Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γρανοβλαστικός ιστός  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική ανάπτυξη των κόκκων του κύριου ορυκτού συστατικού του πετρώματος  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γρανοβλαστικός ιστός  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική ανάπτυξη των κόκκων του κύριου ορυκτού συστατικού του πετρώματος  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γρανοβλαστικός ιστός  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική ανάπτυξη των κόκκων του κύριου ορυκτού συστατικού του πετρώματος  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική ανάπτυξη των κόκκων του κύριου ορυκτού συστατικού του πετρώματος 120 o Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων Ν - Ν +

2 Γρανοβλαστικός ιστός Λοβοειδής γρανοβλαστικός ιστός Πολυγωνικός γρανοβλαστικός ιστός Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

3 Ινοβλαστικός ιστός  Υποπαράλληλη ανάπτυξη ινόμορφων ή μακροπρισματικών ορυκτών  Υποπαράλληλη ανάπτυξη ινόμορφων ή μακροπρισματικών ορυκτών Ν - Ν + Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

4 Λεπιδοβλαστικός ιστός  Υποπαράλληλη ανάπτυξη φυλλόμορφων ορυκτών Ν -Ν + Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

5 Λεπιδοβλαστικός ιστός Ν + Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

6 Πορφυροβλαστικός ιστός  Οι κρύσταλλοι ενός ορυκτού έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από τα υπόλοιπα ορυκτά συστατικά του πετρώματος  Οι κρύσταλλοι ενός ορυκτού έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από τα υπόλοιπα ορυκτά συστατικά του πετρώματος Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων Ν -

7 Ποικιλοβλαστικός ιστός  Όταν οι πορφυροβλάστες περιέχουν πολυάριθμα εγκλείσματα Ιστοί Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων Ν +

8 Μεταμορφωμένα Πετρώματα Φυλλίτης Αργιλικός σχιστόλιθος Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος

9 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά  Έντονη φολίδωση και σχιστότητα που μειώνεται καθώς προχωράμε από τον αργιλικό σχιστόλιθο στο φυλλίτη και μετά στο μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο  Έντονη φολίδωση και σχιστότητα που μειώνεται καθώς προχωράμε από τον αργιλικό σχιστόλιθο στο φυλλίτη και μετά στο μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο

10 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά  Το μέγεθος των κόκκων αυξάνει από τον αργιλικό σχιστόλιθο στο φυλλίτη και μετά στο μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο  Το μέγεθος των κόκκων αυξάνει από τον αργιλικό σχιστόλιθο στο φυλλίτη και μετά στο μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο

11 Ιστολογικά χαρακτηριστικά Λεπιδοβλαστικός ιστός Ν +

12 Ιστολογικά χαρακτηριστικά Πορφυρο-λεπιδοβλαστικός ιστός Ν -Ν + Grt

13 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Χαλαζίας Άχρωμος μαρμαρυγίας (φεγγίτης ή λεπτομερής μοσχοβίτης) Άχρωμος μαρμαρυγίας (φεγγίτης ή λεπτομερής μοσχοβίτης)

14 Βιοτίτης Γρανάτης Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Χλωρίτης

15 Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά Chl

16 Φυλλίτης Αργιλικός Σχιστόλιθος Μαρμαρυγιακός Σχιστόλιθος Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά  Αύξηση του μεγέθους των κόκκων  Αύξηση του μεγέθους των κόκκων

17  Σχηματίζονται από περιοχική μεταμόρφωση αρχικών αργιλοπηλιτικών ή μαργαϊκών ιζηματογενών πετρωμάτων.  Ο βαθμός μεταμόρφωσης αυξάνει από τον αργιλικό σχιστόλιθο, στο φυλλίτη και στη συνέχεια στο μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο.  Σχηματίζονται από περιοχική μεταμόρφωση αρχικών αργιλοπηλιτικών ή μαργαϊκών ιζηματογενών πετρωμάτων.  Ο βαθμός μεταμόρφωσης αυξάνει από τον αργιλικό σχιστόλιθο, στο φυλλίτη και στη συνέχεια στο μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο. Προέλευση - Βαθμός μεταμόρφωσης

18 Μεταμορφωμένα Πετρώματα Ένταση μεταμόρφωσης Μέγεθος κόκκων Φολίδωση και σχιστότητα


Κατέβασμα ppt "Γρανοβλαστικός ιστός  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική ανάπτυξη των κόκκων του κύριου ορυκτού συστατικού του πετρώματος  Ισόμετρη σε μέγεθος και πολυεδρική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google