Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Πώς να αναπτύξεις την στρατηγική ανεύρεσης πόρων για έναν οργανισμό Βήμα- Βήμα ” Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Πώς να αναπτύξεις την στρατηγική ανεύρεσης πόρων για έναν οργανισμό Βήμα- Βήμα ” Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Πώς να αναπτύξεις την στρατηγική ανεύρεσης πόρων για έναν οργανισμό Βήμα- Βήμα ” Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ

2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - Ιδιωτική χρηματοδότηση : δωρεές από ιδιώτες, μέλη και υποστηρικτές του οργανισμού. - Εταιρική χρηματοδότηση : συνήθως σχετίζονται με συγκεκριμένες καμπάνιες, εργασίες ή προγράμματα. Τα καινοτόμα προγράμματα θα πρέπει να ικανοποιήσουν τους στόχους των εταιρειών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά - Χρηματοδότηση από Θεσμούς : ERF, EIF και άλλοι, ή χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

3 ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ – ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ??? Δεν υπάρχει μυστικό!  Διαδικασίες  Αφουγκράσου τις ανάγκες του περιβάλλοντος  Ρύθμιση  Πρώτα αναγνώρισε το πρόβλημα.. Μετά τον σκοπό  Γίνε ενεργό μέλος  Πρέπει να εργαστείς  Πρέπει να συνεργαστείς  Προσοχή στο χρονοδιάγραμμα! Να είσαι ρεαλιστικός!

4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ/ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  Σχεδιασμός και εκτέλεση ενός στρατηγικού πλάνου για την ΜΚΟ π.χ. Υπηρεσίες υγείας και νομικής συμβουλευτικής σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες ή απειλούνται με αποκλεισμό από αυτές  Βασικά εργαλεία για την εκτέλεση  Παρουσίαση των πόρων για την εκτέλεση  Επικοινωνιακή στρατηγική  Διαφάνεια  Ανθρώπινο δυναμικό  Γεωγραφική κάλυψη  Βασικός στόχος  Πιθανές αλλαγές?  Το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών  Τα πιθανά εμπόδια που θα αντιμετωπίσεις

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ H Προτεινόμενη Δράση/ πρόγραμμα / ενέργεια:  Θα αναβαθμίσει τις ήδη υπάρχουσες προσφερόμενες υπηρεσίες άλλων οργανισμών?  Θα ασχοληθεί και με υπηρεσίες πέρα από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη?  Θα κινηθούμε σε τομείς και υπηρεσίες με τις οποίες δεν έχουν ασχοληθεί άλλοι οργανισμοί?  Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα κανάλια του fundraising, γνώσεις και εμπειρία?

6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

7 Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης Κεντρικά Γραφεία Drop in centre Πάτρας Κινητές μονάδες Κέντρο ημέρας αστέγων Αθήνας Κέντρο ημέρας αστέγων Πειραιάς Λέσβος Στέγη Πολυιατρείο Αθηνών Κινητές μονάδες για HIV & HEP C/ Κοινωνική Κατοικία Αθήνα Κοινωνική Κατοικία Θεσσαλονίκη

8 ΚΑΝΑΛΙΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ π.χ.  Τα προγράμματα του οργανισμού θα πρέπει να απαντάνε στις ανάγκες των ανθρώπων / ομάδων ή στους στόχου που καταστατικά απευθύνεται  Οι προτεινόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρεμβαίνουν και να ενδυναμώνουν την «κοινωνία των πολιτών» και την διαχείριση αυτού του πληθυσμού  Θα ενισχύσει την αναγνωρησιμότητα της κοινωνικής εργασίας και προσφοράς  Ιατρικές δράσεις.... (αυστηρός προσδιορισμός των προτεινόμενων δράσεων)

9 ΑΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Κάποιες βασικές ερωτήσεις στις οποίες πρέπει ΕΣΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ είναι:  Γιατί ένα ακόμα πρόγραμμα;  Τι, πώς και ποιος είναι αυτά που θα κάνουν την διαφορά;

10 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Το πλάνο επικοινωνίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο και να υποστηρίζει την στρατηγική ανεύρεσης πόρων Κατανοητό μήνυμα Σχεδιασμένο από την αρχή=> εξέλιξη του μηνύματος. Χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα κανάλια στην χώρα σου (τηλεόραση, ράδιο, τύπος, ιστοσελίδες, συνέδρια, φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.) ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δωρητές θέλουν να έχουν την δυνατότητα να σε δουν, να σε γνωρίσουν. Περιέγραψε την επικοινωνιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θέλεις να χρηματοδοτήσεις. Μην το αφήσεις για αργότερα.

11 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η δομή του οργανισμού καθώς και η διαδικασία με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν; αξιοπιστία και προοπτικές εξέλιξης. Στην Ελλάδα, ο κώδικας της αποτελεσματικότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων περιλαμβάνει 5 παράγοντες: - Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικός Διευθυντής - Άλλοι διευθυντές - Υπο-τμήματα Όλες οι πληροφορίες… Πρέπει να είναι εμφανείς στην ιστοσελίδα!

12 ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ– ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Το συγκεκριμένο πρόσωπο θα πρέπει να είναι χαρισματικό, να μπορεί να παρακινεί, να εμπνέει τον κόσμο γύρω του, να οδηγεί και να ενώνει τον οργανισμό να πετυχαίνει καινοτόμα προγράμματα Ο εκπρόσωπος... - Βλέψεις για μια κοινωνία ισότιμη - Αίσθημα αποστολής - Γενικά αποδεκτός - Ισχυρές επικοινωνιακές ικανότητες- πειθώ - Ικανότητα να εμπνέει εθελοντές - κοινωνία - Κοινωνική συνείδηση - ανθρωπιά - Επιρροή - Ισχυρή προσωπικότητα Ο οργανισμός θα πρέπει:  Να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό και στο fundraising  Να επενδύσει στην εμπιστοσύνη  Το άτομο που ζητάει χρήματα θα πρέπει να γνωρίζει την συνολική εικόνα όχι μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα!

13 ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ

14 ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - BRAND

15  Ιατρική ανάπτυξη  Χτίσε την εταιρική ταυτότητα  Να γνωρίζεις την θέση σου στον κλάδο  Υποστηρικτές ΛΟΓΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

16 ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Ηγέτης: ηγέτης πετυχαίνει στόχους Ανθρώπινο δυναμικό: επιλογή ικανών στελεχών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων (διαδικασία επιλογής - κριτήρια – περιγραφή ρόλου) Σχεδιασμός: θέτουμε στόχους και ενέργειες για την επίτευξη αυτών (κύριοι στόχοι, συγκεκριμένα προγράμματα, ενέργειες κτλ.) Οργανισμός: οργανωτικό πλαίσιο σύμφωνα με τα οποίο θα επιτύχουμε τους στόχους μας (ρόλοι – χώροι ευθύνης – ιεραρχική δομή - κουλτούρα) Συνεργασία : στρατηγική έτσι ώστε όλοι να δουλεύουν προς ένα κοινό στόχο Επικοινωνία: δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων Προϋπολογισμός: εκτίμηση των χρηματοοικονομικών πόρων και των εξόδων που χρειάζονται για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Παρακολούθηση: συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών αν οδηγούν στους στόχους του οργανισμού.

17 ΕΠΙΤΥΧΙΑ / ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ - Ικανότητες Προσωπικού - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση - Management Διασφάλιση Ποιότητας (διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους απαραίτητους πόρους για την λειτουργία των προγραμμάτων, διαδικασίες σχεδιασμού, διαδικασίες για την επιλογή των επωφελούμενων, παρακολούθηση του χρόνου που χρειάζεται το εκάστοτε πρόγραμμα, χρηματοοικονομικές διαδικασίες)

18 ΕΠΙΤΥΧΙΑ  Ισότιμοι συνεργάτες  Ηθικά θέματα και διαμάχες  Εργάσου με την ομάδα  Σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης  WIN / WIN αμοιβαίο όφελος  ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΒΟΗΘΑΣ!  Μην εστιάζεις σε έναν συνεργάτη για πάντα. Να έχεις στρατηγικούς συνεργάτες  Δημόσια και Ιδιωτική χρηματοδότηση σε “Προστατεύει”.  Πάντα να σκέφτεσαι τους μακροπρόθεσμους στόχους

19 ΑΣΚΗΣΗ: ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ  Δύο – τρείς συμμετέχοντες  Δημιούργησε έναν νέο οργανισμό  Βασικό όραμα  Στόχοι  Χτίσε ένα στρατηγικό σχέδιο ?  Από πού θα χρηματοδοτήσεις τις ενέργειές σου?  Πώς?  Παρουσίασε στους υπόλοιπους 5 βασικά χαρακτηριστικά και πιθανά σενάρια στα επόμενα 5 χρόνια

20 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ιδιωτικό Fundraising – Ελληνικό Ίδρυμα

21 Μελέτη Περίπτωσης: δωρεά στο PRAKSIS από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το πρόγραμμα “συν στο πλην” Χρηματοδότηση: € 3.240.000

22 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Αξιολόγησε την παρούσα κατάσταση, προσδιόρισε βασικούς παράγοντες, ανάγκες, ενδιαφέροντα, δυνατότητες και περιορισμούς των διαφόρων ομάδων συμφερόντρων. 2. Προσδιόρισε τις παρεμβάσεις, επιθυμητά αποτελέσματα, εισροές, διαδικασίες απαραίτητες για την επίτευξη τον στόχων, αξιολόγηση της απόδοσης, στόχος σε αυτό το στάδιο είναι τα ΠΛΑΝΟ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. Συνεχής παρακολούθηση για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του προγράμματος. Αξιολόγηση και διασφάλιση των στόχων 4. Προσδιορισμός του αντίκτυπου που είχε το πρόγραμμα και καθορισμός της βιωσιμότητάς του, ανάλυση όλης της διαδικασίας για να μάθουμε από τυχόν λάθη που γίνανε

23 Βασικά βήματα στην προετοιμασία για αίτηση για χρηματοδότηση:  Εκτενής ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, στατιστικά  Προσδιορισμός των επωφελούμενων  Σχεδιασμός του αποτελέσματος  Σχεδιασμός των προσφερόμενων υπηρεσιών  Σωστή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας  Εφάρμοσε εργαλεία για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προγράμματος  Σωστός προϋπολογισμός για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

24 ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο αυξανόμενος φορολογικός συντελεστής, μειώσεις μισθών και συντάξεων, αυξανόμενος αριθμός των οικογενειών που έχασαν το σπίτι τους επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν το δάνειο, έχουν δημιουργήσει ένα ανησυχητικό φαινόμενο: την Αύξηση της φτώχειας και της επισφαλή κατάστασης για ένα σημαντικό αριθμό νοικοκυριών οι οποίοι ζουν με τον φόβο ότι σε λίγο καιρό θα μείνουν άστεγοι Την ίδια στιγμή, η κοινωνική αλληλεγγύη αποκτά σημαντικό ρόλο και οδηγεί στην ανάγκη για ισχυρότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη των οικογενειών που το έχουν ανάγκη.

25 9 στα 10 νοικοκυριά (91.2%) είχαν σημαντική μείωση του οικογενειακού εισοδήματος το 2011. *Πηγή: “ Survey on the Income / Expenditures of Greek Households" / The research was conducted on behalf of the IME GSEVEE from MARC AE over a sample of 600 selected representative households in Attica on December 21 st and 22nd, 2011. Αυξημένο εισόδημα 0,5% Μειωμένο εισόδημα 91,2 % Σταθερό εισόδημα 8,3 % ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

26 »Μέση μείωση του οικογενειακού εισοδήματος συγκριτικά με πέρυσι ήταν 30% *Πηγή: “ Survey on the Income / Expenditures of Greek Households" / The research was conducted on behalf of the IME GSEVEE from MARC AE over a sample of 600 selected representative households in Attica on December 21 st and 22nd, 2011. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

27 Η κατάσταση επιδεινώνεται από την μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Τρείς στις τέσσερις οικογένειες αναμένουν περαιτέρω μειώσεις το έτος 2012 *Πηγή: “ Survey on the Income / Expenditures of Greek Households" / The research was conducted on behalf of the IME GSEVEE from MARC AE over a sample of 600 selected representative households in Attica on December 21 st and 22nd, 2011. ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 16,8% ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ 74,9% ΑΥΞΗΣΗ 3,2% ΔΞ/ΔΑ 5,1% ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

28 13.5% των νοικοκυριών δηλώνει ότι το τρέχον εισόδημά τους δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις βασικές ανάγκες της οικογένειας *Πηγή: “ Survey on the Income / Expenditures of Greek Households" / The research was conducted on behalf of the IME GSEVEE from MARC AE over a sample of 600 selected representative households in Attica on December 21 st and 22nd, 2011. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

29 Ακόμα και μια πολύ μικρή αύξηση των τιμών στα είδη διατροφής θα δημιουργήσει πρόβλημα στο 88,4% των Ελληνικών Νοικοκυριών

30 Στο 37,4% των νοικοκυριών που ερωτήθηκαν υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται. *Πηγή: “ Survey on the Income / Expenditures of Greek Households" / The research was conducted on behalf of the IME GSEVEE from MARC AE over a sample of 600 selected representative households in Attica on December 21 st and 22nd, 2011. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31 H ανάγκη να σχεδιαστεί το πρόγραμμα “συν στο πλην” ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ την εμπειρία μας ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ την προκατάληψη ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ την συμβολή σας ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ τα προβλήματα τους ¨ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ¨ ΘΕΤΙΚΗ υποστήριξη σε ένα ΑΡΝΗΤΙΚΟ περιβάλλον + -

32 Υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος σε 2 άξονες: a). ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρέχοντας ανακούφιση μέσα από τρία (3) Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, και b). ΠΡΟΛΗΨΗ: “Kοινωνική Κατοικία” για οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αστεγίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

33 Τρία (3) Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής για να καλύψουν το αυτονόητο που έγινε πολυτέλεια ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Εκτίμηση ωφελουμένων για το 2012: 2.700 άτομα τον μήνα/ 32.400 άτομα ετησίως

34 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡHΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

35 “KOINΩΝΙΚΗ KATOIKIA” Εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων κατά το έτος 2012: 400 νοικοκυριά / 1.600 εξυπηρετούμενοι Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη και η καθοδήγηση της κάθε οικογένειας εξατομικευμένα ώστε να επιτύχει την ανατροπή της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει. Είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης εφαρμοσμένο μέσα από συντονισμένη διαχείριση και στήριξη, μοναδικό ως προς τους στόχους του και την μεθοδολογία του στην Ελλάδα.

36 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ” Ενοίκιο Λογαριασμοί ΔΕΚΟ Επείγουσες Επισκευές στο Σπίτι Ανάγκες σε Διατροφή Ιατροφαρμακευτική Υποστήριξη Εργασιακή Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνική Στήριξη

37 Εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων για τον έλεγχο, τη μέτρηση και την αξιολόγηση του έργου, η θέσπιση της κατάλληλης εργαλειοθήκης που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία

38 Μελέτη Παγκοσμίων “ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ”

39 Κάθε έργο που αναλαμβάνει η PRAKSIS αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα και μια αφοσιωμένη ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίησή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του. Από τη σχεδίαση, κάθε πρόγραμμα έχει καλά καθορισμένους-μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση. Κάθε πρόγραμμα είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως: - Work Breakdown Structure - Critical Path Method - Resource Smoothing - Earned Value -Configuration Control Η αναλυτική δομή εργασιών υποδιαιρεί τις διάφορες φάσεις του προγράμματος από την φάση του σχεδιασμού του, αναθέτοντας αρμοδιότητες σε κάθε μέλος της ειδικής ομάδας. Η τελική αξιολόγηση του κάθε έργου γίνεται τόσο σε ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια και οι κρίσιμοι τομείς αξιολόγησης είναι οι εξής: η τήρηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (Gannt), δείκτες αποτελεσμάτων, η αξιολόγηση των επιδόσεων του έργου και η ποιότητα του αποτελέσματος και της βιωσιμότητας του προγράμματος. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE MANAGEMENT)

40 ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Title of programAction areaSpecific Services Offered Number of Beneficiaries "POLYCLINICS" Athens first aid3.842 general surgery2.104 Gynaecology - Obstetrics1.000 Dental Care738 medical supplies / pharmacy4.500 Thessaloniki first aid2.006 general surgery1.244 Gynaecology - Obstetrics145 Dental Care541 eye clinic76 medical supplies / pharmacy4.182 "LEGAL INFORMATION CENTERS" Athenslegal counseling1.842 Thessalonikilegal counseling645 "PUBLIC HEALTH PROGRAM"Athens 1.310 "MOBILE UNIT INFORMATION AND EXAMINATION ON HIV" Athens and Thessalonikirapid test502 "CHILDREN OF THE NEXT DOOR" Thessaloniki district 686 "STEGI" 13 apartments110 "POST RELEASE CENTER"Athens 37 "PROMOTION TO THE LABOR MARKET" Thessaloniki 75 Athens 496

41 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗΣ Tο έργο έχει τμηματοποιηθεί ανά δράση ξεχωριστά, και ένα πλήρες εγχειρίδιο τεχνικών, πρακτικών, μεθόδων ελέγχου και αξιολόγησης εκπονήθηκε για να λειτουργήσει ως εργαλείο γνώσης (know- how) και συνεχώς να βελτιώνεται μέσα από την υλοποίηση της δράσης. Παράδειγμα: το εγχειρίδιο για εργασία στον δρόμο (street- work)

42 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1.Προετοιμασία πλήρους σετ κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων για την διασφάλιση διαφάνειας του προγράμματος 2. Προετοιμασία ενός πίνακα βαθμολόγησης (εργαλείο) με βάση τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των δυνητικών δικαιούχων της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

43 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.Αναλυτική περιγραφή εργασιών ανά θέση 2. Εργαλεία για αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού με σκοπό την επιλογή των πιο καταλληλότερων ατόμων για κάθε συγκεκριμένη θέση για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.

44 Ομάδες αφιερωμένες στο έργο με εβδομαδίαιες αναφορές ελέγχου, εβδομαδιαία προγράμματα και συναντήσεις όπου η ατζέντα αφορά στην αξιολόγηση της προηγούμενης εβδομάδας και στον σχεδιασμό δράσης της επόμενης Μόνιμο προσωπικό με επιστημονική κατάρτιση και προσόντα αναλυτικά Aναφορές δράσης (μηνιαία, στο μεσοδιάστημα, ετήσια) monthly, midterm, annual) Συναντήσεις της Ομάδας Διαχείρισης έργου Συναντήσεις Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αξιολόγηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και αυτό-αξιολόγηση Αξιολόγηση του Οργανισμού από το Ανθρώπινο Δυναμικό Αξιολόγηση του Οργανισμού από τους επωφελούμενους ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

45 ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Εκτεταμένη χρήση εργαλείων όπως το χρονοδιάγραμμα Gannt για την εξασφάλιση της συμμόρφωση του σχεδίου δράσης του έργου

46 ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΝΟΙΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ LOGFRAMES Δομική ανάλυση του έργου - Τμηματοποίηση των δράσεων - Εφαρμογή δεικτών αποτελεσματικότητας - Παρακολούθηση - Logframes (συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων κινδύνου, χρονοδιαγράμματος)

47 Προϋπολογισμός εις βάθος για ορθή διατύπωση των αναγκών του προγράμματος

48 Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ελέγχεται αυστηρά και διαχειρίζεται με επιμέλεια ενώ οι διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Διαχείρισης εξασφαλίζουν την επιτήρηση αυτή. Ένας ξεχωριστός λογαριασμός δημιουργείται για κάθε έργο που περιέχει όλες τις σχετικές πράξεις και συναλλαγές. Η εκτεταμένη χρήση δικτύων και δωρεών σε είδος διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος σε μετρητά να μπορεί να κατανεμηθεί στους τελικούς ωφελούμενους μας, ενώ η οργάνωση μπορεί να καλύπτει τα προϊόντα / υπηρεσίες που απαιτούνται μέσω δωρεών. Τέλος, δεδομένου ότι ο οργανισμός μας υλοποιεί ταυτόχρονα πολλά έργα, τα γενικά έξοδα και τα έξοδα λειτουργίας διαμοιράζονται μεταξύ όλων των προγραμμάτων, μειώνοντας το κόστος ανά πρόγραμμα. Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό πόρο για την ελάφρυνση του κόστους, με μεθόδους που να διασφαλίζουν ταυτόχρονα την βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΣΦΙΧΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

49 Κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της συμμόρφωσης ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Για κάθε έργο, από το στάδιο σχεδιασμού του, η συμμετοχή και η ενεργός εμπλοκή του οικονομικού τμήματος απαιτείται για να ρυθμίσει τα απαιτούμενα μέτρα για τον καθορισμό του προϋπολογισμού του έργου και να είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισμού, εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς και για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις λογιστικές και φοροτεχνικές σχετικές διαδικασίες.

50 Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ποσοτήτων με τμηματική ανάλυση των μηνιαίων και των ετήσιων κοστολογίων Διενεργείται εκτεταμένη έρευνα αγοράς για να διασφαλιστούν χαμηλά κόστη. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε τμήματος οδηγεί επίσης και σε περιορισμένα λειτουργικά κόστη. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

51 Για να προσδιοριστεί το κόστος του προμήθειας φαγητού ανά οικογένεια της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ έγινε εκτενής έρευνα με την συνδρομή διατροφολόγων για να διασφαλιστεί ότι το καλάθι των αγορών περιελάμβανε τα απαραίτητα προϊόντα για μια υγιεινή διατροφή. Για τα προϊόντα αυτά έγινε έρευνα αγοράς και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί ένα ρεαλιστικό κόστος προμηθειών και να συμπεριληφθεί στο συνολικό προϋπολογισμό. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (1)

52 Με τον ίδιο τρόπο και για να προσδιοριστούν οι ανάγκες μιας οικογένειας έγινε πλήρης ανάλυση βασισμένη σε στατιστικά στοιχεία από την αγορά που αφορούσαν σε καταναλωτικές συνήθειες των Ελληνικών νοικοκυριών ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (2)

53 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ετοιμασία της παρουσίασης του προγράμματος (2 άξονες : Κέντρα Ημέρας και Κοινωνική Κατοικία) περιλαμβάνοντας: -Εκτίμηση της κατάστασης -Σχέδιο δράσης -Πλήρης ανάλυση του προγράμματος -Μεθοδολογία -Προϋπολογισμός -Υποστηρικτικά δικαιολογητικά

54 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΜΚΟ PRAKSIS υλοποιεί αύτήν την στιγμή το πρόγραμμα “ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ» με την αρχική χρηματοδότηση για την έναρξη του προγράμματος σε πιλοτική βάση χάρη στον βασικό της συνεργάτη σε αυτήν την προσπάθεια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

55 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υλοποίηση δεικτών αποτελεσματικότητας Παρακολούθηση Log frames (συμπερ. Αξιολόγηση Κινδύνων, Χρονοδιάγραμμα) Αναφορές Δράσης (μηνιαία, στο μεσοδιάστημα, ετήσια) Συναντήσεις Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αξιολόγηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και αυτοαξιολόγηση Αξιολόγηση του Οργανισμού από το Ανθρώπινο Δυναμικό Αξιολόγηση του Οργανισμού από τους επωφελούμενους Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος

56 Ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "“Πώς να αναπτύξεις την στρατηγική ανεύρεσης πόρων για έναν οργανισμό Βήμα- Βήμα ” Τζανέτος ΑΝΤΥΠΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google