Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιοηθική και Δεοντολογία στην Φυσικοθεραπεία Ενότητα 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας Γεωργία Πέττα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ανοικτά Ακαδημαϊκά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιοηθική και Δεοντολογία στην Φυσικοθεραπεία Ενότητα 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας Γεωργία Πέττα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ανοικτά Ακαδημαϊκά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιοηθική και Δεοντολογία στην Φυσικοθεραπεία Ενότητα 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας Γεωργία Πέττα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας (1 από 3) Είναι όλοι όσοι επιλέγουν ένα επάγγελμα υγείας κατάλληλοι για να το ασκήσουν; Με ποια κριτήρια επιλέγουν το μελλοντικό επάγγελμα; Είναι κατάλληλα ενημερωμένοι; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις τους; 1

3 Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας (2 από 3) Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των κριτηρίων και γενικότερα των παραμέτρων που επηρεάζουν τους υποψήφιους φοιτητές προκειμένου να επιλέξουν ένα επάγγελμα εκ των επιστημών υγείας όπως το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή. 2

4 Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας (3 από 3) Κατά την διερεύνηση της αρθρογραφίας διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για τις επιστήμες υγείας, παρόλο ότι παίζουν ένα ως επαγγελματίες σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα Συστήματα Υγείας δεν απετέλεσε μέχρι σήμερα αντικείμενο πολλών ερευνών. 3

5 Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας Εργασία - Έρευνα

6 Μέθοδος και υλικό Η εργασία βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου που περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο και το είδος ενημέρωσης των υποψηφίων, το πολιτιστικό μόρφωμα των γονέων, το τόπο διαμονής,τις επιθυμίες και την αντίληψη που είχαν οι υποψήφιοι φοιτητές φυσικοθεραπείας. 5

7 Συμμετέχοντες Συμμετείχαν φοιτητές φυσικοθεραπείας, επιλεγμένοι τυχαία από το πρώτο και τελευταίο έτος του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 200 φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος και συμπληρώθηκαν ανώνυμα με την παρουσία της ερευνήτριας, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον ίδιο άνθρωπο. 6

8 Δείγμα Ανταποκρίθηκαν 141, ποσοστό 70,5% 111 άντρες και 30 γυναίκες, ΜΟ ηλικίας 21,89 έτη. 7

9 Μεταβλητές Οι τιμές των μεταβλητών παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας τον αριθμό των συμμετεχόντων (Ν), τις μέσες τιμές (μ.τ) και τις τυπικές αποκλίσεις (τ.α). Στις κατηγορικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται οι συχνότητες (ν) και αντίστοιχα ποσοστά επί %. Οι συσχετίσεις στις κατηγορικές μεταβλητές πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το Χι- τετράγωνο τεστ (Chi-square test) και το Fisher exact test. 8

10 Έλεγχοι Όλοι οι έλεγχοι είναι διπλής κατεύθυνσης (two- sided) με επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS vr 10.00 (Statistical Package for the Social Sciences. 9

11 Χαρακτηριστικά του δείγματος (1 από 12) 10

12 Χαρακτηριστικά του δείγματος (2 από 12) 11

13 Χαρακτηριστικά του δείγματος (3 από 12) 12

14 Χαρακτηριστικά του δείγματος (4 από 12) 13

15 Χαρακτηριστικά του δείγματος (5 από 12) 14

16 Χαρακτηριστικά του δείγματος (6 από 12) 15

17 Χαρακτηριστικά του δείγματος (7 από 12) 16

18 Χαρακτηριστικά του δείγματος (8 από 12) 17

19 Χαρακτηριστικά του δείγματος (9 από 12) 18

20 Χαρακτηριστικά του δείγματος (10 από 12) 19

21 Χαρακτηριστικά του δείγματος (11 από 12) 20

22 Χαρακτηριστικά του δείγματος (12 από 12) 21

23 Συσχέτιση - Φύλο & κριτήρια ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΧΙΝΑΙ ΑΝΔΡΕΣ N7734 %69,4%30,6% ΓΥΝΑΙΚΕΣ N030 %0%100,0% p-value : < 0,0005 22

24 Συσχέτιση - Τρόπος ενημέρωσης & κριτήρια επιλογής ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΡΕΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ ΟΧΙΝΑΙ Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ N3114 %68,9%31,1% N8016 %83,3%16,7% p-value : 0,07 23

25 Συσχέτιση - Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΧΙΝΑΙ Σ.Ε.Π. N423 %93,3%6,7% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ N7818 %81,3%18,8% p-value : 0,07 24

26 Συσχέτιση - Τρόπος ενημέρωσης & κριτήρια επιλογής ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΟΧΙΝΑΙ Σ.Ε.Π. N3510 %77,8%22,2% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ N888 %91,7%8,3% p-value : 0,03 25

27 Συσχέτιση - Μορφωτικό επίπεδο πατέρα & κριτήρια ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΟΧΙΝΑΙ 1Ο ΒΑΘΜΙΑ N238 %74,2%25,8% 2Ο ΒΑΘΜΙΑ N433 %93,5%6,5% 3Ο ΒΑΘΜΙΑ N613 %95,3%4,7% p-value : 0,004 26

28 Συσχέτιση - Μορφωτικό επίπεδο πατέρα & κριτήρια ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΟΧΙΝΑΙ 1Ο ΒΑΘΜΙΑ N229 %71,0%29,0% 2Ο ΒΑΘΜΙΑ N2719 %58,7%41,3% 3Ο ΒΑΘΜΙΑ N3034 %46,9%53,1% p-value : 0.07 27

29 Συσχέτιση - Μορφωτικό επίπεδο πατέρα & κριτήρια ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΧΙΝΑΙ 1Ο ΒΑΘΜΙΑ N1120 %35,5%64,5% 2Ο ΒΑΘΜΙΑ N2922 %56,9%43,1% 3Ο ΒΑΘΜΙΑ N3722 %62,7%37,3% p-value : 0.044 28

30 Συσχέτιση - Μορφωτικό επίπεδο μητέρας & οργάνωση ΣΕΠ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΧΙΝΑΙ 1Ο ΒΑΘΜΙΑ N1516 %48,4%51,6% 2Ο ΒΑΘΜΙΑ N2625 %51,0%49,0% 3Ο ΒΑΘΜΙΑ N4217 %71,2%28,8% p-value : 0.04 29

31 Συσχέτιση - Τόπος καταγωγής & κριτήρια ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΟΧΙΝΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ N1861 %22,8%77,2% ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ N1317 %43,3%56,7% ΔΗΜΟΣ < 10000 ΚΑΤ. N1319 %40,6%59,4% p-value : 0,05 30

32 Συσχέτιση - Τόπος καταγωγής & κριτήρια ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΧΙΝΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ N4831 %60,8%39,2% ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ N1812 %60,0%40,0% ΔΗΜΟΣ < 10000 ΚΑΤ. N1121 %34,4%65,6% p-value : 0,033 31

33 Συσχέτιση - Επαφή με το επάγγελμα & κριτήρια 32 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΟΧΙΝΑΙ N434 %91,5%8,5% ΟΧΙ N7420 %78,7%21,3% p-value : 0,06

34 Συσχέτιση - Τόπος καταγωγής & κριτήρια ΣΗΜΕΡΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ OΤΙ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗ Σ ΝΑΙ N161912 %34,0%40,4%25,5% ΟΧΙ N85333 %8,5%56,4%35,1% p-value : 0.001 33

35 Συσχέτιση - Επαφή με το επάγγελμα & κριτήρια ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΟΧΙΝΑΙ N452 %95,7%4,3% ΟΧΙ N7816 %83,0%17,0% p-value : 0.034 34

36 Συσχέτιση - Εξάμηνο φοίτησης & κριτήρια ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΧΙΝΑΙ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ N383 %92,7%7,3% ΠΤΥΧΙΟ N208 %71,4%28,6% p-value : 0,041 35

37 Συσχέτιση - Εξάμηνο φοίτησης & κριτήρια ΣΗΜΕΡΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ OΤΙ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ N10265 %24,4%63,4%12,2% ΠΤΥΧΙΟ N51211 %17,9%42,9%39,3% p-value : 0,032 36

38 Συσχέτιση - Εξάμηνο φοίτησης & κριτήρια ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΤΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 123456 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥN2929163 %4,9%22,0%4,9%22,0%39,0%7,3% ΠΤΥΧΙΟN2382121 %7,1%10,7%28,6%7,1%42,9%3,6% p-value : 0,06 37

39 Συμπεράσματα Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί και πρέπει να οργανωθεί στους εφήβους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκπαίδευσή τους στο Λύκειο. 38

40 Ιδιαιτερότητες επαγγέλματος και συσχέτιση Η κοινότητα των φοιτητών εντοπίζει τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται κατά την επιλογή του επαγγέλματος και πως αυτές σχετίζονται με την προσωπικότητα, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και άλλα στοιχεία του προφίλ του φυσικοθεραπευτή. 39

41 Τέλος Ενότητας

42 Σημειώματα

43 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεωργία Πέττα 2014. Γεωργία Πέττα. «Βιοηθική και Δεοντολογία στην Φυσικοθεραπεία. Ενότητα 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

44 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

45 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

46 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

47 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Βιοηθική και Δεοντολογία στην Φυσικοθεραπεία Ενότητα 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων επιστημών υγείας Γεωργία Πέττα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ανοικτά Ακαδημαϊκά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google