Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mycenae and Bronze Age Greece GRK 102, 3/23/2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mycenae and Bronze Age Greece GRK 102, 3/23/2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mycenae and Bronze Age Greece GRK 102, 3/23/2010

2 Questions/Comments “Mask of Agamemnon” –authenticity: debated –date: too early/late Mycenae’s end... –Who? –Why? Myths... –Who created? –Why? –When?

3 Iliad 2.569, 576-7 Ο ἳ δ ὲ Μυκ ή νας ε ἶ χον ἐ ϋκτ ί μενον πτολ ί εθρον [... ] τ ῶ ν ἑ κατ ὸ ν νη ῶ ν ἦ ρχε κρε ί ων Ἀ γαμ έ μνων Ἀ τρε ΐ δης·

4 Time Line: Prehistoric Greece PeriodEvents 3000-2100 Early Bronze AgeVillage organization 2100-1600 Middle Bronze Age2100-1900 Arrival of proto-Greeks from Northwest? Anatolia? 1600-1150 Late Bronze Age1600 Palace cultures emerge (Mycenae, Tiryns, Pylos, Thebes, etc.) 1500-1450 Mycenaeans occupy Crete 1250-1225 Trojan War (??) 1200-1100 Palace systems collapse based on Ancient Greece, 1999, Oxford

5

6

7

8 Lion Gate, Mycenae

9 Megaron (great hall), Pylos

10 Women (fresco), Pylos, 1200s BCE

11 Armor from Dendra (Argolid). Boar’s tusk helmet. Late 1400s BCE

12 Praying “psi” goddess figurine. Mycenae.

13 Tholos tomb, Mycenae.

14 Tholos tomb entrance (reconstructed), Mycenae.

15

16 “Mask of Agamemnon,” Mycenae, 1500s BCE

17 palace wanax (king) demos (village) basileus (chieftain) Palace Society: Redistributive Economy Produce to palace, where stored; then redistributed back to villages.

18 Linear-B clay tablet. Prehistoric Greek writing.

19 ἱέρεια ἔχει ϞϜε εὔχετοί ϞϜε ἐτώνιον ἔχεεν θεὸν κτοινόοχοι δὲ κτοινάων κεκειμενάων ὀνᾱτὰ ἔχεεν Note use of ᾱ for η. ϞϜε (kwe) = τε (“and”). -αων = fem. gen. plur. εὔχετοι = εὔχεται (not “prays” but “claims”). κτοινόοχοι = “possession-holding” (as if κτεάνη “possession” + ἔχειν “to have”). ὀνᾱτὰ: ὀνητός later = “useful,” so “that on which ‘use’ is paid.” A Linear-B Inscription

20 Fall of Palace Societies invasion by … –Dorians?? –“Sea Peoples” (Mediterranean marauders)? systems collapse (economic/political)? combination?


Κατέβασμα ppt "Mycenae and Bronze Age Greece GRK 102, 3/23/2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google