Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Γ. Μαλινδρέτος 0 20 40 60 80 100 120 020406080100 % κωδικών επί συνόλου κωδικών % αξίας επί συνολικών αγορών Α Β Γ Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Γ. Μαλινδρέτος 0 20 40 60 80 100 120 020406080100 % κωδικών επί συνόλου κωδικών % αξίας επί συνολικών αγορών Α Β Γ Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος 0 20 40 60 80 100 120 020406080100 % κωδικών επί συνόλου κωδικών % αξίας επί συνολικών αγορών Α Β Γ Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο δημοφιλή, δεν έχουν τις ίδιες πωλήσεις Το 20% των προϊόντων που διαχειρίζεται μία επιχείρηση και τα οποία αντιστοιχούν στα περισσότερα δημοφιλή προϊόντα, αντιστοιχεί στο 80% των εσόδων της επομένως και των αγορών της (οι επιχειρήσεις πουλάνε αυτά που αγοράζουν). Το υπόλοιπο 80% των προϊόντων αντιστοιχεί στο 20% των αγορών Νόμος Pareto ή νόμος 20-80

2 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Κατηγορία Α : Ταχυκίνητα (Fast moving) Κατηγορία Β : Μεσαίας Ταχύτητας (Slow Moving) Κατηγορία C : Χαμηλής Ταχύτητας (Very Slow Moving)  Mε βάση τον νόμο Pareto τα προϊόντα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες  Στην κατηγορία Α ανήκει το 20% των προϊόντων τα οποία είναι και τα πιο δημοφιλή (οι αγορές τους συνολικά αυτών των προϊόντων αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών αγορών)  Στις κατηγορίες Β και C ανήκει το 80% των προϊόντων τα οποία είναι και είναι λιγότερο δημοφιλή από τα Α.  Ενδεικτικά στην κατηγορία Β ανήκουν τα προϊόντα που συνολικά η αγορές τους αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών αγορών, ενώ στην κατηγορία C τα προϊόντα που συνολικά η αγορές τους αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 5% των συνολικών αγορών. KATΗΓΟΡΙΑ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ή ΠΩΛΗΣΕΩΝ) A80% B15% C5%

3 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Το τμήμα Αγορών δίνει έμφαση στα προϊόντα ‘Α’ σε σχέση με :  Μεγάλη προσοχή στην ποσότητα παραγγελίας, να μην μείνουμε χωρίς stock (απόθεμα)  μεγαλύτερο απόθεμα ασφαλείας  Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές : Έκπτωση από τους προμηθευτές στα προϊόντα αυτά είναι σημαντικότερη μιας και αγοράζονται σε μεγαλύτερες ποσότητες  συνολική εξοικονόμηση αγορών σημαντική  Αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων : τα προϊόντα αυτά έχουν μεγαλύτερη ζήτηση  πρέπει απαραιτήτως να φτάνουν ποιοτικά στην επιχείρηση (π.χ. χωρίς ζημιές από την μεταφορά τους) ώστε να συνεχίσουν να είναι ελκυστικά (δημοφιλή)  Αυστηρές προδιαγραφές υπηρεσιών (ταχύτητα, ακρίβεια από αξιόπιστους προμηθευτές) : να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, λάθη για αυτά τα προϊόντα (σε ποσότητα παραλαβής σε σχέση με την παραγγελία) τα οποία ζητούνται πολύ ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα (όχι ελλείψεις)

4 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Απόθεμα ασφαλείας = το απόθεμα πέραν της πρόβλεψης για την κάλυψη της ζήτησης σε περιπτώσεις που αυξηθεί ή σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή σε απρόβλεπτες περιπτώσεις σε σχέση με τον εφοδιασμό (π.χ. απεργίες, καιρικές συνθήκες, κτλ.). Πιο σημαντικά σε εργοστάσια (αποθέματα α’ υλών) Οπωσδήποτε στους κωδικούς της κατηγορίας Α, έχουμε και εναλλακτικούς προμηθευτές. Διατηρείται δηλαδή «Αρχείο προμηθευτών». Το απόθεμα ασφαλείας είναι μεγαλύτερο για την κατηγορία Α. Ενδεικτικά (ως % της κανονικής πρόβλεψης αγορών-πωλήσεων):

5 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ : Προϊόντα κατηγορίας Α σημαίνει μεγάλες πωλήσεις  ταχυκίνητα  αγορά και πώληση μεγάλων ποσοτήτων  συχνές μετακινήσεις στην αποθήκη  για την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων από το προσωπικό μέσα στη αποθήκη και συνεπαγόμενη μεγαλύτερη απόδοση, τοποθετούμε τα Α πλησίον της εισόδου-εξόδου της αποθήκης ΑΒC  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων Α κατά την παραλαβή τους στην αποθήκη  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ : Ένα προϊόν κατηγορίας C (δεν πουλάει) μπορεί να συνδυαστεί με άλλα που πουλάνε (μεγαλύτερες πωλήσεις)  ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ : Εισαγωγή κυκλικών απογραφών (περιοδικών απογραφών για επιβεβαίωση της πραγματικής διαθεσιμότητας προϊόντων). Συχνότερα για τα προϊόντα Α τα οποία είναι πιο σημαντικά για τους πελάτες μας

6 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αποθήκη Αποθήκη : ο χώρος της επιχείρησης από τον οποίο περνούν και φυλάσσονται προσωρινά τα προϊόντα που αγοράζει ή διαχειρίζεται Η αποθήκη έχει πάψει πλέον να αποτελεί το τελικό σημείο προορισμού, αλλά έχει εξελιχθεί (ως κέντρο διανομής) στο βασικότερο ίσως κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εξασφάλιση της συνεχούς και ομαλής ροής των προϊόντων από την παραγωγή στον καταναλωτή επιτυγχάνεται χάρη στις αποθήκες. Η σωστή λειτουργία της αποθήκης αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Η αποθήκη αποτελεί μέρος κάθε νοικοκυριού και κάθε επιχείρησης. Η οικιακή οικονομία συνδέεται και με τη σωστή διαχείριση των πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η ροή προϊόντων στα σπίτια μας!

7 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣΠΕΛΑΤΕΣΠΕΛΑΤΕΣΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS

9 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

10 ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

11 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Παρακολούθηση των Αποθεμάτων σε κάθε αποθηκευτική θέση - βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου  Παρακολούθηση των Αποθεμάτων - αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναπαραγγελίας στους προμηθευτές  Αποφυγή λαθών (που οφείλονται σε εισαγωγή δεδομένων & παραμέτρων) - αύξηση ακρίβειας  Αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης της αλυσίδας διαδικασιών σε μία αποθήκη (παραλαβή, τακτοποίηση, συλλογής παραγγελιών, κτλ.  Δυνατότητα εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών για τη διοίκηση -reporting (για προμηθευτές, χρήση χώρου, διαδικασίες αποθήκης,κτλ.)  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

12 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος reporting

13 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος 1. Επικοινωνία – Διοίκηση Σύστημα επικοινωνίας προσωπικού και διοίκησης για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών 2. Αποτελεσματική μετακίνηση προϊόντων - οργάνωση Μείωση των ενδοαποθηκευτικών διακινήσεων με καλή οργάνωση των αποθηκευτικών λειτουργιών (συνδυασμός λειτουργιών) 4. Αξιοποίηση της εργασίας - Παραγωγικότητα Εξασφάλιση της πλέον χαμηλόκοστης και αποδοτικής λειτουργίας, με αξιοποίηση της εργασίας και των μέσων που χρησιμοποιούνται  να είναι παραγωγικός ο χρόνος των εργαζομένων. 3. Τακτοποίηση και ταξινόμηση προϊόντων Σε θέσεις που να διευκολύνουν βασικά την εκτέλεση παραγγελιών (π.χ. τοποθέτηση κατά ΑΒC Ανάλυση)

14 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος 5. Ορθός εξοπλισμός Ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου και της μηχανογράφησης να εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης και να επιλέγεται όχι μονάχα με κριτήριο κόστους. Η καλή επιλογή διευκολύνει τις εργασίες του προσωπικού και αυξάνει την παραγωγικότητα τους. 6. Αξιοποίηση Χώρου Στόχος : όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα χωρίς να δυσχεραίνεται η λειτουργία της αποθήκης 8. Ασφάλεια προσώπων και προϊόντων Τήρηση των κανόνων ασφάλειας. Ταχύτητα στις εργασίες όχι εις βάρος ατόμων ή προϊόντων. 7. Καθαριότητα και τάξη Τήρηση των κανόνων υγιεινής και εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας

15 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ – LOGISTICS (DISTRIBUTION CHANNELS)

16 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ DISTRIBUTION CHANNELS PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNEL PHYSICAL DISTRIBUTION CHANNEL (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ) Περιγράφει τη μέθοδο και τα μέσα με το οποίο το προϊόν φυσικά μεταφέρεται από το σημείο παραγωγής στο σημείο τελικής κατανάλωσης του. Δηλαδή ουσιαστικά περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά κέντρα από τα οποία θα γίνει η διέλευση του προϊόντος και τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά (διανομή). ΤRADING CHANNEL ΤRADING CHANNEL (EMΠOΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ): Περιλαμβάνει την «μη φυσική» πλευρά της μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή τις τιμές αγοράς και πώλησης του προϊόντος, τις διαπραγματεύσεις, την ιδιοκτησία των προϊόντων, κτλ.

17 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Στόχοι ενός καλά δομημένου δικτύου / καναλιού διανομής Το μικρότερο δυνατό κόστος (συμπερ. του περιβαλλοντικού) Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων Το μέγιστο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη Η μέγιστη ευελιξία του

18 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Απαιτείται συνεργασία των αντίστοιχων διευθύνσεων που ασχολούνται με το εμπορικό κανάλι (Εμπορική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Πωλήσεων) και το φυσικό κανάλι (Διεύθυνση Εφοδιαστικής-Logistics) με σκοπό τον προσδιορισμό των σημείων πώλησης και τον εφικτό, από πλευράς κόστους, αλλά και αποτελεσματικό ανεφοδιασμό τους, μέσω κατάλληλης διαχείρισης αποθεμάτων, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής.  O στόχος της διανομής για μια συγκεκριμένη εταιρία ορίζεται από τη διοίκηση της εταιρίας και τους στρατηγικούς στόχους που η ίδια θέτει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εταιρίας Coca-Cola, της οποίας ο στόχος ήταν ‘να βάλει την Coca-Cola σε απόσταση δύο βημάτων από το σημείο όπου ζητείται’. Οι εταιρίες λοιπόν είναι εκείνες που ορίζουν πρότυπα εξυπηρέτησης των πελατών τους και κατά συνέπεια τα συστήματα διανομής. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ DISTRIBUTION CHANNELS

19 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος

20 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS Third party Logistics (3PL)

21 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Στον χώρο των μεταφορών και των Logistics η έννοια του outsourcing βρίσκει εφαρμογή στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics ή Third party logistics ή 3PL.  Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης για άλλες επιχειρήσεις, παραγωγικές, εμπορικές ή λιανικής πώλησης.  Αρκετές από αυτές προέκυψαν από μεγάλες μεταφορικές εταιρίες οι οποίες προέκτειναν τις δραστηριότητές τους και στο χώρο της αποθήκευσης. ΟUTSOURCING = συνεργασία με άλλες εταιρίες και Εκχώρηση λειτουργιών σε τρίτους ( «για να κάνουν κάποιοι άλλοι κάτι καλύτερα από εμάς για εμάς! »)

22 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης Βασικοί λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με εταιρίες 3PL  Aυτό επιτυγχάνεται λόγω του γεγονότος ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών με τις οικονομίες κλίμακας (παράλληλες εργασίες για ομοειδή προϊόντα διαφορετικών επιχειρήσεων) διεκπεραιώνουν μεγαλύτερο όγκο εργασιών στο ίδιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να λειτουργούν με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.  H εξοικονόμηση κόστους των επιχειρήσεων από τη διεκπεραίωση των εργασιών από τρίτους είναι σημαντική και επιτυγχάνεται με την αποδέσμευση ενοικίων, του κόστους συντήρησης της υποδομής, προσωπικού αποθήκης και οδηγών και λοιπού αποθηκευτικού και μεταφορικού κόστους, σε σύγκριση με το κόστος παροχής υπηρεσιών από τρίτους.

23 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Μείωση δέσμευσης κεφαλαίων - Επικέντρωση στις βασικές διαδικασίες  Μείωση δέσμευσης κεφαλαίων σε πάγια στοιχεία όπως σε κτίρια (αποθηκευτικοί χώροι), εξοπλισμό, μηχανογραφικό σύστημα, φορτηγά, κτλ., με συνεπαγόμενη δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών σε άλλες διαδικασίες που θεωρούνται κύριες για την επιχείρηση…π.χ. μία παραγωγική επιχείρηση στη βελτίωση της παραγωγής ή στην έρευνα για νέα προϊόντα.  Η επιχείρηση αναθέτοντας συγκεκριμένες διαδικασίες σε τρίτους επικεντρώνει το ενδιαφέρον της διοίκησης και τους πόρους της σε βασικές διαδικασίες  βελτίωση των βασικών διαδικασιών για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις της. Βασικοί λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με εταιρίες 3PL

24 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος  Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών - απόδοσης διαδικασιών  Βελτίωση ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσιών: οι 3PL φορείς δύνανται, λόγω εξειδίκευσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες (αποθήκευση, διανομή), να προσφέρουν τα προϊόντα στους πελάτες των επιχειρήσεων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με συνέπεια, χωρίς ελαττώματα (λόγω προσεκτικής διαχείρισης και αποτελεσματικού ποιοτικού ελέγχου), σε καλύτερη συσκευασία, κτλ. Αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ευελιξία, μέσω των πολλαπλών επιλογών που διαθέτουν από την εμπειρία τους, τις έκτακτες περιπτώσεις, δίνοντας λύσεις έγκαιρα.  Συνεπακόλουθο της αναβάθμισης της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά, μέσω χρήσης των υπηρεσιών τρίτων. Με άλλα λόγια, “κάποιος τρίτος μπορεί να εκτελεί ποιοτικότερα αυτά που εκτελούμε εμείς, ενισχύοντας το δικό μας πρόσωπο στην αγορά”. Βασικοί λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με εταιρίες 3PL

25 Δρ. Γ. Μαλινδρέτος Το ILME εκπροσωπεί το European Logistics Association (ELA), τον κορυφαίο οργανισμό Logistics στην Ευρώπη. Το ILME είναι επίσης σε συνεργασία με το Logistics Association της Κρήτης (LAC) και το Cyprus Logistics Association(CLA). http://www.ilme.gr


Κατέβασμα ppt "Δρ. Γ. Μαλινδρέτος 0 20 40 60 80 100 120 020406080100 % κωδικών επί συνόλου κωδικών % αξίας επί συνολικών αγορών Α Β Γ Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google