Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προστασία Κτιρίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II Προστασία Κτιρίων Διδάσκοντες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προστασία Κτιρίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II Προστασία Κτιρίων Διδάσκοντες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προστασία Κτιρίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II Προστασία Κτιρίων Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail : nbarkas@arch.duth.gr Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : http : // eclass.duth.gr ΤΜD100 11. HXOMONΩΣΗ κουφώματα - λεπτομέρειες

2 Η ηχομονωτική ικανότητα Rw των κουφωμάτων Το κούφωμα (το κινητό διαχωριστικό) αποτελεί το πλέον αδύναμο σημείο ενός σύνθετου τοιχώματος. Η ηχομονωτική ικανότητα του προσδιορίζεται απο τρεις (3) ομάδες παραμέτρων : α) το επιφανειακό βάρος, δηλαδή τη μάζα του κουφώματος, το πάχος της κοινής διατομής φύλου / κάσσας.  Κοινές διατομές μέτριου πάχους (4,2 ως 6,5cm) και χαμηλού επιφανειακού βάρους (15 ως 25Κg/m2), εμφανίζουν περιορισμένη ηχομονωτική επάρκεια στις συμβατικές οικοδομικές εφαρμογές.  Η μικρή ηχομονωτική αποτίμηση αφορά το κρίσιμο φάσμα των χαμηλών συχνοτήτων και τη σφαιρική αξία του τοιχώματος.  Ανάλογα με την κατανομή του επιφανειακού βάρους και τη συγκρότηση του σκελετού (την απόσταση των επενδύσεων) παρουσιάζονται σημαντικές υστερήσεις (μέχρι και μηδενισμός) στις μέσες συχνότητες β) η εφαρμογή των κινητών φύλων στην κάσσα, δηλαδή. -την αεροστεγανότητα του φύλου στην κάσα (ελαστικά σφραγίσματα σε 3 ελεύθερες πλευρές και κατωκάσι) -εξαναγκασμένη επιστροφή του φύλου (με μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς), -μη διαμπερής διάτρηση για τη στερέωση χερουλιών / κλειδαριάς, Στις συμβατικές οικοδομικές εφαρμογές, οποιαδήποτε αύξηση του επιφανειακού βάρους, χωρίς παράλληλη φροντίδα για την περιμετρική αεροστεγάνωση, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ηχομονωτική ικανότητα >30dB. γ) η εφαρμογή επάλληλων ανοιγμάτων, δηλαδή -πολυκέλυφα τοιχώματα με ανεξάρτητα κουφώματα σε κατάλληλες αποστάσεις, -κλειστοί προθάλαμοι (διπλά υαλοστάσια σε ανεξάρτητες κάσες)

3 ΠΟΡΤΕΣ -Rw' < 20 dB(Α) Φύλο πάχους μέχρι 4,2cm, από ξύλινες πλάκες 1 + 1,5cm με διάκενο αέρα (15 ~ 20Κg/m2). Απλή εφαρμογή του φύλου στην κάσσα -Rw' < 25 dB(Α) Φύλο πάχους μέχρι 5,5cm, από ξύλινες πλάκες 2 + 1,5cm με υαλοβάμβακα στα ενδιάμεσα διάκενα (20 ~ 25Κg/m2). Απλή εφαρμογή του φύλου στην κάσσα -Rw' < 30 dB(Α) Φύλο πάχους 4,2 ως 5,5cm, από ξύλινες πλάκες 1 ως 2 + 1,5cm με υαλοβάμβακα στα ενδιάμεσα διάκενα (25 ~ 30Κg/m2). Περιμετρικό ελαστικό σφράγισμα σε 3 πλευρές. -Rw' < 35 dB(Α) Φύλο πάχους μέχρι 6,5cm, από ξύλινες πλάκες 2 + 2,5cm με υαλοβάμβακα στα ενδιάμεσα διάκενα (30 ~ 35Κg/m2). Περιμετρικό ελαστικό σφράγισμα σε 3 πλευρές, χωρίς διαμπερή διάτρηση για χερούλια, κλειδαριά - Rw' < 40 dB(Α) Φύλο πάχους 4 ως 5cm, από μεταλλικά φύλλα 1 + 2mm με υαλοβάμβακα στα ενδιάμεσα διάκενα (30 ~ 35 Κg/m2). Διπλό, περιμετρικό σφράγισμα σε 3 πλευρές, χωρίς διαμπερή διάτρηση. -Rw' > 40 dB(Α) Φύλο πάχους 4 ως 5cm, από μεταλλικά φύλλα 1 + 2mm, με μονόπλευρη ή αμφίπλευρη επένδυση από πλάκες ξύλου ή γυψοσανίδες, με υαλοβάμβακα στα ενδιάμεσα διάκενα (> 45Κg /m2). Διπλό, περιμετρικό σφράγισμα & κατωκάσι, χωρίς διαμπερή διάτρηση.

4 Ηχομονωτική ικανότητα R w σε χαρακτηριστικές εφαρμογές πόρτας 63125250500100020004000Rw Φύλλο πρεσσαριστό, διατομή μέχρι 4,5mm χωρίς αεροστεγάνωση 1014192320172118 Φύλλο πρεσσαριστό, διατομή μέχρι 4,5mm με αεροστεγάνωση 1619222518212721 Φύλλο διατομής μέχρι 4,5mm, εσωτερική επένδυση υαλοβάμβακα, χωρίς αεροστεγάνωση 25283130 364232 Φύλλο μεταλλικό, διατομής μέχρι 4,5mm, με εσωτερική επένδυση υαλοβάμβακα και αεροστεγάνωση 2023283440374337 Βαρύ φύλλο διατομής 6mm, με εσωτερική επένδυση υαλοβάμβακα, έρμα γυψοσανίδας και αεροστεγάνωση 3336394143485142

5 ΠΑΡΑΘΥΡΑ (1) -Rw' < 20dB(Α) Συμβατικό υαλοστάσιο με υαλοπίνακα μέχρι 5mm, χωρίς περιμετρικό σφράγισμα. -Rw' < 25dB(Α) Συμβατικό υαλοστάσιο με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους μέχρι 7mm, με ενδιάμεσο διάκενο αέρα μέχρι 6mm, χωρίς περιμετρικό σφράγισμα. -Rw' < 30dB(Α)  Συμβατικά παράθυρα με δύο υαλοστάσια απο απλούς υαλοπίνακες, μέχρι 5mm, ενδιάμεση απόσταση μέχρι 5cm, χωρίς περιμετρικό σφράγισμα. ή  Απλό υαλοστάσιο με σύνθετο υαλοπίνακα (τύπου τρίπλεξ), πάχους 6 ως 8 mm, χωρίς περιμετρικό σφράγισμα -Rw' < 35dB(Α)  Συμβατικά παράθυρα με δύο απλά υαλοστάσια πάχους 3mm, με περιμετρικό σφράγισμα, ή  Απλό υαλοστάσιο με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους μέχρι 8mm, με ενδιάμεσο διάκενο αέρα μέχρι 5mm και περιμετρικό σφράγισμα, ή  Απλό υαλοστάσιο με σύνθετο υαλοπίνακα (τύπου τρίπλεξ), πάχους 6 ως 8 mm, με περιμετρικό σφράγισμα

6 ΠΑΡΑΘΥΡΑ (2) -Rw' < 40dB(Α) Διπλά παράθυρα με ανεξάρτητα υαλοστάσια πάχους μέχρι 5mm, χωρίς περιμετρικό σφράγισμα, ή Απλό υαλοστάσιο με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 10 ως 13mm, με ενδιάμεσο διάκενο αέρα 5 ως 8mm και αεροστεγάνωση, ή Απλό υαλοστάσιο με σύνθετο υαλοπίνακα (τύπου τρίπλεξ), πάχους 10 ως 12 mm και αεροστεγάνωση -Rw' > 40dB(Α) Διπλά παράθυρα (σε απόσταση τουλάχιστον 10cm) με ανεξάρτητα υαλοστάσια (θερμομονωτικά και τρίπλεξ), με αεροστεγάνωση ή Ενισχυμένο παράθυρο με διπλά υαλοστάσια (σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm), με θερμομονωτικούς & τρίπλεξ υαλοπίνακες, με αεροστεγάνωση

7 Ηχομονωτική ικανότητα R w σε χαρακτηριστικές εφαρμογές παράθυρου 63125250500100020004000Rw Σταθερό υαλοστάσιο, κρύσταλο 3mm χωρίς αεροστεγάνωση 1518212531323526 Σταθερό υαοστάσιο, κρύσταλλο 3mm με αεροστεγάνωση 2124273032263529 Κινητό, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 3 / 6 / 3 1417222026323826 Κινητό, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 5 / 6 / 5 1619222528343828 Κινητό, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 6 / 12 / 6 1416222831343934 Ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 8 / 16 / 4 2022253641424438 Ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 10 / 16 / 8 2228334246434942 Ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 12 / 16 / 10 2834404443495246 Υπερ-ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου, αεροστεγές, με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 8 / 16 / 14 2835424749505248

8 Ο Σύνθετος Δείκτης Ηχομείωσης (1) Είναι το μέγεθος που χαρακτηρίζει την ηχομονωτική ικανότητα ενός σύνθετου τοιχώματος που αποτελείται από ακίνητα (συμπαγή) και κινητά πετάσματα (κουφώματα) ή /και ανοίγματα (καπνοδόχους, αγωγούς εξαερισμού, οπές κλπ). Ο σύνθετος δείκτης είναι συνάρτηση  της ικανότητας των επιμέρους δεικτών,  της επιφάνειας κάθε στοιχείου Ο αναλυτικός υπολογισμός του σύνθετου δείκτη cR ` W γίνεται μέσω του βοηθητικού δείκτη ηχοπερατότητας τ, όπου τ = 10 - R`w /10  R`W = 10log (1/τ ) Ο πλήρης τύπος (για τη σφαιρική και τις επιμέρους συχνοτικές τιμές) είναι : cR` W =10 log[(S1 + S2 + S3 +...) / (τ1S1 + τ2S2 + τ3S3 +...)]

9 Ο Σύνθετος Δείκτης Ηχομείωσης (2) Ο σύνθετος δείκτης ουσιαστικά προσδιορίζεται από την αξία των ηχομονωτικά αδύνατων στοιχείων του συνθέτου πετάσματος (δηλαδή μικρή σημασία έχει η αύξηση της ικανότητας του συμπαγούς, αλλά μεγάλη σημασία έχει η αύξηση της ικανότητας ή/ και η μείωση της επιφάνειας του κουφώματος) Γενικά,  είναι μάταιο να προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα πεπερασμένα όρια της ηχομονωτικής ικανότητας ενός τοίχου,  είναι δαπανηρό να επιδιώκουμε να αυξήσουμε την (εκ των πραγμάτων χαμηλή) ηχομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων  είναι σκόπιμο να περιορίσουμε την (συχνά άσκοπη) επιφάνεια των ανοιγμάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τον προσδιορισμό του πραγματικού σύνθετου δείκτη cR W (χωρίς τόνο) απαιτείται η προσαρμογή του φαινόμενου δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη της πλευρικές μεταδόσεις

10 Λεπτομέρεια 1 : βαρύ πλωτό δάπεδο έδραση μηχανημάτων σε δάπεδο ή δώμα

11 Λεπτομέρειες 2 & 3 : πλωτά δάπεδα Συναρμογή πλωτού και ξύλινου κολυμβητού δαπέδου Συναρμογή ξύλινου κολυμβητού δαπέδου και ελαστικά αναρτημένης ψευδοροφής σε ξύλινο μεσοπάτωμα

12 Λεπτομέρεια 4 : πλωτά δάπεδα Συναρμογή πλωτών δαπέδων εκατέρωθεν μεσοτοιχίας Πρόσθετα πετάσματα σε ελαστική έδραση

13 Λεπτομέρεια 5 : ξύλινο πλωτό δάπεδο Συναρμογή διαχωριστικών πετασμάτων σε ανεξάρτητες εδράσεις

14 Λεπτομέρεια 6 : ελαστικά αναρτημένη ψ/ο Συναρμογή των οριζόντιων και κατακόρυφων φλοιών

15 Λεπτομέρεια 7 : πολύ-κέλυφη στέγη Ζώνη Α : κεραμίδα, στεγάνωση και θερμομόνωση Ζώνη Β : ηχομόνωση Ζώνη Γ : εμφανής διάτρητη ψευδοροφή και ηχοαπορρόφηση

16 Λεπτομέρειες 8 & 9 : ηχομονωτικές πόρτες Μεταλλική πόρτα με κατωκάσι, κατακόρυφη τομή Ξύλινη πόρτα με ελαστικό σφράγισμα κατακόρυφη τομή

17 Λεπτομέρεια 10 : δίφυλλη ηχομονωτική πόρτα Μεταλλικά φύλλα με ξύλινες επενδύσεις


Κατέβασμα ppt "Προστασία Κτιρίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II Προστασία Κτιρίων Διδάσκοντες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google