Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Αγάπη Κανδυλάκη ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: Αρχιτεκτονίδης Φίλιππος ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 2177/09 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 ΘΕΜΑ: The Need for Political Competence Social
Work Practice: Lessons Learned from a Collaborative Project on Iraqi Refugees— the Case of Jordan Η ανάγκη για πολιτική επάρκεια της πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας: Διδάγματα από ένα πρόγραμμα συνεργασίας για τους Πρόσφυγες του Ιράκ-η υπόθεση της Ιορδανίας

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε ο αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Οι λόγοι είναι πολλοί και ποικίλουν, όπως διάφορα χαρακτηριστικά που είναι θρησκεία, γλωσσά, πολιτισμός, εθνικότητα, αλλά και από ένοπλες συγκρούσεις και βία. Οι άνθρωποι αυτοί λόγο της θέσης τους είναι ευάλωτοι στην φτώχεια, τις αρρώστιες, την βία και την περιθωριοποίηση. Με την εισβολή των ΗΠΑ το 2003 στο Ιράκ χιλιάδες άνθρωποι κυρίως γυναίκες και παιδιά τράπηκαν σε φυγή λόγο φόβου και της σκληρής βίας που ακολούθησε. Τον Σεπτέμβριο του 2007 η Υπάτη Αρμοστεία δήλωσε ότι: η κατάσταση στο Ιράκ χαρακτηρίζετε με διάχυτη ακραία βία, έλλειψη του νομού και της τάξης, καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ιορδανία και άλλες αραβικές χώρες άνοιξαν τα σύνορα τους για τους πολίτες του Ιράκ με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων που μετακινήθηκαν στην Ιορδανία να ανέρχεται στους Ο αριθμός των γυναικών ήταν μεγαλύτερος σε σύγκριση με εκείνων των ανδρών. Επιπλέον, βρέθηκε ότι ένα στα πέντε νοικοκυριά επικεφαλής ήταν γυναίκες. Η Ιορδανία δεν έχει υπογράψει την σύμβαση της Γενεύης το με αποτέλεσμα οι μετακινούμενοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την διαμονή τους, την αναγνώριση τους ως (αναγκαστικοί μετανάστες), δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία και γενικότερα αντιμετωπίσουν προβλήματα ισότητας που είναι βασικό στοιχειό για την ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη τους. Οι ΚΛ της Ιορδανίας βρίσκονται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας με αποτέλεσμα να επαναδιαπραγματεύσουν τον ρολό τους ως επαγγελματίες ,να υποστηρίξουν αυτές τις ομάδες και να προωθήσουν εναλλακτικές επιλογές και ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για αυτός που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

4 Σε αυτό το πλαίσιο διεξήχθη μια ερευνητική μελέτη από ερευνητές ΚΛ σε Κύπρο και Ιορδανία η όποια συγχρηματοδοτείτε από το ίδρυμα ΑNNA LINDH. O κύριος σκοπός της μελέτης ήταν να διερεύνηση τις συνθήκες διαβίωσης των ιρακινών προσφύγων και η ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής μεθόδους κοινωνικής παρέμβασης βασισμένη στην πολυπολιτισμικότητα . Τα ευρήματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση εκπαιδευτικών πακέτων για επαγγελματίες και φοιτητές και των δυο χώρων. Εδώ θα αναφερθούμε αποκλειστικά και μόνο για τα ευρήματα από την Ιορδανία. Ένα βασικό εύρημα είναι ότι οι πολιτικές και νομοθετικές συνθήκες επηρεάζουν τον χαρακτήρα της πρακτικής της ΚΕ. Στο άρθρο αυτό τονίζετε η ανάγκη κυρίως για το κράτος της Ιορδανίας για την προώθηση των πολιτισμικών γνώσεων και πόρων και την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων.

5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
Η Υπάτη Αρμοστεία το 2009 ανέφερε, ότι η κυβέρνηση της Ιορδανίας ξεκίνησε την σταδιακή βοήθεια για τον επαναπατρισμό των ιρακινών πολιτών και ανακοινώσε ότι όσοι έχουν θεώρηση εισόδου δεν θα τους επιβληθεί πρόστιμο με την προϋπόθεση όμως ότι θα επιστρέψουν στο Ιράκ. Το ποσοστό των ιρακινών όμως που θέλουν να επιστρέψουν πίσω συμφώνα με μια σχετική ερευνά ανέρχεται στο 23% ενώ το 57% αναφέρει ότι η ανασφάλεια είναι ο κύριος λόγος για να μην επιστρέψουν. Οι κοινωνικές υπηρεσίες τις Ιορδανίας δεν διαθέτουν έμπειρο προσωπικό ούτε υποδομές για να μπορέσουν να υποστηρίξουν όλους αυτούς τους ανθρώπους . Επίσης, το κοινό δεν είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα προσφύγων με αποτέλεσμα να λειτούργει αρνητικά και εχθρικά καθιστώντας δύσκολη την ένταξη τους. Η υγεία προσφέρετε, είτε από την κυβέρνηση όπου υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής είτε από διεθνής ΜΚΟ. Ωστόσο, ο φόβος της απελάσεις αποτρέπει τους ιρακινούς από τις υπηρεσίες υγείας. Τα παιδιά των ιρακινών δεν είχαν πρόσβαση σε δημόσια σχολεία της Ιορδανίας μέχρι τον φθινόπωρο του (20% ιδιωτικά 80% δημόσια σχολεία) Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν προκλήσεις για την ΚΕ και τους ΚΛ όσον αφορά την δημιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης και ολοκληρωμένης παροχής βοήθειας αυτής της ομάδας.

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Η ΚΕ στη Ιορδανία έχει γίνει αποδεκτή ως επίσημη δραστηριότητα από την αρχή του εικοστού αιώνα με την δημιουργία φιλανθρωπικών υδρωμάτων που πρόσφεραν υποστήριξη στις τοπικές κοινότητες. Οι δομές ανατηχθήκαν την τελευταία δεκαετία. Στην ουσία το 2006 μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια θετική προσπαθεί για την προώθηση και στήριξη της ΚΕ στη Ιορδανία. Ο ρόλος των ΚΛ εξακολουθεί σε κάποιο βαθμό να είναι ασαφής. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι ΚΛ δεν έχουν αναγνωριστεί ως βασικοί παράγοντες για αποφάσεις κοινωνικής πολίτικης. Ο αριθμός των επαγγελματιών ΚΛ είναι χαμηλός. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η ΚΕ να αναγνωρίζετε ως (ημι- επάγγελμα)

7 Ο εθνικός σύλλογος εργαζομένων ΚΕ της Ιορδανίας ιδρύθηκε το 2008 και έχει εργαστεί για να αναπτύξει ενός κώδικα δεοντολογίας. Επί του παρόντος ο σύλλογος βρίσκετε σε διαπραγμάτευση με τα υπουργία και τους οργανισμούς για να υιοθετήσει και επίσημα η ΚΕ ηθικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο ρόλος της ΚΕ διαμορφώνετε από οργανισμούς σε οργανισμούς. ΠΧ( εθνικοί και διεθνής ΜΚΟ αναγνωρίζουν την προώθηση της πρακτικής της ΚΕ και απαιτούν από το προσωπικό τους να διαδραματίζουν ζωτικό ρολό στη παροχή συμβουλών και την παρέμβαση σε πολλαπλά επίπεδα. Από την άλλη ορισμένοι οργανισμοί και ιδιαιτέρα στον κυβερνητικό τομέα προωθούν προγράμματα που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ) Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας της έλλειψης σαφής γνώσης του ρόλου της ΚΕ. Επιπλέον, τα ακαδημαϊκά προγράμματα δεν έχουν επαρκεί αριθμό ακαδημαϊκού προσωπικού με πτυχίο στην ΚΕ ή εμπειρία στον πρακτικό τομέα. Επίσης, το προσωπικό των οργανισμών δεν είναι εξοικειωμένο να εργάζεται και να φροντίζει ανθρώπους από διαφορετικές εθνότητες, χεριάζετε ειδίκευση στις πολυπολιτισμικές παρεμβάσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ακόμη, η διαχείριση υποθέσεων με πρόσφυγες που έχουν υποστεί βασανιστήρια, κακοποίηση η πάσχουν από διάφορα ψυχικά προβλήματα υγείας είναι ένα άλλο ανεξερεύνητο κομμάτι για τους ΚΛ της Ιορδανίας.

8 Η ύπαρξη αυτόν των δυσκολιών δεν σημαίνει ότι οι ΚΛ είναι αδύνατον να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Ακόμα και με αυτές τις δυσκολίες το κοινωνικό έργο στην Ιορδανία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρολό σε περιπτώσεις ατόμων που προκύπτουν από πολιτικές συγκρούσεις. Οι ΚΛ και οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχουν στους προσφυγές ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση, οικονομική βοήθεια και συνηγόρους για τα δικαιώματα τους. Υπάρχει ανάπτυξη στην βελτίωση των υπηρεσιών κυρίως από το 2006 και μετά, από διεθνής ΜΚΟ αλλά γίνετε με αργούς ρυθμούς. Ωστόσο, ο Chatelard (2008) διαπίστωσε ότι τόσο ο φόβος της απελάσεις και η έλλειψη εμπιστοσύνης εμποδίζουν τους ιρακινούς προσφυγές από την επαφή τους με εθνικούς και διεθνής οργανισμούς. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να δημιουργηθούν χώροι προστασίας και να αναπτυχθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Το American Friends Services Committee (AFSC) τόνισε ότι ένα υψηλό ποσοστό του ιρακινού πληθυσμού που έχουν βιώσει ακραίες τραυματικές εμπειρίες έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες

9 Ένας άλλος τομέας της κοινωνικής παρεμβάσεις είναι η ψυχική υγεία.
Ένας άλλος τομέας της κοινωνικής παρεμβάσεις είναι η ψυχική υγεία. Έχει εντοπιστεί ότι ένα υψηλό ποσοστό του ιρακινού πληθυσμού υποφέρει από προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, είναι σπάνιο το ίδιο το άτομο να επιδιώξει φροντίδα για κάτι τέτοιο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο στιγματίζετε ολόκληρη η οικογένεια. Επιπλέον, οι ρολόι των φύλλων και τα πρότυπα δύναμης και εξουσίας έχουν αμφισβητηθεί . Οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες. Επίσης, δεν μπορούν να εργαστούν μόνιμα με αποτέλεσμα ο ρόλος του άνδρα τις οικογενείας που λειτούργει ως προστάτης και τρέφει την οικογένεια να αντικαθιστάτε από τις γυναίκες και τα παιδεία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικοποίηση της οικογενείας, καθώς θα αισθάνεται ντροπή στη κοινότητα τους και μπορεί να αποτρέψει την αναζήτηση και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Έτσι οι νέες καταστάσεις οδήγησαν τους ΚΛ σε περεταίρω συζητήσεις ,για το ότι θα πρέπει να ενσωματώσουν στα μοντέλα παρεμβάσεις κοινωνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά, στοιχειά ταυτότητας.

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, συμφώνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία για την μετανάστευση και τους προσφυγές. Η πρόθεση της ερευνάς εστιάζετε κυρίως στις αντιλήψεις τις ατομικές και συλλογικές ανάγκες και στους περιορισμούς των ιρακινών προσφύγων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών. Άλλοι τομείς της έρευνας είναι η πολιτισμικές διαφορές, όπως η θρησκεία και η επιρροή της στην κατανόηση της ανθρώπινης ζωής ,αλλά και η ζωή σε άλλη χώρα με διαφορετικό πολιτισμό και θρησκεία Καλύτερη κατανόηση του ρόλου των επαγγελματιών, αλλά και η ανάπτυξη της ΚΕ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο που θα έχει θετική επίδραση στους ενδιαφερομένους φορείς και στην τοπική κοινωνία.

11 Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως, ημι-δομημένες συνεντεύξεις και δυο ομάδες εστίασης .Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα αρκετά ανοιχτό πλαίσιο που επέτρεπε αμφίδρομη επικοινωνία. Κατά την διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού αποφασιστικέ να πάρουν συνέντευξη από 20 άτομα. Το δείγμα περιείχε 10 άτομα από ιρακινούς προσφυγές και αλλά 10 άτομα από επαγγελματίες που εργάζονταν άμεσα η έμμεσα με τους προσφυγές. Ειδικότερα από το δείγμα των επαγγελματιών η πρόθεση ήταν να συγκεντρώσουν απόψεις από κάθε επίπεδο ιεραρχίας των οργανισμών που έλαβαν μέρος. Μια ποικιλία από επαγγελματίες διαφόρων επίπεδων ιεραρχίας ρωτήθηκαν για διάφορες θέσεις , αλλά λίγοι από αυτούς είχαν τα προσόντα για να είναι επαγγελματίες ΚΛ. Μια εξήγηση είναι ότι η έλλειψη γνώσης για τα προσόντα ενός ΚΛ οφείλετε στο γεγονός ότι ενώ δηλώσαν ότι είναι ΚΛ στην πραγματικότητα ήταν κοινωνικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι και απόφοιτοι κοινωνικών επιστήμων. Επιπλέον, η πρόθεση ήταν να εντοπιστούν άτομα που έχουν χρησιμοποίηση μια σειρά από υπηρεσίες, οι οργανισμοί όμως ήταν αρκετά δύσπιστοι για την αποκάλυψη ονομάτων. Αρκετές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν για να πείσουν τους οργανισμούς ότι δεν υπάρχει απειλή της απέλασης. Στο τέλος υπήρξε στενή συνεργασία με δυο ΜΚΟ, έτσι 10 άτομα ταχτοποιηθήκαν ως συμμετέχοντες. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε από την ερευνητική ομάδα είχε ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες να βελτιώσουν την πρακτική που ακλουθούσαν. Επίσης, η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να εισάγει μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει ένα μοντέλο συμμετοχικής μάθησης <<εκ΄ των κάτω προς τα άνω>> .

12 Η προσέγγιση αυτήν ακολουθήθηκε και για τις δυο ομάδες
Η προσέγγιση αυτήν ακολουθήθηκε και για τις δυο ομάδες. Οι ομάδες οργανώθηκαν για να παράγουν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες και είχαν την δυνατότητα της αμοιβαίας μάθησης καθώς και την καλύτερη κατανόηση των εννοιών πίσω από τα γεγονότα. Οι ιδέες που εκποιηθήκαν και η γνώση που δημιουργήθηκε μέσα στην ομάδα δεν θα ήταν τόσο έντονες αν δεν υπήρχε αλληλεπίδραση και στις δυο ομάδες. Κάθε άτομο μιλούσε με την σειρά του χωρίς καμία βιασύνη. Ο αριθμός των ατόμων που επιλεχτήκαν βοήθησε τους συντονιστές να έχουν επικεντρωμένες τις ομάδες και να αποφύγουν των σχηματισμό υποομάδων. Ηθικά ζητήματα όπως η εμπιστευτικότητα, η κατανόηση και ο σεβασμός για τον πολιτισμό και την θρησκεία ελήφθησαν υπόψη κατά την συνέντευξη τόσο με τους επαγγελματίες όσο και με τους προσφυγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνά δεν έλαβε δεοντολογική έγκριση καθώς δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στο πανεπιστημιακό σύστημα της Ιορδανίας. Παρά το γεγονός αυτό η μελέτη διεξήχθη από την έγκριση των ηθικών αξιών που διέπουν το British Sociological Association (2002). Γενικά τα ηθικά ζητήματα εξεταστήκαν προσεκτικά πριν αρχίσει η ερευνά. Όλες οι υπηρεσίες που πήραν μέρος λάμβαναν ενημερωτική επιστολή και συμπλήρωση ενός έντυπου συγκατάθεσης που απαιτητέ πριν από κάθε συνέντευξη. Κατέστη σαφές σε όλους ότι η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και ότι είχαν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αποχωρίσουν αν νιώθουν ότι προσβάλλονται. Ανωνυμία σε όλα και η ερευνητές διασφάλισαν την εμπιστευτικότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο εύρη κοινό μέσω δημοσίευσης της έρευνας, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα περιέχουν ονόματα η κάποιο άλλο προσδιοριστικό χαρακτηριστικό ενός ατόμου.

13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Η μεθοδολογία του μοντέλου των (Miles and Huberman,1994) χρησιμοποιήθηκε σαν στρατηγική για να οργανώσουμε και να παρουσιάσουμε τα δεδομένα. Συμφώνα με αυτούς οι άνθρωποι που εργάζονται σε οργανισμούς τείνουν να ερμηνεύουν τις καθημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους , συμφώνα με τον ρολό τους μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς. Πολλαπλές έννοιες και ορισμοί επιτραπήκαν να χρησιμοποιηθούν και σε πολλές περιπτώσεις ενθαρρύνθηκαν. Αυτό θεωρήθηκε ως μια θετική αντίδραση επειδή θα μπορούσε να συνόψιση τις ατομικές αντιλήψεις. Η δουλεία που διεξάγουν οι ΚΛ ποικίλη από την φύση της και λαμβάνει χωρά σε μια ποικιλία από διαφορετικές ρυθμίσεις. Δηλαδή διαφορά μοντέλα και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένας διευθυντής ομάδας εξηγεί (team manager) :επικοινωνία μέσω τηλεφώνου- ραντεβού- κοινή προσέγγιση για υποστήριξη γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία {CBT (cognitive behaviour therapy)}. Η CBT ταχτοποιήθηκε ως μια κοινή τεχνική παρέμβασης που χρησιμοποιείτε κυρίως για προσφυγές που υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας Ένας ανώτερος διευθυντής πρόσθεσε λεπτομέρειες πρακτικής: οι ΚΛ και οι ψυχίατροι παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες , όπως παροχή σύμβουλων ,τέχνη και δράμα στα ψυχοκοινωνικά εργαστήρια για να επιτρέψουν στα άτομα να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Φαίνετε επίσης, ότι τα είδη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οφείλονται από τους περιορισμούς του νομού ενώ παρουσιάστηκε και μια επίμονη πίεση από τους προσφυγές για βελτίωση των συνθηκών της διαβίωσης τους:

14 Είμαι ένα καλά εκπαιδευόμενο άτομο αν και εδώ προσπάθησα να εργαστώ ως ξυλουργός ,είμαι τρομοκρατημένος από την αστυνομία, μπορούν να με συλλάβουν , αισθάνομαι πολύ άβαλτος λόγο αυτής της εκμετάλλευσης. Αισθάνομαι ότι έχω χάσει την αξιοπρέπεια μου, δώστε μου δουλεία και δεν θέλω καμία οικονομική βοήθεια, αναρωτιέμαι ποτέ θα το κάνω, να υποστηρίξω την ζωή μου και πάλι.(Άνδρας ιρακινός πρόσφυγας) Οι ΚΛ φέρνουν στο φως τέτοια στοιχειά επαγγελματικής απογοήτευσης ,αμφισβήτησης και συναισθήματα άγχους και σύγχυσης. Αναρωτήθηκαν πολλοί ΚΛ αν θα έπρεπε να αναλάβουν πολιτική θέση… Παρόμοιο συναισθήματα συμμερίζονται ΚΛ και σε διεθνές επίπεδο, όπου φοβούνται ότι η εργασία τους θα μπορούσε να γίνει μια τεχνική δραστηριότητα διαμορφωμένη από εργαλεία και θεσμικά όργανα και να χάσει τον χαρακτήρα της ΚΕ και της ηθικής βάσης. (Welbourne,2010). Harding and Libal(2011) υποστηρίζουν ότι η συμμέτοχη των επαγγελματιών ΚΕ σε τέτοια ζητήματα πολίτικης είναι κατάλληλη όσον αφορά την παροχή σαφών οδηγιών για το επάγγελμα και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Healy (2008) προτείνει ότι η επιρροή αυτήν μπορεί να αποκτηθεί με την άσκηση πίεσης και μέσω εκπαιδευτικών εκστρατειών στην ευρύτερη κοινωνία Οι επαγγελματίες αντιμετώπιζαν καταστάσεις στρες όταν έπρεπε να συμβουλευτούν και να συμβουλέψουν τους ιρακινούς προσφυγές σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις συνέπιες που μπορούν να προκύψουν σχετικά με τον ρολό της κατάστασης των δυο φύλων όπως τα ακόλουθα: Είμαι υπεύθυνος για τέσσερα παιδιά, η οικονομική μου κατάσταση είναι πολύ κακή . Είχα κάποια χρήματα αλλά η ζωή εδώ είναι πολύ ακριβή, δεν μπορώ να διαχειριστώ τα έξοδα. Η γυναίκα μου είναι πολύ υποστηρικτική αλλά εγώ είμαι λυπημένος και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση για το γεγονός ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω να βοηθήσω αλλά είμαι ανήμπορος ως άνθρωπος.(άνδρας ιρακινός)

15 Η φράση (ο βιοπαλαιστής άνθρωπος είναι ισχυρός) έχει αμφισβητηθεί, καθώς οι άνδρες δεν επιτρέπετε να εργάζονται μόνιμα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά ως προς την κοινωνικοποίηση της οικογενείας καθώς μπορεί να αισθάνονται ντροπή για την κατάσταση τους. Έτσι μπορεί να τους αποτρέψει από την αναζήτηση και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα παραπάνω αποκαλύπτουν άλλο ένα ευαίσθητο ζήτημα της ΚΕ στον χώρο της πρακτικής. Μια εξέταση ισότητας των φύλων είναι απαραίτητη όταν ασχολούμαστε με μετανάστες και ιδιαίτερα ο εντοπισμός και η αναγνώριση των διαφορετικών εμπειριών και αναγκών τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Και πάλι πρέπει να σημειωθεί ότι στον ιρακινό πληθυσμό η γυναίκες είναι περισσότερες. Οι επαγγελματίες πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εξετάζουν την έννοια και την ερμηνεία της ισότητας των φύλων. Ήταν ένα θέμα το όποιο θίχτηκε στις ομάδες εστίασης ειδικότερα από τους επαγγελματίες. Η ισότητα των δυο φύλων είναι ένα ευαίσθητο θέμα για μια σειρά από υπηρεσίες που παρέχουν φροντίδα πχ( μερικές γυναίκες δέχονται θεραπεία μόνο από γυναίκες ΚΛ, άλλες χρειάζονται την συγκατάθεση του συζύγου η κάποιου συγγενή κυρίως για θέματα ψυχικής υγείας.) Δυο παραδείγματα γυναικάς από Ιράκ: δεν εμπιστεύομαι δεν θέλω να ζητήσω βοήθεια από ιρακινούς – τα παιδιά μου αντιμετωπίζουν διακρίσεις στο σχολειό ζητώ ίση μεταχείριση… Η ομάδα των Σιιτών του Ιράκ απόφευγαν κάθε επαφή με άλλες θρησκείες, όποιος παρέκλινε αμέσως στιγματιζόταν και βρισκόταν στο περιθώριο. Οι ΚΛ πρέπει να ειδικεύονται σε μεταναστευτικά ζητήματα και το επίπεδο γνώσης πρέπει να είναι υψηλό, χρησιμοποιώντας πρακτικές κατάλληλες και προσαρμοσμένες σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Πχ :επαγγελματίας δεν έχω εκπαιδευτή για πολ. πρακτική (ενδο/ βία- Ιράκ

16 Οι ΜΚΟ διαθέτουν στο προσωπικό τους αρκετούς επαγγελματίες ,δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε πολλά άτομα να δουλέψουν μέσα σε μια διεπιστημονική ομάδα με ειδικευμένο πρόγαμα έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να αναπτύξουν νέες. Οι περισσότερες ΜΚΟ βρίσκονται υπό πίεση λόγο έλλειψης κονδυλίων, με αποτέλεσμα περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Αυτό λειτούργει για τους επαγγελματίες ως κατασταλτικός παράγοντας και δεν τους δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουν νέες παρεμβάσεις και να δημιουργήσουν νέα δίκτυα μέσα στην κοινότητα τα όποια θα μπορούσαν να προσφέρουν στους προσφυγές παροχή συμβουλών, εκπαίδευση, υποστήριξη και βοήθεια στην προσαρμογή και ένταξη. Πχ: εμείς θα τελειώσουμε σύντομα το έργο μας με παιδιά που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας , όχι επειδή έφτασε το τέλος της εργασίας αλλά λόγο ελλείψεις χρημάτων.

17 Μια λύση είναι η ενθάρρυνση της εθελοντικής εργασίας σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ιορδανίας. Επίσης, μπορεί να γίνει συνεργασία με διαφορές υπηρεσίες και να δημιουργηθούν δίκτυα στην κοινότητα. Επαγγελματίας μέλος εστιασμένης ομάδας : η εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να ενωθούν σε πολύ πιο κοντινό επίπεδο. Υπάρχουν συνδέσεις με κάποιες υπηρεσίες κλειδιά αλλά υπάρχουν και τεραστία κενά που πρέπει να καλύψουμε. Άλλο ένα πρόβλημα που εντοπιστικέ είναι ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση των παροχών που προσφέρουν οι υπηρεσίες. Εκτός από την αξιολόγηση των υπηρεσιών δεν υπάρχει αξιολόγηση των αναγκών των προσφύγων που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Εστιασμένη ομάδα ιρακινών προσφύγω: οι επαγγελματίες θέλουν να κάνουν την δουλειά που τους έχει ζητηθεί αλλά δεν έχουν όλοι οι προσφυγές χρόνο να επωφεληθούν. Χρειάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης στον τρόπο με τον όποιο εφαρμόζουν την πρακτική τους.

18 Για μια ακόμη φορά τα παραπάνω στοιχειά αποκαλύπτουν την σημασία της συμμετοχής των προσφύγων στον σχεδιασμό προγραμμάτων. Καθώς και οι επαγγελματίες και οι αναγκαστικοί μετανάστες παρατήρησαν ότι ήταν ζωτικής σημασίας. Οι αντιρατσιστικές και αντικαταπιεστικές πρακτικές θεωρούνται θεμελιώδη βήματα που πρέπει να υιοθετήσουν οι ΚΛ. Επίσης, η ενδυνάμωση και η στήριξη των ιρακινών προσφύγων λειτούργει αποτελεσματικά στην προσαρμογή και εγκατάσταση τους όχι μόνο στην Ιορδανία αλλά και σε χώρες της δύσης. Με αυτήν την έννοια οι ΚΛ της Ιορδανίας ενταθήκαν στην παγκόσμια ΚΕ και κινήθηκαν προς την αλλαγή, συμμέτοχη και εκ’ νέου διάρθρωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Συνολικά τα αποτελέσματα από την κοινή συνεργασία της Μ Ανατολής και μιας ευρωπαϊκής χώρας δείχνουν την σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη πολιτισμικών ευαίσθητων προγραμμάτων που διευκολύνουν την ένταξη των αιτούντων πολίτικο άσυλο σε άλλες χώρες. Ο προσανατολισμός για δυτικές και ανατολικές χώρες για τους προσφυγές και τους επαγγελματίες μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό θα μπορούσε να μύωση το χάσμα γνώσεων μεταξύ των πολιτισμών καθώς και την μύωση των προσπαθειών των επαγγελματιών και των κυβερνήσεων όταν πρόκειται για ενσωμάτωση προσφύγων.

19 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ Κ Λ: πως αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν.
Η <περίεργη> κατάσταση που επικρατή στην Ιορδανία λόγο των προσφύγων επηρεάζει το επάγγελμα των ΚΛ και δημιουργεί πολλαπλά διλήμματα στους επαγγελματίες ως προς τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούσουν, αλλά και την πρόσβαση που μπορούν να έχουν σε διαφορές παροχές , επιδόματα αλλά και το δικαίωμα τους στην μόνιμη εργασία. Οι ερωτηθέντες στα πλαίσια της μελέτης ανέδειξαν μια σειρά από ζητήματα που εμποδίζουν την πρακτική τους. Το άγχος και η αβεβαιότητα είναι τα συναισθήματα που συναντάμε πολύ συχνά στους επαγγελματίες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι παροχές υπηρεσιών γίνονται με μια πιο γενική και τυποποιούμενη διαδικασία. Επίσης, πολλές οργανώσεις λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγο της απουσίας ενός ανεπτυγμένου προτύπου παρέμβασης σε αυτόν το τομέα. Πολλές φορές οι ΚΛ προσπαθούν να <ομαλοποιήσουν την ανωμαλία> Είναι η έλλειψη της κατάλληλης νομοθεσίας που καθιστά περίπλοκη την κατάσταση; Πολλές φορές οι ΚΛ έφεραν στην επιφάνια ηθικά διλήμματα , όπως η βοήθεια και η φροντίδα ανθρώπων οι όποιοι μπορεί να είναι παράνομοι συμφώνα με την εθνική νομοθεσία. Άλλοι αγνοούσαν σιωπηλά τις περιπτώσεις αυτές φοβούμενη μην χάσουν την δουλεία τους και κρατούσαν μια πιο ασφαλής γραφειοκρατική θέση απέναντι στους προσφυγές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νομοθεσία είναι λίγο δύσκολο να γίνει πιο φιλική σε θέματα προσφύγων , φοβούμενη πως κάτι τέτοιο θα αυξήσει τον αριθμό εισαγωγής μεταναστών στη χωρά.

20 Πιστεύετε ότι είναι καιρός να εξεταστή μια ανάληψη ριζοσπαστικής δράσης και να αυξήσουν οι ΚΛ την πολιτική τους αντίληψη. Πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με την νέα κατάσταση και να αναλάβουν δράση διαμορφώνοντας την πρακτική τους πάνω σε πολιτισμικά ζητήματα . Φυσικά είναι ανάγκη η δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας για να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων στο να κάνουν τις δίκες τους επιλογές , και να αμφισβητεί κάθε είδους διάκριση με βάση το φύλο την ηλικία την εθνικότητα κλπ. Πολλοί ΚΛ σε όλο τον κόσμο αισθάνονται ότι δεν έχουν φωνή είναι αδύναμοι και δεν μπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές πραγματικότητες(Fook, 2002). Μπορούμε να θεωρήσουμε πως οι ΚΛ της Ιορδανίας, όπως και οι ΚΛ σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να θεωρούν το θεωρητικό πλαίσιο του επαγγέλματος τους, ως θεμέλιο για την επαγγελματική τους παρέμβαση. Ωστόσο η δυτική δεοντολογία αξιών και αρχών άρχετε σε κάποια αντίφαση με τους κανόνες και τους περιορισμούς της ιρακινής κοινότητας υπό της Ιορδανίας. Η ανάγκη για να αναπτηχθούν και να εφαρμοστούν πιο πολιτισμικά κατάλληλες στρατηγικές που θα συμπεριλαμβάνοντα και σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σαφής(Al-Makhamreh and Hundt,2011) . Μπορεί επίσης, να θεωρηθεί ότι ,κατά τον χειρισμό ενδέχεται να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της κουλτούρας του επαγγελματία και της κουλτούρας του ατόμου με αποτέλεσμα το άτομο να κρατήσει μια <κοινωνική> απόσταση. Εκεί και πάλι οι ΚΛ θα μπορούσαν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πιο κατάλληλες στρατηγικές .

21 Πως οι ΚΛ μπορούν να γίνουν μέρος του πολίτικου σχεδιασμού και οι φωνές τους να ακουστούν;
Η συνολική επιχειρηματολογία της ερευνάς έχει υποβάλει , ότι η ανάπτυξη μια συνεργατικής στρατηγικής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει αξία ως μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Έχει υποστηριχτεί ότι οι άνθρωποι που εργάζονται μαζί μπορούν να μάθουν και να δημιουργήσουν δυνατότητες και υλικό για μάθηση ,που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Εκτός από αυτό υπάρχει και η ανάγκη να δημιουργηθούν στρατηγικές για την εκτίμηση των αναγκών. Οι εκπαιδευόμενοι ΚΕ οι επαγγελματίες, οι ερευνητές, οι χρηστές υπηρεσιών και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εργαστούν από κοινού για να αναδιαμορφώσουν την υπάρχουσα προσέγγιση προς μια στρατηγική που θα βασίζετε σε μια καλή κατανόηση των αναγκών των αναγκαστικών μεταναστών και των προσφύγων .

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διατύπωση από την παραπάνω ερευνά αποκάλυψε την επίδραση της μετανάστευση στον ρολό και τις άξιες της ΚΕ στην Ιορδανία. Απαιτούνται νέες επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες για τους ΚΛ . Οι τοπικές και η μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να παρέχουν ολιστικές υπηρεσίες . Η περιφερική πολιτική κρίση στην περιοχή, μαζί με την (Αραβική Άνοιξη) δημιούργησαν νέες συνθήκες και απαιτήσεις από την ΚΕ για να αναλάβει μια θέση . Είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας προσέγγισης βασισμένης σε πολιτισμικά ζητήματα με σεβασμό στα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηρίστηκα, που να αναγνωρίζει τα ανθρωπινά δικαιώματα και τις ανήκες τον αναγκαστικών προσφύγων.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google