Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κομοτηνή 18-03-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κομοτηνή 18-03-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κομοτηνή 18-03-2014

2 2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

3 3 Ειδική Αγωγή (Ν.3699/2008)  Ειδικά Σχολεία (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης) Περιλαμβάνει: Ειδικά Δημοτικά, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Τ.Ε.Ε. Ειδ. Αγωγής  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης αξιολόγησης & Υποστήριξης) (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης αξιολόγησης & Υποστήριξης) Αφορά:

4 4 Στελέχωση: Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (δηλ. Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Σύμβουλοι σταδιοδρομίας)  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (δηλ. απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ) (δηλ. απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΙΕΚ )  Εκπαιδευτικό Προσωπικό (δηλ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής)

5 5 Έργο του Κ.Λ. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.…(i) Λήψη ιστορικού, διενέργεια κοινωνικής έρευνας (ανίχνευση & ιεράρχηση αναγκών, δημιουργία του προφίλ των εκπαιδευόμενων) Λήψη ιστορικού, διενέργεια κοινωνικής έρευνας (ανίχνευση & ιεράρχηση αναγκών, δημιουργία του προφίλ των εκπαιδευόμενων) Συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον Συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον Συνεργασία με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό… Συνεργασία με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό…

6 6 Έργο του Κ.Λ. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.…(ii)  Σύνδεση με την κοινότητα (ένταξη στην κοινωνία vs περιθωριοποίηση)  ….Φύλαξη…  Σημεία τριβής

7 7 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Σύμβουλοι σταδιοδρομίας Στελέχωση: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Διοικητικό Προσωπικό Γραμματειακή Υποστήριξη

8 8 Έργο των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Ποιους αφορά;  Πως υλοποιείται η διαδικασία;  Η απασχόληση του Κοιν. Λειτουργού στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (παράδειγμα αναλυτικού ιστορικού )  Η σημασία άλλων ιατροπαιδαγωγικών φορέων  Η β/θμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης

9 9 Το έργο του Κοινωνικού Λειτουργού στον χώρο της Γενικής Εκπαίδευσης Παρέμβαση σε:  Περιπτώσεις κακοποίησης  Περιστατικά εκδήλωσης σχολικής βίας  Περιπτώσεις παραβατικότητας – προβλημάτων κακοποίησης  Ιδιαίτερων μαθητών (π.χ. οριακή νοημοσύνη, των οποίων οι γονείς δεν αποδέχονται την φοίτησή τους σε ειδικά σχολεία….)

10 10 Το έργο του Κοινωνικού Λειτουργού στον χώρο της Γενικής Εκπαίδευσης (ii)  Τα τμήματα ένταξης  Η παράλληλη στήριξη  Η έννοια της «μαθησιακής δυσκολίας»  Αλλού; (δώστε παραδείγματα…)

11 11 Νομολογία για την Ειδική Αγωγή 1981 - Ν. 1143/1981 - ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 “Περί Ειδ. Αγ., ειδ. επαγγ. εκπ/σης, απασχ. & κοινων. μέριμνας των αποκλιν. εκ του φυσιολ.ατόμων” 1981 - Ν. 1143/1981 - ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 “Περί Ειδ. Αγ., ειδ. επαγγ. εκπ/σης, απασχ. & κοινων. μέριμνας των αποκλιν. εκ του φυσιολ.ατόμων” 1985 - Ν. 1566/1985 (αρθ. 32-36)- ΦΕΚ. 167 -A- 30-9- 1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις‘ 1985 - Ν. 1566/1985 (αρθ. 32-36)- ΦΕΚ. 167 -A- 30-9- 1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις‘ 1985 - Ν. 1566/1985 (αρθ. 32-36)- ΦΕΚ. 167 -A- 30-9- 1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις‘ 1985 - Ν. 1566/1985 (αρθ. 32-36)- ΦΕΚ. 167 -A- 30-9- 1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις‘ 2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες‘ 2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες‘ 2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες‘ 2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες‘ 2008 - N. 3699/2008 - ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 'Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες' 2008 - N. 3699/2008 - ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 'Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες' 2008 - N. 3699/2008 - ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 'Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες' 2008 - N. 3699/2008 - ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 'Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες'

12 12 Ερωτήσεις;

13 13 Role playing σε περιστατικό που αφορά… Μαθητή Ειδικού Σχολείου

14 14 Role playing σε περιστατικό που αφορά… ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

15 15

16 16 Δείγμα ιστορικού  Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού - ΔΕΙΓΜΑ.doc Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού - ΔΕΙΓΜΑ.doc Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού - ΔΕΙΓΜΑ.doc

17 17 Ενδεικτικές βιβλιογραφικές πηγές  Έκθεση UNICEF. Πρόοδος για τα Παιδιά: Παιδική Προστασία, Οκτώβριος 2009. http://www.unicef.gr/news/2009/dt3009_R.php http://www.unicef.gr/news/2009/dt3009_R.php  Νόμος 3500/2006 ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006, «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κι άλλες διατάξεις»  Προεδρικό Διάταγμα 23/ ΦΕΚ 6 /Α΄/30.01.1992  Κανδυλάκη, Α., (2008). Η Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία, Δεξιότητες και Τεχνικές.  Ζαϊμάκης, Γ.,Κανδυλάκη, Α., (2005). Δίκτυα κοινωνικής προστασίας Μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες και σε πολυπολιτισμικές κοινότητες


Κατέβασμα ppt "1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κομοτηνή 18-03-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google