Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιβλιογραφικό δελτίο Βιβλιογραφικό δελτίο βιβλίου Ονοματεπώνυμο συγγραφέα με όρθια στοιχεία Τίτλος έργου με πλάγια στοιχεία Εκδότης, τόπος έκδοσης ή χ.τ(=χωρίς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιβλιογραφικό δελτίο Βιβλιογραφικό δελτίο βιβλίου Ονοματεπώνυμο συγγραφέα με όρθια στοιχεία Τίτλος έργου με πλάγια στοιχεία Εκδότης, τόπος έκδοσης ή χ.τ(=χωρίς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Βιβλιογραφικό δελτίο Βιβλιογραφικό δελτίο βιβλίου Ονοματεπώνυμο συγγραφέα με όρθια στοιχεία Τίτλος έργου με πλάγια στοιχεία Εκδότης, τόπος έκδοσης ή χ.τ(=χωρίς τόπο έκδοσης), χρόνος έκδοσης ή χ.χ (χωρίς χρονολογία) Ένδειξη δεύτερης, τρίτης, κ.λ.π. έκδοσης με αραβικό εκθέτη ή στο τέλος του τίτλου ή στην αρχή του χρόνου έκδοσης ή στο τέλος του χρόνου έκδοσης J. Haldon Byzantium. A History (Tempus), Stroud, Gloucestershire 2002

3 Βιβλιογραφικό δελτίο άρθρου Ονοματεπώνυμο συγγραφέα με όρθια γράμματα Τίτλος άρθρου εντός εισαγωγικών Τίτλος περιοδικού με πλάγια γράμματα, τόμος, χρόνος έκδοσης σε παρένθεση, σελίδες άρθρου J. Barker “John VII in Genoa : A problem in late Byzantine source confusion” Orientalia Christiana Periodica 28(1962) 213- 238.

4 Βιβλιογραφικό δελτίο συλλογικού τόμου ή πρακτικών συνεδρίου Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Τίτλος κεφαλαίου εντός εισαγωγικών Στο: Όνομα του επιμελητή Τίτλος συλλογικού έργου με πλάγια Τόπος και χρόνος έκδοσης, αριθμός σελίδων Ε. Χρυσός «Η βυζαντινή διπλωματία. Αρχές και μέθοδοι» στο: Σοφία Πατούρα-Σπανού (επιμ.), Διπλωματία και Πολιτική. Ιστορική Προσέγγιση, (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Αθ ἠ να 2005, 131-164.

5 Βιβλιογραφικό δελτίο πηγών Πλήρες όνομα του συγγραφέα της πηγής Τίτλος του έργου του Εκδότης, τίτλος του εκδότη, τόπος και χρόνος έκδοσης Θεοφάνης ο Ομολογητής Χρονογραφία Έκδ.C.de Boor, Theophanis Chronographia,τ. 1-2, Λειψία 1883(ανατ. Hildensheim 1963)


Κατέβασμα ppt "Βιβλιογραφικό δελτίο Βιβλιογραφικό δελτίο βιβλίου Ονοματεπώνυμο συγγραφέα με όρθια στοιχεία Τίτλος έργου με πλάγια στοιχεία Εκδότης, τόπος έκδοσης ή χ.τ(=χωρίς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google