Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ Βασίλης Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ Βασίλης Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ Βασίλης Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

2 Δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ 2 Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Παραγωγή τεχνολογικών λύσεων Εκπαιδευτικές Δράσεις Έρευνα και Ανάπτυξη

3 Εκπαιδευτικό Υλικό 3 Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του ΕΑΠ για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα To EEYEM είναι υπεύθυνο για την – Ανάπτυξη – Διατήρηση – Πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ

4 Μάθηση από απόσταση 4

5 Εκπαιδευτικό υλικό Χαρακτηριστικά ποιότητας Δομή Μορφή Οργάνωση Προσπέλαση Ανατροφοδότηση/Ανάδραση Κίνητρα Μάθησης Μετα-περιγραφή 5

6 Εκπαιδευτικό Υλικό Σε ποιους παρέχουμε υποστήριξη 6 Συντελεστές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού Συνεργάτες ΓΑΔΥ Εργαζόμενοι ΕΕΥΕΜ

7 Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορίες υποστήριξης 7 Επιστημονική ΤεχνικήΔιαχειριστική

8 Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσα υποστήριξης 8Μέρος & Ημερομηνία Παρουσίασης

9 Εκπαιδευτικό Υλικό Προβλήματα που επιλύονται 9 Δυσλειτουργίες στη επικοινωνία των συντελεστών Επεξηγήσεις των προτύπων ανάπτυξης Ενημέρωση συντελεστών σχετικά με τις συμβάσεις τους Αδυναμία χρήσης υπηρεσιών και συστημάτων

10 Εκπαιδευτικό Υλικό Δραστηριότητες 10 Έλεγχος ποιότητας ΕΥ Πιστοποίηση δραστηριοτήτων ΕΥ Πιστοποίηση ποιότητας ΕΥ Εκπαίδευση συντελεστών ΕΥ

11 Εκπαιδευτικό Υλικό Διεργασίες 11 ΔΙΕ 504. Δημιουργία Προδιαγραφών ΔΙΕ 511. Ανάπτυξη / Επικαιροποίηση ΕΥ ΔΙΕ 513. Τεχνική Ολοκλήρωση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΨΕΥ) ΔΙΕ 514. Πιστοποίηση ΕΥ ΔΙΕ 515. Υποστήριξη Συντελεστών ΕΥ ΔΙΕ 518. Ενημέρωση ΕΥ ΔΙΕ 519. Δραστηριότητα Εκπαιδευτικού Υλικού (ΕΥ)

12 Εκπαιδευτικό Υλικό Βήματα Ανάπτυξης Ε.Υ 12 Καθορισμός απαιτήσεων Ενσωμάτωση προηγούμενης εμπειρίας εκτέλεσης έργων εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού) Καθορισμός σειράς ενεργειών υλοποίησης έργου (εκ μέρους ΕΕΥΕΜ) Καθορισμός θεμάτων τεχνικής – διαχειριστικής υποστήριξης Καθορισμός ομάδων εργασίας Καθορισμός τρόπων παρακολούθησης έργων (πληροφοριακό σύστημα Κρίτων) Καθορισμός τρόπου τήρησης αρχείων – πολιτικές πρόσβασης Παρακολούθηση εξέλιξης έργου – μέτρηση - διορθωτικές ενέργειες

13 Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορίες ανάπτυξης 13 Δημιουργία ΕΥ Επικαιροποίηση ΕΥ Ενημέρωση ΕΥ Πιστοποίηση ΕΥ

14 Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαίδευση συνεργατών 14 Αίτημα Επεξεργασία αιτήματος

15 Εκπαιδευτικό Υλικό Κρίτωνας 15

16 16 Εκπαιδευτικό Υλικό Κρίτωνας

17 “… μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με άλλον (ους) υποστηριζόμενη από τη χρήση ειδικών εργαλείων και πόρων, προσανατολισμένη προς συγκεκριμένα αποτελέσματα.” (Beethan & Shape, 2007) “…τα στάδια που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν για να επιτύχουν ένα σύνολο επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.” Colone, 2008 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο 17

18 Στόχος: Βελτίωση του Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Σκοπός: Βελτίωση της Μαθησιακής Εμπειρίας των φοιτητών του ΕΑΠ Βελτίωση Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Διδασκαλίας Επιμέρους Σκοποί: Υποστήριξη του Ακαδημαϊκού διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ – Μαθησιακός Σχεδιασμός σε e-learning περιβάλλοντα – Χρήση παιδαγωγικών και τεχνολογικών εργαλείων – Προώθηση κατάλληλα παιδαγωγικού πλαισίου ανάπτυξης ΜΔ Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο 18

19 Ενέργειες – Δράσεις (1/2) Ανάπτυξη Ψηφιακών Χώρων Υποστήριξης Δημιουργίας ΜΔ Αναζήτηση και Υιοθέτηση (κατά περίπτωση) κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων Έρευνες στο πεδίο του Διδακτικού και Παιδαγωγικού Σχεδιασμού Παροχή εργαλείων, υλικού και καθοδήγηση στο Διδακτικό προσωπικό – Παράδειγμα από Γενικά Σχέδια Μάθησης Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο 19

20 Ενέργειες – Δράσεις (2/2) Διεξαγωγή Πιλοτικών Εφαρμογών – Ενεργή συμμετοχή του Ακαδημαϊκού Διδακτικού προσωπικού – Εφαρμογή (μικρής κλίμακας) σε πραγματικές συνθήκες (συμμετοχή φοιτητών) Λήψη και επεξεργασία Ανατροφοδότησης και Αποτελεσμάτων : – Βελτίωση των εργαλείων και των περιβαλλόντων υποστήριξης για ανάπτυξη ΜΔ – Κοινοποίηση / Δημοσίευση Αποτελεσμάτων και Καλών Πρακτικών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο 20

21 Μαθησιακό Μονοπάτι Ακολουθία μαθησιακών ενεργειών Τι προσφέρουν: – Αυτοαξιολόγηση Φοιτητή – Εκμάθηση Βασικών Εννοιών – Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό – Προσωποποιημένη Μάθηση (δυνατότητα ακολούθησης διαφόρων μονοπατιών μάθησης) 21 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών

22 22 Ένα πρότυπο σχεδίασης Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών

23 Ανάπτυξη στο Moodle Πλατφόρμα προσβάσιμη και οικία στους φοιτητές Η υλοποίηση μπορεί να γίνει άμεσα Εφαρμογή έτοιμων δομών προς συμπλήρωση (κατάλληλη εφαρμογή περιεχομένου) Μειονεκτήματα: – Δεν διευκολύνει την εκ νέου δημιουργία δομής από τον σχεδιαστή / δημιουργό 23 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών

24 Μελλοντικά σχέδια/στόχοι Υλοποίηση Δραστηριότητας στο study με μαθησιακά μονοπάτια Σχεδίαση & Υλοποίηση πολλών προτύπων προς υιοθέτηση Ανάπτυξη πλατφόρμας υλοποίησης που παρέχει ευκολίες σε δημιουργούς και εκπαιδευόμενους Δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας μονοπατιού, ανεξάρτητη προτύπου 24 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών

25 Γιατί δική μας πλατφόρμα Υλοποίηση με χρήση μοντέρνων τεχνολογιών (web based) SCORM πρότυπο σε JSON format Flowchart view για τον εκπαιδευτή δημιουργό Ανεξάρτητη από υπερσυστημάτα – υποδοχείς (π.χ. moodle) Απόκτηση γνώσης (expertise) στον τομέα των learning activities paths 25 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών

26 Σε μια ΟΣΣ: – Πληροφορίες-επεξηγήσεις – Συμβουλευτική υποστήριξη – Ασκήσεις – Επεξεργασία απόψεων – Αξιολόγηση & προγραμματισμός των εκπαιδευτικών δράσεων – Εμπλουτισμός/επεξηγήσεις για ήδη αποκτηθείσες γνώσεις 26 Έρευνα και ανάπτυξη Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων

27 Πρότυπο σχεδίασης Ο.Σ.Σ Χρήση από τους Κ-Σ Δομημένο-οργανωμένο-σαφές-χρήσιμος οδηγός Δεν αποτελεί διδακτικό σενάριο Σύντομος οδηγός 27 Έρευνα και ανάπτυξη Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων

28 Μελλοντικά σχέδια Σχεδιασμός ΟΣΣ της ΠΛΗ30 (ένα παράδειγμα) Ανατροφοδότηση Συγγραφή Αναλυτικού Οδηγού Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αποθετηρίου 28 Έρευνα και ανάπτυξη Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων

29 Recent educational Trends (1/2) MOOCs and MOSL Accreditation using Badges Game-based Learning Mobile Learning Flipped Classroom Seamless Learning Bring your own devices 29 Έρευνα και ανάπτυξη Εκπαιδευτικά Trends & Challenges

30 Recent educational Trends (2/2) Cloud LMS Learning Analytics Personalized Learning Automation Augmented Learning Crowdsourcing Education STEM Education 30 Έρευνα και ανάπτυξη Εκπαιδευτικά Trends & Challenges

31 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών Οδηγοί MOOC Εκπαίδευση σε εργαλεία και υπηρεσίες του ΕΑΠ 31 Εκπαιδευτικές Δράσεις

32 Αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών στην εκπαίδευση Παραγωγή Πολυμέσων Παραγωγή Ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Δημιουργία webcast Δημιουργία Μαζικών Ελεύθερα Διαδικτυακών Μαθημάτων Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων 32 Παραγωγή Τεχνολογικών Λύσεων

33 Ticketing system Σύστημα Πολλαπλής Ψηφοφορίας Μονοπάτια για μαθησιακές δραστηριότητες 33 Παραγωγή Τεχνολογικών Λύσεων


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ Βασίλης Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google