Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας Λύκειο Αγίου Ιωάννη Οκτώβριος 2008 Γεώργιος Χατζηιωάννου Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας Λύκειο Αγίου Ιωάννη Οκτώβριος 2008 Γεώργιος Χατζηιωάννου Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας Λύκειο Αγίου Ιωάννη Οκτώβριος 2008 Γεώργιος Χατζηιωάννου Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

2 Βασικές παραδοχές της αυτοαξιολόγησης Τα ανθρώπινα όντα έχουν μια έμφυτη κλίση να μαθαίνουν Η αλλαγή ξεκινά μέσα από το σχολικό οργανισμό Η ανατροφοδότηση είναι βασική για την ανάπτυξη των ατόμων και των οργανισμών Τα άτομα έχουν μια δέσμευση σε αυτό που δημιουργούν οι ίδιοι και το νοιώθουν δικό τους

3 Η Αυτοαξιολόγηση … … δεν αποσκοπεί σε σύγκριση … πρέπει να οδηγεί σε δράση … είναι μια συμμετοχική διαδικασία

4 Η Αυτοαξιολόγηση αναγνωρίζει … …ότι το σχολείο είναι ένας οργανισμός που μαθαίνει. …τον ισότιμο και σημαντικό ρόλο όλων των εταίρων ( μαθητών, γονιών, διδασκόντων, διεύθυνσης ). …ότι από τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο ωφελούνται εξίσου όλοι οι εταίροι.

5 Ένας Ορισμός : Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, την ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών και τη λήψη αποφάσεων για βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει η σχολική μονάδα (Devos, 1998)

6 Η δική μας μεθοδολογία Βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για τη σχολική βελτίωση και τις έρευνες και δημοσιεύσεις Κυπρίων ακαδημαϊκών. Στηρίζεται και στην εμπειρογνωμοσύνη ακαδημαϊκών «κριτικών φίλων», οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα αυτό.

7 Φάση 1 Ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την έννοια το σκοπό και τους στόχους της αυτοαξιολόγησης καθώς και τα επιδιωκόμενα οφέλη που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. Μαθητές, γονείς, διδάσκοντες και διεύθυνση απαντούν στο ερωτηματολόγιο «Κριτήρια αξιολόγησης της σχολικής μονάδας» Σχηματίζεται η Ομάδα Αυτοαξιολόγησης Σχολείου (ΟΑΣ) η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και διεύθυνσης.

8 Φάση 2 Ο ΟΑΣ συνέρχεται και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της μέτρησης που αφορά στα κριτήρια που θεωρεί η κάθε ομάδα ως τα πλέον σημαντικά. Η ΟΑΣ μετά από ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων αποφασίζει συναινετικά για την Περιοχή ή τις Περιοχές Δράσης για βελτίωση.

9 Πως επιλέγεται η «Περιοχή Δράσης» Πρέπει να είναι μια θεματική περιοχή στην οποία το σχολείο μπορεί και έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει Πρέπει να αφορά όλους τους φορείς (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, κοινότητα) Όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να εντοπίζουν ταυτόχρονα και τα δικά τους λάθη και αδυναμίες και ταυτόχρονα τα περιθώρια βελτίωσης.

10 Φάση 3 Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών στην ΟΑΣ κοινοποιούν στις ομάδες τους την Περιοχή Δράσης και καλούν τα μέλη τους να υποβάλουν ιδέες για καταρτισμό Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας. Η ΟΑΣ συνέρχεται και καταρτίζει το Σχέδιο Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης κοινοποιείται και αρχίζει η εφαρμογή του από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας

11 Φάση 4 Η ΟΑΣ επιλέγει τους δείκτες και τα εργαλεία μέτρησης της βελτίωσης των κριτηρίων που ανήκουν στην Περιοχή Δράσης. Λαμβάνονται μετρήσεις με διάφορους τρόπους. Αξιολογείται η πρόοδος

12 Χρονοδιάγραμμα Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης πρέπει να αρχίσει όχι αργότερα από τα μέσα Νοεμβρίου. Η αξιολόγηση της επιτυχίας του προγράμματος θα πρέπει να γίνει μέσα στον μήνα Απρίλιο.

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας Λύκειο Αγίου Ιωάννη Οκτώβριος 2008 Γεώργιος Χατζηιωάννου Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google