Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

29/11/2004Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα DI267 - Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο Aφροδίτη Τσαλγατίδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "29/11/2004Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα DI267 - Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο Aφροδίτη Τσαλγατίδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 29/11/2004Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα DI267 - Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο http://eclass.uoa.gr/ Aφροδίτη Τσαλγατίδου

2 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Δομή του Μαθήματος Διαλέξεις Παρουσιάσεις από προσκεκλημένους σε: –Νομικά θέματα –Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Hλεκτρονική Δημοκρατία

3 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Βαθμολογία Ενεργή Συμμετοχή στην τάξη Γραπτά

4 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Περιεχόμενο του Μαθήματος Μερικά από τα θέματα που θα εξετασθούν στο μάθημα συμπεριλαμβάνουν: –Εισαγωγή στο ΗΕ καί Επιχειρησιακά Μοντέλα –Η-Κατάστημα –Aρχιτεκτονικές καί Τεχνολογίες γιά HE –Νομικές Πτυχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου –ΗΕ γιά κινητά –Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Δημοκρατία

5 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (1/6) Γενική έννοια Καλύπτει πολλές μορφές επιχειρησιακών συναλλαγών ή ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ επιχειρήσεων, επιχειρήσεων καί πελατών, επιχειρήσεων καί δημόσιων φορέων που γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής καί επικοινωνιών

6 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (2/6) Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων καί λειτουργιών που συμπεριλαμβάνουν: –Επίτευξη αρχικής επαφής μεταξύ π.χ. Ενός πιθανού πελάτη καί πιθανού προμηθευτή –Ανταλλαγή Πληροφορίας –Πωλήσεις –Ηλεκτρονικές Πληρωμές –Διανομή προϊόντος –Υποστήριξη πριν καί μετά την πώληση Πληροφορίες γιά διαθέσιμα προϊόντα καί υπηρεσίες, τεχνική καθοδήγηση στη χρήση του προϊόντος, κλπ. –Εικονικές Επιχειρήσεις –Διαμοιραζόμενες Επιχειρησιακές Διαδικασίες μεταξύ μιάς επιχείρησης καί των συνεργατών της

7 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (3/6) Φορείς: Κυβέρνηση Προμηθευτές Έμποροι Καταναλωτές Διαδικασίες: Marketing Πωλήσεις Πληρωμές Προμήθεια Υποστήριξη Δίκτυα: Διαδίκτυο Εμπορικά Δίκτυα

8 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (4/6) Eπηρεάζει σημαντικά τη δομή καί τις διαδικασίες του εμπορίου Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες που υποστηρίζονται –Διασχίζουν τα όρια μιάς μεμονωμένης εταιρείας –Εκτελούνται συνεργατικά με άλλους εταίρους –Απευθύνονται σε μιά συγκεκριμένη αγορά. Βλ. Εικονικές Επιχειρήσεις. Αρκετές εταιρείες ξεκίνησαν αναδιοργάνωση προς αυτή την κατεύθυνση Κάθε εταιρεία είναι υπεύθυνη γιά το επί μέρους τμήμα μιάς συνολικής διαδικασίας

9 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (5/6) Γιά την επιτυχία του ΗΕ χρειάζεται να παρέχονται επιλογές διαφορετικές από το παραδοσιακό εμπόριο. Αυτό χρειάζεται: Ευέλικτη υποδομή που υποστηρίζει πολύπλοκες καί ευέλικτες υπηρεσίες που να μπορούν να διαχειρίζονται τα αιτήματα των πελατών σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό δίκτυο από προμηθευτές. Τα δομικά στοιχεία αυτής της υποδομής πρέπει να εξασφαλίζουν ασφάλεια καί να παρέχουν μηχανισμούς γιά αναζήτηση, διαφήμιση, διαπραγμάτευση, match making, παραγγελίες, τιμολόγηση, πληρωμές, διανομή, υπηρεσίες λογιστηρίου καί υποστήριξης πελατών, κλπ.

10 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή (5/6) Επομένως η τεχνολογία ΗΕ σχετίζεται με πολλές περιοχές της επιστήμης των υπολογιστών όπως: –Βάσεις δεδομένων, επεξεργασία συναλλαγών, διαλειτουργικότητα ετερογενών συστημάτων καί πηγών πληροφόρησης, έξυπνοι πράκτορες, πολυμέσα, ασφάλεια, συστήματα εργασιορροών, κατανεμημένη επεξεργασία, mobile computing κλπ. Γίνεται πολλή έρευνα σε όλα τα παραπάνω πεδία

11 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Κυριότερα Είδη Εφαρμογών ΗΕ Επιχειρησιακές εφαρμογές (business-to-business applications) Εφαρμογές για τον πελάτη (business-to-customer applications) Άτομο προς Άτομο (person to person)

12 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΗΕ Ανταλλαγή δεδομένων Παραγγελίες Εσωτερική οργάνωση μίας επιχείρησης Απομακρυσμένη συνεργασία (virtual corporation) Προώθηση προϊόντων σε εμπόρους, προμηθευτές κτλ Πληρωμές

13 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΗΕ Πλεονεκτήματα Μείωση χρόνου παραγγελιών και εξυπηρέτησης παραγγελιών Just-In-Time παράδοση γιά manufacturers ή Quality Response γιά συστήματα λιανικής πώλησης Μείωση του όγκου εργασιών και του χρησιμοποιούμενου χαρτιού Παρακολούθηση του δικτύου διανομής Ενδυνάμωση επαγγελματικών σχέσεων Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών

14 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Διαδικασία Συστήματος Quick Response

15 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΗΕ Εργαλεία - Συστατικά WWW Τηλεδιάσκεψη Management support systems, Decision support systems, Structured Document & Imaging Databases Ηλεκτρονικοί κατάλογοι Τεχνικές Αναζήτησης, Profiles Πίνακες ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο EDI, ebXML, UDDI

16 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΗΕ Στρατηγική Ανάπτυξης 1.Καθορισμός στόχων 2.Εξέταση του τρόπου διεξαγωγής εμπορίου από τους συνεργάτες 3.Εξασφάλιση υποστήριξης από συνεργάτες 4.Βοήθεια στην εισαγωγή της νέας εφαρμογής 5.Ξεκίνημα εφαρμογής με μικρές απαιτήσεις 6.Πιλοτικό πρόγραμμα με λίγους συνεργάτες 7.Βαθμιαία εξέλιξη 8.Κοινή αναπαράσταση δεδομένων

17 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΣ Εμφάνιση χρηστών με πλαστή ταυτότητα Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δίκτυο Παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα Τρόποι αντιμετώπισης ΛειτουργίαΤεχνολογία ΚρυπτογράφησηΚωδικοποίηση δεδομένων Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογράφηση Authentication Πιστοποίηση ταυτότητας Ηλεκτρονικές υπογραφές Firewalls Eλέγχει την κυκλοφορία

18 29/11/2004Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Επιχειρησιακά Μοντέλα στο ΗΕ

19 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ορισμός Επιχ. Μοντέλου Μιά αρχιτεκτονική γιά Προϊόν Υπηρεσία καί Ροή Πληροφοριών Μία περιγραφή των Εμπλεκόμενων Φορέων (Business Actors) καί των Ρόλων τους Μιά περιγραφή γιά τα Πιθανά Οφέλη των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων Μιά περιγραφή των Πηγών Κερδών (Sources of Revenue)

20 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα A Business Model in itself is not enough to... Provide an understanding of how it contributes in realizing the business mission and objectives Answer questions like –how competitive advantage is being built –what the positioning is –what the marketing mix is –which product-market strategy is being follow These questions need a Marketing Model to be answered

21 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Definition of a Marketing Model A Business Model and The Marketing Strategy of the Business Actor under consideration (definitions given by Paul Timmers in “Electronic Commerce: Strategies and Models for Business-to- Business Trading”, Wiley, 1999)

22 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Internet Business Models (some examples) E-Shops, e.g. www.travelocity.com E-Procurement, e.g. www.jal.com E-Auctions, e.g. www.fastparts.com E-Malls, www.emb.ch Third-Party Market Places, e.g.tradezone.onyx.net Value-Chain Integrators, e.g. MarshallNet Virtual Communities, e.g. www.firefly.net Value-Chain Service Providers, e.g. FedEx.com Information Brokerage, e.g. yahoo Trust and Other Services, e.g. belsign

23 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Η-Κατάστημα (Ε-Shop) Δικτυακό marketing μιάς εταιρείας ή ενός καταστήματος γιά –προώθηση προϊόντων καί υπηρεσιών –παραγγελία, αγορά προϊόντων, υπηρεσιών Οφέλη: Αυξημένη ζήτηση, παγκόσμια παρουσία με χαμηλό κόστος καί μείωση εξόδων γιά διαφημίσεις καί πωλήσεις Οφέλη γιά καταναλωτές: χαμηλότερες τιμές, περισσότερες επιλογές, καλύτερη πληροφόρηση, 24ωρη διαθεσιμότητα, ευκολία στην επιλογή, αγορά, παραλαβή Πηγές εσόδων: μειωμένα έξοδα, αυξηση πωλήσεων, διαφήμιση Παραδείγματα: www.florist.gr, www.greekbooks.gr, www.papasotiriou.gr, www.protoporia.grwww.florist.gr www.papasotiriou.grwww.protoporia.gr

24 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Η-Προμήθειες (Ε-Procurement) Ηλεκτρονική προσφορά καί προμήθεια αγαθών καί υπηρεσιών. Οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: –Παρουσίαση καταλόγων προϊόντων, διαχείριση παραγγελιών, διαχείριση πληρωμών, μηχανισμό αξιολόγησης προσφορών Οφέλη: Μεγάλη επιλογή προμηθευτών, χαμηλότερα έξοδα, καλύτερη ποιότητα, βελτιωμένη διανομή πληροφορίας καί μειωμένα έξοδα προμηθειών, μείωση χρόνου. Οφέλη γιά προμηθευτές: μεγαλύτερη ευκαιρίες προσφορών κάι σε παγκόσμια κλίμακα, χαμηλότερα έξοδα (αυτοματοποιημένη διαδικασία προσφορών) Παραδείγματα: home.publicity.net/solutions/index.htm, http://www.ariba.net/solutions/procurement_overview.cfmhome.publicity.net/solutions/index.htm http://www.ariba.net/solutions/procurement_overview.cfm

25 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα H-Δημοπρασίες (E-Auctions) Hλεκτρονική αυτοματοποίηση δημοσιοπρασιών με ταυτόχρονη παρουσίαση των αγαθών. Ενσωμάτωση της δημοπρατικής διαδικασίας με τις διαδικασίες συμβάσεων, πληρωμών καί παράδοσης Πηγές εσόδων γιά τον παροχέα της δημοπρασίας: πώληση πλατφόρμας, αμοιβές συναλλαγών, διαφήμιση Οφέλη γιά προμηθευτές & αγοραστές: αυξ. αποδοτικότητα, εξοικ. χρόνου, πώληση μικροτέρων ποσοτήτων σε χαμηλότερες τιμές, καλύτερη χρησιμοποίηση του όγκου παραγωγής www.ebay.com, auctions.yahoo.com, www.3nsold.comwww.ebay.comwww.3nsold.com

26 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα E-mall Συλλογή από η-καταστήματα κάτω από την ίδια ομπρέλα (συνήθως πολύ γνωστό εμπορικό κατάστημα), εμπλουτισμένη από εγγυημένη μέθοδο πληρωμών Μπορεί να ειδικεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα της αγοράς καί να προσφέρει & υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: φόρουμ συζητήσεων, κλειστές ομάδες χρηστών κλπ. Οφέλη γιά το e-mall: από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το διαφημιζόμενο χώρο, χρήση του εμπορικού σήματος, αυξημένη δικτυακή κίνηση, πελάτης επισκέπτεται γειτονικά καταστήματα. Οφέλη γιά πελάτες: ίδια με το η- κατάστημα καί επι πλέον ευκολία πρόσβασης σε άλλα καταστήματα, ευχρηστία κοινού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη λόγω του γνωστού εμπορικού καταστήματος. Οφέλη γιά τα η-καταστήματα: μείωση εξόδων και πολυπλοκότητας γιά δικτυακή παρουσία, αύξηση εμπορικής κίνησης. www.agora.gr, www.cretashop.gr, www.e-best.grwww.agora.grwww.cretashop.grwww.e-best.gr

27 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Third Party Market Place Μοντέλο κατάλληλο γιά εταιρείες που επιθυμούν να παραχωρήσουν το δικτυακό τους μαρκετινγκ σε τρίτο φορέα. Προσφέρουν ένα τουλάχιστον περιβάλλον αλληλεπίδρασης σους καταλόγους προϊόντων των προμηθευτών τους. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως εμπορικό σήμα, πληρωμές, λογιστικά, παραγγελίες κλπ προστίθενται στα third party market places https://tradezone.onyx.net

28 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Eικονικές Κοινότητες (Virtual Communities) Οι πληροφορίες προέρχονται από τα μέλη Έσοδα από αμοιβές συμμετοχής καί διαφημίσεις Επιπρόσθετο εργαλείο στις υπάρχουσες τεχνικές μαρκετινγκ www.amazon.com

29 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Value Chain Provider Ειδικεύεται σε μιά συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών, π.χ. Πληρωμές, με την πρόθεση να την καταστήσουν ξεχωριστό καί ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα www.FedEx.com

30 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Value Chain Integrator Ενοποίηση πολλαπλών βημάτων στην αλυσίδα αξιών με την προοπτική να εκμεταλλευτεί τη ροή πληροφορίας μεταξύ αυτών των βημάτων καθώς προστίθεται αξία. Κέρδη από αμοιβές συμβουλών καί συναλλαγές www.marshallnet.net

31 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Information Brokerage, Trust and Other Services Προστιθέμενη αξία στα τεράστια ποσά δεδομένων που προέρχονται από ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες όπως είναι η αναζήτηση πληροφοριών π.χ. www.yahoo.com, δημιουργία προφιλ πελατών, συμβουλές γιά επενδύσεις, υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από ηλεκτρονικούς συμβολαιογράφους καί από έμπιστους τρίτους φορείςwww.yahoo.com Έσοδα από συνδρομές, αμοιβές γιά χρήση υπηρεσιών, πωλήσεις λογισμικού ή συμβουλών www.belsign.be παροχέας έμπιστων υπηρεσιώνwww.belsign.be

32 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Τάσεις καί Εξέλιξη στα Επιχ. Μοντέλα ΗΕ (1/2) A move towards increased integration of information flows The development of specialized, highly innovative services

33 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Τάσεις καί Εξέλιξη στα Επιχ. Μοντέλα ΗΕ (2/2) Degree of Innovation Lower Higher Functional Integration Single Function Multiple functions integrated

34 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Ταξινόμηση Επιχειρηματικών Μοντέλων e-shop Trust services e-auction e-procurement e-mall Third-party market place Info brokerage Value-chain integrator Collaboration Platform Virtual Business Community Value-chain service provider Degree of Innovation Lower Higher Functional Integration Single Function Multiple functions integrated

35 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The case of Amazon Publishers Authors Bookstores Readers Reference: Electronic Commerce, by P. Timmers, Wiley, 1999

36 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The case of Amazon Community Building Sales Interface Core Information Management Core Handling and Processing Functionality

37 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The case of Amazon Advantage:Advantage: Catalogue service for publishers (sharing revenues: 45% to publisher, 55% to Amazon) Associates:Associates: A referral service for on line bookstores and anyone who wishes to sell books on line (revenue sharing: 15% to on line bookstore) Products and services b-to-b

38 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The case of Amazon Publishers via the Advantage Programme On line Bookstores via the Associates Programme. The following groups of Associates are distinguished by amazon.com: publishers authors familiar web sites print publications on line special interest web sites B-to-B Customers

39 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The case of Amazon Low set up cost for the Advantage and Associates programmes to bring immediate and visible financial benefits Offer to publishers a share to customer information Offer to online booksellers a share in Amazon’s largest catalogue and information about books Management and combination of catalogue and customer information with delivery and payment systems from third parties such as DHL, UPS, VISA, Mastercard Still missing links in local distribution and in multilingual support Marketing Strategy

40 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The case of Amazon E-ShopE-Shop for end-customers (book buyers) Third-Party Market Place ProviderThird-Party Market Place Provider for Publishers (via the Associates programme) Virtual CommunityVirtual Community for book buyers Value-Chain ProviderAlso, allows booksellers and virtual communities to become a Value-Chain Provider to Amazon. The provided service is marketing, including marketing for Amazon itself Business Models supported

41 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα The Empowered Consumer

42 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα A New Business Model: 1-for-all-and-all-for-1 A community of business partners and customers that is connected using information technology (IT). The members work together to maximize their combined value for the benefit of the end consumer Fluid relationships (supplier -> customer-> competitor) Supports the diverse business goals and decisions of all members and interested investors

43 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Components of the New Business Model Digital Value Chain - Anchor Digital Function Platform The Infomediary Reference: Mastering the Digital market Place by Douglas Aldrich, Wiley, 1999

44 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Roles of Infomediaries Integrate/Aggregate services and needs e.g. Add-a-Photo with Photo Net & American Greetings or Freight Forwarders Create a floating price system based on supply & demand, e.g. online auction houses like eBay Managing the flow of products from the initial supplier to the final customer Monitoring the performance of all members Saving time for its members Managing Operational functions that include warranty, exchange, charge- backs, returns and general troubleshooting activities Developing new customers and markets, e.g. Telia with its Vision 2001 service Superinfomediary, e.g. AOL

45 29/11/2004Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Επιχ. Μοντέλα στο Κινητό ΗΕ Βusiness Models in Mobile Commerce

46 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Τι είναι Κινητο ΗΕ Ορίζουμε το Κινητό ΗΕ σαν οποιοδήποτε τύπο συναλλαγής μεταξύ διαφόρων μερών που έχει μιά οικονομική αξία, που τουλάχιστον σε ένα άκρο της μία κινητή συσκευή καί επομένως χρησιμοποιεί το ασύρματο τηλεποικοινωνιακό δίκτυο

47 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Customer Content/Service/Product Providers Mobile Portals Mobile Network Operator Financial Institutions Main Participating Entities in Mobile E-Commerce Transactions

48 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Roles of MNO in Mobile E-Commerce Passive Active and Dynamic

49 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Roles of MNO in Mobile E-Commerce Degree of Involvement of the MNO in the M-Commerce Value Chain MNO additionally acts as an Intermediary and Trusted Third Party MNO additionally acts as an Intermediary and Trusted Third Party MNO provides Mobile Portal MNO provides Mobile Portal Low High Simple & Passive Strategic and Dynamic Role of the MNO MNO additionally provides a WAP Gateway MNO additionally provides a WAP Gateway MNO offers only wireless network MNO offers only wireless network

50 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Key to Figures Customer Financial institution/Bank Service/Product/Content Provider Network Operator

51 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα MNO provides the wireless connection

52 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα MNO provides the WAP Gateway

53 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα MNO provides the Mobile Portal

54 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα M-Portal Characteristics Information/Applications are: –Personalized –Localized Personal information management –maintenance of personal address book, calendar, memos, notes, … –alert notifications for auctions, email, stock price changes, etc. Examples: www.shadowpack.com

55 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Myshadowpack (www.shadowpack.com) NEWS - Top Stories, Business, Technology, ….(subscriber sets time s/he would like to receive notifications about selected informations) WEATHER - Current conditions (Use Default Zip Code, Use alternate location) SPORTS - Scoreboard ENTERTAINMENT - Movies (show times..), Events, Restaurants,... REFERENCE- City, Email, People... Lookup, Directions,…. FINANCE - Set Yahoo Login, Company News, AccountMinder,... TRAVEL - Set Travelocity Login, Find a flight, Book a flight, hotel, etc. BANKING - Set Login, General Account Info, Checking, Transfer Funds,.. TRADING - Datek, SuperTrade, E*Trade (S Send Message et Login, Account Profile, History, Buy/Sell Funds SHOPPING - Amazon, eBay, Kozmo, BarPoint MESSAGES - Email, Nextel Send Message, Sprint Send Message, Bell Atlantic Send Message UTILITIES- Personal Info, Credit Card info, shipping address, notifications,...

56 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Advantages of MNO over other portal players They already have a billing relationship with the customer relationship They maintain personal data They can identify location of the customer Therefore, MNOs can easily establish trust and constant relationships with customers

57 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Sources of Revenue for M-Portals Special agreements with content/service providers Special agreements with customers Advertising...

58 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα MNO acts as an Infomediary and Trusted Third Party

59 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Services Provided Bundle services Front end to a bank or a financial institution Undertake liability for buys of different products from different suppliers which have to interoperate, arrive on time,...

60 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Some Success factors Business Model has to be aligned with core competences Competences should be supplemented through partnerships

61 4/9/2004 Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα Βιβλιογραφία A. Tsalgatidou and E. Pitoura, " Business Models and Transactions in Mobile Electronic Commerce: Requirements and Properties ", Journal of Computer Networks, Special Issue on Electronic Business Systems, Vol. 37, No. 2, Nov. 2001, pp. 221-236." Business Models and Transactions in Mobile Electronic Commerce: Requirements and Properties " Ο.τι σχετικό υπάρχει στο eclass.uoa.gr


Κατέβασμα ppt "29/11/2004Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου_Εισαγωγικό Μάθημα DI267 - Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο Aφροδίτη Τσαλγατίδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google