Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Είναι:Μια ευρύτερη διοικητική δραστηριότητα, η οποία ΔΕΝ περιορίζεται απλώς στην διερεύνηση των επιθυμιών, σκέψεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Είναι:Μια ευρύτερη διοικητική δραστηριότητα, η οποία ΔΕΝ περιορίζεται απλώς στην διερεύνηση των επιθυμιών, σκέψεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Είναι:Μια ευρύτερη διοικητική δραστηριότητα, η οποία ΔΕΝ περιορίζεται απλώς στην διερεύνηση των επιθυμιών, σκέψεων και συναισθημάτων των καταναλωτών. Μπορεί:Να πάρει μορφές, και να «εκμεταλλευτεί» πλειάδα μεθοδολογικών εργαλείων, ούτως ώστε να παρέχει αναλυτική, χρήσιμη και έγκυρη Πληροφόρηση στα στελέχη Marketing τα οποία καλούνται να λάβουν αποφάσεις. Thomas Fotiadis

2 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή «Το Marketing είναι ένα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ αντικείμενο, στο οποίο κυρίαρχα στοιχεία είναι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤA, και οι επιτυχείς ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ αναφορικά με στρατηγικές και τακτικές κινήσεις» Thomas Fotiadis Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΚΡΙΒΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ λήψη αποφάσεων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαθεσιμότητα και ποιότητα των πληροφοριών, ΑΡΑ με την ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ συλλογή και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στοιχείων.

3 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: →Δυναμικότητα Περιβάλλοντος Marketing →Ταχύτατα εξελισσόμενο Περιβάλλον →Απαιτήσεις για ΤΑΧΥΤΗΤΑ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ →Πληθώρα δεδομένων και στοιχείων (εισροών) →Συγκεχυμένες ή/ και Αντικρουόμενες Πληροφορίες →Όξυνση ανταγωνισμού Πάνω όμως απ’ όλα Πάνω όμως απ’ όλα ΜΚΤ conceptΜΚΤ concept MKT philosophyMKT philosophy Thomas Fotiadis

4 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Thomas Fotiadis

5 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Ορισμός Έρευνας Marketing (AMA): Λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό με τον υπεύθυνο Marketing μέσω της πληροφορίας, η οποία χρησιμοποιείται για: Αναγνώριση/ Προσδιορισμό προβλημάτων ΜΚΤΑναγνώριση/ Προσδιορισμό προβλημάτων ΜΚΤ Ανάπτυξη, επεξεργασία, αξιολόγηση δραστηριοτήτων ΜΚΤΑνάπτυξη, επεξεργασία, αξιολόγηση δραστηριοτήτων ΜΚΤ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας ΜΚΤΠαρακολούθηση αποτελεσματικότητας ΜΚΤ Βελτίωση της κατανόησης της λειτουργίας του ΜΚΤΒελτίωση της κατανόησης της λειτουργίας του ΜΚΤ Προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση των ανωτέρω, → Thomas Fotiadis

6 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Ορισμός Έρευνας Marketing (AMA)(συνέχεια): Προσδιορισμός Είδους/ Όγκου/ Ποιότητας/ λεπτομέρειας πληροφόρησης η οποία απαιτείται Προσδιορισμός Είδους/ Όγκου/ Ποιότητας/ λεπτομέρειας πληροφόρησης η οποία απαιτείται Σχεδιασμός μεθόδου συλλογής πληροφοριώνΣχεδιασμός μεθόδου συλλογής πληροφοριών Υλοποίηση διαδικασίας συλλογής πληροφοριώνΥλοποίηση διαδικασίας συλλογής πληροφοριών Ανάλυση αποτελεσμάτωνΑνάλυση αποτελεσμάτων Παρουσίαση ευρημάτων-αποτελεσμάτωνΠαρουσίαση ευρημάτων-αποτελεσμάτων Σύνδεση ευρημάτων με προτάσεις.Σύνδεση ευρημάτων με προτάσεις. Thomas Fotiadis

7 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Βασικά πεδία Ενεργοποίησης Έρευνας Μάρκετινγκ Προσδιορισμός Αναγκών Πελατών Βαθμός κάλυψης αναγκών από προϊόνταΒαθμός κάλυψης αναγκών από προϊόντα Ανάγκη δημιουργίας νέων προϊόντωνΑνάγκη δημιουργίας νέων προϊόντων Δημιουργία ιδεών για νέα προϊόνταΔημιουργία ιδεών για νέα προϊόντα Πιλοτική εισαγωγή νέων προϊόντωνΠιλοτική εισαγωγή νέων προϊόντων Thomas Fotiadis Προσδιορισμός βαθμού επίτευξης στόχων ΤιμολόγησηΤιμολόγηση ΠωλήσειςΠωλήσεις ΔιανομήΔιανομή διαφήμισηδιαφήμιση Προσδιορισμός/ Ανάλυση μηχανισμών που διαμορφώνουν τις ανάγκες Αλληλεπίδραση με το ΜΚΤ Αλληλεπίδραση με το ΜΚΤ +

8 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Thomas Fotiadis

9 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί τον συστηματικό συνδετικό κρίκο της επιχείρησης με το περιβάλλον. Παρέχει τα μέσα με τα οποία η επιχείρηση συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει στοιχεία από το περιβάλλον, τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών του ΜΚΤ Thomas Fotiadis

10 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Thomas Fotiadis

11 Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Η Ε.Α. είναι 1 από τους 4 τρόπους λήψης αποφάσεων →Γνώμη Ειδικών (Άτομα με εμπειρία, μείωση χρόνου) →Διαίσθηση (ένστικτο, υποκειμενικότητα) →Εμπειρία (εμπειρική γνώση παρελθούσας εμπειρίας σε προβλήματα με παρόμοια υφή και φύση) Thomas Fotiadis

12 1η συνάντηση 1η συνάντησηMISκαιMDSS Thomas Fotiadis

13 MIS και MDSS MIS: Σύστημα πληροφόρησης για την συνεχή συγκέντρωση. Ταξινόμηση, ανάλυση και διανομή των απαραίτητων πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων στα στελέχη του ΜΚΤ Thomas Fotiadis Ε. Α.Μ.Ι.S. Συγκ ἐ ντρωση ΠληροφοριώνΜΚΤManagers Συνεχής Ροή Πληροφοριών

14 MIS και MDSS Φύση MIS: → Παροχή συνεχούς ροής Πληροφοριών →Παροχή καταλλήλως διαμορφωμένων Πληροφοριών → Παροχή διαφορετικής πληροφόρησης σε διαφορετικά στελέχη →Παροχή κατάλληλου όγκου Πληροφοριών →Κάλυψη συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών για πληροφόρηση Thomas Fotiadis

15 MIS και MDSS Σχεδιασμός MIS: 1 → Λεπτομερής ανάλυση απαιτήσεων στελέχους ΜΚΤ/ χρήστη ώστε να διακριβωθούν και εκφραστούν οι ανάγκες του 2 →Καθορισμός είδους λαμβανομένων αποφάσεων και είδους πληροφοριών που χρειάζονται 3 →Καθορισμός μορφής Πληροφοριών 4 → Καθορισμός δεδομένων/ στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα, καθορισμός αποθήκευσης, πρόσβασης και καθορισμός μορφής για κάθε στέλεχος/ χρήστη Thomas Fotiadis

16 MIS και MDSS Thomas Fotiadis

17 MIS και MDSS Είδη Πληροφοριών MIS: → Περιοδικές Αναφορές: πληροφορίες σε στελέχη ΜΚΤ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αποσκοπούν σε εντοπισμό ευκαιριών/ προβλημάτων, και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας λαμβανομένων αποφάσεων. (π.χ. μερίδια ανταγωνιστών, πρόθεση αγοράς, ικανοποίηση πελατών, κτλ). → Περιοδικές Αναφορές: πληροφορίες σε στελέχη ΜΚΤ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αποσκοπούν σε εντοπισμό ευκαιριών/ προβλημάτων, και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας λαμβανομένων αποφάσεων. (π.χ. μερίδια ανταγωνιστών, πρόθεση αγοράς, ικανοποίηση πελατών, κτλ). Παρέχονται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, 3μηνη, 6μηνη και ετήσια βάση ανάλογα με το στέλεχος και τις ανάγκες που έχει για πληροφόρηση. Thomas Fotiadis

18 MIS και MDSS Είδη Πληροφοριών MIS: → Αναφορές Ελέγχου : → Αναφορές Ελέγχου : Πληροφορίες που προέρχονται από συστηματική παρακολούθηση. (π.χ. άρθρα, δημοσιεύσεις, εφημερίδες, επιμελητήρια, εκθέσεις, κτλ). Συνήθως προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση στελεχών για αναγνώριση μελλοντικών προβλημάτων και ευκαιριών (π.χ. βελτίωση προϊόντων, νέες χρήσεις προϊόντος, νέα τμήματα αγοράς, κτλ) Thomas Fotiadis

19 MIS και MDSS Είδη Πληροφοριών MIS: → Ζητούμενες Αναφορές : → Ζητούμενες Αναφορές : Ζητούνται κατόπιν αιτήσεως από το στέλεχος για παροχή πληροφόρησης σε συγκεκριμένο ειδικό ζήτημα. Πιθανόν, τέτοιου είδους πληροφορίες για την κάλυψη ανάγκης πληροφορίας σε ειδικό ζήτημα να πρέπει να συλλεχθούν – να μην υπάρχουν ήδη στο σύστημα. Thomas Fotiadis

20 MIS και MDSS Προβλήματα αποδοχής MIS: →Απροθυμία αποκάλυψης τρόπου σκέψης-μεθόδου λήψης απόφασης ή και των inputs που χρησιμοποιούν τα στελέχη προκειμένου να λάβουν απόφαση → customization Πληροφορίας V.S. δυνατότητας τυποποίησης πληροφοριών από το MIS → Κόστος-Χρόνος σχεδιασμού →Ανυπαρξία απαραίτητης ευελιξίας M.I.S. Για της προσαρμογή τους στις διοικητικές δραστηριότητες Thomas Fotiadis

21 MIS και MDSS MDSS M: Marketing D: Decision S: Support S: Systems Thomas Fotiadis Σύνολο στατιστικών εργαλείων και μοντέλων αποφάσεωνΣύνολο στατιστικών εργαλείων και μοντέλων αποφάσεων Αποκεντρωμένο σύστημα πληροφόρησης: κάθε στέλεχος ΜΚΤ κάνει χρήση και ανάλυση δεδομένων με τέτοιον τρόπο που να καλύπτει τις δικές του ανάγκες.Αποκεντρωμένο σύστημα πληροφόρησης: κάθε στέλεχος ΜΚΤ κάνει χρήση και ανάλυση δεδομένων με τέτοιον τρόπο που να καλύπτει τις δικές του ανάγκες.

22 MIS και MDSS Thomas Fotiadis

23 MIS και MDSS Δομικά Συστατικά MDSS: → Στοιχεία: Διαδικασίες-μέθοδοι συλλογής στοιχείων από ενδοεπιχειρησιακές πηγές (π.χ. ΜΚΤ, παραγωγή), αλλά και από εξεπιχειρησιακές πηγές → Μοντέλα: Στατιστικά προγράμματα- Μοντέλα αποφάσεων που επιτρέπουν χρήση δεδομένων / στοιχείων και ανάλυσή τους. → Interface: Επικοινωνία- διάλογος στελέχους και χρήση δεδομένων μέσω μοντέλων με Η/Υ. Thomas Fotiadis

24 MIS και MDSS MIS Καταλληλότερο για προβλήματα ρουτίναςΚαταλληλότερο για προβλήματα ρουτίνας ΤυποποιημένοΤυποποιημένο Έλλειψη ευελιξίας προσαρμοστικότηταςΈλλειψη ευελιξίας προσαρμοστικότητας Thomas Fotiadis MDSS Καταλληλότερο για προβλήματα μη τυποποιημένα-μη δομημένα, ή και προβλήματα που ανακύπτουνΚαταλληλότερο για προβλήματα μη τυποποιημένα-μη δομημένα, ή και προβλήματα που ανακύπτουν Συνδυασμός στατιστικών μοντέλων- μεθόδων με κλασικές τεχνικές εντοπισμού δεδομένωνΣυνδυασμός στατιστικών μοντέλων- μεθόδων με κλασικές τεχνικές εντοπισμού δεδομένων Customized και φιλικό προς τον χρήστηCustomized και φιλικό προς τον χρήστη Προσαρμοστικότητα στις αλλαγέςΠροσαρμοστικότητα στις αλλαγέςV.S.


Κατέβασμα ppt "Έρευνα αγοράς: Ορισμός και Περιγραφή Είναι:Μια ευρύτερη διοικητική δραστηριότητα, η οποία ΔΕΝ περιορίζεται απλώς στην διερεύνηση των επιθυμιών, σκέψεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google