Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομή και λειτουργία του ΕΠΕΣΠΠΕ Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρακολουθήστε μια εισαγωγική,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομή και λειτουργία του ΕΠΕΣΠΠΕ Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρακολουθήστε μια εισαγωγική,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομή και λειτουργία του ΕΠΕΣΠΠΕ Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρακολουθήστε μια εισαγωγική, εικονική, βήμα προς βήμα, παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης …πατώντας διαδοχικά βελάκι προς τα κάτω (του πληκτρολογίου) μπορείτε να παρακολουθήσετε, βήμα προς βήμα την παρουσίαση. Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες διαφάνειες πατήστε το βελάκι προς τα πάνω. Για την καλύτερη παρακολούθηση της παρουσίασης, πατήστε δεξί κλικ και επιλέξτε Full Screen.

2 Προκαταρκτικές συμβουλές Στο ΕΠΕΣΠΠΕ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές ώστε να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Π.Ε. Το ΕΠΕΣΠΠΕ σας προσκαλεί να ακολουθήσετε τα προτεινόμενα βήματα και να κάνετε τις επιλογές που επιθυμείτε, μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την εφαρμογή. Τα εργαλεία και τα υλικά της Βάσης Δεδομένων του ΕΠΕΣΠΠΕ είναι στη διάθεσή σας για να τα αξιοποιήσετε με τον τρόπο που προτιμάτε και να επιτύχετε τα αποτελέσματα που προσδοκείτε. Επισημάνσεις Μπορείτε, ανεξάρτητα από τις προτάσεις και τις συστάσεις μας, να κάνετε τις δικές σας επιλογές, ακόμα και να αποφύγετε ένα ολόκληρο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας σχεδιασμού. Ωστόσο, σε όποιο σημείο κρίνουμε απαραίτητο επισημαίνουμε, με ποικίλους τρόπους, τους "κινδύνους" που ελλοχεύουν για τον χαρακτήρα του προγράμματός σας σε σχέση με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Π.Ε. Καθ' όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος, οι επιλογές σας (στοιχεία του προγράμματος) αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο της Βάσης Δεδομένων του ΕΠΕΣΠΠΕ, το Ντοσιέ του Προγράμματος, έτσι ώστε να μπορεί το σύστημα να σας διευκολύνει στην επιλογή των καταλληλότερων υλικών και μεθόδων. Στο ΕΠΕΣΠΠΕ υπάρχει ένα "εσωτερικό" Λεξικό στο οποίο εξηγούνται διάφοροι όροι που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού των προγραμμάτων. Μπορείτε να φτάσετε σ' αυτό ακολουθώντας τις συνδέσεις (links) που δίνονται στις λέξεις. Όλες οι λέξεις/φράσεις που ορίζονται στο λεξικό είναι γραμμένες πλάγια/υπογραμμισμένα και έχουν το χρώμα του τρέχοντος κειμένου (όπως παραπάνω στον όρο Λεξικό).

3 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Το κόκκινο βέλος υποδηλώνει την προτεινόμενη τυπική πορεία σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος ενώ το κόκκινο διακεκομμένο βέλος υποδηλώνει αντίστοιχα την προτεινόμενη προαιρετική πορεία Το πράσινο διακεκομμένο βέλος υποδηλώνει τη ροή πληροφορίας, δηλαδή την αποστολή, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, πληροφορίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που σχεδιάζεται Το μπλε βέλος υποδηλώνει τη ροή υλικού, δηλαδή την τροφοδότηση του εκπαιδευτικού με υλικό που περιέχεται στη Βάση Δεδομένων του ΕΠΕΣΠΠΕ Το γαλάζιο βέλος υποδηλώνει τη άσκηση φιλτραρίσματος – ελέγχου, δηλαδή τη διαλογή και παροχή υλικού / πληροφορίας βάσει των επιλογών που έχει κάνει ο εκπαιδευτικός και των χαρακτηριστικών του προγράμματος Το σχήμα αυτό συμβολίζει τις δυναμικές ιστοσελίδες που αποτελούν τα προτεινόμενα βήματα σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος και οι οποίες έχουν αλληλεπιδρασιακό χαρακτήρα ******* ****

4 Πληροφορικό interface Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Η / Υ Ο εκπαιδευτικός, ευρισκόμενος στην φάση σύλληψης του προγράμματος,τυπικά πρέπει να μελετήσει τα δεδομένα που έχει, να συγκεκριμενοποιήσει, να καταγράψει και αναλύσει την “πληροφορία” (χαρακτηριστικά) του προγράμματος, με στόχο να το τροφοδοτήσει με τα καταλληλότερα “υλικά”, δηλαδή μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά κλπ. Στη διάθεσή του μπορεί να έχει το ΕΠΕΣΠΠΕ, με τη βοήθεια του Η/Υ του, μέσω μιας ηλεκτρονικής διεπιφάνειας, του πληροφορικού interface…

5 Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το ΕΠΕΣΠΠΕ καλεί τον/την εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει μια σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων επιμορφωτικού χαρακτήρα για την Π.Ε. Αυτή η από απόσταση εκπαιδευτική διαδικασία δομείται από μια σειρά κειμένων που περιέχουν δυναμικούς δεσμούς. Οι δεσμοί αυτοί (links) δίνουν τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να αντλήσει πληροφορία από ένα μέρος της Βάσης Δεδομένων (Β.Δ.), που περιέχει βιβλιογραφία, αρθρογραφία, σχετικούς με το αντικείμενο δεσμούς και άλλες πληροφορίες.

6 Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Στο επόμενο βήμα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα από τα προτεινόμενα αντικείμενα για το πρόγραμμα που σχεδιάζει ή να επιλέξει ένα δικό νέο. Εδώ καλείται να τεκμηριώσει το σκεπτικό της επιλογής αυτής, καθώς επίσης να βρει μεθόδους με τις οποίες θα συναποφασίσει με τους μαθητές το αντικείμενο του προγράμματος. Το αντικείμενο που επιλέγει αποθηκεύεται στο Ντοσιέ του Προγράμματος, ενώ παράλληλα μπορεί να αντλήσει σχετικές πληροφορίες από ένα ειδικό μέρος της Β.Δ. που περιέχει υλικό υποστήριξης.

7 Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να καταγράψει το Γενικό Σκοπό και τους Γενικούς Στόχους του προγράμματος, οι οποίοι με τη σειρά τους αποθηκεύονται στο Ντοσιέ του Προγράμματος.

8 Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Στο επόμενο βήμα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την “ομάδα-στόχο” (ομάδα μαθητών) του προγράμματος, ή αν το έχει κάνει ήδη, να καταγράψει, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, τα χαρακτηριστικά της. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται επίσης στο Ντοσιέ του Προγράμματος. Επιλογή ομάδας-στόχου

9 Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Αμέσως μετά, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναλύσει ακόμα περισσότερο τους στόχους του, δηλαδή να διαμορφώσει “ειδικούς-στόχους”. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται επίσης στο Ντοσιέ του Προγράμματος.

10 Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μετά τη θέσπιση των ειδικών στόχων, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να πραγματοποιήσει μια αρχική διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των στόχων αυτών από τους μαθητές. Τα αποτελέσματά της αποθηκεύονται στο Ντοσιέ του Προγράμματος. Από ειδικό χώρο της Β.Δ. ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει οδηγίες εφαρμογής μεθόδων διερεύνησης, οι οποίες παρέχονται στη βάση των επιλογών που έχουν ήδη γίνει και είναι καταγεγραμμένες στο Ντοσιέ του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης μπορεί να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή των στόχων. Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα)

11 Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Σε αυτό το βήμα, παρέχεται η δυνατότητα για μια αναλυτική καταγραφή του προϋπολογισμού του προγράμματος, η οποία στη συνέχεια θα βοηθήσει στη συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής διάστασης. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται επίσης στο Ντοσιέ του Προγράμματος.

12 Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων (οδηγίες, υποδείγματα) Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες) Λογισμικά (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλεγμένα προγράμ- ματα Hardware – Τεχνικά εργαλεία (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλογή μεθόδων / υλικών Στο επόμενο βήμα, από τη Β.Δ. παρέχεται υλικό και οδηγίες εφαρμογής μεθόδων. Από το υλικό και τις μεθόδους αυτές, ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει εκείνες που κρίνει ως καταλληλότερες. Η παροχή υλικού γίνεται μετά από ένα φιλτράρισμα που έχει κάνει το σύστημα, με βάση τις επιλογές που έχει κάνει στα προηγούμενα βήματα ο/η εκπαιδευτικός, από το σύνολο της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη Β.Δ. του ΕΠΕΣΠΠΕ.

13 Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων (οδηγίες, υποδείγματα) Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες) Λογισμικά (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλεγμένα προγράμ- ματα Hardware – Τεχνικά εργαλεία (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλογή μεθόδων / υλικών Σχεδιασμός - Χρονισμός Σε αυτό το βήμα ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός από μέρους του/της εκπαιδευτικού με τη βοήθεια του υλικού και των μεθόδων που έχει επιλέξει ήδη. Σε αυτό το σημείο παρέχεται η δυνατότητα για μια καταγραφή του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος, το οποίο αποθηκεύεται στο Ντοσιέ του Προγράμματος.

14 Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων (οδηγίες, υποδείγματα) Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες) Λογισμικά (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλεγμένα προγράμ- ματα Hardware – Τεχνικά εργαλεία (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλογή μεθόδων / υλικών Σχεδιασμός - Χρονισμός Με αυτό τον τρόπο φτάσαμε στην εφαρμογή του προγράμματος. Ο/Η εκπαιδευτικός εφαρμόζει το πρόγραμμα κατά την κρίση του και με τη βοήθεια του υλικού που απέκτησε. Το ΕΠΕΣΠΠΕ φροντίζει να του/της υπενθυμίζει τις επιλογές που έχει κάνει προκειμένου να φτάσει με τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη των στόχων του. Σε αυτό το πλαίσιο του παρέχει το Ημερολόγιο του Προγράμματος στο οποίο καταγράφει συστηματικά την εξέλιξή του. Παρακολούθηση εφαρμογής

15 Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει διαμορφωτική αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία του προγράμματος σε όρους επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Το ΕΠΕΣΠΠΕ παρέχει εργαλεία, μεθόδους και οδηγίες για την υλοποίηση της αξιολόγησης. Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων (οδηγίες, υποδείγματα) Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες) Λογισμικά (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλεγμένα προγράμ- ματα Hardware – Τεχνικά εργαλεία (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλογή μεθόδων / υλικών Σχεδιασμός - Χρονισμός Παρακολούθηση εφαρμογής Διαμορφωτική αξιολόγηση Τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσουν τον/την εκπαιδευτικό σε μερικό αναπροσανατολισμό του αντικειμένου του προγράμματος, των στόχων του προγράμματος και της επιλογής μεθόδων και υλικού.

16 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει την τελική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώσει και καταγράψει τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται αναλυτικά στο Ντοσιέ του Προγράμματος. Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων (οδηγίες, υποδείγματα) Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες) Λογισμικά (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλεγμένα προγράμ- ματα Hardware – Τεχνικά εργαλεία (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλογή μεθόδων / υλικών Σχεδιασμός - Χρονισμός Παρακολούθηση εφαρμογής Διαμορφωτική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση

17 Επιμόρφωση στην Π.Ε. Εκπαιδευτικός Εκπονούμενο πρόγραμμα Πληροφορικό interface Η / Υ Επιλογή αντικειμένου Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για την Π.Ε.) Web-sites (για την Π.Ε.) Πληροφορία για φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Π.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεν. σκοπός & Γεν. στόχοι Επιλογή ομάδας-στόχου Ειδική στοχοθεσία Αρχική διερεύνηση Μέθοδοι αξιολόγησης (οδηγίες εφαρμογής, εργαλεία, υποδείγματα) Προϋπολογισμός Συλλογή στοιχείων προγράμματος: (ντοσιέ προγράμματος) 1. Αντικείμενο 2. Γεν. σκοπός, στόχοι 3. Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου 4. Ειδικοί στόχοι 5. Μέθοδοι αξιολόγησης 6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων 7. Προϋπολογισμός 8. Μέθοδοι εφαρμογής – μέσα – υλικά 9. Χρονοδιάγραμμα 10. Αποτελέσματα Web-sites (για το περιβάλλον) Βιβλιοθήκη (βιβλία/άρθρα/ περιοδικά/νομο θεσία για το περιβάλλον) Μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων (οδηγίες, υποδείγματα) Έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες) Λογισμικά (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλεγμένα προγράμ- ματα Hardware – Τεχνικά εργαλεία (οδηγίες, παραδείγματα εφαρμογών) Επιλογή μεθόδων / υλικών Σχεδιασμός - Χρονισμός Παρακολούθηση εφαρμογής Διαμορφωτική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση Καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος, το ΕΠΕΣΠΠΕ παρέχει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να εισέρχεται σε θεματικά fora και να συμμετέχει σε συζητήσεις, να ανταλλάσσει ιδέες και προβληματισμούς με συναδέλφους του και ερευνητές τους οποίους απασχολούν κοινά θέματα. Θεματικά Fora

18 Ευχόμαστε, η παρουσίαση αυτή να σας έδωσε μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής και λειτουργίας του ΕΠΕΣΠΠΕ. Ωστόσο, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας, μέσω του e-mail: cgav@aegean.gr για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.cgav@aegean.gr Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματός σας !!!


Κατέβασμα ppt "Δομή και λειτουργία του ΕΠΕΣΠΠΕ Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρακολουθήστε μια εισαγωγική,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google