Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Δευτερεύουσες προτάσεις της αρχαίας ελληνικής ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Δευτερεύουσες προτάσεις της αρχαίας ελληνικής ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Δευτερεύουσες προτάσεις της αρχαίας ελληνικής ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

2 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Νυν δε λέγει ως εγώ αδικώ. ΡΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ( ΛΕΚΤΙΚΟ ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ( ως ) Η ΕΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ( ΕΚΦΟΡΑ ) Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ

3 Συμπέρασμα :  Για να χαρακτηρίσουμε ολοκληρωμένα μία δευτερεύουσα πρόταση πρέπει να δηλώσουμε : i.Από πού εξαρτάται ii.Πώς εισάγεται iii.Πώς εκφέρεται iv.Ποιος είναι ο συντακτικός της ρόλος

4 Διάκριση δευτερευουσών προτάσεων ως προς τη συντακτική τους θέση ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟνοματικέςΕπιρρηματικές

5 ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕιδικέςΕνδοιαστικές Αναφορικές Πλάγιες Ερωτηματικές

6 Ονοματικές Προτάσεις  Ονομάζονται έτσι όσες λειτουργούν συντακτικά ως ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα). Άρα λειτουργούν ως:  Αντικείμενο προσωπικών ρημάτων Π.χ. Λέγω ότι πολλαί και καλαί ελπίδες ημιν εισίν σωτηρίας. Π.χ. Λέγω ότι πολλαί και καλαί ελπίδες ημιν εισίν σωτηρίας.  Υποκείμενο απρόσωπων ρημάτων Π.χ. Φόβος εστί μη ηττηθώμεν. Π.χ. Φόβος εστί μη ηττηθώμεν.  Επεξήγηση, συνήθως στο «τούτο» που προηγείται Π.χ. Τουτο υμας δει μαθειν, ότι το συνέχον την δημοκρατίαν όρκος εστίν. Π.χ. Τουτο υμας δει μαθειν, ότι το συνέχον την δημοκρατίαν όρκος εστίν.

7 Οι Ειδικές Προτάσεις  Εισάγονται με τους ειδικούς συνδέσμους ότι (αντικειμενική κρίση) και ως (υποκειμενική κρίση).  Εξαρτώνται από ρήματα λεκτικά (λέγω, αγγέλλω, διδάσκω κ.α.), δεικτικά (δηλώ, δείκνυμι, δήλον εστι κ.α.), αίσθησης (αισθάνομαι, ορω, ακούω κ.α.) και γνώσης (γιγνώσκω, οιδα κ.α.).

8  Εκφέρονται με : α) Οριστική β) Δυνητική Οριστική [1] [1] γ) Δυνητική Ευκτική [2] και [2] δ) Ευκτική Πλαγίου Λόγου [3 ]. [3 ] [1] [1] Η Δυνητική Οριστική δηλώνει το δυνατόν στο παρελθόν. Μετάφραση : θα + Παρατατικός [2] [2] Η Δυνητική Ευκτική δηλώνει το δυνατόν στο παρόν και μέλλον. Μετάφραση : μπορώ να, θα μπορούσα να... [3] [3] Ευκτική Πλαγίου Λόγου έχουμε όταν το ρήμα της πρότασης εξάρτησης βρίσκεται σε Ιστορικό Χρόνο.

9 Ασκήσεις   Και κατηγορουσι αυτου ως πολλας αρχας ηρξεν.   Δηλον εστί ότι ουκ αν προυλεγεν, ει μη αληθευσειν(= ότι θα βγει αληθινός) επίστευε.   Ότι βούλοισθε αν αναλαβείν την αρχήν, ην πρότερον εκέκτησθε, πάντες επιστάμεθα.   Σχεδόν εγίγνωσκον ότι είη που πλησίον το στράτευμα των πολεμίων.

10 Ενδοιαστικές προτάσεις  Εισάγονται με τους ενδοιαστικούς συνδέσμους μη (φόβος μήπως γίνει κάτι) και μή ου (φόβος μήπως δε γίνει κάτι).  Εξαρτώνται από ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις φόβου ή δισταγμού (φοβάμαι, δέδοικα, φυλάττομαι, διστάζω, υποπτεύω, φόβος εστί, δεινόν εστί κ.α.).

11  Εκφέρονται με :  α) Υποτακτική  β) Οριστική (όταν ο φόβος είναι βέβαιος)  γ) Ευκτική Πλαγίου Λόγου  Φοβουμαι μη ηττηθωμεν.  Νυν δε φοβούμεθα μη αμφοτέρων άμα ημαρτήκαμεν(= μήπως αποτύχαμε και στα δύο).  Οι δε πολέμιοι δείσαντες (=επειδή φοβήθηκαν) μη αλοιεν(= μήπως συλληφθούν) εις φυγήν ετράποντο.

12 Πλάγιες Ερωτηματικές  Εισάγονται  Α) Οι πλάγιες ερωτήσεις Ολικής Άγνοιας με τους συνδέσμους: ει(=αν), πότερον... ή(= ποιο από τα δύο), είτε... είτε. Σε αυτές η απάντηση είναι ναι ή όχι.  Π.χ. Επισκεψόμεθα (= ας εξετάσουμε) ει ο άριστος ευδαιμονέστατος και ο κάκιστος αθλιώτατος εστίν.

13 Πλάγιες Ερωτηματικές  Β) Οι πλάγιες ερωτήσεις Μερικής Άγνοιας με ερωτηματικές ή αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα (τίς, ποίος, πόσος, ός, όστις, όσπερ, οποιος, οπότερος, όπου, όπως, όποι, οπόθεν κ.α.). Σε αυτές ζητάμε μία ειδική λεπτομέρεια (π.χ. ποιος, πότε, πού, γιατί…)  Σκέψασθε πώς επί των προγόνων ταυτα ειχε.  Επιμηθεύς ηπόρει ό,τι τοις ανθρώποις χρήσαιτο(= τι να κάνει με τους ανθρώπους).

14  Εξαρτώνται από ρήματα ερώτησης και απορίας (ερωτω, απορω, θαυμάζω, σκοπω = εξετάζω κ.α.) λεκτικά (λέγω, αγγέλλω, διδάσκω κ.α.), δεικτικά (δηλω, δείκνυμι κ.α.), αίσθησης (αισθάνομαι, ορω, ακούω κ.α.) και γνώσης (γιγνώσκω, οιδα κ.α.).

15  Εκφέρονται με :  α) Οριστική  β) Δυνητική Οριστική  γ) Δυνητική Ευκτική  δ) Ευκτική Πλαγίου Λόγου και  ε) Απορρηματική Υποτακτική (δηλώνει έντονα φορτισμένη ερώτηση). φορτισμένη ερώτηση).  Απορω ει διδακτόν εστί η αρετή.  Ουκ έχω ό,τι αποκρίνωμαι υμιν.  Ήροντο ει τύχοιεν αν (=ρώτησαν αν θα μπορούσαν να κάνουν) ειρήνης.  Επει δε ην προς τοις αγγέλοις(=όταν πλησίασε τους αγγελιοφόρους) ανηρώτα τι βούλοιντο.

16 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ

17 Ονοματικές Αναφορικές  Χρησιμοποιούνται στη θέση ουσιαστικού ή επιθέτου, δηλαδή λειτουργούν ως :  1. αντικείμενο  2. υποκείμενο  3. κατηγορούμενο  4. ομοιόπτωτος προσδιορισμός  5. ετερόπτωτος προσδιορισμός  Εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες  Κυρος δε έχων ούς είρηκα, ωρματο από Σάρδεων.  Έστι δίκης οφθαλμός, ός τα πάνθ΄ ορα.

18 Ονοματικές Αναφορικές  Εκφέρονται με :  Οριστική,  Υποτακτική,  Δυνητική Οριστική,  Δυνητική Ευκτική  Ουτος εστίν ός απέκτεινε τούς στρατηγούς.  Προυφάνης (=φανερώθηκες) δε φιλτάτην έχων όψιν, ής εγώ ουδ’ αν εν κακοις λαθοίμην. (=την οποίαν εγώ ούτε στις συμφορές δε θα μπορούσα να ξεχάσω).


Κατέβασμα ppt "Οι Δευτερεύουσες προτάσεις της αρχαίας ελληνικής ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google