Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle 3eme Cours Pighi Koutsogiannopoulou.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle 3eme Cours Pighi Koutsogiannopoulou."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle 3eme Cours Pighi Koutsogiannopoulou Civilisation du XVIeme siècle

2 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique L’agriculture L’industrie Le commerce La banque Le Clergé La Noblesse Le Tiers Etat La vie sociale

3 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’agricultureL’agriculture Les produits :Les produits –Les céréales, –le vin Les nouvelles cultures : –le haricot, –le mais, –le sarrasin, –le tabac, –l’indigo, –le mûrier Problèmes : –insuffisance des engrais –pratique la jachère –mauvaise qualité des semences –caractère rudimentaire de l’outillagecaractère rudimentaire de l’outillage –insuffisance des attelages –pâturages peu développés } faiblesse de rendements agricoles

4 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’industrie Le manufacture à l’outillage plus perfectionné le textile l’industrie minière la sidérurgie procédé mécanique : le rouet mû par un pédalier le pompe le moulin à forge

5 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce Le commerce –Intérieur –InternationalInternational Les foires

6 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - La BanqueLa Banque Les lettres de change Le recours à l’empreint publique La hausse de prix Les bénéficiaires victimes

7 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie sociale Le Clergé La Noblesse Le Tiers Etat –La Moyenne Bourgeoisie –Le Peuple –La paysannerie

8 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie sociale ORDRE –CLASSES

9 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie sociale - Le Clergé Le Haut Clergé Le Bas Clergé Exempté d’impôt Le don gratuit La dîme

10 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie sociale - La Noblesse La Noblesse d’épée La Noblesse de robe (Les Robins) Exempté d’impôts Droits seigneuriaux

11 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie sociale - Le Tiers Etat La riche bourgeoisie : –commerçants, –financiers, –banquiers La Moyenne Bourgeoisie –Les lettrés: Avocats, Juges, Médecins, Notaires Le peuple –Compagnons et apprentis La paysanneriepaysannerie –Les riches laboureurs –Les métayers –Les journaliers ou manouvriers

12 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou

13 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’agriculture

14 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou L’agriculture - faiblesse de rendements agricoles

15 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou L’agriculture - faiblesse de rendements agricoles

16 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou L’agriculture -Les produits

17 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’agriculture – Le caractère rudimentaire de l’outillage

18 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’agriculture – Le caractère rudimentaire de l’outillage

19 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’industrie

20 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’industrie - la sidérurgie

21 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’industrie - l’industrie minière

22 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’industrie - le textile

23 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

24 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

25 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

26 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

27 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

28 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - L’agriculture - la pêche Marchés du sud de l Europe Ports de pêche basques engagés dans la pêche à Terre-neuve ports de pêche français du littoral atlantique

29 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

30 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International

31 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - Le commerce International - L’esclavage

32 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique - La Banque

33 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie sociale - Le Clergé - La dîme

34 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou Le peuple – Les paysans

35 2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou Le peuple – Les paysans


Κατέβασμα ppt "2005 Xειμερινό εξάμηνοCivilisation XVIeme siècle Pighi Koutsoyannopoulou La vie économique et la vie sociale au XVIeme siècle 3eme Cours Pighi Koutsogiannopoulou."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google