Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκδήλωση ΣΒΒΕ Θεσσαλονίκη - 09-06-2015 Βασίλης Χριστίδης / CEO Εξαγωγικές Πιστώσεις και Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκδήλωση ΣΒΒΕ Θεσσαλονίκη - 09-06-2015 Βασίλης Χριστίδης / CEO Εξαγωγικές Πιστώσεις και Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκδήλωση ΣΒΒΕ Θεσσαλονίκη - 09-06-2015 Βασίλης Χριστίδης / CEO Εξαγωγικές Πιστώσεις και Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις

2 2 Agenda 1 Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων 2 Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων 3 Ποια τα οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων 4 Οικονομία και Ρευστότητα 5 Η λύση για τις εξαγωγές 6 Ο Όμιλος της Euler Hermes ως παγκόσμιος ηγέτης 7 H Euler Hermes Hellas

3 3 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις  Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την περίπτωση ανείσπρακτης οφειλής ;  Είναι κάποιος από τους αγοραστές σας αφερέγγυος ;  Πραγματοποιείτε συχνά πωλήσεις σε νέους αγοραστές / νέες αγορές ;  Χρειάζεστε βοήθεια προκειμένου να αξιολογήσετε την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας ;  Θέλετε να βελτιώσετε τις ταμειακές σας ροές ; Αν ναι: Η Ασφάλιση Πιστώσεων μπορεί να σας βοηθήσει

4 4 Απαιτούμενες επιπλέον πωλήσεις για αντιστάθμιση επισφαλών απαιτήσεων ΕπισφάλειαΑπαιτούμενες Επιπλέον Πωλήσεις 3.000 €60.000 € 5.000 €100.000 € 10.000 €200.000 € 20.000 €400.000 € 100.000 €2.000.000 € Αναγκαιότητα της Ασφάλισης Πιστώσεων Στην Ανασφάλιστη Επιχείρηση, σε περίπτωση περιθωρίου καθαρού κέρδους 5%, για την κάλυψη επισφάλειας 100.000 €, απαιτούνται Νέες Πωλήσεις, Χωρίς Κέρδος, 2.000.000 €, προκειμένου να αναπληρωθεί η ζημιά από την επισφάλεια

5 5 Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων Όλες οι επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και οι επιχειρήσεις Ελληνικών συμφερόντων με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν κάποια ποσοτικά και, κυρίως, ποιοτικά κριτήρια επιλογής Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο Ποιες επιχειρήσεις ασφαλίζονται H ασφάλιση έναντι της μη πληρωμής των οικονομικών απαιτήσεων από τις επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους αγοραστές τους

6 6 Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων 6

7 7 Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι  Πτώχευση του Αγοραστή  Εξώδικος συμβιβασμός  Δικαστικός συμβιβασμός  Υπαγωγή σε διαδικασίες συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (Αρ. 99) Καθυστέρηση Πληρωμής  Όταν ο Αγοραστής καθυστερεί την εξόφληση πέραν της αρχικά συμφωνηθείσας ημερομηνίας Επιχείρηση Ασφαλισμένη Επιτυχία Εξασφαλισμένη

8 8 Οι Υπηρεσίες της Ασφάλισης Πιστώσεων συνοψίζονται στο ακόλουθο τρίπτυχο : ΠΡΟΛΗΨΗ Αξιολόγηση της οικονομικής και συναλλακτικής κατάστασης των πελατών  Προστασία της επιχείρησης από τις επισφάλειες ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αποζημίωση σε προκαθορισμένο διάστημα  Ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Διεκδίκηση της απαίτησης σε περίπτωση ζημίας  Μεγιστοποίηση της δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο Τι προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων

9 9 Η πληροφόρηση είναι το κλειδί της ασφαλούς ανάληψης κινδύνου Άμεση και διαρκής συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών, για τη φερεγγυότητα του κάθε αγοραστή μίας επιχείρησης ΠΡΟΛΗΨΗ  Εξειδικευμένη ομάδα Αναλυτών Κινδύνου  Κύριες πηγές πληροφόρησης: Τράπεζες Πληροφοριών, Τειρεσίας, Τράπεζες, Οικονομικά Στοιχεία, Ασφαλισμένοι, Αγοραστές των Ασφαλισμένων Επιχειρήσεων, κ.α.  Πρωτογενής αξιόπιστη πληροφόρηση (διασταυρωμένη)  Επικαιροποιημένη, λόγω των περιοδικών αξιολογήσεων μέσα στο έτος  Μέσω της πρωτογενούς πληροφόρησης, αξιολογείται σήμερα το 80% του κινδύνου, το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

10 10 Αποζημίωση Διεκδίκηση Απαιτήσεων  Νομικές Ενέργειες, πριν και μετά την καταβολή της αποζημίωσης  Για τις ασφαλισμένες όσο και για τις μη ασφαλισμένες απαιτήσεις  Καλύπτονται όλα τα δικαστικά έξοδα και οι αμοιβές νομικών που απαιτούνται για την διεκδίκηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων Απλές και προκαθορισμένες διαδικασίες  Σε 30 ημέρες από την υποβολή της Δήλωσης Ζημίας, στην Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα  Σε 5 μήνες από την υποβολή της Δήλωσης Ζημίας, στην Καθυστέρηση Πληρωμής

11 11 Η πληροφόρηση είναι το κλειδί της ασφαλούς ανάληψης κινδύνου Οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων 1.Δυναμική εμπορική πολιτική 2.Ασφαλής επέκταση σε Κύπρο & Ελλάδα σε παλιούς & νέους πελάτες 3.Ασφαλής ανάπτυξη στο εξωτερικό σε υπάρχουσες και νέες αγορές 4.Εξαιρετική πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο και την αγορά 5.Βελτίωση της ποιότητας του πιστωτικού ελέγχου 6.Βέλτιστη διαχείριση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου 7.Προστασία του ενεργητικού, των κεφαλαίων και της ρευστότητας 8.Καλύτερες σχέσεις συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές 9.Καλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης 10.Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους

12 12 Back Up ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

13 13 Back Up Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) ΑΕΠ (εκατ. €, σταθερές τιμές)

14 14 Back Up Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (sa)

15 15 Back Up Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης λόγω μη δυνατότητας εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης (underemployed workers) χιλ. άτομα Άνεργοι κατά διάρκεια χρόνου ανεργίας (χιλιάδες άτομα)

16 16 Back Up Ακαθάριστος λόγος αποταμίευσης Νοικοκυριών (Ακαθάριστη Αποταμίευση ως % του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος) – κινητός μέσος 4 τριμήνων

17 17 Back Up Σύνολο Δανείων (ετήσια % μεταβολή) Δάνεια & Καταθέσεις (% του ΑΕΠ)

18 18 Back Up Δάνεια σε καθυστέρηση (%) Μέσο πραγματικό επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων (<€1 εκατ.) (ονομαστικό επιτόκιο %)

19 19 Back Up Εξέλιξη Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (εκατ. €) Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Αγαθών (μη συμπερ. καυσίμων & πλοίων) & Υπηρεσιών (εκτ. €)

20 20 Back Up Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (εκατ. €, σταθερές τιμές)

21 21 Πρόγραμμα Ασφάλισης ATLAS ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Κάλυψη Πολιτικού Κινδύνου  Ευνοϊκότερη τιμολόγηση  Μεγαλύτερα, αναλογικά, ποσοστά κάλυψης  Ευνοϊκότεροι όροι  Κάλυψη μη κατονομαζομένων αγοραστών  Προ-αξιολόγηση βασικών αγοραστών Η λύση για τις εξαγωγές: “Πρόγραμμα Ασφάλισης” ATLAS : Η λύση για τις εξαγωγές

22 22 Κύρια Μεγέθη Ομίλου Euler Hermes Παγκόσμιος Ηγέτης στην αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων 2,5 δις € Ενοποιημένος κύκλος εργασιών Παρουσία σε 55 χώρες σε όλο τον κόσμο Πάνω από 52.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο 20.000 αιτήματα για έγκριση πιστωτικών ορίων κάθε μέρα 261.000+ υποθέσεις είσπραξης απαιτήσεων σε 152 χώρες 1.600 αποζημιώσεις κάθε εβδομάδα 860δις € ασφαλισμένες εμπορικές συναλλαγές παγκοσμίως 34% παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 85% των αιτημάτων για όρια απαντώνται μέσα σε 48 ώρες Πάνω από 6.000 άρτια εκπαιδευμένα & έμπειρα στελέχη 1.500 εξειδικευμένοι αναλυτές στα τοπικά γραφεία Για 40+ εκ. επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία Πιστοποίηση ΑΑ- Standard & Poor’s (Φεβρουάριος 2014) Παγκόσμια Αναγνώριση και Aξιοπιστία

23 23 EULER HERMES HELLAS  Πλήρως εξειδικευμένη στον κλάδο των Πιστώσεων  Πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων  Ιδρύθηκε το 1995, με τη συμμετοχή των Ομίλων Euler, Hermes και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος  Από το 2004, πλήρες μέλος του Ομίλου Euler Hermes με την ονομασία Euler Hermes Emporiki  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Ιούλιος 2013)  Αλλαγή ονομασίας σε Euler Hermes Hellas (Αύγουστος 2013)  Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% των μετοχών τον Ιανουάριο του 2014 από τον Όμιλο Euler Hermes  Παρακολουθεί, για όλους τους Ασφαλισμένους του Ομίλου Euler Hermes, τους αγοραστές σε Ελλάδα και Κύπρο  Απασχολεί, μαζί με τη θυγατρική της Euler Hermes Hellas Services, 50 έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη  Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη Αποκλειστική δραστηριότητα η Ασφάλιση Πιστώσεων

24 24 Επικοινωνία με την Euler Hermes Hellas Αθήνα : Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, 115 28 Βασίλης Χριστίδης, τηλ : 210 69 000 50 E-mail vassili.christidis@eulerhermes.comassili.christidis@eulerhermes.com Γιώργος Βερούσης, τηλ : 210 69000 69 – 6944 396486 E-mail george.veroussis@eulerhermes.comgeorge.veroussis@eulerhermes.com Θεσσαλονίκη : Δωδεκανήσου 21, 546 26 Παναγιώτης Αποστολόπουλος, τηλ : 210 69000 10 – 6937 096478 E-mail panagiotis.apostolopoulos@eulerhermes.companagiotis.apostolopoulos@eulerhermes.com

25 Euler Hermes Hellas Προετοιμαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο


Κατέβασμα ppt "Εκδήλωση ΣΒΒΕ Θεσσαλονίκη - 09-06-2015 Βασίλης Χριστίδης / CEO Εξαγωγικές Πιστώσεις και Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google