Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο

2 Επιχειρησιακό Μοντέλο (Ε.Μ.) Τι είναι
Αρχιτεκτονική για Προϊόντα, Υπηρεσίες και Ροές Πληροφοριών Περιγραφή Εμπλεκόμενων Φορέων (Business Actors) και των Ρόλων τους Περιγραφή για Πιθανά Οφέλη των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων Περιγραφή των Πηγών Κερδών (Sources of Revenue)

3 Επιχειρησιακό Μοντέλο (Ε.Μ.) Τι δεν κάνει
Δεν μπορεί να περιγράψει πως συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης Δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως Πως χτίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage) Ποια η θέση της επιχείρησης στην αγορά Ποιο είναι το «marketing mix» Ποια είναι η στρατηγική προώθησης των προϊόντων στην αγορά Αυτά χρειάζονται και ένα Marketing Model

4 Marketing Mix – Τι είναι
Είναι η χρήση και η προδιαγραφή των τεσσάρων «P’s» [Product, Price, Place, Promotion] που περιγράφουν τη στρατηγική θέση ενός προϊόντος σε μια αγορά (marketplace). Μarketplaceείναι το μέρος (πραγματικό ή μεταφορικό) όπου λειτουργεί μια αγορά (market) Aγορά (market) είναι μια δομή που επιτρέπει αγοραστές και πωλητές να ανταλλάσσουν αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες.

5 Tα τέσσερα P’s** Product – [εισαγωγή, ανάπτυξη, ωρίμανση, πτώση] Price
Place – γνωστό και ως κανάλι διανομής ή ενδιάμεσος. Είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά των προϊόντων/υπηρεσιών από τον παραγωγό/πάροχο στον καταναλωτή ή στον χρήστη Promotion – o τρόπος προώθησης του προϊόντος. Περιλαμβάνει «διαφήμιση», «δημόσιες σχέσεις», «διάδοση στόμα με στόμα», «σημεία πώλησης» **σημειώσεις, στον αντίστοιχο φάκελο στο e-class

6 Ορισμός Marketing Model
Ένα Επιχειρησιακό Μοντέλο (Ε.Μ.) Και Η στρατηγική Marketing της επιχείρησης (ορισμός από τον Paul Timmers στο βιβλίο του“Electronic Commerce: Strategies and Models for Business-to-Business Trading”, Wiley, 1999)

7 Αλυσίδες Αξιών και Ε.Μ. Αρχιτεκτονικές Ε.Μ. μπορούν να αναγνωριστούν με την επαναδημιουργία της Αλυσίδας Αξιών, δηλ. την αναγνώριση των επί μέρους στοιχείων της, των πιθανών τρόπων ενοποίησης των πληροφοριών και τη δημιουργία πιθανών η-αγορών Οι η-αγορές μπορεί να είναι πλήρως ανοικτές ή μερικώς ανοικτές

8 Αλυσίδες Αξιών και Ε.Μ. Ανάλυση Αλυσίδας Αξιών:
λογιστικά, πωλήσεις, μάρκετινγκ, υπηρεσίες, προμήθειες, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, εταιρική υποδομή κλπ Πρότυπα Αλληλεπίδρασης: 1-1 (π.χ. e-shop), 1-Μ (π.χ.e-auction), Μ-1 (π.χ. E-mall), Μ-Ν Επαναδημιουργία της Αλυσίδας Αξιών

9 Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Διαδίκτυο Παραδείγματα
E-Shops, E-Malls E-Auctions E-Procurement Third-Party Market Places Value-Chain Integrators Virtual Communities Value-Chain Service Providers Information Brokerage Trust and Other Services

10 Η-Κατάστημα (Ε-Shop) Ορισμός: Δικτυακό marketing μιας εταιρείας ή ενός καταστήματος για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παραγγελία, αγορά προϊόντων, υπηρεσιών Οφέλη: Αυξημένη ζήτηση, παγκόσμια παρουσία με χαμηλό κόστος καί μείωση εξόδων γιά διαφημίσεις καί πωλήσεις Οφέλη γιά καταναλωτές: χαμηλότερες τιμές, περισσότερες επιλογές, καλύτερη πληροφόρηση, 24ωρη διαθεσιμότητα, ευκολία στην επιλογή, αγορά, παραλαβή Πηγές εσόδων: μειωμένα έξοδα, αύξηση πωλήσεων, διαφήμιση Παραδείγματα:www.papasotiriou.gr

11 E-mall Ορισμός: Συλλογή από η-καταστήματα κάτω από την ίδια ομπρέλα (συνήθως πολύ γνωστό εμπορικό κατάστημα), εμπλουτισμένη από εγγυημένη μέθοδο πληρωμών Μπορεί να ειδικεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα της αγοράς καί να προσφέρει & υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: φόρουμ συζητήσεων, κλειστές ομάδες χρηστών κλπ. Οφέλη για το e-mall: από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το διαφημιζόμενο χώρο, χρήση του εμπορικού σήματος, αυξημένη δικτυακή κίνηση, πελάτης επισκέπτεται γειτονικά καταστήματα. Οφέλη για πελάτες: ίδια με το η-κατάστημα και επί πλέον ευκολία πρόσβασης σε άλλα καταστήματα, ευχρηστία κοινού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη λόγω του γνωστού εμπορικού καταστήματος. Οφέλη για τα η-καταστήματα: μείωση εξόδων και πολυπλοκότητας για δικτυακή παρουσία, αύξηση εμπορικής κίνησης. Παράδειγμα: https://www.emall.me/Frontend/Default.aspx

12 Η-Προμήθειες (Ε-Procurement)
Ορισμός: Ηλεκτρονική προσφορά και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: Παρουσίαση καταλόγων προϊόντων, διαχείριση παραγγελιών, διαχείριση πληρωμών, μηχανισμό αξιολόγησης προσφορών Οφέλη: Μεγάλη επιλογή προμηθευτών, χαμηλότερα έξοδα, καλύτερη ποιότητα, βελτιωμένη διανομή πληροφορίας και μειωμένα έξοδα προμηθειών, μείωση χρόνου. Οφέλη για προμηθευτές: μεγαλύτερη ευκαιρίες προσφορών και σε παγκόσμια κλίμακα, χαμηλότερα έξοδα (αυτοματοποιημένη διαδικασία προσφορών) Παράδειγμα:

13 H-Δημοπρασίες (E-Auctions)
Πηγές εσόδων γιά τον πάροχο της δημοπρασίας: πώληση πλατφόρμας, αμοιβές συναλλαγών, διαφήμιση Οφέλη για προμηθευτές & αγοραστές: αυξημένη αποδοτικότητα, εξοικονόμηση χρόνου, πώληση μικροτέρων ποσοτήτων σε χαμηλότερες τιμές, καλύτερη χρησιμοποίηση του όγκου παραγωγής Παράδειγμα:

14 Third Party Market Place
A third-party marketplace is a web-based platform which offers a range of capabilities that connects sellers with buyers, for example wholesale companies, end customers (Ince, 2004). A third-party marketplace offers users an interface to the supplier’s product catalogues and may additionally support payment, logistics, or ordering (Tsalgatidou and Pitoura, 2001). Μοντέλο κατάλληλο για εταιρείες που επιθυμούν να παραχωρήσουν το δικτυακό τους marketing σε τρίτο φορέα. Προσφέρει ένα τουλάχιστον περιβάλλον αλληλεπίδρασης στους καταλόγους προϊόντων των προμηθευτών τους. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως εμπορικό σήμα, πληρωμές, λογιστικά, παραγγελίες κλπ προστίθενται στα third party market places Έσοδα από: αμοιβές συμμετοχής, αμοιβές υπηρεσιών, συναλλαγών ή από ποσοστό επι της αξίας συναλλαγών Παράδειγμα: the Amazon marketplace

15 Eικονικές Κοινότητες (Virtual Communities)
Οι πληροφορίες προέρχονται από τα μέλη Έσοδα από αμοιβές συμμετοχής καί διαφημίσεις Επιπρόσθετο εργαλείο στις υπάρχουσες τεχνικές μαρκετινγκ

16 Value Chain Provider Ειδικεύεται σε μιά συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών, π.χ. Πληρωμές, με την πρόθεση να την καταστήσουν ξεχωριστό και ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα Π.χ. τράπεζες ή

17 Value Chain Integrator
Ενοποίηση πολλαπλών βημάτων στην αλυσίδα αξιών με την προοπτική να εκμεταλλευτεί τη ροή πληροφορίας μεταξύ αυτών των βημάτων καθώς προστίθεται αξία. Κέρδη από αμοιβές συμβουλών και συναλλαγές and-integration/related-content/value-chain-integration/

18 Collaboration Platform
Άρχισε ως server-based λογισμικό με τοπικούς χρήστες που αγοράζουν μια άδεια για να κάνουν download το software. Μπορεί να πληρώνουν και για τον αριθμό των θέσεων, το bandwidth που χρησιμοποιούν κλπ Σήμερα είναι και υπηρεσία on online με thin client, συνήθως με κάποιον web browser over the Internet. Αυτό το μοντέλο λέγεται Software as a Service (SaaS) ή "on-demand software" . Οι χρήστες πληρώνουν συνδρομή ή usage fee. SaaS έχει καθιερωθεί ως delivery model για τις περισσότερες εφαρμογές όπως accounting, collaboration, customer relationship management (CRM), management information systems (MIS), enterprise resource planning (ERP), invoicing, human resource management (HRM), content management (CM) and service desk management. Το SaaS έχει ενσωματωθεί στη στρατηγική των περισσότερων μεγάλων εταιρειών που παράγουν επιχειρησιακό λογισμικό

19 Information Brokerage
Προστιθέμενη αξία στα τεράστια ποσά δεδομένων που προέρχονται από ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες όπως είναι η αναζήτηση πληροφοριών, δημιουργία προφιλ πελατών Έσοδα από συνδρομές, διαφημίσεις κλπ

20 Trust Services Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
παρέχονται από ηλεκτρονικούς συμβολαιογράφους καί από έμπιστους τρίτους φορείς Έσοδα από συνδρομές, αμοιβές γιά χρήση υπηρεσιών, πωλήσεις λογισμικού ή συμβουλών παροχέας έμπιστων υπηρεσιών

21 Τάσεις καί Εξέλιξη στα Επιχειρησιακά Μοντέλα ΗΕ (1/2)
Τάσεις καί Εξέλιξη στα Επιχειρησιακά Μοντέλα ΗΕ (1/2) Τάση για αυξανόμενη ολοκλήρωση των ροών πληροφορίας Ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με μεγάλο βαθμό καινοτομίας

22 Τάσεις καί Εξέλιξη στα Επιχειρησιακά Μοντέλα ΗΕ (2/2)
Τάσεις καί Εξέλιξη στα Επιχειρησιακά Μοντέλα ΗΕ (2/2) Βαθμός Καινοτομίας Ολοκλήρωση πολλαπλών λειτουργιών Λειτουργική Ολοκλήρωση Μια λειτουργία Χαμηλός Υψηλός

23 Ταξινόμηση Επιχειρηματικών Μοντέλων
Ολοκλήρωση πολλαπλών λειτουργιών Value-chain integrator Third-party market place Collaboration Platform Λειτουργική Ολοκλήρωση Virtual Business Community e-mall Value-chain service provider e-procurement e-auction Trust services e-shop Μία λειτουργία Info brokerage Χαμηλός Βαθμός Καινοτομίας Υψηλός

24 Βιβλιογραφία Ηλεκτρονικές Σημειώσεις στο e-class
Paul Timmers “Electronic Commerce: Strategies and Models for Business-to-Business Trading”, Wiley, 1999 Michael P. Papazoglou and Pieter Ribbers “e-Business: Organizational and Technical Foundations”Wiley, January 2006 Maria Fasli, “Agents Technologies for E-Commerce” Wiley, January 2007


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακά Μοντέλα στο Η-Εμπόριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google