Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση / 1 Η χρήση του όρου της Διακυβέρνησης στον κλάδο των ευρωπαϊκών σπουδών. Ο όρος της Διακυβέρνησης στην ευρωπαϊκή ενοποίηση: έννοια,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση / 1 Η χρήση του όρου της Διακυβέρνησης στον κλάδο των ευρωπαϊκών σπουδών. Ο όρος της Διακυβέρνησης στην ευρωπαϊκή ενοποίηση: έννοια,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση / 1 Η χρήση του όρου της Διακυβέρνησης στον κλάδο των ευρωπαϊκών σπουδών. Ο όρος της Διακυβέρνησης στην ευρωπαϊκή ενοποίηση: έννοια, χώρος και δρώντες. ◦Φάκελος - Εμπειρικά δεδομένα (Δείκτες διακυβέρνησης, η ΄Καλή Διακυβέρνηση΄ στην ΕΕ, τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης). 1.Bevir, M., eds. (2011) The SAGE Handbook of Governance (Section I§4, Peters, G., Institutional Theory, pp. 78-90). 2.Hooghe, L., and G. Marks (2002) Types of multi-level governance. Cahiers européens de Sciences Po, 3 June. 3.Curtin, D. M. and Wessel, R.A., eds. (2005) Good governance and the European Union: reflections on concepts, institutions and substance (Chapter 1, Dekker & Curtin, Good governance: the concept and its application by the EU, pp. 3-20). Α΄ εξάμηνο 2014-2015 1 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

2 Η Διακυβέρνηση: η τέχνη ή ο τρόπος να κυβερνάμε (έννοια του όρου)  Οι 4 έννοιες της ‘Κυριαρχίας’ (Krasner:1999): Domestic Sovereignty, Interdependence Sovereignty, International Legal Sovereignty, Westphalian Sovereignty.  Όρος προερχόμενος από την αγγλοσαξονική οικονομική βιβλιογραφία, {corporate governance, δεκαετία 70} και εισάγεται στην πολιτική επιστήμη και στις σπουδές δημόσιας διοίκησης (δεκαετία 90).  Η κλασσική κοινωνιολογική προσέγγιση του πεδίου διακυβέρνησης: το Κράτος, οι αγορές και τα δίκτυα (δεκαετία 80).  H Διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων που στηρίζεται τόσο στο παιχνίδι των διαπροσωπικών σχέσεων όσο και στους νόμους και στις ρητές κυρώσεις (Rosenau:1992).  Η συνεισφορά της γενικής θεωρίας συστημάτων και της Κυβερνητικής στην ανάλυση περί Διακυβέρνησης  H λειτουργική διαφοροποίηση της παγκόσμιας κοινωνίας (Luhmann :1997).  Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση. Η αποδυνάμωση/υπόσκαψη του κράτους (Rhodes : 1997). Τα κράτη ως ΄μετα-κυβερνήτες΄(Jessop ::2003)  Luhmann, Rhodes (δεκαετία 90). Α΄ εξάμηνο 2014-2015 2 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

3 Η διακυβέρνηση ως σύστημα κυβέρνησης GOVERNMENT  Μορφή κυβέρνησης με την στενή έννοια του όρου (στατική, ως θεσμός) – διαχωρισμός εξουσιών, η κεντρικότητα του Κράτους  Πολιτικο-διοικητική ελίτ, ομοιογενή και συγκεντρωτική  Κρατικό μονοπώλιο η κατασκευή των γνωστικών και κανονιστικών μητρών της Δημόσιας Πολιτικής  Κλασσική έννομη τάξη (το ευρωπαϊκό δίκαιο, παραλλαγή του διεθνούς δημοσίου δικαίου) – Συνθήκη της Λισαβόνας GOVERNANCE  Τρόποι διεύθυνσης και συντονισμού - κυβέρνησης με την ευρεία έννοια του όρου (λιγότερο στατική)  Μορφές πολυεπίπεδου και πολύ-δρώντων συντονισμού και διαπραγμάτευσης βασισμένες στα συμφέροντα των δρώντων – Η κοινωνία των πολιτών  ικανότητα των δημόσιων φορέων να καθορίσουν μια κοινή λογική, να κινητοποιήσει εμπειρογνώμονες από διαφορετικά υπόβαθρα και να αναπτύξουν μορφές της λογοδοσίας και της νομιμότητας των αποφάσεων  Κυβερνητική και νέοι μέθοδοι ελέγχου: προς την ενσωμάτωση των θεωριών διακυβέρνησης (δυναμική). (Esmark:2011). Α΄ εξάμηνο 2014-2015 3 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

4 Η ΕΕ και η δυσκολία μοντελοποίησης  Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : μια δυναμική κατασκευή / χώρος δράσης που διέπεται από τα συμφέροντα των διαφόρων φορέων του θεσμικού παιχνιδιού.  Μέσα του 1990, χρήση του όρου στις ευρωπαϊκές σπουδές (ανάλυση ευρωπαϊκών πολιτικών, στρατηγική των δρώντων, η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή).  Εγγενής δυσκολία εξήγησης και ερμηνείας του πρωτότυπου της εμπειρικής διαδικασίας της ευρ. ενοποίησης (υβρίδιο Κράτους – Διεθνούς οργανισμού).  Η Θεωρία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (Marks & Hooghe:1996 ). Κριτική (προσέγγιση, η ομιχλώδης έννοια του ΄επιπέδου΄, το πρόβλημα της κυριαρχίας).  Consortio/condominio, Schmitter:1996). Η Θεωρία των δικτύων (Peterson: 2004).  Πολιτική χρήση του όρου από τους ευρ. Θεσμούς (Georgakakis:2008). Α΄ εξάμηνο 2014-2015 4 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

5 Ευρωπαϊκοί τρόποι διακυβέρνησης (διαδικασίες, εργαλεία, στρατηγικές, )  Η συνήθης νομοθετική διαδικασίας διαδικασία και η συρρίκνωση της εθνικής κοινοβουλευτικής νομοπαραγωγικής διαδικασίας.  Η επιτροπολογία (scientific experts, πάνω από 250 επιτροπές) – Η νέα επιτροπολογία μετά την Λισαβόνα (οι κατ΄εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις)  Οι εμπειρογνώμονες των συμβουλευτικών groups (΄ανεξάρτητοι΄ εξωτερικοί experts)  Η προπαρασκευαστική φάση διαβούλευσης με οικονομικούς και κοινωνικούς δρώντες.  Η περιφερειακή συνεργασία : ERDF, ESF, EAGF (χρηματοδοτικά εργαλεία)  New Public Management  Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος κορυφής  Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής (κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς)  Οργανισμοί της ΕΕ (Agencies)  Ομάδες συμφερόντων, Lobbies Α΄ εξάμηνο 2014-2015 5 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

6 Δείκτες διακυβέρνησης  Worldwide Governance indicators (6) (Παγκόσμια Τράπεζα) : o Voice and Accountability o Political Stability and Absence of Violence o Government Effectiveness o Regulatory Quality o Rule of Law o Control of Corruption  Indicators used: quality of public services, the civil service and policy formulation and implementation, degree of independence of the civil service from political pressures, credibility of government's commitment to policies  Διαδραστική Διακυβέρνηση (Interactive Governance) : Input / output legitimacy Α΄ εξάμηνο 2014-2015 6 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

7 Καλύτερη ρύθμιση και καλή διακυβέρνηση:βελτιώνοντας την ρυθμιστική αποτελεσματικότητα  Ο ορισμός του ΟΟΣΑ για την ΄καλή διακυβέρνηση΄ (good governance): “ participation, transparency, accountability, rule of law, effectiveness, equity”  IMF, 2007, Manual on Fiscal Transparency : “Good governance refers to the management of government in a manner that is essentially free of abuse and corruption, and with due regard for the rule of law.”  Η Λευκή βίβλος 2001 της Ευρ. Επιτροπής : openess, participation, accountability, effectiveness, coherence (ως ένα σύνολο αρχών) o κανόνες, διαδικασίες και συμπεριφορές που επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης των εξουσιών στην ΕΕ o μια μαγική φόρμουλα της μελλοντικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας o η μη νομική και περιορισμένη αντίληψη της έννοιας της διακυβέρνησης  Η έννοια της Διακυβέρνησης ως ΄νομική ιδιότητα΄, ως ποιότητα των ευρ. Θεσμών σε σχέση με τους άλλους δρώντες (νομική σύνδεση)  Η Επιτροπή Juncker 2014-2019 : η νέα θεσμική αντίληψη της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης Α΄ εξάμηνο 2014-2015 7 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ

8 Τα προβλήματα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  Το συνταγματικό πρόβλημα της διακυβέρνησης πολλών ταχυτήτων  Το δημοκρατικό πρόβλημα της διακυβερνητικής διακυβέρνησης  Το πρόβλημα της υπέρ/υπό παραγωγής της κανονιστικής / ρυθμιστικής διακυβέρνησης  Το πρόβλημα των κατεστημένων συμφερόντων της διαδικτυακής διακυβέρνησης (http://corporateeurope.org/) Α΄ εξάμηνο 2014-2015 8 ΦΙΛΊΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΎΡΟΥ


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση / 1 Η χρήση του όρου της Διακυβέρνησης στον κλάδο των ευρωπαϊκών σπουδών. Ο όρος της Διακυβέρνησης στην ευρωπαϊκή ενοποίηση: έννοια,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google