Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός λογιστικών κανόνων και απλοποίηση του ΚΦΑΣ Ημερίδα Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου 10 Δεκεμβρίου 2014 Κωνσταντίνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός λογιστικών κανόνων και απλοποίηση του ΚΦΑΣ Ημερίδα Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου 10 Δεκεμβρίου 2014 Κωνσταντίνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός λογιστικών κανόνων και απλοποίηση του ΚΦΑΣ Ημερίδα Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου 10 Δεκεμβρίου 2014 Κωνσταντίνος Καραμάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής ΑΣΟΕΕ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας 1

2 2

3 Αντικείμενο ομιλίας Λόγοι για αλλαγή Στόχοι Μεθοδολογία - Αρχές - Προσέγγιση Περιεχόμενο Επίλογος Αντικείμενο ομιλίας 3

4 Λόγοι αλλαγής: Η Ελλάδα στο παγκόσμιο περιβάλλον Δείκτες οικονομικής ελευθερίας: www.heritage.org: Θέση 119 / 165 Fraser Institute: Θέση 85 / 152 Global Governance Indicators (WB): φθίνουσα & αποκλίνουσα πορεία σε ΕΕ χαμηλή θέση παγκοσμίως (215 χώρες) 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Στόχοι αλλαγής: μείωση λειτουργικού κόστους κάλυψη αναγκών ελληνικής οικονομίας → ευελιξία πλαισίου με βάση το μέγεθος ευθυγράμμιση με διεθνείς πρακτικές διεθνοποίηση της οικονομίας βελτίωση διαφάνειας & αξιοπιστίας Πλαίσιο αναφοράς: Οδηγίες ΕΕ Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές 10

11 Μεθοδολογία – Αρχές – Προσέγγιση Σύγχρονο, ενιαίο και λειτουργικό πλαίσιο Όχι στην πεπατημένη, όχι μπαλώματα Επιδίωξη βέλτιστης λύσης, όχι second best Πλήρης τεκμηρίωση προτάσεων Ουσιαστικός διάλογος με ενδιαφερόμενους Ακρόαση άλλων απόψεων Αποδοχή τεκμηριωμένων άλλων απόψεων ↓ Σύγκληση & γενικευμένη αποδοχή 11

12 Κεφ. 1: Πεδίο εφαρμογής - μεγέθη επιχειρήσεων Υποκείμενοι: εταιρείες Οδηγίας 34 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κλπ) εταιρείες εκτός Οδηγίας (ΟΕ, ΕΕ, ατομική) οντότητες δημοσίου εκτός άρθρου 156 ν. 4270/14 Υποχρεωτικά στα ΔΛΠ: εισηγμένες, ασφαλιστικές, τράπεζες, κλπ. 12

13 Μεγέθη επιχειρήσεων – κάλυψη για 2 έτη 13 Προσωπικόενεργητικότζίρος Πολύ μικρές εκτός οδηγίας ––< 1.500.000 Πολύ μικρές οδηγίας < 10< 350.000< 700.000 Μικρές εκτός οδηγίας ––> 1.500.000 Μικρές οδηγίας < 50< 4.000.0000< 8.000.000 Μεσαίες οδηγίας < 250< 20.000.000< 40.000.000 Μεγάλες οδηγίας > 250> 20.000.000> 40.000.000

14 Δημοσιευόμενες καταστάσεις ανά οντότητα 14 πολύ μικρές εκτός οδηγίαςοδηγίαςμικρέςμεσαίεςμεγάλες ΚΑΧ√√√√√ Προσάρτημα√√√√√ Ισολογισμός √√√√ ΚΜΚΘ √√ ΚΤΡ √

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία Κεφάλαιο 3: Τιμολόγηση Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης Λογ. Καταστάσεων Κεφάλαιο 5: Επιμέτρηση Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές 15

16 Κεφ. 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3-7) Νέα κουλτούρα, νέο πλαίσιο: 1. Λιτό κείμενο αρχών 2. Αποφυγή περιπτωσιολογίας-τυπολατρίας 3. Φιλικό προς λογιστές και το επιχειρείν 4. Υιοθέτηση δικλίδων & διαδικασιών που είναι χρήσιμες για διαχειριστικούς λόγους 5. Ευκολία – ασφάλεια εφαρμογής 6. Ελάχιστος χρόνος-κόστος προσαρμογής → Πηγή: Βέλτιστες ελληνικές & διεθνείς πρακτικές 16

17 Διακίνηση αγαθών: υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων δικλίδων για παρακολούθηση αποστελλόμενα / παραλαμβανόμενα αγαθά τεκμηρίωση διακινήσεων, κατ’ ελάχιστο: τήρηση με πληρότητα και τάξη παραστατικών διακίνησης / πώλησης Κατάργηση βιβλίου αποθήκης 17

18 Βασικό χαρακτηριστικό: Δημιουργία αλληλουχίας τεκμηρίων  Ευχερής συσχέτιση: Συναλλαγών - Αρχείων - Καταστάσεων  Διασφάλιση δυνατότητας για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων 18

19 Κεφ. 3: Τιμολόγηση, άρθρα 8-15 Βασικά σημεία: Πιστή ενσωμάτωση οδηγίας 2006/112 Επανάληψη από ΚΦΑΣ με βελτιώσεις Ένα (ενιαίο) παραστατικό για κάθε πώληση Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Προθεσμίες έκδοσης τιμολογίων χονδρικής: → 15 η επόμενου μήνα Διατήρηση ταμειακών μηχανών → Πηγή: Οδηγία 2006/112/ΕΕ 19

20 Σύνοψη κεφαλαίων 2&3 – κατάργηση ΚΦΑΣ απλοποιήσεις και βελτιώσεις → κυρίως στην τήρηση αρχείων (κεφ. 2) επανάληψη ρυθμίσεων περί τιμολόγησης δεν απαιτείται χρόνος / κόστος εφαρμογής ευχερής εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2015 Σημείωση: μία σαφής & πλήρης εγκύκλιος εφαρμογής έκδοση εντός Δεκεμβρίου 20

21 ΙΙ. ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Τομή το ΕΓΛΣ & Οδηγίες δεκ/τιας 1980 Υπάρχοντα σήμερα προβλήματα: Έλλειψη προσαρμογής στις αλλαγές Υπέρμετρος φορμαλισμός Διασπορά ρυθμίσεων Αντιφάσεις, κενά, ασάφειες, λάθη Στρέβλωση από φορολογία 21

22 Πηγές προτεινόμενων ρυθμίσεων: Λογιστική Οδηγία 2013/34/ΕΕ Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές Όχι σε αυτοσχεδιασμούς Μήπως εισάγονται τα ΔΛΠ; χωράνε 1.500 σελίδες σε 54 σελίδες (33 έως 87) του νόμου; 22

23 Σχέση Οδηγίας 34 και ΔΛΠ 23 Κανόνες ΔΛΠ Κανόνες Οδηγίας 34 (υποσύνολο των ΔΛΠ)

24 Κανόνες Οδηγίας απευθύνονται κυρίως σε μικρότερες, οικογενειακές, ολιγομετοχικές, λιγότερο πολύπλοκες επιχειρήσεις είναι μικρότερου κόστους Κανόνες ΔΛΠ απευθύνονται κυρίως σε εισηγμένες (υποχρεωτικά), πολυμετοχικές, πολύ μεγάλες, πολύπλοκες επιχειρήσεις (πολυεθνικές, τράπεζες, ασφαλιστικές, κλπ) είναι αυξημένου κόστους 24

25 Βασικοί στόχοι - πλεονεκτήματα 1/5 Λιτό, ολοκληρωμένο, λειτουργικό πλαίσιο Ευθυγράμμιση με διεθνείς πρακτικές Καταπολέμηση πολυνομίας (ΕΓΛΣ, Κ.Ν. 2190/1920, 2065/92, κλπ.) Ενιαίοι λογιστικοί κανόνες Ενιαία, κατανοητά υποδείγματα καταστάσεων 25

26 Βασικοί στόχοι - πλεονεκτήματα 2/5 Ρυθμίσεις βάσει μεγέθους - όχι νομικού τύπου Think small first – Απαλλαγές για ΜΜΕ από: ορισμένους πολύπλοκους κανόνες ορισμένες γνωστοποιήσεις σύνταξη ορισμένων καταστάσεων Το κόστος κτήσης βασικό μοντέλο Εύλογες αξίες: προαιρετικής χρήσης - καμία αλλαγή 26

27 Βασικοί στόχοι - πλεονεκτήματα 3/5 Κατάργηση αναλ/κής λογ/κής (ομάδα 9) Κατάργηση διαδικασίας προσδιορισμού αποτελεσμάτων (ομάδα 8) Πλήρες γλωσσάριο όρων και εννοιών Ενιαία, σύγχρονη γλώσσα Ένα σαφές & πλήρες ερμηνευτικό κείμενο με οδηγίες εφαρμογής (Μάρτιος 2015) 27

28 Βασικοί στόχοι - πλεονεκτήματα 4/5 Νέο λιτό, και ευέλικτο σχέδιο λογ/σμών Μείωση αριθμού λογ/σμών – Αξιοποίηση Η/Υ Διατήρηση ομαδοποίησης ΕΓΛΣ (1 - 8) Σύνδεση με χρημ/κές καταστάσεις Δυνατότητα χρήσης σχεδίου λογ/μών ΕΓΛΣ Αντιστοίχιση των δύο σχεδίων λογ/μών Καμία παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου την 1 Ιανουαρίου 2015 Μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με ΚΦΕ – ΚΦΔ 28

29 Βασικοί στόχοι - πλεονεκτήματα 5/5 Πρώτη εφαρμογή: λογιστικές καταστάσεις περιόδων που άρχονται μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014 Πρώτες αλλαγές στη λογιστική: σύνταξη λογιστικών καταστάσεων 2015 επιπτώσεις την άνοιξη 2016 επαρκής χρόνος προετοιμασίας Χρόνος έναρξης προετοιμασίας; όχι πριν τις ερμηνευτικές εγκυκλίους 29

30 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 1/14 έννοια κόστους κτήσης αγαθού (ή υπηρεσίας): Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον λοιπές δαπάνες (και μείον οποιαδήποτε μείωσης κόστους), μέχρι να καταστεί το αγαθό έτοιμο για παραγωγή ή χρήση 30

31 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 2/14 Ανακτήσιμη αξία περιουσιακού στοιχείου: τα οφέλη που αναμένει να αντλήσει η επιχείρηση από τη χρήση ή τη διάθεση του υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ α) «αξίας χρήσης» και β) «εύλογης αξίας» (μείον τα έξοδα πώλησης) Αξία χρήσης: η παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών (ή άλλων ωφελειών) 31

32 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 3/14 Επιμέτρηση στο ανακτήσιμο ιστορικό κόστος: Παράδειγμα Α: αγορά παγίου (1/1/20Χ1) προς εκμίσθωση αξία κτήσης 1 εκ. ευρώ, ΩΖ 10 έτη, ΥΑ μηδέν Δεδομένα 31/12/20Χ4: λογιστική αξία: 600.000 αξία πώλησης μείον έξοδα: 450.000 Π.Α. μελλοντικών μισθωμάτων: 420.000 32

33 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 3/14 Επιμέτρηση στο ανακτήσιμο ιστορικό κόστος: Παράδειγμα Β: αγορά παγίου (1/1/20Χ1) προς εκμίσθωση αξία κτήσης 1 εκ. ευρώ, ΩΖ 10 έτη, ΥΑ μηδέν Δεδομένα 31/12/20Χ4: λογιστική αξία: 600.000 αξία πώλησης μείον έξοδα: 500.000 Π.Α. μελλοντικών μισθωμάτων: 620.000 33

34 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 4/14 Λογιστική & φορολογική βάση - διπλά βιβλία παρακολούθηση φορολογικής βάσης απαραίτητη για φορολογική δήλωση καμία υποχρέωση για «διπλά βιβλία» πάγια διεθνής πρακτική καμία αλλαγή σε σχέση με το σήμερα 34

35 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 5/14 Λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις ΕΛΠ: «ωφέλιμη οικονομική ζωή» (Οδηγία) ΕΓΛΣ: «ωφέλιμη ζωή» (παρ. 2.2.102) ν. 2190/20: «οικονομική χρησιμότητα» (εσφαλμένη μετάφραση) δυνατότητα ταύτισης (κρίση επιχείρησης) δυνατότητα απόκλισης (κρίση επιχείρησης) ομοιομορφία φορολ/κών αποσβέσεων Σημείωση: πολύ μικρές εκτός οδηγίας: μόνο φορολογικές 35

36 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 6/14 Αναβαλλόμενη φορολογία: δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία επιχ/σεων δεν αφορά την εφορεία, σε καμία περίπτωση είναι προαιρετικής εφαρμογής Απομείωση παγίων: λογιστική αξία > ανακτήσιμης υποχρεωτική ρύθμιση από Οδηγία διενέργεια όταν είναι μόνιμη (κρίση επιχ/σης) δίνονται διευκολυντικές ενδείξεις απομείωσης οι ενδείξεις δεν είναι αποδείξεις 36

37 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 7/14 Επιμέτρηση έντοκων χρηματ/νομικών στοιχείων στο κόστος κτήσης – γενική αρχή στο αποσβέσιμο κόστος, εάν τα κόστη (π.χ. υπό το άρτιο, προμήθειες, κλπ έξοδα) είναι σημαντικά: κόστος χρηματ/κών στοιχείων: υπό(υπέρ) το άρτιο, προμήθειες, κλπ έξοδα. κατανομή κόστους στο χρόνο του στοιχείου με: μέθοδο πραγματικού επιτοκίου (εκτοκισμός), ή σταθερή μέθοδο (απλή, ως απόσβεση παγίων) 37

38 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 8/14 Παράδειγμα κόστους – αποσβέσιμου κόστους Την 1/1/Χ1 συνήφθη ομολογειακό δάνειο Κεφάλαιο 500.000.000 Διάρκεια 5 έτη Ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο 5% Τόκοι καταβλητέοι 31/12 Προμήθεια 10% την 1/1/Χ1 : 50.000.000 Ετήσια καταβολή τόκων : 25.000.000 Σύνολο κόστους πενταετίας : 175.000.000 38

39 39 Πίνακας ετησίων εξόδων του δανείου Σύνολο 5 ετών: 50,000,000+125,000,000=175,000,000 Πραγματικό επιτόκιο: 7,469655% (εξίσωση ταμ. ροών) 20Χ120Χ220Χ320Χ420Χ5 Μέθοδος κόστους 75,000,00025,000,000 Αποσβέσιμο κόστος - σταθερή μέθοδος 35,000,000 (25 + 50/5) 35,000,000 Αποσβέσιμο κόστος - πραγματικό επιτόκιο 33,613,448 34,256.843 34,948,297 35,691,401 36,490,011

40 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 9/14 Αποτίμηση αποθεμάτων έννοια «Καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας» (ΚΡΑ): το καθαρό ποσό από την πώληση Κανόνας αποτίμησης: χαμηλότερη μεταξύ κτήσης και ΚΡΑ Οδηγία: άρθρο 12, παρ. 7 – current market value Πρακτική σημασία κανόνα αποτίμησης: δεν εμφανίζονται ανύπαρκτες ζημιές, πχ: αξία κτήσης 100 τρέχουσα αξία κτήσης 70 τρέχουσα τιμή πώλησης 130 (από 150) 40

41 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 10/14 Εύλογη αξία (άρθρο 24) προαιρετική και όχι υποχρεωτική εφαρμογή Επανάληψη ρυθμίσεων του ν. 2190/20 Συμπλήρωση με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για: ολοκληρωμένο και λειτουργικό πλαίσιο διασφάλιση δυνατότητας ελέγχου 41

42 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 11/14 Απαλλαγές και απλοποιήσεις (άρθρο 30) 1/2 Παροχή μέγιστων επιτρεπτών απαλλαγών Οδηγίας Οργάνωση περιεχομένου κατά τύπο οντότητας (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Διατήρηση απλοποιήσεων, απαλλαγών και ορίων μεγέθους για απλογραφικά (τζίρος 1.500.000) Απογραφή αποθεμάτων: Απαλλαγή (προαιρετική ) < 150.000 Δυνατότητα διενέργεια με έμμεσες, τεκμηριωμένες και αξιόπιστες τεχνικές 42

43 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 12/14 Απαλλαγές και απλοποιήσεις (άρθρο 30) 2/2 Πρόνοια για περαιτέρω απαλλαγές και απλοποιήσεις, με απόφαση της Διοίκησης, σε: διενέργεια φυσικής καταμέτρησης (απογραφής) έκδοση στοιχείων τήρηση βιβλίων Διατήρηση απαλλαγών πρατήρια καυσίμων 43

44 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 13/14 Σχέδιο λογαριασμών και σύνταξη λογ. κατ/σεων Δυνατότητα χρήσης σχεδίου λογ/σμών του ΕΓΛΣ: για πάντα, από παλιές και νέες επιχ/σεις ευχερής σύνταξη λογιστικών καταστάσεων ευχερέστερη η σύνταξη ΚΑΧ κατ’ είδος 44

45 Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος 14/14 Ενοποιημένες χρηματ/κές καταστάσεις (κεφ. 7) Πιστή ενσωμάτωση ρυθμίσεων Οδηγίας 34 Επανάληψη ρυθμίσεων του 2190/20 με πληρότητα και ορθολογική οργάνωση ύλης Μέγιστες απαλλαγές και απλοποιήσεις Α’ εφαρμογή, μεταβατικές, καταργούμενες (κεφ. 8) ιδιαίτερες διευκολύνσεις για πρώτη εφαρμογή κατάργηση 10 νομοθετημάτων (πλήρης ή μερική) επακόλουθη κατάργηση εγκυκλίων, αποφάσεων … ουσιαστική αντιμετώπιση της πολυνομίας 45

46 Σύνοψη λογιστικών ρυθμίσεων 1/2 Απλογραφικά βιβλία: Καμία δυσμενής μεταβολή / επιβάρυνση Τήρηση με τον ίδιο τρόπο Εισαγωγή απλοποιήσεων Διπλογραφικά: Μη διατάραξη λειτουργίας λογιστηρίων 1/1/15 Εισαγωγή απλοποιήσεων Εισαγωγή σύγχρονων κανόνων και καταστάσεων Επαρκής χρόνος προσαρμογής έως αρχές 2016 46

47 Σύνοψη λογιστικών ρυθμίσεων 2/2 Γενικότερες επιπτώσεις - στόχοι: Ευέλικτο πλαίσιο για όλα τα μεγέθη επιχ/σεων Μείωση διοικητικού κόστους Αναβάθμιση λογιστικού επαγγέλματος → από book-keeper, accountant Λογιστικές καταστάσεις κατανοητές διεθνώς Έμφαση στην ουσία, όχι στον τύπο Ομογενοποίηση λογιστικών κανόνων: κινητικότητα στην αγορά εργασίας οφέλη για εκπαίδευση, εποπτεία 47

48 Φράγμα μεταξύ ΕΓΛΣ και ΔΛΠ Ε Γ Λ Σ Δ Λ Π

49 Επικοινωνία μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ Ε Λ Π Δ Λ Π

50 Συχνές, εσφαλμένες αντιλήψεις προχειρογραμμένος νόμος, έχει ανάγκη για: γλωσσάριο όρων διαρκή επιτροπή υποστήριξης εισαγωγή ξένων λογιστικών πρακτικών κακή μετάφραση όρων - χρήση αδόκιμων όρων οντότητα επιμέτρηση οι τράπεζες: δεν εμπιστεύονται τα ΔΛΠ δε θα χρησιμοποιούν αυτό το νόμο 50

51 Επίλογος Η αλλαγή των ΕΛΠ: Την αποζητούσε και την στήριξε η αγορά Δεν μπορούσε / έπρεπε να αναβληθεί Δεν μπορούσε / έπρεπε να περιοριστεί Είναι διαρκής διαδικασία Αφορά όλους Μπορεί να ωφελήσει όλους 51

52 Θα επιτύχει ο νόμος; Παράγοντες επιτυχούς υλοποίησης Διαρκής Επιτροπή Εκπροσώπηση βασικών φορέων υπευθυνότητα – συνεργασία Λειτουργία θεσμών: αγορά – τράπεζες – επάγγελμα εποπτεία 52

53 … και μετά τα ΕΛΠ; Αξιοποίηση μεταρρυθμιστικού κλίματος: βελτίωση πλαισίου λειτουργίας επιχειρήσεων → μείωση γραφειοκρατίας → αξιοποίηση τεχνολογίας – διεθνής εμπειρία → μείωση λειτουργικού – διοικητικού βάρους → βελτίωση αξιοπιστίας χρημ/κής πληροφ/σης ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού κ.ν. 2190/20 μέτρηση κόστους-οφέλους αλλαγών 53

54 Ευχαριστώ πολύ, Για την προσοχή σας 54

55 Παράδειγμα γραφειοκρατικής λογιστικής Ομόλογο ονομαστικής αξίας € 200 πωλήθηκε με κέρδος €300 τοις μετρητοίς. Αγνοώντας τυχόν άλλα έσοδα ή έξοδα και φόρο εισοδήματος, να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από το Ε.Γ.Λ.Σ. εγγραφές, από τη μεταφορά του κέρδους πώλησης στο λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης μέχρι το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού χρεογράφων, σύμφωνα άρθρου 38 Ν.2238/1994 55

56 Εγγραφή 1 (Πώληση ομολόγου) 38ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.03 Καταθέσεις όψεως 500 34ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 34.92Τραπεζικά ομόλογα 200 76ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.04Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 76.04.02 Κέρδη από πώληση χρεογράφων 300 56

57 Εγγραφή 2 (μεταφορά στη γενική εκμετάλλευση) 76ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.04 Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 76.04.02 Κέρδη από πώληση χρεογράφων 300 80ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως 300 57

58 Εγγραφή 3 (μεταφορά στο μικτό κέρδος εκμετάλλευσης) 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως 300 80ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01 Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 300 58

59 Εγγραφή 4 (μεταφορά στα έσοδα μη προσδ/στικά μικτών αποτ/των) 80ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.01Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 300 80ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων 80.03.03 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 300 59

60 Εγγραφή 5 (μεταφορά σε αποτελέσματα χρήσης) 80ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτ/σμάτων 80.03.03Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 300 86ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86. 01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 86.01.02 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 300 60

61 Εγγραφή 6 (μεταφορά σε καθαρά αποτελέσματα χρήσης) 86ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86. 01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 86.01.02 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 300 86ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86. 99Καθαρά κέρδη χρήσεως 300 Μεταφορά στο λογαριασμό «Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» 61

62 Εγγραφή 7 (μεταφορά σε αποτελέσματα προς διάθεση) 86ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 86.99 Καθαρά κέρδη χρήσεως 300 88ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 88.00Καθαρά κέρδη χρήσεως 300 62

63 Εγγραφή 8 (μεταφορά στα κέρδη προς διάθεση) 88ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 88.00Καθαρά κέρδη χρήσεως 300 88ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 88.99Κέρδη προς διάθεση 300 63

64 Εγγραφή 9 (σχηματισμός αφορολόγητου αποθ/κού χρεογράφων) 88ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 88.99 Κέρδη προς διάθεση 200 41ΑΠΟΘ/ΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠ/ΣΕΩΝ 41.08Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 41.08Αφορ/γητο αποθ/τικό χρεογρ. Άρ. 38 Ν.2238/1994 200 64

65 ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ 65


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός λογιστικών κανόνων και απλοποίηση του ΚΦΑΣ Ημερίδα Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου 10 Δεκεμβρίου 2014 Κωνσταντίνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google