Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΘΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Β (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Γ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ)
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΔΩΝ Α’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ (ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ) ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ-ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ-ΕΠΙΤΑΓΕΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 Β) ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: Γενικου Ημερολογιου –Γενικου Καθολικου
Μετα την καταρτιση της αρχικης απογραφής και του αρχικου ισολογισμου ακολουθει το ανοιγμα των βιβλιων Γ.Ημερολογιου και Γ.Καθολικου Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8 Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π 14.ΕΠΙΠΛΑ 1ΟΟΟ 40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20000
Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π 14.ΕΠΙΠΛΑ ΟΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΑΠΟΣΒ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 800 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜ ΤΑΚΤΙΚΟ 30.ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 38.ΧΡΗΜ/ΚΑ Δ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ Γ.ΗΜΕΡ. ΘΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΙΣΟΠΟΣΑ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ Ο 89 ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΣ/ΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 14. ΕΠΙΠΛΑ 1000 20. ΕΜΠΟΡ 18200 30.ΠΕΛΑΤΕΣ 5000 38.ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘ 4000
14. ΕΠΙΠΛΑ 20. ΕΜΠΟΡ 30.ΠΕΛΑΤΕΣ 38.ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘ 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 89.00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 89.00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 41.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 41.02 ΤΑΚΤΙΚΟ 50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 52. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 14.ΕΠΙΠΛΑ 14.99 ΑΠΟΣΒ.ΕΠΙΠΛΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1Η. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ Π
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1Η .ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ Π.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ ΚΑΤΆ ΈΝΑ ΠΟΣΟ 200 ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ , Ο ΠΟΙΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ τους ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ στους ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13 2Η . Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-89.00 ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΙΣΩΝΕΤΑΙ
2Η . Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΙΣΩΝΕΤΑΙ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14 3Η . Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ 1/1 ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛ. Της ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ (3 ΜΗΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ,ΕΠΕ ΚΑΙ 4 ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΗΞΗ Της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15 4Η . ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ.
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16 ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1000 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 18200 30.ΠΕΛΑΤΕΣ 5000 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4000 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17 52.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ 2000 14.49. ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 200
41.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1000 52.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5000 52.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ 2000 ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ 200 89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠ’ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΌΤΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ 9200 ΚΑΙ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ 9000 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΊΝΑΙ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 3000 ΚΑΙ Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 2000 ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΛΙΑΝΟΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΥΠΟΛ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΜΕΤΡΗΤΑ 2000 ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ 2000 ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΛΗΓΕΙ 31/12 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ 14. ΕΠΙΠΛΑ 14.99 ΑΠΟΣ.ΕΠΙΠΛΑ 1/1 800 1/1 200
14. ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣ.ΕΠΙΠΛΑ 1/ / ΗΛΕΚ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚ.ΨΥΓΕΙΑ 1/ / ΠΕΛΑΤΕΣ Α.ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗΣ Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1/ / 38.00 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤ.ΟΨΕΩΣ 1/ / Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20 ΠΡΟΜ. Κ. ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΜ.ΛΙΑΝΟΣ 1/1 2000 1/1 2000
ΠΡΟΜ. Κ. ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΜ.ΛΙΑΝΟΣ 1/ /1 2000 40.00 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1/ 41.02 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1/1 1000 ΕΤΕ ΙΣΟΛ.ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 1/ / / Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Γ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΣΕ ΛΟΓ/ΜΟ ΟΨΕΩΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22 ΠΛΗΡΩΜΗ 10 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.
500 ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΛΟΓ.ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 10 ΕΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23 6) ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1500000 7) ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 500000
6) ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 7) ΑΓΟΡΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 8) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1800 ΕΥΡΩ (6 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΚ/ΛΗ) ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3.60 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24 Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.07 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΟΜ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

25 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27 16.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
16.10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 10 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ ΩΣ ΤΙΜ. Νο 15 προμηθευτη Καλου Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

28 ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
16.10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30 16.10 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ Α’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2000 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 1500
14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2000 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1800 62.04. ΕΝΟΙΚΙΑ 1800 62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ 1800 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ 6,48 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,48 38. Χρηματικα διαθεσιμα ,48 38.00 Ταμειο Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

33 ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΕ ΦΠΑ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. ΚΆΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΦΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΦΜ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

34 Α) ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Β) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ Γ) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Δ) ΕΆΝ ΜΙΣΘΩΝΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Ε) ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥ Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΦΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

35 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1%) ΤΟΣΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

36 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚBΣ Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

37 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4. ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤA ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

39 ΦΠΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ
Ο ΦΠΑ ΕΊΝΑΙ ΕΜΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ Ο ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 54. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΠΑ
ΣΤΟ ΦΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΚΆΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΣΚΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ο ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΦΠΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

41 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ
ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42 ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΓΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ κ.α Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

43 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΌΤΑΝ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

44 ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΠΑ Χ ΚΑΙ Π ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 54
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΠΑ Χ ΚΑΙ Π ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΌΤΑΝ ΕΊΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΜΕ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

45 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ ΧΧΧ 54.00 ΦΠΑ
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ ΧΧΧ ΦΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΧΧ ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

46 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
1. ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ: ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ. Καλος ΦΠΑ 19%. ΔΕΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 300 ΕΥΡΩ ΤΟ ΈΝΑ 20. ΕΜ/ΤΑ 20.01 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΑ 10 ΤΕΜ Χ 300 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΦΠΑ 54.00 ΦΠΑ ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19 % 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

47 ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ Καλος 10 ηλ
ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ Καλος 10 ηλ. κουζινες των 250 ευρω 20. ΕΜ/ΤΑ 20.01 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ηλ.κουζινες 10 ΤΕΜ Χ 250 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 475 ΦΠΑ ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19% 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ. Καλος Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

48 ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ. 10 ΗΛ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 200 ΤΟ ΤΕΜ. ΑΠΌ ΤΟΝ Λ
ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ. 10 ΗΛ.ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 200 ΤΟ ΤΕΜ. ΑΠΌ ΤΟΝ Λ.ΛΙΑΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΥΟ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΙΩΝ ΛΗΞΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΦΠΑ 19% Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

49 20. ΕΜ/ΤΑ 2000 20.01 ΑΓΟΡΕΣ 20.01.00 ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
20. ΕΜ/ΤΑ 20.01 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛ. ΠΛΥΝ 10 ΤΕΜ Χ 200 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 380 ΦΠΑ ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19% 51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 51.00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΞΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

50 4. ΑΓΟΡΑ ΕΜ/ΤΩΝ ΜΙΚΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Καλος 15 ηλ
4. ΑΓΟΡΑ ΕΜ/ΤΩΝ ΜΙΚΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Καλος 15 ηλ. Κουζινων των 200 : 1/3 μετρητοις, 1/3 με ανοικτη πιστωση, 1/3 με γραμματια Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

51 20. ΕΜ/ΤΑ 3000 20.01 ΑΓΟΡΕΣ 20.01.00 ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
20. ΕΜ/ΤΑ 20.01 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛ. ΠΛΥΝ 15 ΤΕΜ Χ 200 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ ΦΠΑ ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ 19% 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κ. Καλος 51. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 51.00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΛΗΞΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

52 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Α) ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ Β) ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γ) ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

53 Α) ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ:
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Α) ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ: 1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4. ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 6. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΣΥΝ/ΓΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

54 Β) ΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΊΝΑΙ.
1. Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 3. ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΡΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 5. ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ 6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 7. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

55 9. ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
8. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΣΥΝ/ΓΗΣ 9. ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 10. ΕΞΟΔΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

56 Γ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ :
ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ Α) ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Β) ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

57 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 10 ΗΛ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 10 ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΟΛΤ 1000 ΔΟΛ. ΤΗ ΜΙΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Της ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α 5000 ΔΟΛ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

58 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΉ 2.2.07 ΕΜΦΑΖΟΝΤΑΙ 5000 ΔΟΛ. ΣΤΗΝ ΦΟΡΝΤ ΜΕ ΤΙΜΗ 0.220.
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΑΛΛΑ 5000) ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΙΣΟΠΟΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΉ ΕΜΦΑΖΟΝΤΑΙ 5000 ΔΟΛ. ΣΤΗΝ ΦΟΡΝΤ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 5000 Χ = ΠΡ/ΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛ.Π ΕΞΟΔΑ ΕΤΕ 1250 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

59 ΣΤΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ 3ΜΗΝΗ ΣΥΝΑ/ΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΑ 5000 ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 200 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΤΟ ΔΟΛ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΥΡΩ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΊΝΑΙ 1120 ΕΥΡΩ. (5000 Χ 0.224) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

60 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
32.01 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ 38. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ν.10 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

61 32.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 32.01 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 200
32.01 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ 38. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

62 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚΛ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ 50. ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 50.01 ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΝΤ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡ/ΛΙΑΣ Ν.10 ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ ΓΡΑΜ/ΤΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

63 ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΝΤ
50. ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 50.01 ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑMΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΝΤ 51.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡ 51.01 ΓΡΑΜΜ/ΤΙΑ ΠΛΗΡ ΣΕ Ξ.Ν ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΟΛ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΝΤ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

64 ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ν.10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 500 ΕΥΡΩ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

65 32.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 32.01 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 500
32.01 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΚ/ΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΚ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ 35. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.00 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ –ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ Φ. ΦΩΤΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

66 ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 20. ΕΜΠ/ΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓ.ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΥΚΛΟΦ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΚΟΥΖ. ΔΗΛ. ΜΕ ΣΥΝ 200 ΣΥΝ 1120 ΣΥΝ 500 = 3070 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

67 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΦΠΑ 19% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 550 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

68 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 580 54.00 ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
20. ΕΜΠ/ΤΑ 20.01 ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 54.00 ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 32. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 32.01 ΠΑΡΑΓ. ΚΥΚΛΟ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

69 ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 32 ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΝΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 35. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ Ξ.Ν . ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΌΤΑΝ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

70 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ . ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΈΣ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

71 ΤΟΤΕ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΟΤΕ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Α. ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΑΠΑΝΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

72 ΕΤΣΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

73 ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

74 ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ (ΚΤΙΡΙΑ, ΜΗΧ/ΤΑ κ
ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ (ΚΤΙΡΙΑ, ΜΗΧ/ΤΑ κ.α) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( εξοδα ιδρυσεως, διπλωματα ευρεσιτεχνιας, εμπορικα σηματα, δικαιωματα πνευματικης εργασιας, φημη και πελατεια-μονο όταν εξαγοραζεται) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

75 Στα οικοπεδα και στα γηπεδα δεν υπολογιζονται οι αποσβεσεις γιατι δεν υποκεινται σε φθορα. Επιτρεπεται μονο η αποσβεση των γηπεδων μονο στην περιπτωση που η αξια τους μειωνεται όπως σε χωματοληψια, αμμοληψια κ.α Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

76 ΣΕ ΠΡΟΟΔΟΥΣ Της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: ΣΕ ΠΡΟΟΔΟΥΣ Της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

77 ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

78 Π.χ Αξια ακινητων 10000 Συν βελτιωσεις 2000 12000 Αξια γηπεδου 4000
Αξια ακινητων Συν βελτιωσεις 12000 Αξια γηπεδου 4000 Κτισματα Μειον αποσβεσεις 10000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

79 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ Α) ΑΜΕΣΟ
Β) ΕΜΜΕΣΟ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ . ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΌ Η ΜΕΙΩΣΗ Της ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

80 ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ . Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ .
Π.Χ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗ/ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

81 ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ. ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 150000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 50000
ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟΣ/ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟΣ/ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

82 66. ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
66.01 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 11. ΚΤΙΡΙΑ 11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 11.99 ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΤ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 8% ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΞΙΑΣ 20000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

83 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
66.02 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ –ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 12. ΜΗΧ/ΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓ/ΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 15% ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

84 ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
1. ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 2. ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 3. ΜΕΙΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 4. ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

85 ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

86 1. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΊΝΑΙ Η ΙΔΙΑ
ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ . ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΌΜΩΣ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΊΝΑΙ Η ΙΔΙΑ 2. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 3. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

87 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕ ΈΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Π.Χ 5% ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΟΠΟΤΕ ΕΆΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ Ε ΤΟΤΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ Χ 5%=50000 Ε. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΌ ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

88 Β. Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΗΛΙΚΟΝ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Της ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

89 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΚΚ) 1000 ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΥΑ) 100
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΚΚ) ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΥΑ) ΕΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ (Ν) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ =ΚΚ-ΥΑ/8= /8 =112 Ε Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

90 Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ 1/Ν ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ (ΑΠ.Α) ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΑΠΑ/ΚΚ * Ν ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ (ΚΚ) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

91 Α. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ =1/Ν= 1/8 = 0,125=12,50%
Π.χ Α. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ =1/Ν= 1/8 = 0,125=12,50% ΟΠΟΤΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ χ 12,50 = 11250 Β. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ = ΑΠΑ / ΚΚ *Ν = /1000 * 8= 900 / 8000 = 0,1125 χ 100=11,25 ΟΠΟΤΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ = 1000 Χ 11,25 = Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

92 ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ :
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΡΟΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΤΕ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

93 ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΌΤΙ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΈΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

94 Π.Χ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1000 ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ 100 ΕΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ 5
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ ΕΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

95 Α) ΑΘΡΟΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ Σ = 1+2+3+4+5=15
Β) ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥΣ Σ=15 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΟΣΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΟΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

96 Γ) ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ
5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 ΟΠΟΤΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΑ ΑΞΙΑ = = 900 ΕΥΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟΥ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

97 1ο ετος 5/15 χ 900 = 300 2ο ετος 4/15 χ 900 = 240 3ο ετος 3/15 χ 900 = 180 4ο ετος 2/15 χ 900 = 120 5ο ετος 1/15 χ 900 = 60 Η ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ (100) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΌΤΙ ΘΑ ΠΩΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΥΤΉ ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

98 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Της ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

99 ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

100 ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΆ ΖΕΥΓΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΛΟΓ/ΣΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ . ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΌΤΑΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

101 ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ :
ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ: ΦΥΛΑΞΗ , ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

102 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

103 Α) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΞΙΑΣ 1000 Ε ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
Π.Χ ΌΤΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ, ΠΩΛΗΣΗ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Α) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΞΙΑΣ 1000 Ε ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

104 --------------------- ------------------------
01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.02 ΕΜ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Ε 05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 05.02 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 1000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

105 Β) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ : ΤΟΥ ½ ΑΝΤΙ 800 Ε
38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Ε 53.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.98 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ 800 Ε Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

106 Γ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ
05.02 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 500 Ε 01.02 ΕΜΠ/ΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Ε Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

107 ------------------ ---------------------------
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ½, 700 Ε ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 38. ΧΡΗΜΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Ε 53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.98 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ. ΣΕ Ε Ε Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

108 Δ) ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
05.02 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Ε ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Ε Δ) ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

109 -------------------- ---------------------
53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ. ΣΕ ΕΥΡΩ Ε 38. ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Ε 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ Ε ΠΡΟΜ/ΘΕΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

110 ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ
ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΖΕΥΓΗ Α) Ο1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

111 Β) 02. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
06. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

112 Γ) 03. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ) 04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

113 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗΣ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ Της ΕΚΜ/ΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

114 ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΤΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΤΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

115 ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

116 ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ Α’ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 80 ΚΑΙ τους ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ
ΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ. Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 86 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Της ΧΡΗΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

117 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ
Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 80 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 86 « ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

118 80.02 ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗ 80.01 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 80.02 ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 80.03 ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

119 Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ/ΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

120 ΣΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 80. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ 80. 01, 80
ΣΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 80. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ 80.01, ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΕΚ/ΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

121 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Της ΟΜΑΔΑΣ 7 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠ’ΑΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 86. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

122 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΆ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ 80
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΆ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

123 ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥΣ 80
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

124 ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΣΜΟΥ 80
ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

125 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛ/ΣΜΩΝ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟΛ/ΣΜΩΝ ΤΩΝ Α.ΒΑΘΜΙΩΝ Β. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

126 Γ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤ’ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΣ/ΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ Δ) ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 80.01 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

127 Β. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 20.00 ΚΛΠ
ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΈΙΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑς 7 ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ 70-78 Β. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΛΠ Γ. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ , ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ « ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

128 Θεματα τελους χρησεως Κατά το κλεισιμο των λογ/σμων και των βιβλιων ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ Η ΖΗΜΙΑ) ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

129 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ Α. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Β. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Γ. ΜΕ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ κ.α) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

130 Δ. ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤ) ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥΣ Ζ) ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

131 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΈΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Η ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

132 ΚΑΙ ΑΥΤΉ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:
ΑΥΤΈΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΉ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ: Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

133 Α. ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΣΥΓΙΟΥ
Β. ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Γ. ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Δ. ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

134 Ε.ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΟΓΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Της ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

135 ΣΤ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ( ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ)
Ζ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

136 Η ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Θ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

137 Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

138 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΥΤΌ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΟΥΜΕ τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣΚΑΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

139 Β. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΡΕΣ ΣΕ Α ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΓΙΑΤΙ Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΛΟΓ/ΡΙΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΑΘΗ Β. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΡΕΣ ΣΕ Α ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Γ. ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΞΟΔΑ Η ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

140 Δ. ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ π.χ ΦΤΩΧΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
Ε. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΟΚΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ κ.α Ζ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

141 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜE ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΝ.ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ κ.α Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

142 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ (1ΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.99 ΑΠΟΣ. ΕΠΙΠΛΑ 20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

143 30. ΠΕΛΑΤΕΣ 10.000.000 31.ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 90.000.000 34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

144 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500000 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1700000
60.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500000 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

145 63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 300.000 64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.000.000
65.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

146 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87.300.000 45.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.000.000 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

147 51.ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ 5.000.000 54.ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ –ΤΕΛΗ 1.000.000
70.ΠΩΛ.ΕΜΠ/ΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

148 74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 1.000.000 72.ΠΩΛ.ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ/ΝΤΩΝ
76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 38.ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

149 1Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 31/12/2007 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Κ.Α ΕΓΛΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 14.03 Η/Υ ΑΠ/ΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣ/ΝΟΙ Η/Υ 20. ΕΜΠ/ΤΑ 20.00 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 20.01 ΑΓΟΡΕΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

150 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 20.01.00
ΑΓΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30. ΠΕΛΑΤΕΣ 30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.01 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31. ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 31.00 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑΟΥ 34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

151 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500.000 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 62.
Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ Ε 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 60.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.03 ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

152 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ
63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ -ΦΟΡΟΙ 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΘ.ΕΞΑΓ 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.05 ΤΟΚΟΙ ΒΡΑΧ.ΤΡΑΠ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 65.02 ΠΡΟΕΞ.ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ( ) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

153 ΤΡΑΠΕΖΕΣ –ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧ
Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.07 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 45. ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 45.10 ΤΡΑΠΕΖΕΣ –ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.01 ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 51. ΓΡΑΜ/ΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 51.00 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΕ Ε Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

154 Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 54
ΥΠΟΧ. ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54.00 ΦΠΑ 54.07 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 70.00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 70.01 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 74. ΕΠΙΧ.& ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 74.01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ 74.02 ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

155 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝΑΣΧΟΛΙΩΝ 500.000
Κ.Α Ε.Γ.Λ.Σ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

156 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 500.000 Ε
ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) Ε ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΤΑΜΕΙΟ) :ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

157 3. ΚΑΤΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ (2 ΨΥΓΕΙΩΝ) ΑΞΙΑΣ 400.000
3. ΚΑΤΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ (2 ΨΥΓΕΙΩΝ) ΑΞΙΑΣ 4. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΌΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΕΞΟΦΠΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

158 8. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ 500.000
7. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΜΑΣ ΚΑΛΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΜΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΕ 9. Η ΕΤΕ ΜΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΌΤΙ ΥΠΕΛΟΓΙΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

159 10. ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ 2.500.000 ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΕΡΔΟΣ 500.000
10. ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΕΡΔΟΣ 11. Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΤΕΛΟΓΙΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜ/ΤΩΝ 12. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΣΟΝ 1000$ Χ 150 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

160 14. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20% Χ 400.000
ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 140Ε ΤΟ $ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΥΝΑΛ/ΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΤΙΚΗ Της 31/12 13. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΕ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 14. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20% Χ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

161 15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.000.000
16. ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FIFO Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

162 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 1. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΑΜ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

163 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 81.00.03 ΚΛΟΠΕΣ-ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 100.000
2. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΛΟΠΕΣ-ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

164 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
3. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜ/ΤΩΝ 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 81.02 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΞΙΑ ΚΑΤ/ΝΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

165 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΨΥΧΕΙΟΥ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ( ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

166 4. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑΣ
72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 72.94 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ Κ ΑΝ.ΕΣΟΔΑ Σ ΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

167 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
5. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΌΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΞ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 72.94 ΕΛΛΕΙΜΑ ΕΞ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

168 76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 100.000
6. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ 30. ΠΕΛΑΤΕΣ 30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

169 7. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ 50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΛΟΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

170 8. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 65.01 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΕ ΕΥΡΩ 45. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧ. ΣΕ ΔΡΧ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

171 76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 400.000
9. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

172 10. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΗ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ 34.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛ.ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΛΑΧΝΟΥΣ ΟΜ.ΔΑΝΕΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

173 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ. 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ. ΕΞΟΔΑ
11. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ. 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ. ΕΞΟΔΑ ΦΟΡ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞ 54. ΥΠΟΧ. ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

174 12. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ 30. ΠΕΛΑΤΕΣ
30.01 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΣΟΝ 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ/ΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

175 13. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΠΕΛΑΤΗ 30. ΠΕΛΑΤΕΣ
30.97 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

176 68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚ/ΛΕΥΣΕΩΣ
13 Α. 68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚ/ΛΕΥΣΕΩΣ 68.10 ΠΡ/ΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 44.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ.ΑΠΑΙΤ. 1% Χ ( ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2065/92 . Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

177 14 . 66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 400000
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 66.04 ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒ. Η/Υ 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ 14.99 ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣ/ΝΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΣ. Η/Υ 20% ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

178 15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ 68. ΠΡΟΒ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ
68.00 ΠΡΟΒ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ 44. ΠΡΟΒΛ. 44.00 ΠΡΟΒ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

179 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ 2Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

180 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ 2Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

181 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ 2000000 800000
14.99 ΑΠΟΣ. ΕΠΙΠ. ΚΑΙ ΑΠΟΣ. ΕΞΟΠ 400000 20.ΕΜΠ/ΤΑ 100000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

182 30. ΠΕΛΑΤΕΣ 10.000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

183 31.ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 90.000.000 34. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2000000 2000000
38.ΧΡΗΜ/ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 500000 400000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

184 60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ 9.000.000 61. ΑΜΟΙΒ. ΕΞ.ΤΡΙΤΩΝ 500000
66. ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 400000 63. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

185 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1000000 65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 2000000 200000
500000 68.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ 52000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

186 40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87300000 50.ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 3000000 200000 51. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ 5000000
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

187 45. ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ 10000000 500000 54. ΥΠΟΧΡ ΑΠΌ ΦΟΡ-ΤΕΛΗ 1000000 300000
70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

188 74. ΕΠΙΧ. & ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ ΑΠΩΛ 1000000 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛ 500000
76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 300000 100000 400000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

189 72. ΠΩΛ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ 200000 400000 300000 81. ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡ. ΑΠΟΤ
300000 81. ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡ. ΑΠΟΤ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

190 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 52000 100000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

191 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΠ’ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 2Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

192 14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 1200000 14.99 ΑΠΟΣ/ ΕΠΙΠΛΑ 800000
20. ΕΠ/ΤΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

193 34. ΓΡΑΜ ΕΙΣΠΡ 90000000 38.ΧΡ.ΔΙΑΘ 13300000 30.ΠΕΛΑΤΕΣ 10200000
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

194 61 ΑΜΟΙΒΕ ΣΤΡΙΤΩΝ 500000 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1700000 63. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΛΗ
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

195 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΞΟΔΑ 2700000 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 400000
68 ΠΡΟΒ. ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 105200 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

196 44. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1152000 45 ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10500000 50. ΠΡΟΜ 3200000
51. ΓΡΑΜ . ΠΛΗΡ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

197 54. ΥΠΟΧΡ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1300000 70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 120000000
72. ΠΩΛ. ΛΟΙΠ. ΑΠΟΘ 500000 74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

198 76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΩΝ 800000 68. ΠΡΒ. ΕΚΜΤ 1052000 81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/Α
100000 75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛ. 500000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

199 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ : Α. ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ Β. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ Γ. ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

200 Ε. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΕΜΠ/ΤΩΝ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

201 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΛΕΟΝ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

202 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Α) ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ : ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΉ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

203 ΕΤΣΙ ΕΆΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ π.χ
ΓΙ ΑΥΤΌ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΛΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ. ΕΤΣΙ ΕΆΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ π.χ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

204 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 1000 200 200.000
Α ΠΑΡΤΙΔΑ (ΑΓΟΡΑ) 2000 220 Β ΠΑΡΤΙΔΑ 3000 240 Γ ΠΑΡΤΙΔΑ 4000 340 ΣΥΝΟΛΟ 10000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

205 ΟΠΟΤΕ ΕΆΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ 8000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 2000 ΜΟΝΑΔΕΣ
Μ.Σ.Ο = : = 272 ΟΠΟΤΕ ΕΆΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ 8000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 2000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΜΕΝΟΝΤΩΝ) 2000 Χ 272 = ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Χ 272 = Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

206 Β) Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ Μ.Ο Η ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΑΓΟΡΑ) . ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Της ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΛΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

207 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α ΠΑΡΤΙΔΑ 1000 ΤΕΜ Χ 1000= 1.000.000 ΠΩΛΗΣΗ -200
Α ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΕΜ Χ 1000= ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΜ Χ 1000= Β ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΕΜ Χ 1200= ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΜ Χ 1066 = : 1200 = ΜΕΣΗ ΣΤΑΘ. ΤΙΜΗ = 1066 ΠΩΛΗΣΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

208 ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μ.Σ.Τ = 1600 = 1078 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

209 Γ) ΦΙΦΟ (F.I.F.O) ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΠΡΩΤΟ , ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Η ΜΕΔΟΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

210 ΕΧΟΥΜΕ 10000 ΤΕΜ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ 8000 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ 2000 ΤΕΜ
ΑΦΟΥ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ 1000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΠΑΡΤΙΔΑ 3000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Β ΠΑΡΤΙΔΑ 4000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Γ ΠΑΡΤΙΔΑ (-2000 ΤΕΜ) 10000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

211 ΤΟΤΕ ΤΑ 2000 ΠΟΥ ΜΕΙΝΑΝΕ ΕΊΝΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΩΝ 4000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ 340
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΕΠΩΣ: ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ = 2000 Χ 340 = ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = 8000 Χ 340 = Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

212 Δ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΙΦΟ (L.I.F.O) AYΤΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΉ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

213 ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8000 ΤΕΜ ΑΡΑ ΜΕΙΝΑΝΕ 2000 ΤΕΜ.
ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΕΜ. ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8000 ΤΕΜ ΑΡΑ ΜΕΙΝΑΝΕ 2000 ΤΕΜ. ΤΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΗΤΑΝ 4000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Γ ΠΑΡΤΙΔΑ, 3000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Β ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ 1000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΠΑΡΤΙΔΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ 2000 ΤΕΜ ΠΟΥ ΜΕΙΝΑΝΕ ΗΤΑΝ 1000 ΑΠΌ ΤΗΝ Α ΠΑΡΤΙΔΑ ΚΑΙ 1000 ΤΕΜ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

214 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

215 ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ Α) ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ =
1000 Χ Χ 220 = Β) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = = ΣΥΝΟΛΟ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

216 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ΕΙΔΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

217 ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ 20 ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

218 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Α) ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΟΙ ΜΑΚΡ & ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΘ. ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

219 Β) ΤA ΚΆΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΚΕΘΕ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΤΗΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

220 ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Η ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

221 ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

222 ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ. ΤΩΝ ΚΆΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

223 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠ΄ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α ΠΑΓΙΟ 1) ΜΙΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙA ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 7000 Ε ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ε ΩΣ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ν. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

224 2) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 1.000 ΑΚΙΝΗΤΑ 20.000 21000
2) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 21000 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΕΜΠ/ΤΑ 2. ΨΥΓΕΙΑ ΙΖΟΛΑ ΤΩΝ 500 Ε 3.ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΩΝ 700 Ε 5. ΗΛ. ΠΛΥΝ ΤΩΝ 800 Ε 7.100 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

225 ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 28/2/03 ΑΛΕΞΙΟΥ 100 ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 31/3/03 ΒΑΣΟΣ 400 500
2. ΠΕΛΑΤΕΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Β.ΒΑΣΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ 400 3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 28/2/03 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 31/3/03 ΒΑΣΟΣ 500 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

226 ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 28/2/03 ΑΛΕΞΙΟΥ 100 ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 31/3/03 ΒΑΣΟΣ 400 500
2. ΠΕΛΑΤΕΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Β.ΒΑΣΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ 400 3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 28/2/03 ΑΛΕΞΙΟΥ 100 ΣΥΝ/ΚΗ ΛΗΞΕΩΣ 31/3/03 ΒΑΣΟΣ 500 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

227 Ι .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΈΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 5ΕΤΟΥΣ ΛΗΞΕΩΣ ΕΤΕ 2.ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 3 ΕΤΟΥΣ ΛΗΞΕΩΣ Τ.Τ 11.000 ΙΙ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΕΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΡΙΣΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

228 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ ΟΛΙΚΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ 1. ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 7000 3. ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 13000 20000 6. ΕΠΙΠΛΑ 1000 21000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

229 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΜ/ΤΑ
2 ΗΛ.ΨΥΧ 1000 3 ΗΛ.ΚΟΥΖ 2100 5 ΗΛ.ΠΛ 4000 7100 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

230 1.ΠΕΛΑΤΕΣ Α)ΑΛΕΞΙΟΥ 200 Β).ΒΑΣOΣ 400 2. ΓΡΑΜ. ΕΙΣΡΑΚΤΕΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 100
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΠΕΛΑΤΕΣ Α)ΑΛΕΞΙΟΥ 200 Β).ΒΑΣOΣ 400 2. ΓΡΑΜ. ΕΙΣΡΑΚΤΕΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 100 ΒΑΣΟΣ 500 8000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

231 4.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.ΤΑΜΕΙΟ 1000 2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ 4000 5000 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

232 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΑ ΟΛΙΚΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19700
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΔΑΝΕΙΟ ΕΤΕ 5000 ΔΑΝΕΙΟ Τ.Τ 6000 11000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

233 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΚΑΛΟΣ 500 ΡΙΣΟΣ 1000 ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡ ΚΑΛΟΥ 2000
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100 ΑΣΦΑΛ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 200 300 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 14300 34000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

234 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΑ 7000 3. ΚΤΙΡΙΑ 6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13000 1000 20000 21000 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.ΕΜΠ/ΤΑ 7100 ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 400 2.ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ ΙΙΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 1.ΤΑΜΕΙΟ 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 500 4000 8000 5000 34000 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ Ε.Γ.Λ.Σ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

235 Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 19700 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ 5000 6000 11000 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1000 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2000 100 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 200 3300 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14300 34000 Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

236 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Η ΟΜΑΔΑ 10 ΤΟΥ ΕΓΛΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

237 ΕΝΏ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΉ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

238 ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

239 4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

240 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΊΝΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 01 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

241 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΞΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

242 ΟΙ Α’ΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 01 ΚΑΙ 05 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ Β’ΒΑΘΜΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

243 ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ Χ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Π
ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ Χ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Π 01.00 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΕΟΓ. ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ 01.01 ΑΞΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 01.02 ΕΜ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΛΟΓΣ/ΜΩΝ 01.99 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

244 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ 16/3/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1000 ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΔΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10% ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 900 ΕΥΡΩ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/3/2007 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

245 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 16/3/2007 Χ Π 01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1000
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 16/3/ Χ Π 01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.02 ΕΜΠ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ ΕΜ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 05 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛ.ΠΕΡ.ΣΤ 05.02 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

246 ΣΤΙΣ 29/3/2007 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥΛΗΣΕ 700 ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΔΙ ΜΕ 100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

247 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 29/3/2007 Χ Π 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 70000 38.00 ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 29/3/ Χ Π 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 50. ΠΡΟΜ/ΤΕΣ 50.90 ΠΡΟΜ/ΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

248 ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ 700 ΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ 100 Ε
05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 05.02 ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜ/ΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚ ΕΜΠ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ 700 ΤΟΝΩΝ ΠΡΟΣ 100 Ε Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

249 ΣΤΙΣ 20/4/2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ (300) ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Της 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ) Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

250 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20/4/2007 Χ Π 05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ 300
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 20/4/ Χ Π 05. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 05.02 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΜ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΜ/ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 01. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01.02 ΕΜ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜ/ΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 300 ΤΟΝΩΝ ΛΑΔΙ. Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

251 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 50.90 ΠΡΟΜ/ΤΕΣ Λ.ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.02 ΠΡΟΜ.-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΠΡΟΜ. ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δρ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google