Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ
Βασίλης Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

2 Δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ
Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Έρευνα και Ανάπτυξη Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Παραγωγή τεχνολογικών λύσεων Εκπαιδευτικές Δράσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) είναι ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Υποστηρίζει και επικουρεί όλους τους συντελεστές και τμήματα του ΕΑΠ (Καθηγητές και μέλη ΣΕΠ, Σχολές, συνεργαζόμενους επιστήμονες, φοιτητές, ερευνητές, τμήματα διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης κλπ.) στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Οι στόχοι του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ, αφορούν: Στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την ανάπτυξη καινοτομιών στο πεδίο της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Στην εφαρμογή εξελιγμένων τεχνολογικά λύσεων στην ανάπτυξη καινοτόμου διδακτικού υλικού και στην προσφορά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΕΥΕΜ Οι βασικές δραστηριότητες του ΕΕΥΕΜ επικεντρώνονται στα : 1. Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Ως δημιουργία ΕΥ εννοούμε την ανάπτυξη, παραγωγή και έκδοση νέου ΕΥ Το εργαστήριο επίσης προσφέρει πρόσβαση και διατήρηση ΕΥ δηλ. ανάκτηση, διαμοίραση, αποθήκευση αρχειοθέτηση και προσαρμογή σε περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών Επίσης είναι υπεύθυνο για την Πιστοποίηση ΕΥ μέσω διαδικασιών που ενισχύουν την ποιότητα του ΕΥ 2.Έρευνα και ανάπτυξη – Το ΕΕΥΕΜ φροντίζει για την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας , την παρακολούθηση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υποστήριξη ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης λειτουργίας ολοκληρωμένων λύσεων, παιδαγωγικών εφαρμογών και εφαρμογών ΤΠΕ 3.Ανάπτυξη και εξέλιξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιείται έρευνα για την αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών, αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων που εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη εφαρμογή τους. 4.Παραγωγή τεχνολογικών λύσεων – Το εργαστήριο ασχολείται με την αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, την παραγωγή πολυμέσων, την παραγωγή ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης, την παράθεση Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακών Μαθημάτων και την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 5.Εκπαιδευτικές Δράσεις – Τέλος προσφέρουμε εκπαίδευση, μεθοδολογική και τεχνική υποστήριξη της κοινότητας του ΕΑΠ στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων των παραπάνω δραστηριοτήτων.

3 Εκπαιδευτικό Υλικό Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του ΕΑΠ για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα To EEYEM είναι υπεύθυνο για την Ανάπτυξη Διατήρηση Πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ (Οι 5 δραστηριότητες που περιεγραφήκαν στην προηγούμενη διαφάνεια αναλύονται στη συνέχεια. Στην 1η δραστηριότητα «Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» έχουμε αντικαταστήσει τον τίτλο με τον γενικό όρο «Εκπαιδευτικό Υλικό») Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από απόσταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην ποιότητα της επικοινωνίας (με την ευρεία έννοια) μεταξύ του εκπαιδευόμενου από την μια μεριά και του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού οργανισμού από την άλλη. Το ΕΕΥΕΜ είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, διατήρηση και πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού υλικού μέσω συγκεκριμένων προδιαγραφών και διεργασιών, με σκοπό την υποβοήθηση του ιδρύματος στην προσφορά ποιοτικού ΕΥ στους φοιτητές του.

4 Μάθηση από απόσταση Ο όρος μελέτη από απόσταση (distance study) ή κατά άλλους μάθηση από απόσταση (distance learning) αναφέρεται στην συνολική δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου, ο οποίος εκπαιδεύεται και μαθαίνει ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον εκπαιδευτή του, βασιζόμενος σε ένα ειδικά παιδαγωγικά σχεδιασμένο μαθησιακό υλικό καθώς και στην επικοινωνία του με τον εκπαιδευτή (Holmberg).

5 Χαρακτηριστικά ποιότητας
!!!!!( ΛΑΜΠΡΟΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΧΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ)!!!! Το ΕΥ πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητά του. Δομή: Ο τρόπος δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται και να διευκολύνει την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και την σύνδεση των νέων γνώσεων με το γνωσιακό υπόβαθρο και επίπεδο των εκπαιδευόμενων. Με μια καλά σχεδιασμένη δομή εξασφαλίζουμε την καλύτερη οργάνωση και τη λογική αλληλουχία του περιεχομένου. Μορφή: Η μορφή του περιεχομένου έχει μεγάλη σημασία για τον εκπαιδευόμενο, γιατί δημιουργεί την πρώτη εντύπωση και τον προδιαθέτει ευνοϊκά απέναντι στο θέμα. Η προσοχή του εκπαιδευομένου προσελκύεται, μέσα από τη διαφορετικότητα των γραμματοσειρών και του μεγέθους τους, των διαφορετικών χρωμάτων και του κενού έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διακρίνει τις σημαντικές πληροφορίες. Επιπλέον η χρήση σχημάτων, εικόνων, πινάκων προσελκύουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων. Οργάνωση - Προσπέλαση: Με την καλή οργάνωση του περιεχομένου εξασφαλίζουμε τη σαφή διάκριση των τμημάτων και υποτμημάτων του περιεχομένου, τη λογική αλληλουχία των νοημάτων, τη σωστή διάταξη των ιδεών και τη σταδιακή προσέγγιση των γνωστικών πεδίων. Ο σωστός σχεδιασμός της προσπέλασης εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διαφορετικά σημεία του περιεχομένου και την ομαλή μετάβαση από μια ενότητα στην επόμενη ή από ένα κεφάλαιο στο επόμενο. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει λογική σύνδεση και συνοχή. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργάνωση των περιεχομένων με τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ενσωματώνει τις παρεχόμενες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε νέες καταστάσεις Ανατροφοδότηση – Κίνητρα μάθησης – Μετα-περιγραφή: Οι ανατροφοδοτήσεις που περιέχονται στο περιεχόμενο λειτουργούν ‘‘θεραπευτικά’’ από μαθησιακής άποψης. Δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν μέσω της πράξης. Τα κίνητρα μάθησης δημιουργούν στους εκπαιδευόμενους τη θέληση για μάθηση. Διεγείρουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων και τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και να μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζουν. Η μετα - περιγραφή περιγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό. 5 Εκπαιδευτικό υλικό Χαρακτηριστικά ποιότητας Δομή Μορφή Οργάνωση Προσπέλαση Ανατροφοδότηση/Ανάδραση Κίνητρα Μάθησης Μετα-περιγραφή 5

6 Εκπαιδευτικό Υλικό Σε ποιους παρέχουμε υποστήριξη
Συντελεστές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού Συνεργάτες ΓΑΔΥ Εργαζόμενοι ΕΕΥΕΜ Επιδιώκοντας να βοηθήσουμε στη διαδικασία ανάπτυξης του υλικού παρέχουμε υποστήριξη στους συντελεστές ανάπτυξης (Επιστήμονες δημιουργούς, Κριτικούς Αναγνώστες, Ειδικούς στη ΜΕΑ), στους συνεργάτες του ΓΑΔΥ(Αθήνα) καθώς και στους εργαζόμενους του ίδιου του εργαστηρίου.

7 Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορίες υποστήριξης
Διαχειριστική Τεχνική Επιστημονική Τo EEYEM υποβοηθά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσφέροντας διαχειριστική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Με τον όρο διαχειριστική εννοούμε όλες τις διαδικασίες (οργάνωση, γραφειοκρατικά, παρακολούθηση) για την παραγωγή του υλικού. Ως τεχνική υποστήριξη εννοούμε τη βοήθεια σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, μετατροπής και ελέγχου αρχείων κ.α Επιστημονική υποστήριξη είναι παροχή μεθοδολογιών και οδηγιών για την ποιοτική ανάπτυξη του υλικού.

8 Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσα υποστήριξης
Για να υποστηρίξει το εργαστήριο την υποβοήθηση της ανάπτυξης του ΕΥ προσφέρει σε συντελεστές και συνεργάτες Τηλεφωνική υποστήριξη για επίλυση διαφόρων θεμάτων Συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις Τεχνολογικές λύσεις (συστήματα και πλατφόρμες) Συγγραφή οδηγών που προσφέρουν καθοδήγηση σε συγκεκριμένα θέματα Υποστήριξη μέσω Μέρος & Ημερομηνία Παρουσίασης

9 Εκπαιδευτικό Υλικό Προβλήματα που επιλύονται
Δυσλειτουργίες στη επικοινωνία των συντελεστών Επεξηγήσεις των προτύπων ανάπτυξης Ενημέρωση συντελεστών σχετικά με τις συμβάσεις τους Αδυναμία χρήσης υπηρεσιών και συστημάτων Το ΕΕΥΕΜ φροντίζει για την επίλυση προβλημάτων με σκοπό την αποτελεσματική ολοκλήρωση της ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού. Με την εμπειρία που έχει συγκεντρώσει το εργαστήριο έχει διαπιστωθεί πως στους κύκλους ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού παρατηρούνται προβλήματα στην αποτελεσματική επικοινωνία των συντελεστών (γεγονός που φέρνει μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου τους), απαιτούνται (συχνά) επεξηγήσεις σχετικά με τα πρότυπα ανάπτυξης του υλικού, χρειάζεται να τους ενημερώσουμε για συγκεκριμένα σημεία των συμβάσεών τους και τους βοηθούμε να χρησιμοποιούν τα υπολογιστικά συστήματα και υπηρεσίες που τους έχουμε διαθέσει.

10 Εκπαιδευτικό Υλικό Δραστηριότητες
Έλεγχος ποιότητας ΕΥ Πιστοποίηση δραστηριοτήτων ΕΥ Πιστοποίηση ποιότητας ΕΥ Εκπαίδευση συντελεστών ΕΥ Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ΕΥ φαίνονται στη συγκριμένη διαφάνεια. Αυτές είναι ο έλεγχος ποιότητας, η πιστοποίηση δραστηριοτήτων και ποιότητας ΕΥ καθώς και η εκπαίδευση των συντελεστών του. (τα 2 τελευταία καλύτερα να φύγουν)

11 Εκπαιδευτικό Υλικό Διεργασίες
ΔΙΕ 504. Δημιουργία Προδιαγραφών ΔΙΕ 511. Ανάπτυξη / Επικαιροποίηση ΕΥ ΔΙΕ 513. Τεχνική Ολοκλήρωση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΨΕΥ) ΔΙΕ 514. Πιστοποίηση ΕΥ ΔΙΕ 515. Υποστήριξη Συντελεστών ΕΥ ΔΙΕ 518. Ενημέρωση ΕΥ ΔΙΕ 519. Δραστηριότητα Εκπαιδευτικού Υλικού (ΕΥ) To εργαστήριο υποστηρίζει μια σειρά διεργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Συνεχή μας προσπάθεια αποτελούν η διευκόλυνση της ανάπτυξης ΕΥ και η βελτιστοποίηση των διεργασιών. 504 - Η διαδικασία αυτή υλοποιείται ώστε οι προκηρύξεις με αντικείμενο συμβατό με τους σκοπούς του ΕΕΥΕΜ να έχουν διασφαλισμένη ποιότητα προδιαγραφών. Οι προκηρύξεις μπορεί να αφορούν σε ΨΕΥ ή συστήματα-λογισμικό που χρησιμοποιείται γενικώς για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντιπροσωπευτικά παράδειγμα είναι προδιαγραφές συστημάτων τηλεδιάσκεψης, απόθεσης εκπαιδευτικού υλικού ή προδιαγραφές ΨΕΥ που πρόκειται να προκηρυχτεί (συντελεστές, είδη ΕΥ, ποσότητα και προδιαγραφές ΨΕΥ ανάλογα με το είδος). 511 - Στη συγκεκριμένη διεργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ανάπτυξη ή επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού (ΕΥ) το οποίο είναι είτε έντυπο (ΕΕΥ) είτε Ψηφιακό (ΨΕΥ) μέσω Επιστημόνων Δημιουργών. Έργο του Επιστήμονα Δημιουργού (ΕΔ) είναι η δημιουργία του επιστημονικού περιεχομένου του διδακτικού υλικού. Η τεχνική ολοκλήρωση αυτού γίνεται είτε από τον ίδιο είτε από ομάδα τεχνικής ολοκλήρωσης (ΟΤΟ) ώστε να παραδοθεί το υλικό σε τελική μορφή προς χρήση από τους φοιτητές. Η όλη διαδικασία παρακολουθείται διαχειριστικά από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) και γίνεται τελικός έλεγχος και πιστοποίηση από την ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η όλη διαδικασία επιβλέπεται από τον Υπεύθυνο του Τομέα Πιστοποίησης του ΕΕΥΕΜ. Οι σκοποί της παρούσας διεργασίας είναι οι ακόλουθοι: Το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο ή ψηφιακό) που θα αναπτυχθεί πρέπει να ακολουθεί πλήρως τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και να είναι πιστοποιημένο και κατάλληλο για χρήση από τους φοιτητές του ΕΑΠ (κατάλληλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση). 513 - Στη συγκεκριμένη διεργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η τεχνική ολοκλήρωση, του επιστημονικού περιεχομένου σε ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Υλικό. Η τεχνική ολοκλήρωση επιτυγχάνεται είτε μέσω των Επιστημόνων Δημιουργών (αν έχουν αυτή την ικανότητα) είτε από την ΟΤΟ με τη συνεργασία του Επιστήμονα Δημιουργού. 514 - Στη συγκεκριμένη διεργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο τελικός έλεγχος και η πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού από το ΕΕΥΕΜ. Το Εκπαιδευτικό Υλικό που αναπτύχθηκε να ακολουθεί πλήρως τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και να είναι πιστοποιημένο και κατάλληλο (για εξ αποστάσεως εκπαίδευση) για χρήση από τους φοιτητές του ΕΑΠ. Η εκκίνηση της διεργασίας αυτής εκτελείται είτε από την ΔΙΕ 511 είτε από την ΔΙΕ 519. Η εκτέλεση την διεργασίας τελειώνει με επαναφορά στην διεργασία από την οποία έγινε η εκκίνηση (ΔΙΕ 511 ή ΔΙΕ 519). 515 - Στη συγκεκριμένη διεργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η τεχνική κυρίως υποστήριξη (help desk) των συντελεστών ανάπτυξης ΕΥ. Όταν η διεργασία έχει εισερχόμενο από την ΔΙΕ 511, τότε τα αιτήματα αφορούν σε πάσης φύσεως ερωτήματα που άπτονται των διαδικασιών δημιουργία Ε.Υ. καθώς και τεχνικής υποστήριξης για την δημιουργία του επιστημονικού περιεχομένου και τον χειρισμό του συστήματος παρακολούθησης δημιουργίας ΕΥ. Όταν η διεργασία έχει εισερχόμενο από την ΔΙΕ 513, τότε το αίτημα αφορά στην τεχνική ολοκλήρωση ΨΕΥ, τη ψηφιακή δηλαδή μετατροπή του επιστημονικού περιεχομένου σε ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό. 518 - Στη συγκεκριμένη διεργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ενημέρωση σε ΕΥ. Ως ενημέρωση νοείται η εκτέλεση διορθώσεων στο κείμενο πάρα πολύ μικρής έκτασης ή η διόρθωση μικρών τεχνικών προβλημάτων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενημέρωσης είναι η ενσωμάτωση παροραμάτων που εντοπίζονται με την εφαρμογή του ΕΥ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 519 - Στη συγκεκριμένη διεργασία κατηγοριοποιούνται οι δραστηριότητες Εκπαιδευτικού Υλικού (ΕΥ) το οποίο είναι είτε έντυπο (ΕΕΥ) είτε Ψηφιακό (ΨΕΥ). Κάθε δραστηριότητα ΕΥ εντάσσεται σε συγκεκριμένη κατηγορία ώστε να καθορίζονται επ’ ακριβώς οι διεργασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

12 Εκπαιδευτικό Υλικό Βήματα Ανάπτυξης Ε.Υ
Καθορισμός απαιτήσεων Ενσωμάτωση προηγούμενης εμπειρίας εκτέλεσης έργων εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού) Καθορισμός σειράς ενεργειών υλοποίησης έργου (εκ μέρους ΕΕΥΕΜ) Καθορισμός θεμάτων τεχνικής – διαχειριστικής υποστήριξης Καθορισμός ομάδων εργασίας Καθορισμός τρόπων παρακολούθησης έργων (πληροφοριακό σύστημα Κρίτων) Καθορισμός τρόπου τήρησης αρχείων – πολιτικές πρόσβασης Παρακολούθηση εξέλιξης έργου – μέτρηση - διορθωτικές ενέργειες Στη συγκριμένη διαφάνεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα/διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάπτυξη ΕΥ. Αυτά είναι : (ανάγνωση των βημάτων)

13 Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορίες ανάπτυξης
Δημιουργία ΕΥ Επικαιροποίηση ΕΥ Ενημέρωση ΕΥ Πιστοποίηση ΕΥ Οι κατηγορίες ανάπτυξης ΕΥ διακρίνονται σε : Δημιουργία ΕΥ - Αφορά στην εκ νέου ανάπτυξη ΕΥ, ψηφιακού (ΨΕΥ) ή έντυπου (ΕΕΥ). Επικαιροποίηση ΕΥ - Αφορά σε βελτίωση ή/και αναθεώρηση του υφιστάμενου ΕΥ που ήδη έχει αναπτυχθεί, τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες αντιλήψεις στο πεδίο όπου αναφέρεται το ΕΥ. Ενημέρωση ΕΥ - Αφορά σε μικροτροποιήσεις ΕΥ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ενσωμάτωση παροραμάτων ή μικροεπεμβάσεις τεχνικού χαρακτήρα. Η ενημέρωση ΕΥ δεν απαιτεί την ύπαρξη σύμβασης και τον έλεγχο από όλους τους συντελεστές ανάπτυξης ΕΥ. Πιστοποίηση ΕΥ Αφορά σε πιστοποίηση της ποιότητας ολοκληρωμένου ΕΥ

14 Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαίδευση συνεργατών
Αίτημα Επεξεργασία αιτήματος Σε περίπτωση που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε κάποιον συνεργάτη/συντελεστή μπορούμε να το κάνουμε μετά την επεξεργασία του αιτήματός του. Στη συνέχεια μπορούμε να παρέχουμε οδηγό ή κάποιου είδους συνάντηση.

15 Εκπαιδευτικό Υλικό Κρίτωνας
Ο Κρίτωνας αποτελεί το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ που σκοπό έχει να βοηθήσει στην Ανάπτυξη του Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού και στην καλύτερη επικοινωνία των συντελεστών τους. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η υποδομή του που μπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε αριθμό έργων, φορέων, τμημάτων και χρηστών, ο ενιαίος τρόπος απεικόνισης που διευκολύνει τον έλεγχο των έργων και η λειτουργία με βάση το ρόλο που έχει ανατεθεί στον χρήστη. Επίσης υποστηρίζεται η παραγωγή διαγραμμάτων Gantt ενώ η αρχιτεκτονική του στηρίζεται στη δημιουργία αρθρωμάτων που μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες του συστήματος και τα οποία μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν εύκολα μέσω σχετικής διεπαφής.

16 Εκπαιδευτικό Υλικό Κρίτωνας

17 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο “…τα στάδια που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν για να επιτύχουν ένα σύνολο επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.” Colone, 2008 “… μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με άλλον (ους) υποστηριζόμενη από τη χρήση ειδικών εργαλείων και πόρων, προσανατολισμένη προς συγκεκριμένα αποτελέσματα.” (Beethan & Shape, 2007) Εισαγωγικό: Το εργαστήριο υλοποιεί δράση που αφορά στη Μεθοδολογική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στο Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Πρόκειται για μια δράση άμεσα συνδεδεμένη με την παράλληλη δράση Βελτίωσης της Ποιότητας του υπάρχοντος Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ που διεξάγεται από το ΕΕΥΕΜ. Διαγράμματα: (από αριστερά-πανω, προς δεξια-κάτω) Σε ένα Γνωστικό Αντικείμενο συναντούμε έννοιες. Ένα σύνολο εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου απεικονίζεται σε μια Οντολογία. Κάθε μια έννοια ορίζεται από ένα ή περισσότερα ΜΑπ. (Μαθησιακά αποτελέσματα). Το Ιδανικό πλήθος διασυνδεδεμένων με μία έννοια ΜΑπ είναι 6 όσα και τα επίπεδα του Γνωστικού Τομέα Bloom. Μια ΜΔ είναι η σύνθεση ενός ή περισσοτέρων Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ), όπου κάθε ΜΑ συνδέεται με ένα ή περισσότερα ΜΑπ. Τα ΜΑ μπορεί να συνδέονται και με άλλα ΜΑ. Επομένως, ένα ΜΑ μπορεί να: σχετίζεται με ένα ή περισσότερα ΜΑπ σχετίζεται με ένα άλλο ΜΑ και τα (i),(ii) Ορισμοί για την Μαθησιακή Δραστηριότητα: Beethan & Shape, 2007: μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με αλλον(ους) υποστηριζόμενη από τη χρήση ειδικών εργαλείων και πόρων, προσανατολισμένη προς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Colone, 2008: τα στάδια που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν για αν επιτύχουν ένα σύνολο επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

18 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο Στόχος: Βελτίωση του Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Σκοπός: Βελτίωση της Μαθησιακής Εμπειρίας των φοιτητών του ΕΑΠ Βελτίωση Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Διδασκαλίας Επιμέρους Σκοποί: Υποστήριξη του Ακαδημαϊκού διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ Μαθησιακός Σχεδιασμός σε e-learning περιβάλλοντα Χρήση παιδαγωγικών και τεχνολογικών εργαλείων Προώθηση κατάλληλα παιδαγωγικού πλαισίου ανάπτυξης ΜΔ Ο στόχος της εν λόγω δράσης είναι η Βελτίωση του Εκπ. Υλικού και Περιεχομένου με σκοπό την Βελτίωση της Μαθησιακής Εμπειρίας των φοιτητών του ΕΑΠ Βελτίωση Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Διδασκαλίας Έχοντας πάντοτε κατά νου τις αρχές τα ΕξΆ ποστάσεως Εκπαιδ. και Εκπαιδ. Ενηλίκων γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Διδακτικού Προσωπικού του ΕΑΠ σε ότι αφορά την ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών «εργαλείων» και καλώ πρακτικών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, λαμβάνει χώρα μια σειρά από ενέργειες και ένα πλήθος δράσεων με την ενεργή συμμετοχή και του ακαδημαϊκού προσωπικού (κατά περίπτωση).

19 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο Ενέργειες – Δράσεις (1/2) Ανάπτυξη Ψηφιακών Χώρων Υποστήριξης Δημιουργίας ΜΔ Αναζήτηση και Υιοθέτηση (κατά περίπτωση) κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων Έρευνες στο πεδίο του Διδακτικού και Παιδαγωγικού Σχεδιασμού Παροχή εργαλείων, υλικού και καθοδήγηση στο Διδακτικό προσωπικό Παράδειγμα από Γενικά Σχέδια Μάθησης Οι βασικότερες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα είναι η μελέτη, αναζήτηση και υιοθέτηση (κατά περίπτωση ) κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων που θα υποστηρίξουν την δράση ανάπτυξης ΜΔ. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα στο πεδίο του Διδακτικού και Παιδαγωγικού Σχεδιασμού που οδηγούν στην καταγραφή και υιοθέτηση καλών πρακτικών. Επίσης, μέσω του ΕΕΥΕΜ, πραγματοποιείται η παροχή εργαλείων , υλικού και καθοδήγησης του Διδακτικού Προσωπικού βασισμένη/ως απόρροια όλων των παραπάνω ενεργειών. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά των βασικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ανάπτυξης και χρήσης των εφαρμογών του Ψηφιακού Χώρου, τονίζοντας την ενεργή συμμετοχή/άμεση εμπλοκή του Διδακτικού Προσωπικού του ΕΑΠ.

20 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Χώρο Ενέργειες – Δράσεις (2/2) Διεξαγωγή Πιλοτικών Εφαρμογών Ενεργή συμμετοχή του Ακαδημαϊκού Διδακτικού προσωπικού Εφαρμογή (μικρής κλίμακας) σε πραγματικές συνθήκες (συμμετοχή φοιτητών) Λήψη και επεξεργασία Ανατροφοδότησης και Αποτελεσμάτων : Βελτίωση των εργαλείων και των περιβαλλόντων υποστήριξης για ανάπτυξη ΜΔ Κοινοποίηση / Δημοσίευση Αποτελεσμάτων και Καλών Πρακτικών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα Για την δοκιμή και επικύρωση όλων των πειραματικών εφαρμογών που διεξάγονται στα πλαίσια της δράσης, διεξάγονται Πιλοτικές Εφαρμογές. Μέσα από αυτήν την διαδικασία δίνεται η δυνατότητα : από την πλευρά των Κ-Σ να παρέχουν ανατροφοδότηση (αξιόλογη, αξιόπιστη και στοχευμένη) και από την πλευρά της ερευνητικής ομάδας του ΕΕΥΕΜ, να βελτιώσει τις όποιες «παροχές/υπηρεσίας» με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα ίδια τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι αναπτύσσεται μια συνεργατική διάθεση και μια σχέση αλληλεγγύης της Ακαδημαϊκής κοινότητας με τις μονάδες του ΕΑΠ (όπως το ΕΕΥΕΜ) για την προώθηση καλών πρακτικών.

21 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών Μαθησιακό Μονοπάτι Ακολουθία μαθησιακών ενεργειών Τι προσφέρουν: Αυτοαξιολόγηση Φοιτητή Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό Προσωποποιημένη Μάθηση (δυνατότητα ακολούθησης διαφόρων μονοπατιών μάθησης) Πρόκειται για μια προσπάθεια προτυποποίησης μαθησιακών μονοπατιών. Στόχος των μαθησιακών μονοπατιών είναι η καθοδήγηση της μελέτης του φοιτητή μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής ανάλογα με τις γνωστικές του δυνατότητες και δυσκολίες. Σκοπός είναι η αυτοαξιολόγηση του φοιτητή και η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του μαθησιακού μονοπατιού, προβάλλοντας εκείνα τα εδάφια του Εκπαιδευτικού Υλικού που είναι απαραίτητα να μελετήσει ο φοιτητής προκειμένου να κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο, αποτελώντας ένα μέσο εναλλακτικής διδασκαλίας.

22 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών Ένα πρότυπο σχεδίασης

23 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών Ανάπτυξη στο Moodle Πλατφόρμα προσβάσιμη και οικία στους φοιτητές Η υλοποίηση μπορεί να γίνει άμεσα Εφαρμογή έτοιμων δομών προς συμπλήρωση (κατάλληλη εφαρμογή περιεχομένου) Μειονεκτήματα: Δεν διευκολύνει την εκ νέου δημιουργία δομής από τον σχεδιαστή / δημιουργό

24 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών Μελλοντικά σχέδια/στόχοι Υλοποίηση Δραστηριότητας στο study με μαθησιακά μονοπάτια Σχεδίαση & Υλοποίηση πολλών προτύπων προς υιοθέτηση Ανάπτυξη πλατφόρμας υλοποίησης που παρέχει ευκολίες σε δημιουργούς και εκπαιδευόμενους Δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας μονοπατιού, ανεξάρτητη προτύπου

25 Ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης Πρότυπο σχεδίασης μαθησιακών μονοπατιών Γιατί δική μας πλατφόρμα Υλοποίηση με χρήση μοντέρνων τεχνολογιών (web based) SCORM πρότυπο σε JSON format Flowchart view για τον εκπαιδευτή δημιουργό Ανεξάρτητη από υπερσυστημάτα – υποδοχείς (π.χ. moodle) Απόκτηση γνώσης (expertise) στον τομέα των learning activities paths

26 Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων
Έρευνα και ανάπτυξη Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων Σε μια ΟΣΣ: Πληροφορίες-επεξηγήσεις Συμβουλευτική υποστήριξη Ασκήσεις Επεξεργασία απόψεων Αξιολόγηση & προγραμματισμός των εκπαιδευτικών δράσεων Εμπλουτισμός/επεξηγήσεις για ήδη αποκτηθείσες γνώσεις Σχόλιο: Πρόκειται για ένα δομημένο οργανωμένο και τυποποιημένο οδηγό που σκοπό του έχει να διευκολύνει και να καθοδηγήσει τους Κ-Σ στο σχεδιασμό μιας ΟΣΣ (ή μέρους μιας ΟΣΣ) στο πλαίσιο στο οποίο κατά τη διάρκεια μιας Ο.Σ.Σ. πραγματοποιείται εμπλουτισμός και δίνονται επεξηγήσεις για γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί.

27 Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων
Έρευνα και ανάπτυξη Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων Πρότυπο σχεδίασης Ο.Σ.Σ Χρήση από τους Κ-Σ Δομημένο-οργανωμένο-σαφές-χρήσιμος οδηγός Δεν αποτελεί διδακτικό σενάριο Σύντομος οδηγός Διδακτικό σενάριο: περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό (ά) αντικείμενο (α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα διδακτικό (εκπαιδευτικό σενάριο) εμπεριέχει και το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο (π.χ. συμπεριφορισμός, επικοδομισμός)

28 Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων
Έρευνα και ανάπτυξη Πρότυπο σχεδίασης ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων Μελλοντικά σχέδια Σχεδιασμός ΟΣΣ της ΠΛΗ30 (ένα παράδειγμα) Ανατροφοδότηση Συγγραφή Αναλυτικού Οδηγού Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αποθετηρίου

29 Εκπαιδευτικά Trends & Challenges
Έρευνα και ανάπτυξη Εκπαιδευτικά Trends & Challenges Recent educational Trends (1/2) MOOCs and MOSL Accreditation using Badges Game-based Learning Mobile Learning Flipped Classroom Seamless Learning Bring your own devices

30 Εκπαιδευτικά Trends & Challenges
Έρευνα και ανάπτυξη Εκπαιδευτικά Trends & Challenges Recent educational Trends (2/2) Cloud LMS Learning Analytics Personalized Learning Automation Augmented Learning Crowdsourcing Education STEM Education

31 Εκπαιδευτικές Δράσεις
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών Οδηγοί MOOC Εκπαίδευση σε εργαλεία και υπηρεσίες του ΕΑΠ To εργαστήριο φροντίζει για την ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό τη βοήθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ καθώς και των φοιτητών του ιδρύματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, οι οδηγοί MOOC καθώς και η εκπαίδευση σε εργαλεία και υπηρεσίες του ΕΑΠ.

32 Παραγωγή Τεχνολογικών Λύσεων
Αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών στην εκπαίδευση Παραγωγή Πολυμέσων Παραγωγή Ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Δημιουργία webcast Δημιουργία Μαζικών Ελεύθερα Διαδικτυακών Μαθημάτων Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (ΛΑΜΠΡΟΣ - To τελευταίο θα μείνει;) Το εργαστήριο ασχολείται με την αξιοποίηση και παραγωγή τεχνολογικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, την παραγωγή πολυμέσων, την παραγωγή ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης, την παράθεση Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακών Μαθημάτων και την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επιδιώκουμε το ΕΕΥΕΜ να λειτουργεί ως πιλοτικός βραχίονας του ΕΑΠ ερευνώντας, δοκιμάζοντας και προσφέροντας στη συνέχεια στο ΕΑΠ σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που θα βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

33 Παραγωγή Τεχνολογικών Λύσεων
Ticketing system Σύστημα Πολλαπλής Ψηφοφορίας Μονοπάτια για μαθησιακές δραστηριότητες Ενδεικτικά αναφέρουμε πως αυτή την περίοδο είναι υπό μελέτη και ανάπτυξη ένα σύστημα για διαχείριση αιτημάτων προς το ΕΕΥΕΜ, ένα σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή από τη μια να ψηφίζει και στον εκπαιδευτή από την άλλη να αναλύει τα αποτελέσματα με ευκολία και μια πλατφόρμα όπου ο καθηγητής θα δημιουργεί μονοπάτια για μαθησιακές δραστηριότητες.


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος του ΕΕΥΕΜ και το ΕΑΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google