Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, που είναι η προστασία και αναβάθμιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, που είναι η προστασία και αναβάθμιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, που είναι η προστασία και αναβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαχείριση της ζήτησης Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

2 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 2000ΕΕΕΛ 2001 2002Ενσωμάτωση-Λεκάνες απορροής-Φορείς 2003 Ν 3199 2004Πιέσεις-επιπτώσεις 2005 2006Καθορισμός Δικτύου Παρακολούθησης 2007 ΠΔ 51 2008 2009Διαχειριστικά Σχέδια 2010 2011 2012Εφαρμογή Σχεδίων 2013 2014 2015Επίτευξη Στόχου ? Τα 14 Υ.Δ. της Ελλάδας

3 Ποιοτική κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος

4 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Ποιότητα νερών Η Οδηγία 2000/60/ΕΕ χωρίς να την καταργεί, δεν περιορίζεται στην λογική της αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων, σε συνάρτηση με τη χρήση τους.

5 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Ποιότητα νερών Εισάγεται η λογική της κλιμακωτής διαβάθμισης (από εξαίρετη ποιότητα έως κακή ποιότητα) με βάση βιολογικούς δείκτες, αντί της ισχύουσας διάκρισης επιτρεπτό /μη επιτρεπτό, βάσει οριακών τιμών χημικών παραμέτρων.

6 Κατηγοριοποίηση/2000/60 Χημικές Βιολογικές ΧημικέςΒιολογικές Κατηγοριοποίηση ΧημικέςΒιολογικές Κατηγοριοποίηση Χημικές Βιολογικές Κατηγοριοποίηση Μορφολογικά ΧημικέςΒιολογικές Κατηγοριοποίηση Μορφολογικές ΧημικέςΒιολογικέςΜορφολογικές Κατηγοριοποίηση

7 Πως καθορίζεται η ποιότητα, WFD,2000/60/ΕΕ ) A) με βάση τα οικολογικά χαρακτηριστικά (function) Β) με βάση τα υδρο-μορφολογικά (…volume that sustains) Γ) με βάση τα φυσικοχημικά (water quality) απο τον συνδυασμό (Α,Β,Γ) προκύπτει η «κατάσταση του συστήματος» Απαίτηση για «καλή οικολογική κατάσταση» μέχρι το 2015 Συμβατική Υποχρέωση έναντι: ΕΕ –IES/ Εθνική νομοθεσία ΥΠΕΚΑ-/Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΥΠΕΚΑ

8 Φυτοπλαγκτό ( υποχρεωτική για Οδηγία) μικρά «φυτά» με τα οποία αρχίζει η τροφική αλυσίδα 

9 groups Phytoplankton (φυτοπλαγκτόν) Macrophytes ( υδρόβια μακροφυτική βλάστηση) Benthic invertebrates (βενθικά μακροασπόνδυλα) Fish (ιχθυοπανίδα)

10 Ποτάμια (σύστημα RHS)

11 Καταγραφή/μορφολογία Διάβρωση Αποθέσεις Βλάστηση όχθης και προφίλ όχθης Ροή Μορφολογία κοίτης Μορφολογία πυθμένα Παρόχθια δενδρώδης βλάστηση Χρήσεις γής

12 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

13 Φυτοφάρμακα

14 Ενευλοφαινόλες (4-π-ενευλοφαινόλη): Υπέρβαση σε τρεις (3) περιοχές (Λίμνη Τριχωνίδα, Έβρος, Νέστος). Μόλυβδος: Υπέρβαση σε είκοσι (20) περιοχές (Μεγάλη Πρέσπα, Κορώνεια, Λίμνη Αμβρακία, Αλιάκμονας, Λίμνη Πολυφύτου, Λεκάνη Πτολεμαΐδας, Βεγορίτιδα, Λίμνη Πετρών, Λίμνη Οζερός, Αξιός, Μικρή Πρέσπα, Έβρος, Ερυθροπόταμος, Άρδας, Χείμαρρος Λουτρού, Νέστος, Λισσός, Κομψάτος, Φρ.Βοζβοζή, Βιστωνίδα). Νικέλιο: Υπέρβαση σε δέκα (10) περιοχές (Λίμνη Καστρακίου, Σπερχειός, Αλιάκμονας, Λεκάνη Πτολεμαΐδας, Νέστος, Κομψάτος, Λίμνη Μαραθώνα, Λίμνη Κορώνεια, Λίμνη Βόλβη, Λίμνη Βιστονίδα). Υδράργυρος: Υπέρβαση σε πέντε (5) περιοχές (Πηνειός Ηλείας, Μεγανίτης, Ευρώτας, Μόρνος, Βοιωτικός Κηφισός). Φθαλικό δι (2-αιθυλεξύλιο): Υπέρβαση σε πέντε (5) περιοχές (Βοιωτικός Κηφισός, Αλιάκμονας, Στυμόνας-Προμαχώνας, Λίμνη Τριχωνίδα, Μικρή Πρέσπα). Εξαχλώροβουταδιένιο: Υπέρβαση σε τρεις (3) περιοχές (Βοιωτικός Κηφισός, Σπερχειός, Λίμνη Καστοριάς). Τοξικά - Ουσίες Προτεραιότητας

15 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

16 Κατάταξη ποταμών και λιμνών βάσει της Οδηγίας 75/440 (υδροληψία για πόση) Στις περισσότερες περιπτώσεις, με βάση τα διαθέσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα νερά των ποταμών και των λιμνών πληρούν τις προϋποθέσεις για παραγωγή πόσιμου νερού μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Εξαίρεση αποτελούν ▫οι λίμνες Λαγκαδά, Βιστωνίδα, Χειμαδίτιδα ▫το ρέμα Σουλού και οι ποταμοί Ασωπός, Πηνειός Ηλείας, Λουδίας και τμήμα του ποταμού Αλφειού Προβληματική αν και όχι ακατάλληλη είναι η ποιότητα των νερών των ποταμών ▫Πηνειός Θεσσαλίας ▫Αξιός ▫Τιταρήσιος ▫Κόσυνθος ▫Έβρος ▫Νέστος

17 Ευαισθησία λιμνών ως προς τον ευτροφισμό Λίμνες θεσμοθετημένες ως ευαίσθητες Μητρικού Βιστωνίδα Βόλβη Πετρών Λαγκαδά Μαραθώνα Μόρνου Υλίκη Παραλίμνη Σταμάτας Λίμνες που εξετάζεται να χαρακτηρισθούν ως ευαίσθητες Βεγορίτιδα Δοϊράνη Ζάζαρη Καστοριάς Λυσιμαχία Κερκίνη Παμβώτιδα Χειμαδίτιδα

18 Υπόγεια ύδατα Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (2008) σε ποσοστό περίπου 20% παρατηρείται υπέρβαση του ορίου των 50 mg/l NO3. Σε ένα άλλο ποσοστό περί το 20% η συγκέντρωση νιτρικών βρίσκεται μεταξύ 25 και 50 mg/l NO3 ενώ στο υπόλοιπο 60% η συγκέντρωση νιτρικών είναι μικρότερη των 25 mg/l NO3.

19 Ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες Ζώνες χαρακτηρισμένες ως ευπρόσβλητες βάσει της 91/676 Κωπαΐδα Αργολικό πεδίο Πηνειός Ηλείας Θεσσαλικός κάμπος Λεκάνη Στρυμώνα Κάμποι Θεσσαλονίκης, Πέλλας Ημαθίας Πεδιάδα Άρτας Πρέβεζας Περίπου 10% της επικράτειας Μ.Ο. ΕΕ 37% Ζώνες που εξετάζονται να χαρακτηρισθούν ως ευπρόσβλητες βάσει της 91/676 Γαργαλιάνοι-Κυπαρισσία Άστρος-Λεωνίδιο Λεκάνη απορροής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού Λεκάνη απορροής της λίμνης Λυσιμαχίας Βόνιτσα-Αμφιλοχία Λεκάνες απορροής των λιμνών Βεγορίτιδας Χειμαδίτιδας Ζάζαρης Καστοριάς Δοϊράνης Κερκίνης Βιστωνίδας Λεκάνες απορροής των ποταμών Αγγίτη Χρυσορρόη Έβρου Κομψάτου Δυτικού Παραπόταμου.

20 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά % Ποταμών Κατάταξη 6,80Υψηλή 40,83Καλή 38,60Μέτρια 12,52Ελλιπής 1,19Κακή Οικολογική Κατάταξη

21 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Οικολογική Κατάταξη Υ.Σ.Θεσσαλίας

22 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά % Παράκτιων και Μεταβατικών Κατάταξη 66,09Υψηλή 17,60Καλή 15,02Μέτρια 1,29Ελλιπής -Κακή Οικολογική Κατάταξη


Κατέβασμα ppt "Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, που είναι η προστασία και αναβάθμιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google