Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle
3eme Cours Pighi Koutsogiannopoulou Civilisation du XVIeme siècle 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

2 La vie économique La vie sociale L’agriculture L’industrie Le commerce
La banque Le Clergé La Noblesse Le Tiers Etat 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

3 La vie économique - L’agriculture
Les produits : Les céréales, le vin Les nouvelles cultures : le haricot, le mais, le sarrasin, le tabac, l’indigo, le mûrier Problèmes : insuffisance des engrais pratique la jachère mauvaise qualité des semences caractère rudimentaire de l’outillage insuffisance des attelages pâturages peu développés } faiblesse de rendements agricoles 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

4 La vie économique - L’industrie
Le manufacture à l’outillage plus perfectionné le textile l’industrie minière la sidérurgie procédé mécanique : le rouet mû par un pédalier le pompe le moulin à forge 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

5 La vie économique - Le commerce
Intérieur International Les foires 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

6 La vie économique - La Banque
Les lettres de change Le recours à l’empreint publique La hausse de prix Les bénéficiaires victimes 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

7 La vie sociale Le Clergé La Noblesse Le Tiers Etat
La Moyenne Bourgeoisie Le Peuple La paysannerie 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

8 ORDRE La vie sociale CLASSES 2005 Xειμερινό εξάμηνο
Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

9 La vie sociale - Le Clergé
Le Haut Clergé Le Bas Clergé Exempté d’impôt Le don gratuit La dîme 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

10 La vie sociale - La Noblesse
La Noblesse d’épée La Noblesse de robe (Les Robins) Exempté d’impôts Droits seigneuriaux 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

11 La vie sociale - Le Tiers Etat
La riche bourgeoisie : commerçants, financiers, banquiers La Moyenne Bourgeoisie Les lettrés: Avocats, Juges, Médecins, Notaires Le peuple Compagnons et apprentis La paysannerie Les riches laboureurs Les métayers Les journaliers ou manouvriers 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

12 Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

13 La vie économique - L’agriculture
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

14 L’agriculture - faiblesse de rendements agricoles
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

15 L’agriculture - faiblesse de rendements agricoles
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

16 L’agriculture -Les produits
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

17 La vie économique - L’agriculture – Le caractère rudimentaire de l’outillage
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

18 La vie économique - L’agriculture – Le caractère rudimentaire de l’outillage
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

19 La vie économique - L’industrie
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

20 La vie économique - L’industrie - la sidérurgie
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

21 La vie économique - L’industrie - l’industrie minière
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

22 La vie économique - L’industrie - le textile
Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

23 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

24 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

25 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

26 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

27 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

28 La vie économique - L’agriculture - la pêche
Ports de pêche basques engagés dans la pêche à Terre-neuve ports de pêche français du littoral atlantique Marchés du sud de l Europe 2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

29 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

30 La vie économique - Le commerce International
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

31 La vie économique - Le commerce International - L’esclavage
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

32 La vie économique - La Banque
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

33 La vie sociale - Le Clergé - La dîme
2005 Xειμερινό εξάμηνο Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

34 Le peuple – Les paysans 2005 Xειμερινό εξάμηνο
Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

35 Le peuple – Les paysans 2005 Xειμερινό εξάμηνο
Civilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou


Κατέβασμα ppt "La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google