Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) Διεύθυνση site : http://moodlewebsite.byethost22.com/moodle_2 /

3 Σκοπός Παρουσίασης Η παρούσα πτυχιακή, με θέμα «Δημιουργία διαδικτυακής Πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης», παρουσιάζει στο θεωρητικό μέρος την ηλεκτρονική μάθηση, παραθέτοντας τα μέσα και τα είδη της ηλεκτρονικής μάθησης, συγκρίνει τη παραδοσιακή μάθηση με την ηλεκτρονική μάθηση και στην συνέχεια, παρουσιάζει τις σημαντικότερες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και αναφέρονται οι βασικότερες λειτουργίες τους. Στο πρακτικό μέρος της πτυχιακής, εγκαθίσταται και παραμετροποιείται η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle ώστε να αποτελέσει την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαιδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

4 Ηλεκτρονική Μάθηση Ορισμός και τα είδη Ηλεκτρονικής Μάθησης Η Ηλεκτρονική Μάθηση είναι : η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κασέτες βίντεο, υπολογιστές, τηλεδιάσκεψη και άλλα) με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Σύγχρονη ηλεκτρονική Μάθηση Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Ασύγχρονη ηλεκτρονική Μάθηση Είναι πιο διαδεδομένη, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

5 Ηλεκτρονική Μάθηση Οφέλη για τους Εκπαιδευόμενους Οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τους εκπαιδευτές. Η μάθηση μέσω υπολογιστή ελαττώνει τα κόστη. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται πάντα ενημερωμένο και επίκαιρο περιεχόμενο σε αντίθεση με την «στάσιμη» παραδοσιακή μάθηση. Οι φοιτητές μπορούν ταυτόχρονα να ανταλλάσουν απόψεις και να συζητούν διάφορα ακαδημαϊκά θέματα. Τα λάθη του κάθε εκπαιδευόμενου δεν αποκαλύπτονται μέσα στην τάξη ώστε να τον φέρουν σε δύσκολη θέση και επιπλέον δεν διακόπτουν την ροή της εκπαίδευσης. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

6 Ηλεκτρονική Μάθηση Οφέλη για τους Εκπαιδευτές Οι εκπαιδευτές διδάσκουν το μάθημα μια φορά και αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν κάποια απορία μπορούν να δουν το μάθημα σε επανάληψη. Οι εκπαιδευτές καλύπτουν την απαιτούμενη ύλη με επιτυχία και δεν «τρέχουν» να προλάβουν τον διαθέσιμο χρόνο του εκάστοτε μαθήματος. Ο ρόλος του εκπαιδευτή μετατρέπεται σε διαχειριστή της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής μπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε διαδικασίες αξιολόγησης. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

7 Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Οι μαθητές με χαμηλό κίνητρο ή κακές συνήθειες μελέτης μπορεί να μείνουν πίσω. Οι μαθητές μπορούν να αισθάνονται αποκομμένα από τον καθηγητή και τους συμμφοιτητές. Ο Εκπαιδευτής μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμος όταν οι φοιτητές σπουδάζουν ή χρειάζονται βοήθεια. Η αργή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων και online λογισμικό εκμάθησης μπορεί μερικές φορές να φαίνεται πολύπλοκη για τους μαθητές με αρχικού επιπέδου δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

8 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Ορισμός: Τα ΣΔΜ είναι ενοποιημένα (integrated) συστήματα λογισμικού που εμπεριέχουν διάφορα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και στους διαχειριστές, αναφορικά με την οργάνωση και τη διανομή του μαθησιακού υλικού, τη διαχείριση των μαθημάτων, την αξιολόγηση των μαθητών, τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, τη διαχείριση των εκπαιδευόμενων σε ένα οργανισμό. Βασικές Λειτουργίες ΣΔΜ : Εγγραφή σπουδαστών,Παρακολούθηση συμμετοχής στο μάθημα,Εξέταση,Διεξαγωγή συζητήσεων,Μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήματα,Προγραμματισμό μαθημάτων. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

9 Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης Blackboard Joomla Docebo eClass και Open eClass Moodle Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

10 Ορισμός Moodle Το Moodle είναι το πλέον διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης, γνωστό επίσης και ως Course Management System (CMS) ή Learning Management System (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE). Είναι ένα σύστημα που προσφέρεται δωρεάν και ταυτόχρονα είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από εκπαιδευτικούς, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

11 Moodle Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι : Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις. Πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Κατάλληλο για 100% διαδικτυακά μαθήματα, καθώς και για την ενίσχυση της μάθησης. Ανθεκτικό, απλό, ελαφρύ, αποδοτικό, συμβατό, προσαρμόσιμο. Εύκολο στην εγκατάσταση (Σε σχεδόν οποιαδήποτε πλατφόρμα που να υποστηρίζει PHP. (Απαιτεί μόνο μία βάση δεδομένων.) Εύκολο στη χρήση. Έγγραφα PDF και Word. Aρχεία ήχου. Αρχεία video. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522)

12 Παρουσίαση ζωντανά της σελίδας και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της.(1) Δημιουργία Βάσης στο Moodle αφού πρώτα εγκαταστήσαμε τον xampp. Εγκατάσταση σε server bythost22 ανέβασμα της βάσης και των αρχείων μας με filezila. Διαχειριστής: Αρχική σελίδα. Εγκατάσταση plugin. Δημιουργία κατηγοριών και μαθημάτων. Διδάσκοντας: Ρυθμίσεις μαθημάτων : Εμφάνιση αρχικής σελίδας μαθήματος,προσθήκη και τροποποίηση μαθημάτων, εισαγωγή δραστηριοτήτων.

13 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) Παρουσίαση ζωντανά της σελίδας και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της.(2) Δημιουργία λογαριασμού χρήστη (ως σπουδαστής) : Πλοήγηση στο site, εγγραφή και συμμετοχή σε μαθήματα και πλήρη πρόσβαση στα περιεχόμενα αυτών που δεν έχουν κάποιο περιορισμό. Επισκέπτης : Πλοήγηση χωρίς login στην αρχική σελίδα και περιορισμένη πρόσβαση στα περιεχόμενα.

14 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) Συμπεράσματα(1) Η τηλεκπαίδευση έρχεται να συμπληρώσει την παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθήσει το διδάσκοντα να προσφέρει περισσότερη, πιο πλήρη και σφαιρική γνώση στους μαθητές. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εμπλουτίσουν το μάθημα και να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Σκοπός της τηλεκπαίδευσης είναι να λύσει προβλήματα και να προσφέρει καινούριες δυνατότητες που με την κλασσική εκπαίδευση δεν υπάρχουν όπως και να χρησιμοποιείται εκεί που είναι απαραίτητη και για να δώσει καινούριες προοπτικές.

15 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) Συμπεράσματα(2) Επίσης πρέπει ο εκπαιδευτής να δει την τεχνολογία σαν εργαλείο που τον βοηθά να κάνει πιο εύκολα και καλύτερα τη δουλειά του και όχι σαν εχθρό που έρχεται να τον επιφορτώσει με επιπλέον ευθύνες. Θα πρέπει να δοθούν στον εκπαιδευτικό εργαλεία πολύ εύχρηστα και που να απαιτούν από αυτόν την λιγότερη δυνατή εργασία και γνώση πάνω σε αυτά.

16 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) Ευχαριστίες Στον Δρ.Μπαλουκτσή Αναστάσιο για την καθογήγηση στην ολοκλήρωση της Πτυχιακής. ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Μπαλουκτσής Αναστάσιος Επιμέλεια Παρουσίασης : Γούνα Ελένη (1505) Λύκα Ζωή(1522) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google