Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΕΡ-ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΓΗ ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

2 Βασικά Διαιρέτη Ισχύος
Διαίρεση ή πρόσθεση ποσοτήτων ισχύος Τρίθυρο ή τετράθυρο δικτύωμα Μορφή συνδέσμων Τ ή μορφή κατευθυντικών συζευκτών Ίσης διαίρεσης (3dB) ή διαιρέτες άνισης διαίρεσης Συμμετρικοί ή ασύμμετροι και να έχουν οποιαδήποτε πλήθος απομονωμένων εξόδων που είναι σε συμφωνία ή ασυμφωνία φάσης

3 Μήτρα σκέδασης τρίθυρου διαιρέτη ισχύος
Μήτρα σκέδασης τρίθυρου διαιρέτη ισχύος Η μήτρα σκέδασης για ένα διαιρέτη ισχύος τριών θυρών Ένα ορισμένο στοιχείο της S-μήτρα Sij , εξ ορισμού είναι

4 Ο Διαιρέτης ισχύος Wilkinson
Iσοδύναμο κύκλωμα γραμμών μεταφοράς για το διαιρέτη ισχύος Wilkinson για ίση διαίρεση ισχύος στις δύο εξόδους του .

5 Ανάλυση άρτιων –περιττών τρόπων
Διαιρέτης ισχύος Wilkinson σε κανονικοποιημένη και συμμετρική μορφή

6 Άρτιος τρόπος Vg2=Vg3=2V0 Ισοδύναμο κύκλωμα διαιρέτη ισχύος Wilkinson για τον άρτιο τρόπο ανάλυσης

7 Άρτιος τρόπος ανάλυσης
, Άρτιος τρόπος ανάλυσης Αν ZC = τότε ΖΙΝΕ=1 , επομένως η θύρα 2 είναι προσαρμοσμένη ,άρα V2E=V0. V(x) = V+ (e-jβx +Γe jβx) , ξέρουμε ότι e jθ = συνθ + jημθ και θ=βx όπου β= 2π/λ Αν θεωρήσουμε ότι x=0 στη θύρα 1 και χ=-λ/4 στη θύρα 2 τότε:

8 Περιττός τρόπος ανάλυσης
Ισοδύναμο κύκλωμα διαιρέτη ισχύος Wilkinson για τον περιττό τρόπο ανάλυσης Αν υποθέσουμε ότι r=2 , τότε V20 = V0 και συνεπώς V30 = - V0

9 Σύνθετη αντίσταση εισόδου στη θύρα 1 όταν οι θύρες 2 και 3 είναι προσαρμοσμένες
Τερματισμένος διαιρέτης Wilkinson Διαιρέτης ισχύος Wilkinson χωρίς ωμική αντίσταση μεταξύ των θυρών εξόδου

10 Μήτρα Σκέδασης (S- matrix)
Συνολικές τάσεις για κάθε κόμβο του διαιρέτη ισχύος Wilkinson από τον άρτιο και περιττό τρόπο ανάλυσης Προσπίπτουσες και ανακλώμενες τάσεις S12 = S13 , S22 = S33 , S32= S23 , λόγω της αμφίπλευρης συμμετρίας του διαιρέτη ισχύος Wilkinson S12 = S21 , S13 = S31 , λόγω αντιστρεπτότητας

11 Διαιρέτη ισχύος τύπου Wilkinson UWB

12 Άρτιος τρόπος ανάλυσης
Κύκλωμα διαιρέτη ισχύος τύπου Wilkinson UWB για τον άρτιο τρόπο ανάλυσης

13 Περιττός τρόπος ανάλυσης
Κύκλωμα διαιρέτη ισχύος τύπου Wilkinson UWB για τον περιττό τρόπο ανάλυσης

14 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΙΣΧΥΟΣ WILKINSON
Κύκλωμα του τρίθυρου διαιρέτη ισχύος τύπου Wilkinson UWB με ιδανικές γραμμές μεταφοράς Τιμές διακριτών στοιχείων του διαιρέτη ισχύος Wilkinson UWB με ιδανικές γραμμές μεταφοράς

15 Συντελεστές ανάκλασης(dB) για ιδανικές γραμμές μεταφοράς

16 Συντελεστές μετάδοσης(dB) για ιδανικές γραμμές μεταφοράς

17 Τιμές S-παραμέτρων του διαιρέτη ισχύος τύπου Wilkinson UWB

18 Σχεδίαση με μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς

19 Συντελεστές ανάκλασης(dB) για μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς

20 Συντελεστές μετάδοσης(dB) για μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς

21 Τιμές S-παραμέτρων του διαιρέτη ισχύος Wilkinson UWB με μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς

22 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΙΣΧΥΟΣ WILKINSON UWB

23 Συντελεστές ανάκλασης(dB) βελτιστοποιημένου διαιρέτη ισχύος Wilkinson

24 Συντελεστές μετάδοσης(dB) βελτιστοποιημένου διαιρέτη ισχύος Wilkinson

25 Τιμές S-παραμέτρων του διαιρέτη ισχύος Wilkinson UWB

26 Layout του κυκλώματος του τρίθυρου διαιρέτη ισχύος Wilkinson UWB

27 Τέλος παρουσίασης Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google