Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική Άσκηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική Άσκηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική Άσκηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2 Τι είναι; Το τμήμα προσφέρει εκπαίδευση σε θεωρία και εργαστήρια Το τμήμα προσφέρει εκπαίδευση σε θεωρία και εργαστήρια Τι άλλο χρειάζεστε; Τι άλλο χρειάζεστε; Πρακτική εμπειρία! Πρακτική εμπειρία! Η πρακτική άσκηση προσφέρει 3μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Η πρακτική άσκηση προσφέρει 3μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Τμηματικός Υπεύθυνος: Κώστας Στεργίου Τμηματικός Υπεύθυνος: Κώστας Στεργίου Διαχείριση: Αρετή Διαμαντοπούλου Διαχείριση: Αρετή Διαμαντοπούλου

3 Ποιους αφορά; Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών το νωρίτερο Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών το νωρίτερο Αλλά πρακτικά αφορά κυρίως φοιτητές/φοιτήτριες μεγάλων 6μήνων Αλλά πρακτικά αφορά κυρίως φοιτητές/φοιτήτριες μεγάλων 6μήνων Αρχικά προβλέπεται η απασχόληση φοιτητών/φοιτητριών στο διάστημα 2011- 2013 Αρχικά προβλέπεται η απασχόληση φοιτητών/φοιτητριών στο διάστημα 2011- 2013 Συνολικά 70 άτομα Συνολικά 70 άτομα Θα «μετράει» ως ένα μάθημα επιλογής Θα «μετράει» ως ένα μάθημα επιλογής

4 Ποιοι είναι οι στόχοι; απόκτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων φοιτητών μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με τις σπουδές απόκτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων φοιτητών μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με τις σπουδές Επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική; Επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική; ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων ομαλότερη μετάβαση από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, ομαλότερη μετάβαση από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του ΤΜΠΤ του ΠΔΜ και των συναφών παραγωγικών φορέων δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του ΤΜΠΤ του ΠΔΜ και των συναφών παραγωγικών φορέων ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για την ειδικότητα του Μηχανικού Πληροφορικής στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΤΜΠΤ ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για την ειδικότητα του Μηχανικού Πληροφορικής στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΤΜΠΤ

5 Που μπορεί να γίνει; Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Δημόσιες (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ) Δημόσιες (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ) Ιδιωτικές (εταιρίες πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών) Ιδιωτικές (εταιρίες πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών) Converge, Altec, Marathon,… Converge, Altec, Marathon,… Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,… Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,…

6 Τι θα κάνετε εκεί; Βασικός στόχος είναι να απασχοληθείτε κυρίως σε development Βασικός στόχος είναι να απασχοληθείτε κυρίως σε development λογισμικό λογισμικό συστήματα τηλεπικοινωνιών συστήματα τηλεπικοινωνιών αλλά μπορεί να έχετε (και) άλλα καθήκοντα αλλά μπορεί να έχετε (και) άλλα καθήκοντα διαχείριση συστημάτων διαχείριση συστημάτων troubleshooting troubleshooting συμμετοχή στο σχεδιασμό έργων συμμετοχή στο σχεδιασμό έργων …

7 Διάρκεια άσκησης Η πρακτική άσκηση διαρκεί 3 μήνες Η πρακτική άσκηση διαρκεί 3 μήνες Γίνεται σε τρεις περιόδους: Γίνεται σε τρεις περιόδους: 15 Φεβρουαρίου - 15 Μαΐου 15 Φεβρουαρίου - 15 Μαΐου 20 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου 20 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου 20 Σεπτεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 20 Σεπτεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου Για το διάστημα των τριών μηνών υπάρχει οικονομική ενίσχυση του φοιτητή μέσω του προγράμματος Για το διάστημα των τριών μηνών υπάρχει οικονομική ενίσχυση του φοιτητή μέσω του προγράμματος 340 ανά μήνα + ασφάλεια 340 € ανά μήνα + ασφάλεια Η άσκηση μπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω μετά από συμφωνία φοιτητή-επιχείρησης Η άσκηση μπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω μετά από συμφωνία φοιτητή-επιχείρησης Χωρίς ενίσχυση από το πρόγραμμα Χωρίς ενίσχυση από το πρόγραμμα

8 Διαδικασία ορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης Επικοινωνία με παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις με σκοπό την οριοθέτηση του περιεχομένου των θέσεων πρακτικής άσκησης. Επικοινωνία με παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις με σκοπό την οριοθέτηση του περιεχομένου των θέσεων πρακτικής άσκησης. Δήλωση από πλευράς επιχειρήσεων περιοχής στην οποία επιθυμεί την εκτέλεση συγκεκριμένου έργων και καθορισμός υπευθύνων στελεχών της. Δήλωση από πλευράς επιχειρήσεων περιοχής στην οποία επιθυμεί την εκτέλεση συγκεκριμένου έργων και καθορισμός υπευθύνων στελεχών της. Ταξινόμηση δηλώσεων κατά Κατεύθυνση Σπουδών. Ταξινόμηση δηλώσεων κατά Κατεύθυνση Σπουδών. Αξιολόγηση δηλώσεων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ορισμός επιβλέποντα (μέλος Δ.Ε.Π.) για κάθε προτεινόμενο έργο. Αξιολόγηση δηλώσεων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ορισμός επιβλέποντα (μέλος Δ.Ε.Π.) για κάθε προτεινόμενο έργο. Σύνταξη της τεχνικής περιγραφής κάθε έργου από τον αρμόδιο επιβλέποντα μετά από συνεργασία με τον υπεύθυνο-στέλεχος της επιχείρησης Σύνταξη της τεχνικής περιγραφής κάθε έργου από τον αρμόδιο επιβλέποντα μετά από συνεργασία με τον υπεύθυνο-στέλεχος της επιχείρησης Τίτλος έργου Τίτλος έργου Αντικείμενο έργου Αντικείμενο έργου Φάσεις εκτέλεσης Φάσεις εκτέλεσης Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Σύνταξη προϋπολογισμού Σύνταξη προϋπολογισμού Σύνταξη Πίνακα θέσεων πρακτικής άσκησης ανά Κατεύθυνση Σπουδών και ανακοίνωση Πίνακα θέσεων πρακτικής άσκησης. Σύνταξη Πίνακα θέσεων πρακτικής άσκησης ανά Κατεύθυνση Σπουδών και ανακοίνωση Πίνακα θέσεων πρακτικής άσκησης.

9 Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών Υποβολή αίτησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του Πίνακα Θέσεων. Η αίτηση θα συνοδεύεται από: Υποβολή αίτησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του Πίνακα Θέσεων. Η αίτηση θα συνοδεύεται από: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων Επιθυμητές θέσεις κατά σειρά προτεραιότητας Επιθυμητές θέσεις κατά σειρά προτεραιότητας Αξιολόγηση της αίτησης σε δύο φάσεις: Αξιολόγηση της αίτησης σε δύο φάσεις: Α φάση: Προκαταρκτική επιλογή Αρχική αποδοχή/απόρριψη σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: Αρχική αποδοχή/απόρριψη σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: Να έχει συμπληρώσει κατά τη χρονική στιγμή έναρξης της πρακτικής το τέταρτο εξάμηνο σπουδών Να έχει συμπληρώσει κατά τη χρονική στιγμή έναρξης της πρακτικής το τέταρτο εξάμηνο σπουδών Να μην έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Να μην έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Δυνατότητα ανταπόκρισής στο συνδυασμό της πρακτικής άσκησης και των υπολοίπων εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων. Δυνατότητα ανταπόκρισής στο συνδυασμό της πρακτικής άσκησης και των υπολοίπων εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων.

10 Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών Β φάση: Τελική επιλογή Βαθμολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων σύμφωνα με τη σχέση: Βαθμολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων σύμφωνα με τη σχέση: Χ: ο λόγος του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής προς το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής. Χ: ο λόγος του αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής προς το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής. Υ: ο λόγος του αριθμού μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που έχει περάσει ο φοιτητής προς το σύνολο των μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του. Υ: ο λόγος του αριθμού μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που έχει περάσει ο φοιτητής προς το σύνολο των μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του. ΜΟ: ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει περάσει ο φοιτητής. ΜΟ: ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει περάσει ο φοιτητής.

11 Διαδικασία Τοποθέτησης Ασκουμένων Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με την επιχείρηση για κάθε θέση πρακτικής άσκησης. Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με την επιχείρηση για κάθε θέση πρακτικής άσκησης. τεχνική περιγραφή του έργου που θα εκτελεσθεί τεχνική περιγραφή του έργου που θα εκτελεσθεί το ονοματεπώνυμο του φοιτητή το ονοματεπώνυμο του φοιτητή το ονοματεπώνυμου του υπευθύνου-στελέχους από πλευράς επιχείρησης το ονοματεπώνυμου του υπευθύνου-στελέχους από πλευράς επιχείρησης το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα (μέλους ΔΕΠ) το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα (μέλους ΔΕΠ) Υπογραφή του πρωτοκόλλου από την επιχείρηση και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Υπογραφή του πρωτοκόλλου από την επιχείρηση και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Προετοιμασία πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης Προετοιμασία πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης επικοινωνία του φοιτητή με τον υπεύθυνο-στέλεχος επικοινωνία του φοιτητή με τον υπεύθυνο-στέλεχος προκαταρκτική ενημέρωση του φοιτητή προκαταρκτική ενημέρωση του φοιτητή Έναρξη πρακτικής άσκησης Έναρξη πρακτικής άσκησης

12 Διαδικασία παρακολούθησης - αξιολόγησης Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου από τον υπεύθυνο- στέλεχος προς τον επιβλέποντα, Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου από τον υπεύθυνο- στέλεχος προς τον επιβλέποντα, αξιολόγηση του φοιτητή αξιολόγηση του φοιτητή πορεία εκτέλεσης του έργου. πορεία εκτέλεσης του έργου. Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων εργασίας από τον φοιτητή προς τον επιβλέποντα Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων εργασίας από τον φοιτητή προς τον επιβλέποντα συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εμπειριών που αποκόμισε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εμπειριών που αποκόμισε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο παρατηρήσεις για την συνεργασία του με την επιχείρηση. παρατηρήσεις για την συνεργασία του με την επιχείρηση. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται εντός μιας εβδομάδας από την ολοκλήρωση του ενός μήνα της πρακτικής άσκησης. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται εντός μιας εβδομάδας από την ολοκλήρωση του ενός μήνα της πρακτικής άσκησης. Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του έργου από τον επιβλέποντα σε σχέση με τις φάσεις και το χρονοδιάγραμμα του πρωτοκόλλου συνεργασίας. Έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του έργου από τον επιβλέποντα σε σχέση με τις φάσεις και το χρονοδιάγραμμα του πρωτοκόλλου συνεργασίας.

13 Διαδικασία παρακολούθησης - αξιολόγησης Σύνταξη τελικής έκθεσης αξιολόγησης και προόδου από τον υπεύθυνο-στέλεχος Σύνταξη τελικής έκθεσης αξιολόγησης και προόδου από τον υπεύθυνο-στέλεχος Σύνταξη τελικής έκθεσης από το φοιτητή. Σύνταξη τελικής έκθεσης από το φοιτητή. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να παραδοθεί εντός 1 μηνός από τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να παραδοθεί εντός 1 μηνός από τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τον επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ και το στέλεχος της επιχείρησης. Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τον επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ και το στέλεχος της επιχείρησης. Βαθμολόγηση του φοιτητή από τον επιβλέποντα, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις προόδου του υπεύθυνου- στελέχους. Βαθμολόγηση του φοιτητή από τον επιβλέποντα, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις προόδου του υπεύθυνου- στελέχους. Σύνταξη βεβαίωσης για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή που θα υπογράφεται από τους υπευθύνους τόσο της επιχείρησης, όσο και του Τμήματος. Σύνταξη βεβαίωσης για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή που θα υπογράφεται από τους υπευθύνους τόσο της επιχείρησης, όσο και του Τμήματος.

14 Web site Πρακτικής Άσκησης Υπό κατασκευή στα πλαίσια του μαθήματος Δικτυακός Προγραμματισμός Υπό κατασκευή στα πλαίσια του μαθήματος Δικτυακός Προγραμματισμός Περισσότερα αργότερα Περισσότερα αργότερα

15 Εταιρίες/Οργανισμοί ΟΤΕ Κοζάνη και Δυτ. Μακεδονία ευρύτερα Κοζάνη και Δυτ. Μακεδονία ευρύτερα ΔΕΗ Κοζάνη και Δυτ. Μακεδονία ευρύτερα Κοζάνη και Δυτ. Μακεδονία ευρύτερα Converge Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (smart/green buildings) Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (smart/green buildings) Web-portals Web-portals Ανάπτυξη mobile apps (iOS, Android, BB, Win Mobile, Symbian) Ανάπτυξη mobile apps (iOS, Android, BB, Win Mobile, Symbian) Αναπτυξη εφαρμογών στο Facebook Αναπτυξη εφαρμογών στο Facebook Αρκετές θέσεις 1 θέση

16 Εταιρίες/Οργανισμοί Altec Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) και υπηρεσιοστρεφών συστημάτων (SOA systems) με χρήση.ΝΕΤ framework. Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services) και υπηρεσιοστρεφών συστημάτων (SOA systems) με χρήση.ΝΕΤ framework. Cloud Computing. (Private Cloud Pools) Cloud Computing. (Private Cloud Pools) Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. (HTML, CSS, Javascript, ASP.NET) Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. (HTML, CSS, Javascript, ASP.NET) Tero Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management policies and practice) Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management policies and practice) Mobile εφαρμογές online διαφήμισης Mobile εφαρμογές online διαφήμισης Συστήματα Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) Συστήματα Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 1 θέση 2 θέσεις

17 Εταιρίες/Οργανισμοί EXIS Αθήνα Αθήνα Applications development (.net, C#, Dev Express) Applications development (.net, C#, Dev Express) Database programming - SQL Database programming - SQL Marathon Θεσσαλονίκη και Αθήνα Θεσσαλονίκη και Αθήνα GIS GIS DECUS Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Μελέτη-σχεδίαση-ανάλυση τοπολογίας συστημάτων web με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας Μελέτη-σχεδίαση-ανάλυση τοπολογίας συστημάτων web με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας Ανάπτυξη web εφαρμογών Ανάπτυξη web εφαρμογών 1 θέση

18 Εταιρίες/Οργανισμοί Antcor S.A. Αθήνα Αθήνα Υλοποίηση LTE emulation platform (matlab coding) Υλοποίηση LTE emulation platform (matlab coding) d-cipher Κοζάνη Κοζάνη Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Web development Web development Cyta Θεσσαλονίκη και Κοζάνη 2+ θέσεις Για αργότερα…

19 Τι πρέπει να κάνετε; Μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου να εκδηλώσετε αρχικό ενδιαφέρον Μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου να εκδηλώσετε αρχικό ενδιαφέρον Με email -> adiamantopoulou@uowm.gr Με email -> adiamantopoulou@uowm.gradiamantopoulou@uowm.gr Πρέπει να αναφέρετε: Πρέπει να αναφέρετε: Τη χρονική περίοδο στην οποία επιθυμείτε να εκπονήσετε την πρακτική (καλοκαίρι;) Τη χρονική περίοδο στην οποία επιθυμείτε να εκπονήσετε την πρακτική (καλοκαίρι;) Την γεωγραφική περιοχή (Κοζάνη ή αλλού;) Την γεωγραφική περιοχή (Κοζάνη ή αλλού;) Ειδικά αν ενδιαφέρεστε για τη Δυτ. Μακεδονία πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίσετε την περιοχή Ειδικά αν ενδιαφέρεστε για τη Δυτ. Μακεδονία πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίσετε την περιοχή Να ετοιμάσετε τα απαραίτητα για τις αιτήσεις που θα ακολουθήσουν Να ετοιμάσετε τα απαραίτητα για τις αιτήσεις που θα ακολουθήσουν Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

20 Ερωτήσεις;


Κατέβασμα ppt "Πρακτική Άσκηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google