Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στέκομαι, περπατώ…φρενάρω

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στέκομαι, περπατώ…φρενάρω"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στέκομαι, περπατώ…φρενάρω
Φρενάρισμα Τριβή Δύναμη Διδακτικό σενάριο Φυσικής , γνωστική περιοχή Μηχανική (Δυναμική). Θέματα: Νόμοι του Νεύτωνα , τριβή (στατική και ολίσθησης). Εφαρμογές τους σε καθημερινά φαινόμενα (κινήσεις, φρεναρίσματα αυτοκινήτων κα.). Δημιουργός: Τσιγαρίδης Κωνσταντίνος Α.Μ Μάθημα: Παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών τεχνολογιών. Υπεύθυνος καθηγητής: Χ. Κυνηγός

2 Σκεπτικό της δραστηριότητας
Καινοτομίες Ενεργητικό παιχνίδι προσομοιώσεων. Αντιμέτωποι με τις εναλλακτικές ιδέες. Κατασκευή μιας προσομοίωσης, εφαρμόζοντας τις αρχές της τριβής στα φρεναρίσματα των αυτοκινήτων. Προστιθέμενη αξία Παίρνουν τη κατάσταση στα χέρια τους και δε μένουν παθητικοί ακροατές στα λεγόμενα του δασκάλου. Ρυθμίζουν τις παραμέτρους για να υποστηρίξουν τις αρχικές ιδέες τους. Ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις τους. Παιχνίδι όμοιο με πραγματικές καταστάσεις . Σύνδεση της θεωρίας ενός φυσικού νόμου με την πράξη. Ανάπτυξη σωστής οδικής συμπεριφοράς. Γνωστικά - διδακτικά προβλήματα Οι περισσότερες δυνάμεις έχουν σταθερό μέτρο, έτσι τους είναι δύσκολο να δεχτούν ότι μπορεί μια δύναμη, όπως η στατική τριβή, να έχει μεταβαλλόμενο μέτρο, το οποίο μάλιστα εξαρτάται από το μέτρο κάποιας άλλης δύναμης. Πως και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη δύναμη της τριβής. Τρόποι ελαχιστοποίησης – μεγιστοποίησης της τριβής.

3 Πλαίσιο εφαρμογής Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Α τάξης του ενιαίου λυκείου. Σε ποιους απευθύνεται Οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες που απαιτούνται για την υλοποίηση του σεναρίου είναι 15 ως 20. Χρόνος υλοποίησης Εργαστήριο φυσικής εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα προσομοίωσης που θα χρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο σενάριο. Χώρος υλοποίησης Κινηματική. Νόμοι του Νεύτωνα. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (διαδίκτυο, Microsoft Office). Προαπαιτούμενες γνώσεις Το πρόγραμμα προσομοίωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα με το όνομα Δυνάμεις και Κίνηση. Η χρήση του είναι ελεύθερη και μπορεί να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Απαιτούμενο λογισμικό Φύλλα εργασίας, λογισμικό Microsoft Office, προβολέα, φαντασία και δημιουργικότητα. Βοηθητικά εργαλεία και υλικά

4 Πλαίσιο εφαρμογής – Κοινωνική ενορχήστρωση
Πλαίσιο εφαρμογής – Κοινωνική ενορχήστρωση Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων, ανομοιογενείς ως προς το φύλο, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την κοινωνική καταγωγή, την εθνικότητα, ακόμη και τον χαρακτήρα Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν ομαδικά τόσο μέσα στο εργαστήριο φυσικής όσο και στις εργασίες κατοίκον, αναλαμβάνοντας ρόλους όπως: χειρισμός της προσομοίωσης, συμπλήρωση φύλλου εργασίας, κατασκευή προσομοίωσης, δημιουργία παρουσίασης με χρήσης PowerPoint, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας στις υπόλοιπες ομάδες κ.α. Ο διδάσκοντας, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των ομάδων αλλά από τη στιγμή της δημιουργίας τους και μετά, ο ρόλος του είναι περισσότερο συντονιστικός., θα κάνει συχνές παύσεις για ανακεφαλαίωση προσπαθώντας να κρατήσει στο ίδιο επίπεδο όλες τις ομάδες Οι μαθητές επιλέγουν μέσα από συζήτηση τους συγκεκριμένους ρόλους που θα εκτελέσει ο καθένας μέσα στην ομάδα αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα εναλλάσσονται τους ρόλους αυτούς.

5 Παιδαγωγικοί - μαθησιακοί στόχοι
Διδακτικοί στόχοι (ως προς τις νέες τεχνολογίες) Διδακτικοί στόχοι (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Ποιοτική, ποσοτική και πειραματική προσέγγιση των νόμων της Φυσικής και σύνδεσή τους με φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Αντιμετώπιση προβλημάτων, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία και ικανότητα επικοινωνίας. Πρακτικές δεξιότητες με το χειρισμό οργάνων, διατάξεων και συσκευών. Νόημα του καταμερισμού του έργου, πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Σχέση των νόμων της Φυσικής με την οδήγηση. Παιδαγωγικοί - μαθησιακοί στόχοι Δημιουργούν «ζωντανές» καταστάσεις. Να ανακατασκευάσουν τα στοιχεία προσπαθώντας να «υπερασπιστούν» την αρχική τους ιδέα. Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους ώστε να προτείνουν μια εναλλακτική χρήση του προγράμματος. Διδακτικοί στόχοι (ως προς τις νέες τεχνολογίες) Να διακρίνουν τη στατική τριβή από την τριβή ολίσθησης. Αναφορά σε καθημερινά φαινόμενα. Μεγιστοποίηση - ελαχιστοποίηση της τριβής. Να αναδομήσουν τις υπάρχουσες ιδέες τους αναφορικά με την εφαρμογή των Νόμων του Νεύτωνα κατά την κίνηση ενός σώματος. Ο ρόλος της Τριβής κατά την πραγματοποίησης ενός φρεναρίσματος. Διδακτικοί στόχοι (ως προς το γνωστικό αντικείμενο)

6 Ανάλυση της δραστηριότητας
Για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, παρουσιάζουμε στον προβολέα διάφορες εικόνες και βίντεο παρακινώντας τους να ανακαλύψουν ποιο είναι το φυσικό μέγεθος που θα μελετήσουμε. Για παράδειγμα: Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα το φύλλο εργασίας «Εξερευνώ το άγνωστο»

7 Στην ετικέτα εισαγωγή μπορούμε να επιλέξουμε:
Στην ετικέτα τριβή μπορούμε να επιλέξουμε: Ελαστικά ή όχι τοιχώματα. Το μέτρο της δύναμης που θα ασκήσουμε. Τη θέση του αντικειμένου. Τη τιμή των συντελεστών της τριβής. Τη μάζα του σώματος. Αν θα εμφανίζεται το διάγραμμα των δυνάμεων. Ποια διανύσματα θα εμφανίζονται. Επιτάχυνση της βαρύτητας. Στην ετικέτα εισαγωγή μπορούμε να επιλέξουμε: Ελαστικά ή όχι τοιχώματα. Το μέτρο της δύναμης που θα ασκήσουμε. Τη θέση του αντικειμένου. Αν υπάρχει ή όχι τριβή. Το σώμα που θα κινηθεί. Αν θα εμφανίζεται το διάγραμμα των δυνάμεων. Ποια διανύσματα θα εμφανίζονται.

8 2) Τριβή ολίσθησης 1) Τριβή στατική
«Ανακαλύπτω την τριβή και τις δυνάμεις της» 1) Τριβή στατική 2) Τριβή ολίσθησης

9 Παράγοντες Τριβής Τι παραπάνω θα θέλαμε…

10 Συνδέω - Κατασκευάζω ΕπιχεΙρηση ΦρενΑρισμα! Φρενάρισμα
Τριβές Κατάσταση φρένων Συντελεστής οδοστρώματος Τι παραπάνω θα θέλαμε…

11 Επέκταση της δραστηριότητας
Περιστροφική Κίνηση ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12


Κατέβασμα ppt "Στέκομαι, περπατώ…φρενάρω"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google