Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ «Οργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου» «Οργάνωση και διαχείριση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ «Οργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου» «Οργάνωση και διαχείριση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ «Οργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου» «Οργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου» 10 O εξάμηνο Υπεύθυνος Μαθήματος: Kαθηγητής κ. Ι. Τζούτζας Οδοντιατρική Σχολή Αθήνα Σοφία Παπαδήμα Οκτώβριος 2012

2 Άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα Προϋποθέσεις Αναγνωρισμένο πτυχίο οδοντιατρικής Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εγγραφή στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο Βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου (ατομική άσκηση)

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. 1. Έντυπη αίτηση στη Δ/νση οικείας Περιφέρειας : από 1/1/2013 αρμόδια η ΕΟΟ 2. 2. Ακριβές αντίγραφο πτυχίου 3. 3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για υπηρετούντες ή βεβαίωση κατάταξης 4. 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (3μηνη ισχύς) 5. 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 6. 6. Βεβαίωση εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους 7. 7. Δύο φωτογραφίες 8. 8. Παράβολο Δημοσίου 9. 9. Ντοσιέ με λάστιχο (!!!)

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ειδικότερα για το πτυχίο: Για πτυχιούχους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αντίγραφο πτυχίου Βεβαίωση από την αρχή του τόπου: πτυχίο σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36, επίσημα σφραγισμένο και μεταφρασμένο Για πτυχιούχους τρίτων χωρών: Αντίγραφο πτυχίου μεταφρασμένο από το Υπ. Εξωτερικών Ακριβές αντίγραφο αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ Για ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα δήμου ή κοινότητας: Άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ελλάδα Για τους εξ Αλβανίας ομογενείς: Άδεια παραμονής ή δελτίο ταυτότητας (όχι άδεια εργασίας) Για αλλοδαπούς: Άδεια Παραμονής & άδεια εργασίας στην Ελλάδα

5 55 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ (Υ.Α. 24948/2012, ΦΕΚ Β΄713) 1. Αναγγελία έναρξης στον οικείο Οδοντιατρική Σύλλογο 2. Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο – Εγγραφή στο Σύλλογο 3. Τίτλος ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 5. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης ακινήτου

6 66 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ (Υ.Α. 24948/2012, ΦΕΚ Β΄713) 6. Προσκόμιση κανονισμού πολυκατοικίας – Μη απαγόρευση εγκατάστασης οδοντιατρείου 7. Διάγραμμα κάτοψης χώρου κλίμακα 1/50 σε 2 αντίγραφα από π. μηχανικό με διαστάσεις χώρων, επεξήγηση προορισμού τους, βεβαίωση ότι είναι κύριας χρήσης, αναφορά οικοδομικής άδειας κτιρίου 8. Παραστατικά κτήσης κυριότητας ή διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού 9. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για εξοπλισμό

7 77 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ (Υ.Α. 24948/2012, ΦΕΚ Β΄713) 10. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού (Ε.E.Α.Ε.) 11. Κατάθεση 200 € στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο 12. Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου ή επιστημονικά υπευθύνου: «Δεν μου απαγορεύεται η ιδιωτική άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος» 13. Συστέγαση ή κοινή άδεια: ιδιωτικό συμφωνητικό 14. Βεβαίωση πολεοδομίας ότι δεν απαγορεύεται η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο

8 88 ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Α. Οδοντίατροι, Β. Άλλα φυσικά πρόσωπα, Γ. Νομικά πρόσωπα 1. Οδοντιατρείο 2. Κοινό οδοντιατρείο: Μία άδεια για 2 ή περισσότερους οδοντιάτρους ή/και ιατρούς σε κοινό χώρο, με κοινό εξοπλισμό, σε διαφορετικό ωράριο 3. Απλή συστέγαση χωρίς εταιρική σχέση: ξεχωριστές άδειες για 2 ή περισσότερους οδοντίατρους ή για 2 ή περισσότερους γιατρούς & οδοντίατρους. Προϋπόθεση  Επάρκεια χώρων κύριας χρήσης Προϋπόθεση  Επάρκεια χώρων κύριας χρήσης 4. Πολυοδοντιατρείο: Σύνθεση τουλάχιστον 3 Οδοντιατρείων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Προϋπόθεση  λειτουργικά ενιαίος & ανεξάρτητος χώρος

9 99 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οδοντιατρείο – Γραφείο- Εξεταστήριο: 15 τμ Οδοντιατρείο – Γραφείο- Εξεταστήριο: 15 τμ Πάγκος εργασίας: 3 τμ Πάγκος εργασίας: 3 τμ Συρτάρια – ερμάρια - νεροχύτης Συρτάρια – ερμάρια - νεροχύτης Οδοντιατρική έδρα  Αδιευκρίνιστος αριθμός εδρών Οδοντιατρική έδρα  Αδιευκρίνιστος αριθμός εδρών UNIT UNIT Αεροσυμπιεστής Αεροσυμπιεστής Κλίβανος ή αυτόκαυστο Κλίβανος ή αυτόκαυστο Εργαλειοθήκη Εργαλειοθήκη Σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών – απορριμμάτων Σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών – απορριμμάτων Αίθουσα αναμονής: 8 τμ Αίθουσα αναμονής: 8 τμ WC: 1,5 τμ WC: 1,5 τμ

10 10 Αλλαγές στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος την τελευταία 2ετία  Ν. 3919/2011 Βασικές αρχές 1. Επαγγελματική Ελευθερία 2. Προστασία Ανταγωνισμού Επίτευξη στόχου Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση Κατάργηση γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση

11 11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Άδεια σκοπιμότητας Άδεια σκοπιμότητας Γεωγραφικοί περιορισμοί Γεωγραφικοί περιορισμοί Ελάχιστες αποστάσεις Ελάχιστες αποστάσεις Παραρτήματα Παραρτήματα Πώληση προϊόντων Πώληση προϊόντων Σύσταση εταιρείας Σύσταση εταιρείας Συμμετοχή στη σύνθεση κεφαλαίου Συμμετοχή στη σύνθεση κεφαλαίου Κατώτατες τιμές Κατώτατες τιμές Διαφήμιση ??? Διαφήμιση ??? Αποτέλεσμα?  Θα δείξει

12 12 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ Από τη ρήση «…Ο ήλιος φωτίζει τις επιτυχίες των γιατρών Η γη σκεπάζει τα σφάλματά τους....» στην αμυντική ιατρική??

13 13 Βασικές αρχές Ο οδοντίατρος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έχει ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψή του, ευθύνη που εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την εκτέλεση των καθηκόντων του Ο οδοντίατρος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έχει ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψή του, ευθύνη που εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την εκτέλεση των καθηκόντων του παρεπόμενες υποχρεώσεις προς τον ασθενή παρεπόμενες υποχρεώσεις προς τον ασθενή καθήκον ενημέρωσης, καθήκον τήρησης λεπτομερούς αρχείου, καθήκον τήρησης ιατρικού απορρήτου, καθήκον παρακολούθησης (continuity of care) καθήκον ενημέρωσης, καθήκον τήρησης λεπτομερούς αρχείου, καθήκον τήρησης ιατρικού απορρήτου, καθήκον παρακολούθησης (continuity of care) Ιατρικό σφάλμα είναι «η συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται ως υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιμέλειας κατά κανόνα επειδή ο γιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του standard ή επειδή παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (leges artis)». Ιατρικό σφάλμα είναι «η συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται ως υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιμέλειας κατά κανόνα επειδή ο γιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του standard ή επειδή παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (leges artis)».

14 14 ΕΙΔΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. ΑΣΤΙΚΗ 2. ΠΟΙΝΙΚΗ 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ

15 15 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Αστική είναι η ευθύνη του οδοντιάτρου όταν από πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζονται μία ή περισσότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα με βάση τους κανόνες άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Αστική είναι η ευθύνη του οδοντιάτρου όταν από πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζονται μία ή περισσότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα με βάση τους κανόνες άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Συστατικά στοιχεία αστικής ιατρικής ευθύνης: Βλάβη ασθενούς, Βλάβη ασθενούς, Πράξη ή παράλειψη του οδοντιάτρου, Πράξη ή παράλειψη του οδοντιάτρου, Υπαιτιότητα (δόλος/αμέλεια) Υπαιτιότητα (δόλος/αμέλεια) Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ υπαίτιας συμπεριφοράς και αποτελέσματος. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ υπαίτιας συμπεριφοράς και αποτελέσματος. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ : Χρηματικής φύσης  αποζημίωση ή αποκατάσταση

16 16 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ποινική είναι η ευθύνη του οδντιάτρου όταν από πράξεις ή παραλείψεις του παρβιάζονται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 302 ΠΚ: Σωματική βλάβη από αμέλεια) Συστατικά στοιχεία ποινικής ιατρικής ευθύνης: Βλάβη ασθενούς, Βλάβη ασθενούς, Πράξη ή παράλειψη του οδοντιάτρου, Πράξη ή παράλειψη του οδοντιάτρου, Υπαιτιότητα (δόλος/αμέλεια) Υπαιτιότητα (δόλος/αμέλεια) Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ υπαίτιας συμπεριφοράς και αποτελέσματος. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ υπαίτιας συμπεριφοράς και αποτελέσματος. ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Επιδιώκεται ο ποινικός κολασμός του δράστη –οδοντίατρου

17 17 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Πειθαρχική είναι η ευθύνη του οδοντιάτρου όταν από πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζονται μία ή περισσότερες διατάξεις του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων (ΠΔ 39/09) και άλλων νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν την άσκηση του επαγγέλματος. Πειθαρχική είναι η ευθύνη του οδοντιάτρου όταν από πράξεις ή παραλείψεις του παραβιάζονται μία ή περισσότερες διατάξεις του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων (ΠΔ 39/09) και άλλων νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν την άσκηση του επαγγέλματος. Πειθαρχικά αρμόδια όργανα είναι ο οικείος Οδοντιατρικός Σύλλογος ή ο εργοδότης (εφόσον υπάρχει) Πειθαρχικά αρμόδια όργανα είναι ο οικείος Οδοντιατρικός Σύλλογος ή ο εργοδότης (εφόσον υπάρχει) Συναδελφική συμπεριφορά Συναδελφική συμπεριφορά

18 Γενικές παρατηρήσεις Νομική κατοχύρωση για την αποφυγή αστικών διεκδικήσεων, ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης δε νοείται στην ιατρική πράξη. Νομική κατοχύρωση για την αποφυγή αστικών διεκδικήσεων, ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης δε νοείται στην ιατρική πράξη. Ωστόσο ο επαγγελματίας υγείας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προστατευθεί, εξασφαλίζοντας κατά πρώτον την ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς και μεριμνώντας γι’ αυτόν και την πορεία του, όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της (καθήκον περίθαλψης). Ωστόσο ο επαγγελματίας υγείας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προστατευθεί, εξασφαλίζοντας κατά πρώτον την ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς και μεριμνώντας γι’ αυτόν και την πορεία του, όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της (καθήκον περίθαλψης). Στη γενική Οδοντιατρική η νομολογία ακολουθία τη θεωρία της ευθύνης μέσων και όχι της ευθύνης αποτελέσματος Στη γενική Οδοντιατρική η νομολογία ακολουθία τη θεωρία της ευθύνης μέσων και όχι της ευθύνης αποτελέσματος 18

19 19 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Νομική κατοχύρωση από αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής στου όρου δε νοείται στην ιατρική πράξη. Ωστόσο ο επαγγελματίας υγείας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προστατευθεί, εξασφαλίζοντας κατά πρώτον την ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς και μεριμνώντας γι’ αυτόν και την πορεία του, όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της (καθήκον περίθαλψης). Νομική κατοχύρωση από αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής στου όρου δε νοείται στην ιατρική πράξη. Ωστόσο ο επαγγελματίας υγείας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προστατευθεί, εξασφαλίζοντας κατά πρώτον την ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς και μεριμνώντας γι’ αυτόν και την πορεία του, όχι μόνο στη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της (καθήκον περίθαλψης). Δυνατότητα να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις με κατάλληλη επιμόρφωση (10 ΩΡΕΣ) Δυνατότητα να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις με κατάλληλη επιμόρφωση (10 ΩΡΕΣ) Η επιμόρφωση παρέχεται από τα αρμόδια Υπουργεία –Εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς- πιστοποιημένα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Η επιμόρφωση παρέχεται από τα αρμόδια Υπουργεία –Εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς- πιστοποιημένα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Κίνδυνοι στην εργασία, πρόληψη –μέθοδοι αντιμετώπισης –επίβλεψη υγείας εργαζομένων –εργατικό ατύχημα –αναγγελία –ευθύνη εργοδότη, παροχή υπηρεσιών προστασίας & πρόληψης Κίνδυνοι στην εργασία, πρόληψη –μέθοδοι αντιμετώπισης –επίβλεψη υγείας εργαζομένων –εργατικό ατύχημα –αναγγελία –ευθύνη εργοδότη, παροχή υπηρεσιών προστασίας & πρόληψης Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ «Οργάνωση και διαχείριση οδοντιατρείου» «Οργάνωση και διαχείριση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google