Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΜΣ: Βιώσιμης Ανάπτυξης Μάθημα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Διδάσκων: Αντώνης Σκορδίλης Όνομα: Μαργαρίτα Κασή Α.Μ.: Εξάμηνο: Γ’

2 ΘΕΜΑ: Εταιρεία IESC Περιβαλλοντικός σχεδιασμός & Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σκοπός Μεθοδολογία
Ορισμοί – Κατηγορίες Επικίνδυνων Αποβλήτων IESC (Πληροφορίες, Χάρτης, Στόχοι) Παραγωγική Διαδικασία Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Κριτήρια Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις & Αντιμετώπιση Κριτήρια Επίτευξης Στόχου Νομοθετικό Πλαίσιο Συμπεράσματα

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα παράγονται περίπου τόνοι στερεών Επικίνδυνων Αποβλήτων και ιλύων, ετησίως. Τα Επικίνδυνα Απόβλητα τις περισσότερες είναι εναποθηκευμένα σε χώρους που δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις. Τα Επικίνδυνα Απόβλητα είναι συνδεδεμένα με ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επιβάλλεται η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την ασφαλή διαχείρισή τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία κεντρικών εγκαταστάσεων, με ανάλογο αριθμό μονάδων συλλογής και μεταφόρτωσης Ε.Α., για να εξασφαλισθεί μία οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση τους (επεξεργασία και τελική διάθεση).

5 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Μονάδων Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων και να διαπιστωθεί το περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από τη σωστή διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων.

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για Μονάδες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Επίσκεψη στην Εταιρεία IESC Συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας IESC Συλλογή φωτογραφικού υλικού Συνέντευξη με τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας IESC κ. Γιώργο Καζαμία

7 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ «Επικίνδυνα Απόβλητα» : Τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια), τον αέρα ή το έδαφος. Οι κυριότερες κατηγορίες επικινδύνων αποβλήτων είναι: Τα βιομηχανικά απόβλητα (ενδεικτικά από τους κλάδους μεταλλουργίας, διύλισης αργού πετρελαίου, παραγωγής χημικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων, κλπ) Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια Τα πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλιο (PCB/PCT) Οι συσσωρευτές μολύβδου Οι ηλεκτρικές στήλες

8 IESC: Innovating Environmental Solutions Center
Κέντρο Καινοτομίας και Περιβαλλοντικών λύσεων Ιδιωτική Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Ιδρύθηκε το 2010 με τη ισότιμη συνεργασία των εταιριών Advance MWM και Ecofuel (Cyprus) Ltd. Συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό Μητρώου Εγγραφής ΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Από τον Οκτώβριο του 2011, η IESC είναι αδειοδοτημένη (αρ. άδειας 36/2011) για τη συλλογή, μεταφορά, διαλογή, επεξεργασία, ανασυσκευασία, αποθήκευση και εξαγωγή επικινδύνων και μη αποβλήτων, από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τα απόβλητα που προκύπτουν από τις εργασίες διαχείρισης είτε επεξεργάζονται στη μονάδα, είτε θα δίνονται σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

9 IESC: Innovating Environmental Solutions Center
Αποτελεί τη μία και μοναδική εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο. Στα Περιβαλλοντικά Βραβεία Κύπρου το 2014 βραβεύτηκε ως η Καλύτερη Εταιρεία σε περιβαλλοντικά θέματα. Δεν δίνεται καμία χορηγία από το Κράτος ή την Ε.Ε. Έλεγχοι γίνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και από το Τμήμα Εργασίας. Η μονάδα επεξεργασίας Ε.Α. IESC συστάθηκε με όλες τις απαραίτητες οδηγίες από την Ε.Ε., ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο, τα πρότυπα ασφαλείας και ότι προνοείται από το κράτος για τη διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων.

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IESC
ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Innovating Environmental Solutions Center Ltd (IESC Ltd) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2010 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΚΟΔ) Ε – Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων ΚΩΔΙΚΟΣ NACE Ε – Collection of Hazardous Waste ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σπύρου Κυπριανού 33, Γ΄ Βιομηχανική Ζώνη, Άγιος Σίλλας, Ύψωνας, Λεμεσός, Κύπρος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κωνσταντίνος Βαραβάς Αναστάσιος Ομήρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 15

11 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γ΄ Βιομηχανική Ζώνη, Άγιος Σίλλας, Ύψωνας, Λεμεσός, Κύπρος

12 ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι στόχοι είναι εφικτό να επιτευχθούν με σωστή οργάνωση και σωστές ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας με σύμμαχο βέβαια την ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των εργαζόμενων της εταιρείας. Εφαρμογή λύσεων για όλες τις ροές επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο. Να συνεχίσει να εξυπηρετεί Περιβαλλοντικούς σκοπούς. Αύξηση αριθμού πελατών – αύξηση κερδών. Μακροπρόθεσμος Στόχος: Επέκταση της μονάδας στην Ελλάδα. (Θα μπορούσε να επεκταθεί περισσότερο στην Κύπρο, αλλά λόγω μικρών αποστάσεων δεν χρειάζεται - καλύπτονται οι ανάγκες με τη λειτουργία μίας μονάδας επεξεργασίας Ε.Α.)

13 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Α. IESC

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

15 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ IESC Η IESC έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται:
Φίλτρα λαδιών Απορροφητικά υλικά και φίλτρα (εκτός από φίλτρα λαδιών), Υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικό ρουχισμό μολυσμένα με επικίνδυνες ουσίες Αντιψυκτικά υγρά Υγρά φρένων Συσκευασίες με επικίνδυνα υπολείμματα (π.χ. λιπαντικών, φυτοφαρμάκων κ.α.) Λαμπτήρες Μπαταρίες οικιακού τύπου Εργαστηριακά (χημικά) απόβλητα Ελαιώδες λάσπες και χώματα τα οποία είναι ρυπασμένα με πετρελαιοειδή Λάσπες από γεώτρηση φυσικού αερίου

17 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Α.
Η IESC διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων: Διαχείριση Φίλτρων, Συσκευασιών και Αδρανών υλικών: Τεμαχισμός, διαχωρισμός με βάση τις φυσικές ιδιότητες των υλικών, πλύσιμο των υπό ανάκτηση υλικών  ανάκτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων καθώς και πλαστικών υλικών που περιέχονται στα επικίνδυνα απόβλητα. Διαχείριση των αντιψυκτικών υγρών ακολουθείται μια φυσικοχημική διαδικασία. Μονάδα επεξεργασίας λάσπης προερχόμενης από ποικίλες διεργασίες ή στερεών αποβλήτων – παραπροϊόντων από άλλες διεργασίες, με σκοπό τη μείωση της περιεχόμενης υγρασίας, με επόμενο βήμα τη συσκευασία και διάθεσή τους σε άλλη αδειοδοτημένη μονάδα στην Κύπρο ή σε άλλη Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τελική καταστροφή.

18 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

19 Αναγνώριση, Ταξινόμηση, Διαχωρισμός Αποβλήτων Επικίνδυνα Απόβλητα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Αναγνώριση, Ταξινόμηση, Διαχωρισμός Αποβλήτων Επικίνδυνα Απόβλητα Ανασυσκευασία Διάθεση σε Αδειοδοτημένη Μονάδα Προσωρινή Αποθήκευση

20 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Α.

21 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Α.

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιείται μέσω καθορισμένης μεθοδολογίας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια: Ροές – ποσότητες Περιβαλλοντική Νομοθεσία Επιπτώσεις στο περιβάλλον Μέτρα αντιρρύπανσης Κοινή γνώμη Με την διαδικασία αυτή αξιολογούνται όλες οι αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές πλευρές και καθορίζονται περιβαλλοντικοί στόχοι βελτίωσης.

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
1) Κατανάλωση ενέργειας Παρακολουθείται η κατανάλωση ενέργειας της εταιρείας, με σκοπό την ελάττωσή της κατά 5% ανά τόνο πρώτης ύλης, σε ετήσια βάση. 2) Κατανάλωση LFO (ελαφριού μαζούτ) Σωστή ρύθμιση του καυστήρα στην κατανάλωση LFO με σκοπό την ελάττωση της κατανάλωσής του κατά 2% σε ετήσια βάση, τακτικές συντηρήσεις και ελέγχους της καλής λειτουργίας των κλιβάνων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και της παροχής αέρα. 3) Κατανάλωση νερού Μέτρα εξοικονόμησης της κατανάλωσης νερού  οικονομικό όφελος. Παρακολουθείται η κατανάλωση νερού από τη λειτουργία της εγκατάστασης έτσι ώστε να τεθούν στο μέλλον νέοι στόχοι μείωσης.

24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
4) Κατανάλωση καυσίμων Δείκτης για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας θα αποτελέσει η ποσότητα καυσίμου που κατανάλωσαν τα οχήματα της εταιρείας ανά 100 km και έτος (lt/100 km έτος). 5) Αέρια απόβλητα : Αέριες εκπομπές από διεργασίες καύσης/ Αέριες εκπομπές από παραγωγικές διαδικασίες- Οσμές Αρχείο μετρήσεων για να παρακολουθείται η απόδοση καύσης των καυστήρων. Τεχνικό τμήμα υπεύθυνο για τη συντήρηση των καυστήρων ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Αδρανοποίηση των παραγόμενες οσμών, με σύστημα απόσμησης (αναρροφητήρας ή ψεκασμός με νερό). Οι εργαζόμενοι προκειμένου να προφυλαχθούν από τις παραγόμενες εκπομπές χρησιμοποιούν ατομικά μέτρα προστασίας (μάσκες, γάντια).

25 6) Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων από την Παραγωγική Διαδικασία
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Χημικά Απόβλητα (μη επεξεργασία) Εξαγωγή στην Ε.Ε. σε κατάλληλες μονάδες Ανακυκλώσιμα Απόβλητα Green Dot Cyprus (Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών στην Κύπρο.) Απόβλητα από άλλα είδη υλικών Τσιμεντοποιεία Βασιλικού (χρήση ως πρώτη ύλη) Ηλεκτρικός/Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ανακύκλωση μέσω του δικτύου της εταιρείας WEEE Electro cyclosis Ltd Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια Συλλογή και διαχείριση μέσω αδειοδοτημένου φορέα –Eco Fuel Cyprus Ltd Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Ανακύκλωση μέσω αδειοδοτημένου φορέα Ξύλινη Συσκευασία Επισκευή και Επαναχρησιμοποίηση – Εναλλακτική Ανακύκλωση Χάρτινη ή Πλαστική Συσκευασία Επεξεργασία στις γραμμές τις μονάδας

26 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
7) Υγρά Απόβλητα Μεταχειρισμένα Μηχανέλαια Συλλέγονται από αδειοδοτημένο φορέα - EcoFuel Cyprus Ltd για την τελική επεξεργασία – αναγέννησή τους. 8) Οχληρία – Επίπεδα Περιβαλλοντικού Θορύβου Λαμβάνονται μέτρα προστασίας - το προσωπικό της εταιρείας το οποίο εργάζεται σε χώρους με υψηλή στάθμη θορύβου είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προστασίας (ωτοασπίδες). 9) Χρήση Χημικών Ουσιών Χημικά και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται έχουν συγκεντρωθεί σε καθορισμένο χώρο στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

27 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
Εκπαίδευση εργαζομένων: Διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών-ατυχημάτων. Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ειδικά όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στόχους. Βιοποικιλότητα: Οι δραστηριότητες της εταιρείας IESC αναπτύσσονται κυρίως σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός Βιομηχανικής Ζώνης, επομένως δεν προκαλούν άμεσες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής. Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών: Μειώνουν τον κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από φωτιές, εκρήξεις ή ξαφνική διαρροή στο έδαφος, τα νερά και τον αέρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανημάτων ή της εγκατάστασης.

28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Innovating Environmental Solution Centre Ltd πληρεί σε γενικές γραμμές το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου Οι περί Στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων νόμοι Ν.215 (Ι) / 2002 – ο περί Στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων Νόμος Ν. 159(Ι)/2005 – ο περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών τροποιητικός Νόμος του 2005 Ν. 32(Ι)/ ο περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών νόμος του 2002 Ν. 162(Ι)/ ο περί Στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων τροποποιητικός Νόμος του 2005 Ν. 17(Ι) ο περί Στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων τροποποιητικός Νόμος του 2006 Κ.Δ.Π. 637 / 2002 – περί μεταχειρισμένων μηχανελαίων κανονισμοί του 2002 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους νόμοι Ν. 13 (Ι) / 2004 – Ο περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων Νόμος Ν. 87 (Ι) / 2001 – Ο περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (παρακολούθηση και έλεγχος) Νόμος Ν.106 (Ι) / Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών Νόμος του 2002 Κ.Δ.Π. 254 /2003 – Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών Διάταγμα (αίτηση για άδεια απόρριψης) του 2003 Κ.Δ.Π. 213 / Ο περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών (ρύπανση από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες) κανονισμοί του 2002 Νομοθεσία για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου Ν.224 (Ι)/2004 – Ο περί αξιολόγησης και διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου

29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νόμοι του 1996 έως 2003 Κ.Δ.Π. 628/ Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Διάταγμα του 2004 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι Ν. 188 (Ι)/ Νόμος για την εκτίμηση και την διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, για την καλύτερη προστασία της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού και για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας της Δημοκρατίας. Ν.85 (Ι) / Ο περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας τροποποιητικός Νόμος του 2007. Κ.Δ.Π. 73 /2003 – Οι περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας κανονισμοί του 2003 Κ.Δ.Π. 170 /2004 – Οι περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας κανονισμοί (μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις) ΚΔΠ 74/ Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2003 Κ.Δ.Π. 574 /2002 – Οι περί της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (οριακές τιμές SO2, NOx, Pb στον ατμοσφαιρικό αέρα) κανονισμοί Κ.Δ.Π. 193 /2004 – Οι περί της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα κανονισμοί του 2004 Κ.Δ.Π. 330 /2004 – Οι περί της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα κανονισμοί του 2004

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα επικίνδυνα απόβλητα επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον, αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν τρόποι σωστής διαχείρισης και επεξεργασίας των Ε.Α. έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά να ανακυκλώνονται, να επαναχρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών όσων αφορά τα Ε.Α. είναι απαραίτητη. Παράλληλα, επιβάλλεται λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την ασφαλή διαχείρισή των Ε.Α. Είναι απαραίτητη λοιπόν, η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Διαχείρισης και Επεξεργασίας Ε.Α. που να πληρούν τις προδιαγραφές και το νομοθετικό πλαίσιο.

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για σωστή και αειφόρο ανάπτυξη, τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία κεντρικών εγκαταστάσεων, με ανάλογο αριθμό μονάδων συλλογής και μεταφόρτωσης Ε.Α., για να εξασφαλισθεί μία οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση τους (επεξεργασία και τελική διάθεση). Η Εταιρεία IESC αν και άγνωστη για το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού στην Κύπρο, αποτελεί μία όαση και ένα σωστό πρότυπο Μονάδων Διαχείρισης Ε.Α., που σύμφωνα με τα στοιχεία και αποτελέσματά της προσφέρει περιβαλλοντικό όφελος. Η Εταιρεία IESC ακολουθεί στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητες της και με τον τρόπο αυτό υλοποιεί πολιτικές με απόλυτη ισορροπία στον οικονομικό, στον κοινωνικό και στον περιβαλλοντικό τομέα, λειτουργώντας μέσα σε πλαίσια  πλήρους διαφάνειας για όλους όσοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις δραστηριότητες της, ή θέλουν απλά να ενημερωθούν για αυτές.

32 ΤΕΛΟΣ Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας IESC κ. Γιώργο Καζαμία, για τη συνέντευξη που μου παραχώρησε. Η πολύτιμη βοήθειά του συνέβαλε στην υλοποίηση της πιο πάνω εργασίας.

33 Ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google