Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

2 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

3  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ  Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΘΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

4  Β (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)  Γ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

5  Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 1.ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2.ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 3.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΔΩΝ Α’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ (ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΩΝ) 7.ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 8.ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ-ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ-ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

6  Β) ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 3.ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 4.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.ΒΙΒΛΙΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 8.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ

7  Μετα την καταρτιση της αρχικης απογραφής και του αρχικου ισολογισμου ακολουθει το ανοιγμα των βιβλιων Γ.Ημερολογιου και Γ.Καθολικου ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: Γενικου Ημερολογιου –Γενικου Καθολικου

8  Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π 14.ΕΠΙΠΛΑ 1ΟΟΟ 40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΒ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΑ Δ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

9  ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ Γ.ΗΜΕΡ. ΘΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΙΣΟΠΟΣΑ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ Ο 89 ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΣ/ΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ

10  14. ΕΠΙΠΛΑ1000  20. ΕΜΠΟΡ18200  30.ΠΕΛΑΤΕΣ5000  38.ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘ4000  89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

11  89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ 50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣΒ.ΕΠΙΠΛΑ 200 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

12  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Η.ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ Π.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ ΚΑΤΆ ΈΝΑ ΠΟΣΟ 200 ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ, Ο ΠΟΙΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ τους ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ στους ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ

13  2 Η. Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΙΣΩΝΕΤΑΙ

14  3 Η. Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ 1/1 ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛ. Της ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ (3 ΜΗΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ,ΕΠΕ ΚΑΙ 4 ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ Της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)

15  4 Η. ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.

16  14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1000  20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  30.ΠΕΛΑΤΕΣ 5000  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4000  40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

17  41.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1000  52.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5000  52.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ 2000  ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 200  89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18  Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠ’ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΌΤΙ 1.ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ 9200 ΚΑΙ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΊΝΑΙ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 3000 ΚΑΙ Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΛΙΑΝΟΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΥΠΟΛ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΜΕΤΡΗΤΑ 2000 ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΛΗΓΕΙ 31/12 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

19  14. ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣ.ΕΠΙΠΛΑ 1/ /1 200 ΗΛΕΚ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚ.ΨΥΓΕΙΑ 1/ / ΠΕΛΑΤΕΣ Α.ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗΣ Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1/ / ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤ.ΟΨΕΩΣ 1/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ

20  ΠΡΟΜ. Κ. ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΜ.ΛΙΑΝΟΣ 1/ / ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1/ ΕΤΕ ΙΣΟΛ.ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 1/ / /

21  Α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Γ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 2.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΣΕ ΛΟΓ/ΜΟ ΟΨΕΩΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

22  ΠΛΗΡΩΜΗ 10 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.  500 ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΛΟΓ.ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 10 ΕΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

23  6) ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  7) ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ  8) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1800 ΕΥΡΩ (6 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΚ/ΛΗ) ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3.60

24  Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ30000  40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 30000

25  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

26  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 20000

27  16.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ  ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ10  64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 10  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 20  ΤΑΜΕΙΟ  ΩΣ ΤΙΜ. Νο 15 προμηθευτη Καλου

28  ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

29  16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ  ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 500  ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 500  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 500  ΤΑΜΕΙΟ 500

30  ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ Α’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 10  38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 10  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

31  14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ2000  ΕΠΙΠΛΑ1500  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 500  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 2000

32  62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ1800  ΕΝΟΙΚΙΑ1800  ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ  63 ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ6,48  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 6,48  38. Χρηματικα διαθεσιμα1806,48  Ταμειο

33  ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΕ ΦΠΑ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. ΚΆΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΦΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΦΜ

34  Α) ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Β) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ  Γ) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ  Δ) ΕΆΝ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.  Ε) ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥ Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΦΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

35  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1%) ΤΟΣΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

36  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚBΣ Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ

37  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4. ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ.

38  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤA ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

39  ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ  Ο ΦΠΑ ΕΊΝΑΙ ΕΜΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ  Ο ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ  ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 54. ΦΠΑ

40  ΣΤΟ ΦΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΚΆΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΣΚΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.  Ο ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΦΠΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΠΑ

41  ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ  ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

42  ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  ΓΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ κ.α

43  ΌΤΑΝ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ

44  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΠΑ Χ ΚΑΙ Π ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΌΤΑΝ ΕΊΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΜΕ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

45  54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ ΧΧΧ  ΦΠΑ  ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΧΧ  ΤΑΜΕΙΟ

46  1. ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ: ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ. Καλος ΦΠΑ 19%. ΔΕΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 300 ΕΥΡΩ ΤΟ ΈΝΑ  20. ΕΜ/ΤΑ 3000  ΑΓΟΡΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΨΥΓΕΙΑ 10 ΤΕΜ Χ 300  54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΦΠΑ 570  ΦΠΑ  ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19 %  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 3570  ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΦΠΑ

47  ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ Καλος 10 ηλ. κουζινες των 250 ευρω  20. ΕΜ/ΤΑ 2500  ΑΓΟΡΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ηλ.κουζινες 10 ΤΕΜ Χ 250  54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 475  ΦΠΑ  ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19%  50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2975  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ. Καλος

48  ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ. 10 ΗΛ.ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 200 ΤΟ ΤΕΜ. ΑΠΌ ΤΟΝ Λ.ΛΙΑΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΥΟ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΙΩΝ ΛΗΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΦΠΑ 19%

49  20. ΕΜ/ΤΑ 2000  ΑΓΟΡΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΗΛ. ΠΛΥΝ 10 ΤΕΜ Χ 200  54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 380  ΦΠΑ  ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19%  51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΞΗΣ 1190

50  4. ΑΓΟΡΑ ΕΜ/ΤΩΝ ΜΙΚΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Καλος 15 ηλ. Κουζινων των 200 : 1/3 μετρητοις, 1/3 με ανοικτη πιστωση, 1/3 με γραμματια

51  20. ΕΜ/ΤΑ 3000  ΑΓΟΡΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΗΛ. ΠΛΥΝ 15 ΤΕΜ Χ 200  54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 570  ΦΠΑ  ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19%  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 1190  ΤΑΜΕΙΟ  50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1190  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ. Καλος  51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 1190  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΞΗΣ

52  ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  Α) ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ  Β) ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Γ) ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

53  ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  Α) ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ:  1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ  2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ  3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  4. ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  6. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΣΥΝ/ΓΩΝ

54  Β) ΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΊΝΑΙ.  1. Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ  2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ  3. ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  4.ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  5. ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ  6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  7. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

55  8. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΣΥΝ/ΓΗΣ  9. ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ  10. ΕΞΟΔΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

56  Γ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ :  ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ  Α) ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  Β) ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ  Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ

57  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 10 ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΟΛΤ 1000 ΔΟΛ. ΤΗ ΜΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Της ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α 5000 ΔΟΛ.

58  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΑΛΛΑ 5000) ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΙΣΟΠΟΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΉ ΕΜΦΑΖΟΝΤΑΙ 5000 ΔΟΛ. ΣΤΗΝ ΦΟΡΝΤ ΜΕ ΤΙΜΗ  ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  5000 Χ = 1100  ΠΡ/ΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛ.Π ΕΞΟΔΑ ΕΤΕ 150  1250

59  ΣΤΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ 3ΜΗΝΗ ΣΥΝΑ/ΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΑ 5000 ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 200 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΤΟ ΔΟΛ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΥΡΩ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΊΝΑΙ 1120 ΕΥΡΩ. (5000 Χ 0.224)

60  32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1250  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ  38. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 1250  ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ν.10

61  32.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 200  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ  38. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 200

62  32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚΛ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1120  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ  50. ΠΡΟΜ/ΤΕΣ  ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1120  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΝΤ  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡ/ΛΙΑΣ Ν.10 ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ ΓΡΑΜ/ΤΙΟ

63  50. ΠΡΟΜ/ΤΕΣ  ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1120  ΑMΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΝΤ  51.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡ  ΓΡΑΜΜ/ΤΙΑ ΠΛΗΡ ΣΕ Ξ.Ν 1120  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΟΛ.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΝΤ

64  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ν.10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 500 ΕΥΡΩ.

65  32.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 500  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΚ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ  35. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  ΠΡΟ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ –ΛΟΓ/ΣΜΟΣ  ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 500  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ Φ. ΦΩΤΙΟΥ

66  ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 20. ΕΜΠ/ΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓ.ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΥΚΛΟΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΚΟΥΖ. ΔΗΛ. ΜΕ 1250 ΣΥΝ 200 ΣΥΝ 1120 ΣΥΝ 500 = 3070

67  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΦΠΑ 19% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 550

68  20. ΕΜΠ/ΤΑ  ΑΓΟΡΕΣ  ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3070  54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 580  ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΑΡΑΓ. ΚΥΚΛΟ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3650  ΕΙΣΑΓ. ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ

69  ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 32 ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΝΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΌΤΑΝ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ)

70  Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ.  ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΈΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

71  ΤΟΤΕ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ  Α. ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Β. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΑΠΑΝΗ

72  ΕΤΣΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

73  ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

74  ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ (ΚΤΙΡΙΑ, ΜΗΧ/ΤΑ κ.α) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( εξοδα ιδρυσεως, διπλωματα ευρεσιτεχνιας, εμπορικα σηματα, δικαιωματα πνευματικης εργασιας, φημη και πελατεια-μονο όταν εξαγοραζεται)

75  Στα οικοπεδα και στα γηπεδα δεν υπολογιζονται οι αποσβεσεις γιατι δεν υποκεινται σε φθορα. Επιτρεπεται μονο η αποσβεση των γηπεδων μονο στην περιπτωση που η αξια τους μειωνεται όπως σε χωματοληψια, αμμοληψια κ.α

76  ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ:  ΣΕ ΠΡΟΟΔΟΥΣ Της ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

77  ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

78  Π.χ  Αξια ακινητων  Συν βελτιωσεις 2000   Αξια γηπεδου 4000  Κτισματα 8000   Μειον αποσβεσεις 2000  10000

79  ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ  Α) ΑΜΕΣΟ  Β) ΕΜΜΕΣΟ  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΌ Η ΜΕΙΩΣΗ Της ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

80  ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ.  Π.Χ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗ/ΤΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΑ  ΜΗΧ/ΤΑ 50000

81  ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ.  ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΑΠΟΣ/ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  ΑΠΟΣ/ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ 50000

82  66. ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1600  11. ΚΤΙΡΙΑ  ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ  ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 1600  ΕΓΚΤ/ΣΕΙΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΗ 8% ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΞΙΑΣ 20000

83  66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΝΣΩ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ –ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 1500  12. ΜΗΧ/ΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΓ/ΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ  ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ 1500  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 15% ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ

84  1. ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ  2. ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  3. ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  4. ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

85  ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

86  ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΌΜΩΣ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  1. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΊΝΑΙ Η ΙΔΙΑ  2. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ  3. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ

87  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Α. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΈΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Π.Χ 5% ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΟΠΟΤΕ ΕΆΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ Ε ΤΟΤΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ Χ 5%=50000 Ε.  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΌ ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

88  Β. Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΗΛΙΚΟΝ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Της ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ.

89  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΚΚ) 1000  ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΥΑ) 100  ΕΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ (Ν) 8  ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ =ΚΚ-ΥΑ/8= /8 =112 Ε

90  Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ 1/Ν ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ (ΑΠ.Α)  ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΑΠΑ/ΚΚ * Ν ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ (ΚΚ)

91  Π.χ  Α. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ =1/Ν= 1/8 = 0,125=12,50%  ΟΠΟΤΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ χ 12,50 =  Β. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ = ΑΠΑ / ΚΚ *Ν = /1000 * 8= 900 / 8000 = 0,1125 χ 100=11,25  ΟΠΟΤΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ = 1000 Χ 11,25 =

92  ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ :  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΡΟΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

93  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΌΤΙ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΈΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

94  Π.Χ  ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1000  ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ 100  ΕΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ 5

95  Α) ΑΘΡΟΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ  Σ = =15  Β) ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥΣ Σ=15 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΟΣΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΟΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ  1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15

96  Γ) ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ  5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15  ΟΠΟΤΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ = = 900 ΕΥΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟΥ.

97  1 ο ετος 5/15 χ 900 = 300  2 ο ετος 4/15 χ 900 = 240  3 ο ετος 3/15 χ 900 = 180  4 ο ετος 2/15 χ 900 = 120  5 ο ετος 1/15 χ 900 = 60  Η ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ (100) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΌΤΙ ΘΑ ΠΩΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΥΤΉ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

98  ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Της ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

99  ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

100  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΆ ΖΕΥΓΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΛΟΓ/ΣΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.  ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΌΤΑΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

101  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ :  ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ: ΦΥΛΑΞΗ, ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ

102  ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ  ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

103  Π.Χ ΌΤΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ, ΠΩΛΗΣΗ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  Α) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΞΙΑΣ 1000 Ε ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

104   01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΜ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 1000 Ε  05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 1000 

105  Β) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ : ΤΟΥ ½ ΑΝΤΙ 800 Ε   38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 800 Ε  53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ 800 Ε 

106  Γ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 500 Ε  ΕΜΠ/ΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 500 Ε 

107  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ½, 700 Ε ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:   38. ΧΡΗΜΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 700 Ε  53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ. ΣΕ Ε 700 Ε 

108   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 500 Ε  ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 500 Ε   Δ) ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ

109   53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ. ΣΕ ΕΥΡΩ 1500 Ε  38. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ 1200 Ε  75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ 300 Ε  ΠΡΟΜ/ΘΕΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

110  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΖΕΥΓΗ  Α) Ο1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ

111  Β) 02. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

112  Γ) 03. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  Δ) 04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

113  ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗΣ  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ Της ΕΚΜ/ΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

114  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΤΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

115  ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

116  ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ Α’ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 80 ΚΑΙ τους ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ  ΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ.  Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 86 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Της ΧΡΗΣΗΣ

117  Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 80 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 86 « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ»  ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ  ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ  ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ

118  80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗ  ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

119  Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ/ΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

120  ΣΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 80. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ 80.01, ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΕΚ/ΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

121  ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Της ΟΜΑΔΑΣ 7 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠ’ΑΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 86.

122  ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΆ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ.

123  ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

124  ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

125  ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ  Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟΛ/ΣΜΩΝ ΤΩΝ Α.ΒΑΘΜΙΩΝ  Β. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛ/ΣΜΩΝ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

126  Γ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤ’ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΣ/ΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ  Δ) ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 80.01

127  ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ  Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΈΙΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑς 7 ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ  Β. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΛΠ  Γ. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ, ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ « ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»

128  Κατά το κλεισιμο των λογ/σμων και των βιβλιων ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ) ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Θεματα τελους χρησεως

129  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ  Α. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  Β. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ  Γ. ΜΕ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ κ.α)

130  Δ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ  Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  ΣΤ) ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥΣ  Ζ) ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ

131  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ  ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΈΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

132  ΑΥΤΈΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΥΤΉ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:

133  Α. ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΣΥΓΙΟΥ  Β. ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ  Γ. ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  Δ. ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

134  Ε.ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΟΓΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Της ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

135  ΣΤ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ( ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ)  Ζ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ)

136  Η ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)  Θ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

137  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

138  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΥΤΌ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΟΥΜΕ τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣΚΑΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

139  ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΓΙΑΤΙ  Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΛΟΓ/ΡΙΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΑΘΗ  Β. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΡΕΣ ΣΕ Α ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  Γ. ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΞΟΔΑ Η ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗ

140  Δ. ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ π.χ ΦΤΩΧΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ  Ε. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ κ.α  Ζ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

141  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜE ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ κ.α ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

142  14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΑΠΟΣ. ΕΠΙΠΛΑ   20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ (1 ΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)

143  30. ΠΕΛΑΤΕΣ   31.ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

144  60.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

145  63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ   64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   65.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

146  40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ   45.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

147  51.ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ   54.ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ   70.ΠΩΛ.ΕΜΠ/ΤΩΝ 

148  74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   72.ΠΩΛ.ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ/ΝΤΩΝ   76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   38.ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

149 Κ.Α ΕΓΛΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 14.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Η/Υ ΑΠ/ΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣ/ΝΟΙ Η/Υ ΕΜΠ/ΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΕΣ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 31/12/2007 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

150 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΓΡΑΜ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ

151 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 38.03ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ε ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

152 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 62.04ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ - ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΘ.ΕΞΑΓ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΟΙ ΒΡΑΧ.ΤΡΑΠ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΗΣ ΠΡΟΕΞ.ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ( )

153 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 45.ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΡΑΜ/ΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΓΡΑΜ/ΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ Ε

154 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 54ΥΠΟΧ. ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧ.& ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

155 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 75.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

156  ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ: 1.ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) Ε 2.ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΤΑΜΕΙΟ) :ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

157  3. ΚΑΤΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ (2 ΨΥΓΕΙΩΝ) ΑΞΙΑΣ  4. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ   5. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΌΣ ΨΥΓΕΙΟΥ  6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΕΞΟΦΠΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

158  7. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΜΑΣ ΚΑΛΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΜΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ  8. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ  9. Η ΕΤΕ ΜΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΌΤΙ ΥΠΕΛΟΓΙΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ 2 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

159  10. ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΕΡΔΟΣ  11. Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΤΕΛΟΓΙΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜ/ΤΩΝ  12. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΣΟΝ 1000$ Χ 150

160  ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 140Ε ΤΟ $ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΥΝΑΛ/ΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΤΙΚΗ Της 31/12  13. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ  14. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20% Χ

161  15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  16. ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FIFO 

162  1. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΑΜ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

163  2. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  ΚΛΟΠΕΣ-ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ

164  3. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜ/ΤΩΝ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ  ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΑΞΙΑ ΚΑΤ/ΝΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 

165  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΨΥΧΕΙΟΥ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ( ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ

166  4. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑΣ  72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ  ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ Κ ΑΝ.ΕΣΟΔΑ  Σ ΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ

167  5. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΌΣ ΨΥΓΕΙΟΥ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΞ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΛΛΕΙΜΑ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ

168  6. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ  30. ΠΕΛΑΤΕΣ  ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

169  7. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ  50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΛΟΣ

170  8. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ  65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ  ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ  ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΕ ΕΥΡΩ  45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧ. ΣΕ ΔΡΧ

171  9. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ  76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 

172  10. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΗ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ  34.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ  ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛ.ΔΑΝΕΙΩΝ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ  ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΛΑΧΝΟΥΣ ΟΜ.ΔΑΝΕΙΟΥ

173  11. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ  81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ. ΕΞΟΔΑ  ΦΟΡ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞ  54. ΥΠΟΧ. ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ  ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ 

174  12. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ  30. ΠΕΛΑΤΕΣ  ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΤΟΜΣΟΝ  44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ/ΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΠΌ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

175  13. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΠΕΛΑΤΗ  30. ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  30. ΠΕΛΑΤΕΣ  ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

176  13 Α.  68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚ/ΛΕΥΣΕΩΣ  ΠΡ/ΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ.ΑΠΑΙΤ.  1% Χ ( ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2065/92.

177  14.  66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣ/ΝΕΣ  ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ  ΑΠΟΣΒ. Η/Υ  14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ  ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ  ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ  ΑΠΟΣ. Η/Υ  20% ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ

178  15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ  68. ΠΡΟΒ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ  ΠΡΟΒ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ  44. ΠΡΟΒΛ.  ΠΡΟΒ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

179  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ 2 Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

180  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ 2 Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

181  14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ   ΑΠΟΣ. ΕΠΙΠ. ΚΑΙ ΑΠΟΣ. ΕΞΟΠ   20.ΕΜΠ/ΤΑ 

182  30. ΠΕΛΑΤΕΣ     

183  31.ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ   34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ   38.ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ    

184  60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ   61. ΑΜΟΙΒ. ΕΞ.ΤΡΙΤΩΝ   66. ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   63. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

185  64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ     68.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ  

186  40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ   50.ΠΡΟΜ/ΤΕΣ    51. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ 

187  45. ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ    54. ΥΠΟΧΡ ΑΠΌ ΦΟΡ-ΤΕΛΗ    70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 

188  74. ΕΠΙΧ. & ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΩΛ   75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛ   76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   

189  72. ΠΩΛ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ    81. ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡ. ΑΠΟΤ    

190  44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   

191  ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΠ’ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 2 Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

192  14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.   ΑΠΟΣ/ ΕΠΙΠΛΑ   20. ΕΠ/ΤΑ 

193  34. ΓΡΑΜ ΕΙΣΠΡ   38.ΧΡ.ΔΙΑΘ   30.ΠΕΛΑΤΕΣ   60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ 

194  61 ΑΜΟΙΒΕ ΣΤΡΙΤΩΝ   62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   63. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΛΗ   64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

195  65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΞΟΔΑ   66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   68 ΠΡΟΒ. ΕΚΜ/ΣΕΩΣ   40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

196  44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   45 ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   50. ΠΡΟΜ   51. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ 

197  54. ΥΠΟΧΡ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ   70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ   72. ΠΩΛ. ΛΟΙΠ. ΑΠΟΘ   74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

198  76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΩΝ   68. ΠΡΒ. ΕΚΜΤ   81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/Α   75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛ. 

199  ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ :  Α. ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ  Β. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ  Γ. ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Δ. ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

200  Ε. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΕΜΠ/ΤΩΝ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

201  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ  ΠΛΕΟΝ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ  ΜΕΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ  ΜΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ  ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

202  Α) ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ : ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΉ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

203  ΓΙ ΑΥΤΌ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΛΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ.  ΕΤΣΙ ΕΆΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ π.χ

204 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Α ΠΑΡΤΙΔΑ (ΑΓΟΡΑ) Β ΠΑΡΤΙΔΑ Γ ΠΑΡΤΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

205  Μ.Σ.Ο = : = 272  ΟΠΟΤΕ ΕΆΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ 8000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 2000 ΜΟΝΑΔΕΣ  ΑΡΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΟΝΤΩΝ) 2000 Χ 272 =  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 8000Χ 272 =

206  ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΑΓΟΡΑ). ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ.  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Της ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΛΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ Β) Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ Μ.Ο Η ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

207  Α ΠΑΡΤΙΔΑ 1000 ΤΕΜ Χ 1000=  ΠΩΛΗΣΗ -200  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 800 ΤΕΜ Χ 1000=  Β ΠΑΡΤΙΔΑ 400 ΤΕΜ Χ 1200=  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1200 ΤΕΜ Χ 1066 =  : 1200 = ΜΕΣΗ ΣΤΑΘ. ΤΙΜΗ = 1066  ΠΩΛΗΣΗ 200 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

208  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  Μ.Σ.Τ = 1600 = 1078

209  ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΠΡΩΤΟ, ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ.  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ  Η ΜΕΔΟΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Γ) ΦΙΦΟ (F.I.F.O)

210  ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΜ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ 8000 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ 2000 ΤΕΜ  ΑΦΟΥ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ  1000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  2000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΠΑΡΤΙΔΑ  3000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Β ΠΑΡΤΙΔΑ  4000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Γ ΠΑΡΤΙΔΑ (-2000 ΤΕΜ)  10000

211  ΤΟΤΕ ΤΑ 2000 ΠΟΥ ΜΕΙΝΑΝΕ ΕΊΝΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΩΝ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ 340 ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΕΠΩΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ = 2000 Χ 340 = ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = 8000 Χ 340 =

212  AYΤΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ.  Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΉ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Δ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΙΦΟ (L.I.F.O)

213  ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΕΜ.  ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8000 ΤΕΜ ΑΡΑ ΜΕΙΝΑΝΕ 2000 ΤΕΜ.  ΤΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΗΤΑΝ 4000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Γ ΠΑΡΤΙΔΑ, 3000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Β ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ 1000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΠΑΡΤΙΔΑ.  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ 2000 ΤΕΜ ΠΟΥ ΜΕΙΝΑΝΕ ΗΤΑΝ 1000 ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ 1000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

214

215  ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ  Α) ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ =  1000 Χ Χ 220 =  Β) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ =  =  ΣΥΝΟΛΟ

216  ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ΕΙΔΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ  Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

217  ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ 20 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ

218  Α) ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΜΑΚΡ & ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΘ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

219  Β) ΤA ΚΆΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΚΕΘΕ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΤΗΣΗΣ

220  ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Η ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

221  ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

222  ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ. ΤΩΝ ΚΆΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ

223  Ο Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠ΄ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Α ΠΑΓΙΟ  1) ΜΙΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙA ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 7000 Ε ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ε ΩΣ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ν. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

224  2) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΞΙΑΣ  ΑΚΙΝΗΤΑ   Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1. ΕΜΠ/ΤΑ  2. ΨΥΓΕΙΑ ΙΖΟΛΑ ΤΩΝ 500 Ε 1000  3.ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΩΝ 700 Ε 2100  5. ΗΛ. ΠΛΥΝ ΤΩΝ 800 Ε 4000  7.100

225  2. ΠΕΛΑΤΕΣ  Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 200  Β.ΒΑΣΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ 200  400  3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 28/2/03 ΑΛΕΞΙΟΥ 100  ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 31/3/03 ΒΑΣΟΣ 400  500

226  2. ΠΕΛΑΤΕΣ  Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 200  Β.ΒΑΣΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ 200  400  3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ  ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 28/2/03 ΑΛΕΞΙΟΥ 100  ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 31/3/03 ΒΑΣΟΣ 400  500

227  ΠΑΘΗΤΙΚΟ  Ι.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  1. ΈΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 5ΕΤΟΥΣ ΛΗΞΕΩΣ ΕΤΕ 5000  2.ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 3 ΕΤΟΥΣ ΛΗΞΕΩΣ Τ.Τ   ΙΙ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΕΣ  1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΚΑΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 500  ΡΙΣΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 500  1000

228 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙ ΚΑ ΠΟΣΑ ΜΕΡΙΚΑΠΟΣΑΟΛΙΚΑΠΟΣΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 1. ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΑ

229 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΟΥΝ ΕΝΕΡ. ΑΝΑΛΥΤΙΚ Α ΠΟΣΑΜΕΡΙΚΑΠΟΣΑΟΛΙΚΑΠΟΣΑ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΑ 1. ΕΜ/ΤΑ 2 ΗΛ.ΨΥΧ ΗΛ.ΚΟΥΖ ΗΛ.ΠΛ

230 ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣΑ)ΑΛΕΞΙΟΥ200 Β).ΒΑΣOΣ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΡΑΚΤΕΑ ΑΛΕΞΙΟΥ100 ΒΑΣΟΣ

231 4.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ34000

232 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΜΕΡΙΚΑΟΛΙΚΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟ ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 5000 ΔΑΝΕΙΟ Τ.Τ

233 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕ ΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΚΑΛΟΣ500 ΡΙΣΟΣ ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡ ΚΑΛΟΥ1000 ΡΙΣΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100 ΑΣΦΑΛ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

234 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.ΓΗΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ 6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.ΕΜΠ/ΤΑ7100 ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣ400 2.ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ ΙΙΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 1.ΤΑΜΕΙΟ 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

235 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ19700 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

236  Η ΟΜΑΔΑ 10 ΤΟΥ ΕΓΛΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

237  ΕΝΏ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΉ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

238  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  3.ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ

239  4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

240  ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΊΝΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ  01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

241  ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΞΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ  05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ

242  ΟΙ Α’ΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 01 ΚΑΙ 05 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ Β’ΒΑΘΜΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

243  ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ Χ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Π  ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΕΟΓ.  ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ  ΑΞΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΕΙΣΠΡΑΞΗ  ΕΜ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΛΟΓΣ/ΜΩΝ  ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

244  ΣΤΙΣ 16/3/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1000 ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΔΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10% ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 900 ΕΥΡΩ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/3/2007 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

245  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 16/3/2007 Χ Π  01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1000  ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ  ΕΜ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛ.ΠΕΡ.ΣΤ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜΠ/ΤΩΝ  ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΕΜΠ/ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

246  ΣΤΙΣ 29/3/2007 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥΛΗΣΕ 700 ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΔΙ ΜΕ 100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

247  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 29/3/2007 Χ Π  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΤΑΜΕΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ  50. ΠΡΟΜ/ΤΕΣ  ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

248  05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 700  ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ  ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 700  ΕΜ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚ  ΕΜΠ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ 700 ΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ 100 Ε

249  ΣΤΙΣ 20/4/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ (300) ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Της 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ)

250  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20/4/2007 Χ Π  05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ 300  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜ/ΤΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 300  ΕΜ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΜ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 300 ΤΟΝΩΝ ΛΑΔΙ.

251  50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΠΡΟΜ/ΤΕΣ Λ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΕΜ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘ  ΤΑΜΕΙΟ  75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 7000  ΠΡΟΜ.-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ  ΠΡΟΜ. ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Κατέβασμα ppt " Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google