Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ

2 ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ» ΑΘΗΝΑ Μαρίνα Π. Σιακαντάρη Επ. Καθηγήτρια

3 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Ορισμός-Συχνότητα
Πρωτοπαθή NHL ΓΕΣ: κύριο φορτίο νόσου στον πεπτικό σωλήνα Σπάνια νόσος: 1-4% των κακοηθειών στομάχου, λεπτού και παχέος εντέρου Διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση από το αδενοκαρκίνωμα ΓΕΣ

4 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Προδιαθεσικοί παράγοντες
Λοίμωξη από Helicobacter pylori Ανοσοκαταστολή (συγγενή σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας, χρόνια ανοσοκατασταλτική θεραπεία) Αυτοάνοσα νοσήματα Λοίμωξη HIV Κοιλιοκάκη Φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου;

5 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Παθογένεια Ι
Συσχετισμός H.pylori γαστρίτιδας και λεμφώματος MALT: οι περισσότεροι ασθενείς έχουν προηγηθείσα γαστρίτιδα από H.p Η θεραπεία εκρίζωσης ακολουθείται από ύφεση του λεμφώματος σε ικανό ποσοστό ασθενών Ταυτόσημος νεοπλασματικός κλώνος σε γαστρικές βιοψίες ασθενών με Hp γαστρίτιδα και σε βιοψίες των ίδιων ασθενών με λέμφωμα που αναπτύχθηκε μετά από αρκετά χρόνια

6 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Παθογένεια ΙΙ
Συσχετισμός H.pylori γαστρίτιδας και λεμφώματος MALT: Ο μικροοργανισμός διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό των λεμφωματικών κυττάρων (strain specific effect) Hp T-λεμφοκύτταρα +κυττοκίνεςΒ-λεμφοκύτταραμονοκλωνικός πληθυσμός Β-λεμφοκυττάρωνΒ-λέμφωμα

7 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση H.pylori Ι
Μη ενδοσκοπικές μέθοδοι Ι ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό με τη μέθοδο ELISA (IgG, IgA) με ευαισθησία % και ειδικότητα 76-96%. Δεν διακρίνει προσφάτως θεραπευθείσα από ενεργό λοίμωξη. Πρακτικά για ασθενείς που ζουν σε περιοχές με χαμηλή επίπτωση H. pylori ή σε όσους δεν μπορούν να διακόψουν αντιεκκριτική θεραπεία

8 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση H.pylori ΙΙ
Μη ενδοσκοπικές μέθοδοι ΙΙ Δοκιμασία αναπνοής ουρίας με 13C ή 14C (CUB test). Υδρόλυση της ουρίας από το H pylori σε CO2 και NH3. Ο ασθενής λαμβάνει σεσημασμένο ισότοπο C peros. Το CO2 μετράται στον εκπνεόμενο αέρα Ανιχνεύει ενεργό λοίμωξη. Η ευαισθησία μειώνεται με τη σύγχρονη χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων ή βισμουθίου και αντιμικροβιακώνμείωση φορτίου μικροβίων ή δραστικότητας ουρεάσης Ευαισθησία: 88-95%, ειδικότητα: % Αντιγόνο κοπράνων με πολυκλωνικό ή μονοκλωνικό αντίσωμα Ευαισθησία: 94%, ειδικότητα: 86% 8

9 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση H.pylori ΙΙΙ
Ενδοσκοπικές μέθοδοι μέθοδος ουρεάσης: γρήγορη, οικονομική, αξιόπιστη με μειονέκτημα τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κατά τη θεραπεία με αναστολείς αντλίας πρωτονίων Τροποποιημένη χρώση Giemsa σε ιστολογικές τομές. Μέθοδος με μεγάλη ειδικότητα, ταυτόγχρονη πλήρης εκτίμηση της νόσου. Απαιτεί εμπειρία. Καλλιέργειες γαστρικού ιστού: σε λίγα διαγνωστικά κέντρα, χρονοβόρος διαδικασία όμως απαραίτητη για την ανάδειξη στελεχών ανθεκτικών στη κλαριθρομυκίνη

10 Σύστημα Musshoff για το λέμφωμα στομάχου (Τροποποίηση Ann Arbor)
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Σταδιοποίηση Ι Σύστημα Musshoff για το λέμφωμα στομάχου (Τροποποίηση Ann Arbor)

11 Τροποποιημένο Σύστημα Blackledge
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Σταδιοποίηση ΙI Τροποποιημένο Σύστημα Blackledge

12 Διάγνωση-Ενδοσκόπηση Ι
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση-Ενδοσκόπηση Ι Η ενδοσκόπηση με την πλήρη χαρτογράφηση του στομάχου είναι η μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση του λεμφώματος στομάχου. Δίνει πληροφορίες για την ‘οριζόντια’ έκταση της νόσου Συνήθης μορφολογία: υπερτροφία γαστρικών πτυχών, οζώδεις, ελκωτικές ,πολυποειδείς, διηθητικές βλάβες, που δύσκολα διακρίνονται από τον γαστρικό καρκίνο

13 Διάγνωση-Ενδοσκόπηση ΙI
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση-Ενδοσκόπηση ΙI Υπερτροφία γαστρικών πτυχών: Χρόνια γαστρίτις-λεμφοζιδιακή υπερπλασία (40%) Καλοήθεις όγκοι (16%) Κακοήθεια (12%) Zollinger-Ellison (10%) Νόσος Menetrier (8%) 13

14 Διάγνωση-Ενδοσκόπηση III
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση-Ενδοσκόπηση III Ιστολογική εξέταση βιοψιών Ανοσοϊστοχημεία Λήψη υλικού για επιπρόσθετες εξετάσεις: - κ/α ιστού για Η.p και αντιβιόγραμμα - λήψη νωπού ιστού για μοριακή μελέτη - μελέτη της IgH αναδιάταξης με PCR - αναδιάταξη API2/MALT1 - RNA για t(11;18) με FISH

15 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα Ι
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα Ι Η μέθοδος προσφέρει πληροφορίες για την ‘κάθετη’ έκταση νόσου στο τοίχωμα του στομάχου Μπορεί να προβλέψει ιστολογικά χαρακτηριστικά Εντοπίζει τη διήθηση περιοχικών λεμφαδένων Συμβάλλει στη παρακολούθηση για την υποστροφή της βλάβης

16 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ΙΙ
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ΙΙ Aκριβής περιγραφή της ενδοτοιχωματικής διήθησης % Ευαισθησία 67% στη διάκριση βλεννογονίων- υποβλενογονίων βλαβών και 83% στη διάκριση διηθήσεων μυϊκού από τον ορογόνο χιτώνα Fujishima H et al, Am J Gastroenterol Fischbach W et al, Gastroinest Endosc 2002

17 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ΙΙΙ
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ΙΙΙ Mendelson RM, Austral Radiol 2005

18 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα IV
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα IV Mendelson RM, Austral Radiol 2005

19 Διάγνωση – Παρακολούθηση
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση – Παρακολούθηση

20 Διάγνωση - Αξονική Τομογραφία
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση - Αξονική Τομογραφία Mendelson RM, Austral Radiol 2005

21 Διάγνωση - Μαγνητική Τομογραφία
ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Διάγνωση - Μαγνητική Τομογραφία

22 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία Ι

23 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία ΙΙ
Συνολική Επιβίωση Ασθενών με MALT NHL Thieblemont et al, Blood 2000

24 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία ΙΙΙ
Επιβίωση Χωρίς Επιδείνωση Ασθενών με MALT NHL Thieblemont et al, Blood 2000

25 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία ΙV
Σήμερα, για το NHL στομάχου MALT επικρατεί η τάση συντηρητικής θεραπείας, ειδικά σε εντοπισμένη νόσο (στάδιο Ι). Προτείνεται η εκρίζωση του H.pylori, επί ανεύρεσής του, ως μόνη αρχική θεραπεία και στη συνέχεια, επί παραμονής νόσου, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή συνδυασμός

26 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία V
Εκρίζωση H. pylori. Περίπου 50% των ασθενών εμφανίζουν πλήρη ύφεση (ΠΥ) με διάμεσο χρόνο επίτευξης της ΠΥ από την έναρξη της αγωγής 5 μήνες (3-18). Μοριακή ύφεση 46% μέχρι και 2 έτη μετά την ιστολογική ΠΥ ~15% υποτροπή Για τους ασθενείς που αποτυγχάνουν στην αντιελικο-βακτηριδιακή αγωγή ή είναι H. pylori (-), δεν υπάρχει ενιαία θεραπευτική στρατηγική.

27 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία VΙ
Χειρουργική θεραπεία: - Παλαιότερα ήταν η θεραπεία εκλογής - 5-ετής συνολική επιβίωση 95% για το στάδιο ΙΕ και 82% για ΙΙΕ ανεξάρτητα αν οι ασθενείς έχουν μόνο χειρουργηθεί ή έλαβαν συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ή μόνο χημειοθεραπεία % περιεγχειρητική θνητότητα - Μετεγχειρητικές επιπλοκές: Σύνδρομο Dumping, απώλεια βάρους, δυσαπορρόφηση - Υποτροπή στο κολόβωμα του στομάχου

28 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία VΙΙ
EXE ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ Int J. Radiation Oncology Biol Phys , 2000

29 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ MALT Θεραπεία VΙΙΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ Int J. Radiation Oncology Biol Phys, 2000

30 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Treatment ΙX
Chemotherapy is not adequately evaluated in randomized studies Chlorambucil resulted in CR in 58-75% of cases that did not respond to antibiotics GELA, Am J Gastroenter 2002: 292-7 Hammel et al, J Clin Oncol 1995:

31 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Treatment X

32 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Treatment XI
Due to the B-cell origin of MALT lymphomas, immunotherapy with monoclonal antibodies is an interesting option Limited data in the literature Anti- CD20 monotherapy leads to CR~50% of patients with advanced stage MALT lymphomas Raderer M et al, Oncology 2003

33 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Trial profile
British J Haematol, 2008

34 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Recurrence/Progression
British J Haematol, 2008

35 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Progression Free Survival
British J Haematol, 2008

36 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Overall Survival
British J Haematol, 2008

37 GASTRIC MALT LYMPHOMAS Θεραπεία
Πρωτόκολλο IELSG 19 Τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη χλωραμβουκίλης vs χλωραμβουκίλης + Rituximab σε εξωλεμφαδενικά NHL τύπου MALT Στη διάγνωση ή υποτροπή μετά από τοπική θεραπεία ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Βραχίονας Α Χλωραμβουκίλη 6mg/m2/d. p.o. (Εβδομάδες 1-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22) Βραχίονας Β Χλωραμβουκίλη όπως στο βραχίονα Α + Rituximab 375mg/m2 I.v. (Ημέρες 1,8,15,22,56,84,112,140)

38 MALT GASTRIC LYMPHOMAS

39 MALT GASTRIC LYMPHOMAS
Zucca et al, JCO 2013

40 MALT GASTRIC LYMPHOMAS

41 MALT GASTRIC LYMPHOMAS

42 MALT GASTRIC LYMPHOMAS Treatment XII

43 Θεραπευτική Στρατηγική Λεμφώματος Στομάχου MALT
H.p Επιδείνωση αντιβιοτικά Αποτυχία ή H.p (-) Συνδ. φαρμάκων +/- ΑΚΘ Λέμφωμα ΠΥ Χλωραμβουκίλη + Rituximab για 6 μήνες Παρακολούθηση με ενδοσκόπηση, ιστολογική και μοριακή μελέτη κάθε 6 μήνες ΜΥ ή ΣΝ αντι-CD20 ΠΥ Παρακολούθηση

44 ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΠΟ Β ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

45 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Treatment of Diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL)
Treatment of DLBCL remains controversial Retrospective studies of chemotherapy as monotherapy exhibit equivalent results to surgery plus chemotherapy IPI score is proved to be the most independent and powerful prognostic factor for the outcome of DLBCLs

46 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Treatment of Diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL)
Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (IPI) συμπεριλαμβάνει τις μεταβλητές: - ηλικία >60 έτη - αύξηση τιμής LDH - κατάσταση ικανότητος >1 - στάδιο νόσου ΙΙΙ-IV - αριθμός εξωλεμφαδενικών εστιών >1 Cortelazzo S et al, Ann Oncol 1999 International Non-Hodgkin’s Lymphoma Prognostic Factors Project, NEJM 1993

47 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Treatment II
Overall Survival of Patients with DLBCL according to IPI

48 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Treatment III
Event free survival according to treatment (589 pts) Aviles A, Ann Surg 2004

49 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Treatment IV
Overall survival according to treatment Aviles A, Ann Surg 2004

50 CHOP Alone Compared With CHOP Plus Radiotherapy for Localized Aggressive Lymphoma in Elderly Patients: A Study by the Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte. JCO CHOP plus radiotherapy did not provide any advantage over CHOP alone for the treatment of low-risk localized aggressive lymphoma in elderly patients.

51

52 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS CHOP vs Rituximab-CHOP (OS)
Leopardo D, 2010

53 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS CHOP vs Rituximab-CHOP (DFS)
Leopardo D, 2010

54 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

55 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
The main histological subtype is DLΒCL T cell lymphomas are extremely rare and almost exclusively in the small intestine. Survival of T cell intestinal lymphomas is poor. (40% of patients do not complete the scheduled treatment ) (Pellatt J et al Ann Hematol 2002)

56 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Λέμφωμα εντέρου από Τ-λεμφοκύτταρα συνδεόμενο με εντεροπάθεια (EATCL)
EATL συνδέεται με κοιλιοκάκη , ανθεκτική ή όχι σε δίαιτα ελεύθερης γλουτένης Υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης EATL σε RCDII (μονοκλωνικά IEL) 20-40% δεν γνωρίζουν την εντεροπάθεια Διάγνωση επείγουσα διεγχειρητικώς (διάτρηση, απόφραξη, αιμορραγία )

57 Λέμφωμα εντέρου από Τ-λεμφοκύτταρα συνδεόμενο με εντεροπάθεια (EATCL)
5ετής επιβίωση 60% στο λέμφωμα σχετιζόμενο με κοιλιοκάκη ανταποκρινόμενη στη δίαιτα ελεύθερης γλουτένης (RCDI) και 0% στην ανθεκτική Εντατική θεραπεία συμβάλλει στην επιβίωση Συνδυασμός χειρουργικής και χημειοθεραπείας υπερέχει της χημειοθεραπείας ως μονοθεραπείας (debulking surgery) Μεγαθεραπεία + ASCT > ΧΜΘ (διάμεση επιβίωση μήνες) Sieniawski M et al, Blood 2010 Malamut G et al, Digestive and Liver Disease 2013

58 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ EATCL
Malamut G et al, Digestive and Liver Disease 2013

59 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Λέμφωμα εντέρου IPSID
1976: Ανοσοϋπερπλαστική νόσος λεπτού εντέρου (WHO) Περιέλαβε το μεσογειακό λέμφωμα και τη νόσο α-αλύσεων με κοινά επιδημιολογικά, ανοσολογικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά Σήμερα αποτελεί υποκατηγορία MALT λεμφώματος (ανεξάρτητα από τον τύπο παραγόμενης ανοσοσφαιρίνης)

60 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Λέμφωμα εντέρου IPSID ΙΙ
Economidou I et al, Eur J Gastr and Hepatol 2006

61 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Λέμφωμα εντέρου IPSID ΙΙΙ
Ατροφία βλεννογόννου και διήθηση από άωρα πλασματοκύτταρα Economidou I et al, 2006

62 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Λέμφωμα εντέρου IPSID IV
Συσχετισμός με Cambylobacter jejuni Σε αρχικό στάδιο, υποστροφή νόσου με αντιμικροβιακή αγωγή (τετρακυκλίνη + μετρονιδαζόλη) Αν μετά από 6 μήνες χορήγησης αντιβιοτικών δεν επιτευχθεί CR, συστηματική ΧΜΘ (CHOP) Σε προχωρημένα στάδια, νόσος με πτωχή πρόγνωση (5ετής επιβίωση 67%)

63 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Follicular Lymphoma
Primary follicular GI lymphomas <7% of extranodal GI lymphomas Prognosis and therapy remain unknown Small bowel is infiltrated more often Polypoid lesions as in mantle cell lymphomas

64 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Follicular lymphomas
Tari A et al, World J Gastroenterol 2013

65 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Follicular Lymphoma
Με τις μοντέρνες τεχνικές ενδοσκόπησης (με κάψουλα και διπλού μπαλονιού), επιτυγχάνεται πρώϊμη διάγνωση λεμφωμάτων εντέρου Η συχνότης των λεμφωμάτων από τα βλαστικά κέντρα αυξάνεται Δύο στρατηγικές αντιμετώπισης: «watch and wait» και συνδυασμός ΧΜΘ+Rituximab

66 Double-balloon endoscopy system
Matsumoto, T. et al. Am. J. Roentgenol. 2008;191: Copyright © 2008 by the American Roentgen Ray Society

67 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
Overall Survival and Freedom from Progression of 445 Pts with Primary Gastrointestinal NHL according to site of disease Nakamura S et al, Cancer 2003

68 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
Survival curves of 445 pts with primary gastrointestinal NHL according to histology Nakamura S et al, Cancer 2003

69 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
Survival curves of 445 pts with primary gastrointestinal NHL of MALT and non-MALT type Nakamura S et al, Cancer 2003

70 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
Comparison of treatment strategies for patients with intestinal diffuse large B-cell lymphoma: surgical resection + chemotherapy vs chemotherapy alone Kim SJ et al, Blood 2011

71 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
retrospective cohort study 345 patients with either localized or disseminated intestinal DLBCL The 3-year overall survival rate was 91% in the surgery plus chemotherapy group and 62% in the chemotherapy-alone group (P < .001) When rituximab was used with CHOP, there was no improvement of the outcomes in patients treated with primary surgical resection

72 GASTROINTESTINAL LYMPHOMAS Intestinal lymphomas
3year PFS 92.2 vs 74.8% p=0.009 Lee HS et al, Am J Clin Oncol 2012


Κατέβασμα ppt "ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google