουν λόγω της καταπόνησης υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Εν τω μεταξύ, η όλο και περισσότερο αλληλένδετη κρίση που σαρώνει το Ιράκ έχει εκτοπίσει περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια παιδιά από τα σπίτια τους και άφησε πολλά παγιδευμένα σε περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες.

12 «Για τα μικρότερα παιδιά, αυτή η κρίση είναι το μόνο που έχουν γνωρίσει ποτέ. Για τους εφήβους που εισέρχονται στην ωριμότητα, η βία και τα δεινά, δεν έχουν μονάχα σημαδέψει το παρελθόν τους, διαμορφώνουν και το μέλλον τους», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της UNICEF Anthony Lake. «Καθώς η κρίση εισέρχεται στον πέμπτο της χρόνο, αυτή η γενιά των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο να χαθεί σε έναν κύκλο βίας - αναπαράγοντας στην επόμενη γενιά ό, τι υπέστησαν στη δική τους.»

13 Παρά την αναταραχή που έχει προκληθεί από τη σύγκρουση, τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν να επιδεικνύουν απίστευτο θάρρος και αποφασιστικότητα. Σε μια σειρά από προσωπικές ιστορίες που  παρουσιάζονται στην ειδική ιστοσελίδα, childrenofsyria.info, η UNICEF αφηγείται ιστορίες, όπως αυτή του 16χρονου Alaa, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη Χομς, και σήμερα συνεχίζει τις σπουδές του, ενώ παραδίδει μαθήματα κατάρτισης για άλλα παιδιά, και της 10χρονης Christina, που ζει σε ένα καταφύγιο στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, που βοηθά ακόμη μικρότερα παιδιά με τα μαθήματά τους.

14 «Παρά το κακό που έχουν υποφέρει, τις αδικίες που έχουν υποστεί, καθώς και την εμφανή αδυναμία των ενηλίκων να θέσουν τέλος σε αυτήν την τρομερή σύγκρουση, τα παιδιά που πλήττονται από την κρίση εξακολουθούν να έχουν το θάρρος και την αποφασιστικότητά να χτίσουν μια καλύτερη ζωή», δήλωσε ο Anthony Lake. «Βλέποντας την αποφασιστικότητά τους, πώς μπορούμε να είμαστε λιγότερο αποφασισμένοι να τα βοηθήσουμε; Γνωρίζοντας ότι δεν έχουν εγκαταλείψει την ελπίδα, πώς μπορούμε εμείς;»

15 Η UNICEF απευθύνει έκκληση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των εφήβων, για να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες και τα κίνητρα για να χτίσουν ένα πιο σταθερό μέλλον για τον εαυτό τους. Αυτές οι επενδύσεις αναφέρει η UNICEF, πρέπει να περιλαμβάνουν: Ευκαιρίες για επανορθωτική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και αναψυχή για τους εφήβους. Με 5 εκατομμύρια παιδιά της Συρίας ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών, οι νέοι χρειάζονται υποστήριξη που να μπορεί να τους παρέχει τις δεξιότητες και την υποστήριξη για τα προς το ζην. Ευκαιρίες για μάθηση για τα παιδιά που επηρεάζονται από τις συγκρούσεις εντός ή εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και συστήματα πιστοποίησης που να βοηθούν στη διαπίστωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Υπηρεσίες για τα ευάλωτα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων της βίας, που να παρέχουν ψυχοκοινωνική φροντίδα και βοήθεια. Ενίσχυση των συστημάτων εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και υποστήριξη για τα προς το ζην, στις κοινότητες υποδοχής, ώστε όλα τα παιδιά που επηρεάζονται με κάποιο τρόπο από τη σύγκρουση να υποστηρίζονται.


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η UNICEF συνηγορεί για ποιοτική βασική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά - αγόρια και κορίτσια - με έμφαση στην ισότητα των φύλων και στην εξάλειψη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google